Nabavke na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje

 Naziv tendera
 Dokumentacija
Rok za dostavljanje ponude
 NNP 10/2017 - NABAVKA OTIRAČA

 Poziv

Zahtev

 29.03.2017. do 12 časova
NNP 11/2017 - SEMINAR IZ OBLASTI MENADŽMENTA KVALITETOM

Poziv

Zahtev

24.03.2017. do 12 časova  
NNP 12/2017 - PREGLED I ISPITIVANJE SISTEMA KATODNE ZAŠTITE

Poziv

Zahtev

30.03.2017. do 12 časova    
 NNP 7/2017 - ATESTIRANJE, SERVIS I POPRAVKA EKSPLOZIOMETRA

Poziv

Zahtev

24.03.2017. do 12 časova  
 NNP 13/2017 - GODIŠNJA PRETPLATA NA STRUČNU LITERATURU

 Poziv

Zahtev

27.03.2017. do 12 časova  
 NNP 14/2017 -  RADNO PRAVNI SAVETNIK ZA 2017. GODINU

 Poziv

Zahtev

Izmena Zahteva

30.03.2017. do 12 časova    
 NNP 15/2017 - NABAVKA ELEKTRIČNIH APARATA ZA KUHINJU NA TERMINALU NOVI SAD

Poziv

Zahtev

12.04.2017. do 12 časova  
 NNP 17/2017 - MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

Poziv

Zahtev

12.04.2017. do 12 časova  
NNP 16/2017 - DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA I HEMIJSKO UNIŠTAVANJE KOROVA NA OBJEKTIMA JP TRANSNAFTA

 Poziv

Zahtev

13.04.2017. do 10 časova  
 NNP 19/2017 - SEMINAR IZ OBLASTI UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA

 Poziv

Zahtev

10.04.2017. do 12 časova  
 NNP 18/2017 - NABAVKA I ZAMENA DOTRAJALIH ZIDNIH I PODNIH OBLOGA U UPRAVNOJ ZGRADI NA TNS

 Poziv

Zahtev

13.04.2017. do 10 časova  
 NNP 20/2017- POTROŠNI SANITARNI MATERIJAL

 Poziv

Zahtev

24.04.2017. do 10 časova    
NNP 21/2017 - NABAVKA KVADROCIKLA

Poziv

Zahtev

20.04.2017. do 12 časova    
NNP 22/2017 - USLUGA ODRŽAVANJA I SERVISIRANJA MOTORA ZA ČAMAC

 Poziv

Zahtev

 20.04.2017. do 12 časova  
 NNP 23/2017 - PERAČ POD PRITISKOM

 Poziv

Zahtev

18.04.2017. do 12 časova      
 NNP 24/2017 - PRODUŽNI I RAZNI KABLOVI

 Poziv

Zahtev

19.04.2017. do 12 časova    
NNP  25/2017 - SEMINAR IZ OBLASTI UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA

 Poziv

Zahtev

28.04.2017. do 12 časova    
 NNP  26/2017 - USKLAĐIVANJE INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA SA ZAHTEVIMA STANDARDA ISO 9001:2015 I ISO 14001:2015

 

 Poziv

Zahtev

27.04.2017. do 12 časova  
 NNP 27/2017- PRIRUČNIK ZA UPRAVLJANJE OTPADOM

Poziv

Zahtev

12.05.2017. do 12 časova  
NNP  28/2017 - TROŠKOVI USLUGE ZA ODRŽAVANJE SOFTVERA ZA BiZR

Poziv

Zahtev

19.05.2017. do 12 časova    
 NNP 29/2017 - SEMINAR IZ OBLASTI KANCELARIJSKOG I ARHIVSKOG POSLOVANJA

 Poziv

Zahtev

 17.05.2017. do 10 časova
 

NNP 30/2017 - SEMINARI I KONFERENCIJE IZ OBLASTI TOP MENADŽMENTA- OBUKA „PLANIRANJE I UVOĐENJE KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA U JAVNA PREDUZEĆA"

 

Poziv

Zahtev

 

