Javne nabavke male vrednosti

 Naziv tendera
 Dokumentacija
Rok za dostavljanje ponude
JN MV - 2015 - 096 - GPS ZA PRACENJE KRETANJA SLUŽBENIH VOZILA  Preuzmi dokumentaciju
18.01.2016. do 11:30 casova
 JN MV - 2016 - 001 - NABAVKA MANOMETARA I TERMOMETARA Preuzmi dokumentaciju
21.04.2016. do 09:30 casova
 JN MV - 2016 - 002 - NABAVKA I UGRADNJA VAKUUMSKIH PREKIDACA U TRAFOSTANICI NA TERMINALU U NOVOM SADU
Preuzmi dokumentaciju
22.04.2016. do 13:30 casova
 JN MV - 2016 - 004 - IZRADA TEHNICKE DOKUMENTACIJE, NABAVKA I UGRADNJA OPREME PREMA TEHNICKOJ SPECIFIKACIJI, REKONSTRUKCIJA AUTO VAGE  Preuzmi dokumentaciju
27.04.2016. do 09:30 casova
 JN MV - 2016 - 003 - IZVOÐENjE SISTEMA RASVETE NA STUBNOM NOSACU NA MERNOJ STANICI PANCEVO Preuzmi dokumentaciju
25.04.2016. do 09:30 casova
 JN MV - 2016 - 005 - OTKLANJANJE REVIZIJOM UTVRÐENIH NEDOSTATAKA NA ISPRAVLJACKO-INVERTORSKOM POSTROJENJU AKU-BATERIJA U ENERGETSKOJ SALI NA TERMINALU U NOVOM SADU Preuzmi dokumentaciju
25.04.2016. do 11:30 casova

JN MV - 2016 - 007 - NABAVKA OTDR UREÐAJA

Preuzmi dokumentaciju
 11.05.2016. do 09:30 casova
JN MV - 2016 - 006 - NABAVKA REZERVNIH DELOVA ZA LINIJSKE I BUSTER PUMPNE AGREGATE   Preuzmi dokumentaciju
 23.05.2016. do 13:30 casova
JN MV - 2016 - 009 - POTROŠNI MATERIJAL ZA ELEKTRO RADOVE   Preuzmi dokumentaciju
01.06.2016. do 09:30 casova
 JN MV - 2016 - 008 - IZRADA  AKTA O PROCENI RIZIKA  U SKLADU SA NOVOM SISTEMATIZACIJOM Preuzmi dokumentaciju
06.06.2016. do 09:30 casova
 JN MV - 2016 - 010 - NABAVKA NOVIH GAS DETEKTORA Preuzmi dokumentaciju
06.06.2016. do 11:30 casova  
JN MV - 2016 - 012 - KONTROLA I SERVIS STABILNOG SISTEMA ZA GAS DETEKCIJU  Preuzmi dokumentaciju
13.06.2016. do 09:30 casova
 JN MV - 2016 - 011 - NABAVKA I ZAMENA OŠTECENOG KOMANDNO-SIGNALNOG KABLA OD SIGNALIZATORA PROLASKA KRACERA DO MERNE STANICE PANCEVO  Preuzmi dokumentaciju
 27.06.2016. do 09:30 casova
JN MV - 2016 - 015 - NABAVKA SOFTVERA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA
Preuzmi dokumentaciju
 04.07.2016. do 13:30 casova
 JN MV - 2016 - 016 - NABAVKA KLIMA UREÐAJA
Preuzmi dokumentaciju
04.07.2016. do 11:30 casova
JN MV - 2016 - 013 - PERIODICNI LEKARSKI PREGLEDI
 Preuzmi dokumentaciju
 13.07.2016. do 09:30 casova
 JN MV - 2016 - 017 - KRECENJE OBJEKATA NA TERMINALU Preuzmi dokumentaciju
 13.07.2016. do 11:30 casova
JN MV - 2016 - 014 - PENILO ZA GAŠENJE POŽARA ZA LEDINCE   Preuzmi dokumenatciju
15.07.2016. do 09:30 casova
JN MV - 2016 - 019 - STOLICE SA NASLONOM   Preuzmi dokumentaciju
20.07.2016. do 09:30 casova
