bscp
latinica      |      ћирилица     |      english
Existing Users Log In
   
bscp
latinica      |      ћирилица     |      english
Existing Users Log In
   

Правила о раду система за транспорт нафте нафтоводом Транснафта АД Панчево

На основу члана 327. Закона о енергетици („ Службени гласник ПЦ”, бр. 145/14, 95/18 — др. закон и 40/21), члана 19. Одлуке о изменама и допунама Оснивачког акта Јавног предузена „Транснафта” („Службени гласник ПЦ”, број 40/19), члана 25. Статута Акционарског друштва за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима „Транснафта” Панчево, Скупштина Акционарског друштва за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима „Транснафта” Панчево, на седници одржаној дана 30.03.2023. године, доноси: ПРАВИЛА О РАДУ СИСТЕМА ЗА ТРАНСПОРТ НАФТЕ НАФТОВОДОМ ТРАНСНАФТА АД ПАНЧЕВО.
Са планом се можете подробније упознати у секцији Документи, или на овом линку.