bscpen
latinica      |      ћирилица     |      english
Existing Users Log In
   
bscpen
latinica      |      ћирилица     |      english
Existing Users Log In
   

Korporativna odgovornost

Korporativna odgovornost

Zaštita životne sredine

Svaka privredna, kao i svaka druga ljudska delatnost, ima određen uticaj na životnu sredinu, te je stoga inicijativa o afirmisanju društvene odgovornosti u prirodnom okruženju od podjednakog značaja za sve kompanije, bez obzira na veličinu i vrstu delatnosti. U tom kontekstu, TRANSNAFTA AD Pančevo podrazumeva napor da uspostavi balans između potrebe za ekonomskim rastom i očuvanja zdravog prirodnog okruženja za buduće generacije.

U transportu nafte i naftnih derivata, transport naftovodima i produktovodima je po svim performansama a naročito ekološkim, ispred konvencionalnih vidova transporta.

Zdravo i bezbedno okruženje čini polaznu pretpostavku u poslovanju i razvoju TRANSNAFTA AD Pančevo Stoga se jedan od osnovnih segmenata poslovne filozofije TRANSNAFTA AD Pančevo odnosi na zaštitu i unapređenje životne sredine, a poslovanje se odvija uz uvažavanje ekoloških zahteva i standarda ISO 14001.

TRANSNAFTA AD Pančevo kontinuirano vrši procenu svojih stvarnih i potencijalnih uticaja na životnu sredinu sa ciljem stvaranja osnove za upravljanje aktivnostima na način koji uvažava potrebe zaštite životne sredine. Prilikom identifikovanja uticaja na životnu sredinu, uključujući i uticaje do kojih bi moglo doći pri akcidentnim situacijama, analiziraju se uticaji na vazduh, vodu, zemljište, prirodne resurse, floru, faunu i ljude.

U skladu sa zakonom o zaštiti životne sredine kompanija obavlja monitoring, odnosno prati pokazatelje uticaja svojih aktivnosti na životnu sredinu i pokazatelje efikasnosti primenjenih mera prevencije nastanka ili smanjenja nivoa zagađenja.

TRANSNAFTA AD Pančevo je definisala sve mere kontrole nad operacijama u slučajevima gde je to neophodno, a koje su povezane sa:

  • identifikovanim značajnim aspektima životne sredine, koji se moraju staviti pod kontrolu u cilju sprečavanja zagađenja, reagovanja u slučaju vanrednih situacija, usaglašenosti sa zakonskim zahtevima i stalnog unapređenja i postizanja postavljenih ciljeva.
  • identifikovanim rizicima za bezbednost i zdravlje zaposlenih, privremeno angažovanih lica i posetilaca koji se moraju staviti pod kontrolu u cilju sprečavanja nastanka incidenata, usaglašenosti sa zakonskim okvirima i stalnog unapređenja i postizanja postavljenih ciljeva.
  • sistem upravljanja u slučaju hemijskog udesa i ostalih vanrednih situacija se definiše kroz niz procedura kroz koje se identifikuju moguća mesta nastanka hemijskog udesa i moguće ostale vanredne situacije  i definišu se načini reagovanja, mere, postupci i radnje koje treba preduzeti u slučaju nastanka vanrednih situacija.

TRANSNAFTA AD Pančevo je odgovorna kompanija posvećena sprečavanju i otklanjanju negativnih uticaja na život, zdravlje i bezbednost lokanih zajednica u kojima posluje, kao i unapređivanju ekonomskog i kulturnog razvoja istih.

Prihvatajući koncept društveno odgovornog poslovanja, koji podrazumeva i potrebu ulaganja dela prihoda u zajednicu u kojoj je ostvaren, uz nastavak investicionih ulaganja uz razvoj vlastitog sistema, poslednjih nekoliko godina dodeljena su znatna finansijska sredstva za realizaciju brojnih projekata lokalnih zajednica.

U obliku sponzorstava i donacija dodatnim finansijskim sredstvima TRANSNAFTA AD Pančevo podržava i delatnost raznih udruženja građana, sportskih klubova, važnijih kulturnih i humanitarnih događaja. Usaglašeno sa osnovnim postavkama društvenog odgovornog poslovanja kontakt sa lokalnom zajednicom neizostavan je deo poslovanja kompanije, putem kojeg se grade dobri odnosi. Značaj koji TRANSNAFTA AD Pančevo pridaje odgovornosti pri kreiranju ekonomskih i društvenih vrednosti, predstavlja jedan od vitalnih segmenata poslovne politike kompanije.

Korporativna odgovornost

Društvena odgovornost