bs
latinica      |      ћирилица     |      english
Existing Users Log In
   
bs
latinica      |      ћирилица     |      english
Existing Users Log In
   

Međunarodna konferencija Međunarodne asocijacije transporta nafte – IAOT

Dana 03. i 04. aprila 2024. godine, u Beogradu je održana Međunarodna konferencija Međunarodne asocijacije transportera nafte -IAOT, a TRANSNAFTA AD Pančevo kao članica ove asocijacije je imala čast da bude domaćin konferencije.

U okviru međunarodne konferencije, dana 03. aprila 2024. godine, održana je 21. skupština međunarodne asocijacije, na kojoj je Prof. dr Bogdan Kuzmanović, jednoglasno izabran za Predsednika Upravnog odbora Međunarodne asocijacije transportera nafte-IAOT.

Ovaj izbor direktora TRANSNAFTA AD Pančevo, Prof. dr Bogdana Kuzmanovića od strane članica međunarodne asocijacije predstavlja priznanje i potvrdu da je naša kompanija pouzdan i siguran partner svim članicama međunarodne asocijacije u sveobuhvatnom razvoju i funkcionisanju nacionalnih transportnih sistema nafte a sve u cilju obezbeđivanja stabilnosti, sigurnosti i kontinuiteta snabdevanja sirovom naftom i stvaranja uslova za bezbedan i pouzdan transport sirove nafte u funkciji energetske bezbednosti.

Nakon održane skupštine Prof. dr Bogdan Kuzmanović je izjavio da zahvaljujući upravo dalekovidoj politici koja je bila poslednjih desetak godina u našoj zemlji i gde je Srbija dobila poziciju a time i TRANSNAFTA da uopšte može da bude na ovoj poziciji. Dobra politika koju je vodila naša zemlja, naravno na čelu sa predsednikom republike to je bilo dalekovido i da niko nije mogao da pretpostavi da jedna “mala Transnafta” i jedna “mala Srbija” predsedava najvećom asocijaciom naftnih transportera na planeti.

Povodom značajne odluke donete na navedenoj sednici skupštine na kojoj je Kaspijski naftovod, jedan od najvećih nafovoda na svetu, primljen u članstvo asocijacije, Prof. dr Bogdan Kuzmanović je izjavio da je Kaspijski naftovod ili CPC ( Caspian Pipeline Consortium), kompanija koja je dobrim delom u vlasništvu američkih kompanija Ševrona i ExxonMobil kao i italijanskog ENI-a, tako da ova asocijacija pored zemalja kao što su Češka, Slovačka, Mađarska, Hrvatska koje pripadaju Evropskoj uniji, imamo i jednog člana čiji je kapital američki, a naravno tu su i Rusija, Belorusija, Kazahstan, Kina i druge zemlje.

U okviru međunarodne konferencije, dana 04. aprila 2024. godine, održan je sastanak Stalne ekspertske grupe PEGEM TRUNK PIPELINES OPERATIONS, na temu “Efikasan, pouzdan i siguran rad magistralnih cevovodnih sistema” („Effective, reliable and safe operation of trunk pipelines systems“), na kom je promovisana razmena najboljih praksi i rešenja u industriji cevovodnog transporta između kompanija, članica IAOT u cilju sistemskog razvoja mehanizama za tehničku nadogradnju.

Na navedenom sastanku stalne ekspertske grupe, naše kolege iz Funkcije za transport, Dragan Odadžić i Duško Kevac održali su dve prezentacije. Kolega Dragan Odadžić održao je prezentaciju pod nazivom “Optički telekomunikacioni sistem i SCADA sistemi daljinskog nadzora i upravljanja u sklopu transportnog sistema TRANSNAFTA AD Pančevo”, a kolega Duško Kevac održao je prezentaciju pod nazivom ” Inspekcija stanja magistralnog naftovoda inteligentnim alatima (Inspekcija na liniji).”