bscp
latinica      |      ћирилица     |      english
Existing Users Log In
   
bscp
latinica      |      ћирилица     |      english
Existing Users Log In
   

Рекламације

  Образац за покретање рекламационог поступка на квалитет/квантитет нафте РЕБ / ЕВРО дизела СРПС ЕН 590

  У складу са Уговором број    
      (деловодни број) од    
      (датум)
   
   који су потписали ЈП „Транснафта“ Панчево као Складиштар

  и

  (назив предузећа)

  Оставодавац је поднео рекламацију на (означити основ рекламације) :
  квантитет НАФТЕквалитет НАФТЕквантитет ЕВРО ДИЗЕЛквалитет ЕВРО ДИЗЕЛ

   
   
   

  У Новом Саду    
  Подносиоц рекламације    
      (Име и презиме)