bscpen
latinica      |      ћирилица     |      english
Existing Users Log In
   
bscpen
latinica      |      ћирилица     |      english
Existing Users Log In
   

Добродошли Транс нафта Акционарско друштво за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима „Транснафта“ Панчево Сазнај више Радно-правни статус Извршних директора Акционарско друштво за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима овим путем доставља званично обавештење везано за радно-правни статус Извршних директора у привредном друштву Транснафта АД Панчево. Сазнај више Транснафта АД Панчево веб сертификата Excellent SME Serbia Транснафта АД добитник након успешне евалуације кредитне куће Кофас Транспорт и складиштење Транспорт и складиштење сирове нафте и нафтних деривата има значајну улогу у обезбеђивању сигурности снабдевања енергијом Корпоративна Одговорност Свака привредна, као и свака друга људска делатност, има одређен утицај на животну средину, те је стога иницијатива о афирмисању друштвене одговорности у природном окружењу од подједнаког значаја за све компаније Обавештење о промени правне форме Обавештавамо све заинтересоване да је ЈП „Транснафта“ Панчево променила правну форму, и од 03.08.2019. године, наставља да послује као Акционарско друштво за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима „Транснафта“ Панчево - ТРАНСНАФТА АД Панчево. Транс нафта Ступањем на снагу измене Закона о привредним друштвима укида се коришћење печата за привредне субјекте. Сазнај више веб сертификата Excellent SME Serbia Транснафта АД добитник након успешне евалуације кредитне куће Кофас

Тачност испоруке

Испорука на време

Висока технологија

Заштита околине

Обучен кадар

Стручност и знање

Наша
прича

ТРАНСНАФТА АД Панчево основано је 2005. године од стране Владе Републике Србије као јавно предузеће ЈП “Транснафта” Панчево, ради обављања енергетских делатности од општег интереса транспорта нафте нафтоводима и транспорта деривате нафте продуктоводима. Основни задатак овог енергетског субјекта је стварање услова за сигуран и поуздан цевоводни транспорт сирове нафте у функцији енергетске безбедности, као и обезбеђивање континуитета снабдевања сировом нафтом. Будући да је ово привредно друштво настало реорганизацијом нафтне индустрије и као такво наставило са обављањем делатности у оквиру енергетског сектора данас може да се похвали знањем и искуством стеченим током тридесет година управљања нафтоводом.

Детаљније

Складиштење сирове нафте и нафтних деривата има значајну улогу у обезбеђивању сигурности снабдевања енергијом, нарочито у случају поремећаја на тржишту изазваних несташицама које најчешће прати скок цена енергената.

Детаљније

Развојни пројекти

Складиштење

Развојни пројекти

Систем продуктовода кроз Србију

Продуктоводима се обезбеђује најрационалнији и најбезбеднији транспорт нафтних деривата до потрошачких центара, модерно управљање продуктима, смањене губитака и вероватноће изливања.

Детаљније

Корпоративна одговорност

Заштита животне средине

Свака привредна, као и свака друга људска делатност, има одређен утицај на животну средину, те је стога иницијатива о афирмисању друштвене одговорности у природном окружењу од подједнаког значаја за све компаније, без обзира на величину и врсту делатности.

Детаљније

Корпоративна одговорност

Друштвена одговорност

ТРАНСНАФТА АД Панчево је одговорна компанија посвећена спречавању и отклањању негативних утицаја на живот, здравље и безбедност локаних заједница у којима послује, као и унапређивању економског и културног развоја истих.

Детаљније

Мисија

Мисија компаније је да се квалитетом услуга, ценом, ефикасношћу и професионалним пословањем

Детаљније

Визија

Визија компаније је да у делатности цевоводног транспорта нафте и нафтних деривата постане једна од значајних…

Детаљније

Циљеви

Циљеви компаније су обезбеђење поузданог складиштења и континуираног транспорта сирове нафте;

Детаљније

Овде можете послати форму захтева за рекламацију