Nabavke na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje

 Naziv tendera
 Dokumentacija
Rok za dostavljanje ponude
NNP 129/2016 - NABAVKA KABLOVA

Poziv

Zahtev

 22.12.2016. do 12 časova  
NNP 119/2016 - SEMINARI I KONFERENCIJE IZ OBLASTI IT- CISCO I MICROSOFT SERTIFIKACIJE  

Poziv

Zahtev

 22.12.2016. do 12 časova
NNP 130/2016  - SERVISIRANJE MAŠINA ZA PRANJE TOPLOM VODOM POD PRITISKOM 

Poziv

Zahtev

23.12.2016. do 12 časova  
 NNP 131/2016  - TABLETIRANA NEJODIRANA SO

Poziv

Zahtev

26.12.2016. do 12 časova  
NNP 132/2016  - NABAVKA TERMOSTATIČKIH ODVAJAČA KONDENZATA 

 Poziv

Zahtev

26.12.2016. do 12 časova  
NNP 133/2016 - USLUGA ODRŽAVANJA MOBILNIH TELEFONA

 Poziv

Zahtev

28.12.2016. do 12 časova    
 NNP 134/2016 - NABAVKA REZERVNIH DELOVA ZA KOTLARNICE

 Poziv

Zahtev

28.12.2016. do 12 časova    
NNP 135/2016 - PERIODIČNA KONTROLA ENERGETSKIH TRANSFORMATORA ANALIZOM UZORKA ULJA

Poziv

Zahtev

29.12.2016. do 12 časova    
 NNP 136/2016 - SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE AUTOMOBILA - ULJA MAZIVA I HEMIKALIJE

 Poziv

Zahtev

29.12.2016. do 12 časova    
 NNP 139/2016 - SEMINARI I KONFERENCIJE IZ OBLASTI UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA - SEMINAR: PROCES UVOĐENJA I ISPLATIVOSTI SISTEMA MERENJA UČINKA ZAPOSLENIH

 Poziv

Zahtev

10.01.2017. do 10 časova    
NNP 140/2016 - SEMINARI I KONFERENCIJE IZ OBLASTI IT - SOPHOS UTMENGINEER KURS  

Poziv

Zahtev

10.01.2017. do 10 časova  
 NNP 138/2016 - IZRADA KAPA I STACIONAŽNIH STUBOVA

 Poziv

Zahtev

 10.01.2017. do 12 časova  
 NNP 137/2016  - GPS ZA PRAĆENJE KRETANJA SLUŽBENIH VOZILA

 Poziv

Zahtev

Odgovor na pitanje 1 

06.02.2017. do 10 časova    
NNP 1/2017  - SEMINAR IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI

 Poziv

Zahtev

06.03.2017. do 12 časova    
 NNP 2/ 2017 - SEMINAR BiZR

Poziv

Zahtev

15.03.2017. do 12 časova  
 NNP 3/ 2017 - NABAVKA I UGRADNJA RAZVODNOG ORMANA SA PRIPADAJUĆOM OPREMOM

 Poziv

Zahtev

Odgovor 1

22.03.2017. do 12 časova  
 NNP 4/ 2017 - MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

 Poziv

Zahtev

22.03.2017. do 12 časova  
 NNP 5/ 2017 - NABAVKA ELEKTRIČNIH APARATA

 Poziv

Zahtev

22.03.2017. do 12 časova  
 NNP 6 / 2017 - NABAVKA TERMOVIZIJSKE KAMERE

Poziv

Zahtev

 23.03.2017. do 12 časova  
 NNP 8/ 2017 - SEMINAR IZ OBLASTI TOP MENADŽMENTA

Poziv

Zahtev

17.03.2017. do 12 časova  
 NNP  9/2017 - POTROŠNI SANITARNI MATERIJAL

 Poziv

Zahtev

27.03.2017. do 12 časova  
 NNP 10/2017 - NABAVKA OTIRAČA

 Poziv

Zahtev

 29.03.2017. do 12 časova
NNP 11/2017 - SEMINAR IZ OBLASTI MENADŽMENTA KVALITETOM

Poziv

Zahtev

24.03.2017. do 12 časova  
NNP 12/2017 - PREGLED I ISPITIVANJE SISTEMA KATODNE ZAŠTITE

Poziv

Zahtev

30.03.2017. do 12 časova    
 NNP 7/2017 - ATESTIRANJE, SERVIS I POPRAVKA EKSPLOZIOMETRA

Poziv

Zahtev

24.03.2017. do 12 časova  
 NNP 13/2017 - GODIŠNJA PRETPLATA NA STRUČNU LITERATURU

 Poziv

Zahtev

27.03.2017. do 12 časova  
 NNP 14/2017 -  RADNO PRAVNI SAVETNIK ZA 2017. GODINU

 Poziv

Zahtev

Izmena Zahteva

30.03.2017. do 12 časova    
 NNP 15/2017 - NABAVKA ELEKTRIČNIH APARATA ZA KUHINJU NA TERMINALU NOVI SAD

Poziv

Zahtev

12.04.2017. do 12 časova  
 NNP 17/2017 - MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

Poziv

Zahtev

12.04.2017. do 12 časova  
NNP 16/2017 - DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA I HEMIJSKO UNIŠTAVANJE KOROVA NA OBJEKTIMA JP TRANSNAFTA

 Poziv

Zahtev

13.04.2017. do 10 časova  
 NNP 19/2017 - SEMINAR IZ OBLASTI UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA

 Poziv

Zahtev

10.04.2017. do 12 časova  
 NNP 18/2017 - NABAVKA I ZAMENA DOTRAJALIH ZIDNIH I PODNIH OBLOGA U UPRAVNOJ ZGRADI NA TNS

 Poziv

Zahtev

13.04.2017. do 10 časova  
 NNP 20/2017- POTROŠNI SANITARNI MATERIJAL

 Poziv

Zahtev

24.04.2017. do 10 časova    
NNP 21/2017 - NABAVKA KVADROCIKLA

Poziv

Zahtev

20.04.2017. do 12 časova    
NNP 22/2017 - USLUGA ODRŽAVANJA I SERVISIRANJA MOTORA ZA ČAMAC

 Poziv

Zahtev

 20.04.2017. do 12 časova  
 NNP 23/2017 - PERAČ POD PRITISKOM

 Poziv

Zahtev

18.04.2017. do 12 časova      
 NNP 24/2017 - PRODUŽNI I RAZNI KABLOVI

 Poziv

Zahtev

19.04.2017. do 12 časova    
NNP  25/2017 - SEMINAR IZ OBLASTI UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA

 Poziv

Zahtev

28.04.2017. do 12 časova    
 NNP  26/2017 - USKLAĐIVANJE INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA SA ZAHTEVIMA STANDARDA ISO 9001:2015 I ISO 14001:2015

 

 Poziv

Zahtev

27.04.2017. do 12 časova