cpbs
latinica      |      ћирилица     |      english
Existing Users Log In
   
cpbs
latinica      |      ћирилица     |      english
Existing Users Log In
   

Reklamacije

  Obrazac za pokretanje reklamacionog postupka na kvalitet/kvantitet nafte REB / EVRO dizela SRPS EN 590

  U skladu sa Ugovorom broj    
      (delovodni broj) od    
      (datum)
   
   koji su potpisali JP „Transnafta“ Pančevo kao Skladištar

  i

  (naziv preduzeća)

  Ostavodavac je podneo reklamaciju na (označiti osnov reklamacije) :
  kvantitet NAFTEkvalitet NAFTEkvantitet EVRO DIZELkvalitet EVRO DIZEL

   
   
   

  U Novom Sadu    
  Podnosioc reklamacije    
      (Ime i prezime)