17.05.2017. do 10 časova    

 NNP 31/2017 - NOVINE I AKTUELNOSTI U FINANSIJSKO-PRAVNOM POSLOVANJU PRIVREDNIH DRUŠTAVA, JAVNIH PREDUZEĆA I KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA

Poziv

Zahtev

26.05.2017. do 10 časova  
 NNP 34/2017 -  POTROŠNI SANITARNI MATERIJAL

 Poziv

Zahtev

13.06.2017. do 12 časova  
 NNP 35/2017 - USLUGA KORIŠĆENJA PORTALA WWW.SCORING.RS I MONITORING

 Poziv

Zahtev

12.06.2017. do 12 časova  
NNP 32/2017 - SERVIS ISPRAVLJAČKO-INVERTORSKOG POSTROJENJA AKU-BATERIJA U ENERGETSKOJ SALI NA TERMINALU NOVI SAD  

Poziv

Zahtev

15.06.2017. do 12 časova  
 NNP 33/2017 - SERVIS ISPRAVLJAČA AKUMULATORSKIH BATERIJA U TRAFO-STANICI NA TNS

Poziv

Zahtev

15.06.2017. do 12 časova  
NNP 37/2017 - NABAVKA REŽIJSKOG POTROŠNOG MATERIJALA

 

 Poziv

Zahtev

 16.06.2017. do 12 časova  
  NNP 36/2017 - REZERVNI DELOVI ZA EX OPREMU

Poziv

Zahtev

30.06.2017. do 12 časova  
NNP 38/2017- SERVIS ISPRAVLJAČKO-INVERTORSKOG POSTROJENJA AKU-BATERIJA U ENERGETSKOJ SALI NA TERMINALU NOVI SAD 

Poziv

Zahtev

12.07.2017. do 12 časova  
NNP 40/2016  - USLUGA PRANJA VOZILA
 

Poziv

Zahtev

12.07.2017. do 12 časova  
 NNP 39/2017  - USLUGA TEHNIČKOG PREGLEDA

 Poziv

Zahtev

12.07.2017. do 12 časova    
 NNP 41/2017 - NABAVKA PRAGOVA SA UGRADNJOM NA ULASKU U TUNEL U R ZONI

Poziv

Zahtev

14.07.2017. do 12 časova  
 NNP 42/2017 - ZBRINJAVANJE ZAULJENIH VODA IZ SISTEMA TEHNOLOŠKE KANALIZACIJE NA TNS

 Poziv

Zahtev

14.07.2017. do 12 časova  
 NNP 43/2017 - NABAVKA REŽIJSKOG POTROŠNOG MATERIJALA

 Poziv

Zahtev

14.07.2017. do 12 časova  
 NNP 44/17- ISPITIVANJE OPREME ZA RAD (EL. RUKAVICE, ČIZME, MOTKE, DIZALICE) Poziv

Zahtev

26.07.2017. do 12 časova
 NNP 45/17- XIX MEĐUNARODNA KONFERENCIJA- OBLAST KOROZIJA, ZAŠTITA MATERIJALA I ŽIVOTNE SREDINE Poziv

Zahtev

 25.07.2017. do 10 časova
 NNP 46/2017 - SANACIJA MOKRIH ČVOROVA U PANČEVU

Poziv

Zahtev

07.08.2017. do 12 časova  
NNP 47/2017 - NABAVKA PRAGOVA SA UGRADNJOM NA ULASKU U TUNEL U R ZONI

Poziv

Zahtev

04.08.2017. do 12 časova  
 NNP 48/2017 - MREŽA ZA POKRIVANJE KONTEJNERA I TRAKA ZA ZATEZANJE TOVARA NA KAMIONU

Poziv

Zahtev Partija 1

Zahtev Partija 2

08.08.2017. do 12 časova  
NNP 49/17 - NABAVKA METALNIH BURADI ZA SKLADIŠTENJE OTPADA- METALNA BURAD ZAPREMINE 200 L

Poziv

Zahtev

 09.08.2017. do 12 časova

 NNP 50/17 - TROŠKOVI ČASOPISA I STRUČNE LITERATURE - ZBIRKA PRAKTIČNIH UPUTSTAVA I UZORAKA ZA EFIKASNO UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

Poziv

Zahtev

 08.08.2017. do 12 časova