 JN MV - 2016 - 020- GARDEROBNI ORMANI ZA VATROGASCE Preuzmi dokumentaciju
20.07.2016. do 11:30 casova  
 JN MV - 2016 - 021 - ODRŽAVANJE SISTEMA ZA RASVETU Preuzmi dokumentaciju 
 22.07.2016.  do 09:30 casova
 JN MV - 2016 - 018 - NABAVKA OPREME I SREDSTAVA ZA PAKOVANJE, PRIKUPLJANJE I SKLADIŠTENJE OPASNOG OTPADA   Preuzmi dokumentaciju
25.07.2016.  do 09:30 casova  
 ISPITIVANJE GROMOBRANSKIH INSTALACIJA, OTPORA UZEMLJENJA I EKVIPOTENCIJALIZACIJE I EVENTUALNI POPRAVAK NEISPRAVNIH INSTALACIJA  Preuzmi dokumentaciju
25.07.2016. do 09:30 casova
 JN MV - 2016 - 022 - PROCENA VREDNOSTI IMOVINE JAVNOG PREDUZECA TRANSNAFTA PANCEVO Preuzmi dokumentaciju
25.07.2016. do 13:30 casova  
 JN MV - 2016 - 029 - NABAVKA KRUŽNIH ZAPTIVACA  Preuzmi dokumentaciju
03.08.2016. do 09:30 casova
 JN MV - 2016 - 027 - ZAMENA STACIONARNIH AKUMULATORSKIH BATERIJA ISPRAVLJACKO-INVERTORSKOG POSTROJENJA  Preuzmi dokumentaciju
03.08.2016. do 11:30 casova  
 JN MV - 2016 - 026 - ODRŽAVANJE RACUNARSKE OPREME     Preuzmi dokumentaciju 01.08.2016. do 11:30 casova    
 JN MV - 2016 - 025 - NABAVKA USLUGE PRENOSA PODATAKA I PRISTUPA INTERNETU Preuzmi dokumentaciju
04.08.2016. do 09:30 casova  
 JN MV - 2016 - 023 - REVIZIJA REDOVNIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA JP TRANSNAFTA PANCEVO ZA PERIOD OD 01.01.2016. DO 31.12.2016. GODINE  Preuzmi dokumentaciju
 03.08.2016. do 13:30 casova
 JN MV - 2016 - 028 - KONSALTING ZA POTREBE KORPORATIVIZACIJE:MERENJE I OPTIMIZACIJA PROCESA SKLADIŠTENJA NAFTE I DERIVATA NAFTE I ODRŽAVANJA  Preuzmi dokumentaciju
09.08.2016. do 09:30 casova  
 JN MV - 2016 - 031 - ISPITIVANJE I BAŽDARENJE VENTILA SIGURNOSTI Preuzmi dokumentaciju
16.08.2016. do 09:30 casova  
 JN MV - 2016 - 032 - USLUGE ODRŽAVANJA INTRANET PORTALA  Preuzmi dokumentaciju
 19.08.2016. do 09:30 casova
 JN MV - 2016 - 035 - OBUKA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA I POLAGANJE ISPITA ZOP

Partija 1: OBUKA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA I POLAGANJE ISPITA ZOP, PANCEVO
Partija 2: OBUKA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA I POLAGANJE ISPITA ZOP, NOVI SAD
Preuzmi dokumentaciju
23.08.2016. do 09:30 casova
 JN MV - 2016 - 036 - ARHIVSKI ORMAR SA KLJUCEM  Preuzmi dokumentaciju
24.08.2016. do 09:30 casova
 JN MV - 2016 - 033 - SERVISIRANJE I POPRAVKE INSTRUMENTACIONE OPREME I SISTEMA ZA NADZOR I UPRAVLJANJE (SCADA,PLC)  Preuzmi dokumentaciju
26.08.2016. do 09:30 casova  
 JN MV - 2016 - 034 - DOVOÐENJE U FUNKCIONALNO STANJE VIDEO NADZORA Preuzmi dokumentaciju
26.08.2016. do 11:30 casova  
JN MV - 2016 - 030 - AVIO KARTE (POSREDOVANJE PRI REZERVACIJI AVIO KARATA)
 Preuzmi dokumentaciju  02.09.2016. do 11:30 casova 
 JN MV - 2016 - 038 - HOTELSKI SMEŠTAJ (POSREDOVANJE PRI REZERVACIJI HOTELSKOG SMEŠTAJA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA)
 Preuzmi dokumentaciju 
02.09.2016. do 13:30 casova 
 JN MV - 2016 - 039 - ISPITIVANJE EX OPREME, PERIODICNO ISPITIVANJE I KONTROLISANJE ELEKTROINSTALACIJA
 Preuzmi dokumentaciju  
02.09.2016. do 09:30 casova
 JN MV - 2016 - 045 - NABAVKA OPREME I SREDSTAVA ZA PAKOVANjE, PRIKUPLjANjE I SKLADIŠTENjE OPASNOG OTPADA
Partija 1- Metalna burad zapremine 200l
Partija 2- Rucna kolica za manipulaciju metalnim buradima
 Preuzmi dokumentaciju
 12.09.2016. do 09:30 casova
JN MV - 2016 - 037 - NABAVKA UGOSTITELjSKIH USLUGA U PANCEVU  Preuzmi dokumentaciju
06.09.2016. do 09:30 casova  
 JN MV - 2016 - 040 - NABAVKA SREDSTAVA VEZE ZA SKLADIŠTE LEDINCI SA PO JEDNOM REZERVNOM BATERIJOM ZA SVAKI UREÐAJ  Preuzmi dokumentaciju
 14.09.2016. do 09:30 casova
 JN MV - 2016 - 046 - NABAVKA, UGRADNJA I KONFIGURISANJE OPREME ZA RAZMENU PODATAKA SA NIS-OM Preuzmi dokumentaciju
23.09.2016. do 09:30 casova  
 JN MV - 2016 - 047 - ODRŽAVANJE SAAB RADARSKIH MERILA NIVOA REZERVOARA (REDOVNI SERVIS I BAŽDARENJE) Preuzmi dokumentaciju
23.09.2016. do 11:30 casova  
 JN MV - 2016 - 041 - NABAVKA SREDSTAVA VEZE ZA TERMINAL NOVI SAD SA PO JEDNOM REZERVNOM BATERIJOM ZA SVAKI UREÐAJ    Preuzmi dokumentaciju
26.09.2016. do 09:30 casova  
 JN MV - 2016 - 043 - SERVISNI PREGLED KOTLOVSKOG POSTROJENjA Preuzmi dokumentaciju
 26.09.2016. do 11:30 casova  
 JN MV - 2016 - 042 - NABAVKA USLUGE ISPITIVANJA I IZRADE ELABORATA ZA POTREBE REMONTA ISTAKACKIH RUKU NA PRISTANU I REMONT ISTAKACKIH RUKU NA PRISTANU Preuzmi dokuemntaciju
28.09.2016. do 09:30 casova  
 JN MV - 2016 - 048 - ODRŽAVANJE PUTNUICKIH I DRUGIH VOZILA
Partija 1 - Servis i popravka vozila iz programa HONDA
Partija 2 - Servis i popravka vozila iz programa LADA NIVA
Preuzmi dokumentaciju
30.09.2016. do 09:30 casova    
 JN MV - 2016 - 055 - NABAVKA OPREME I SREDSTAVA ZA PAKOVANJE, PRIKUPLJANJE I SKLADIŠTENJE OPASNOG OTPADA - Metalna burad 200l Preuzmi dokumentaciju
06.10.2016. do 09:30 časova  
 JN MV - 2016 - 051 - NABAVKA MESINGANIH KATANACA SA OPRUGOM  Preuzmi dokumentaciju
07.10.2016. do 11:30 časova  
 JN MV - 2016 - 049 - USLUGE ODRŽAVANJA ASW SOFTVERA  Preuzmi dokumentaciju
07.10.2016. do 09:30 časova  
 JN MV - 2016 - 050 - TROŠKOVI TRANSPORTNIH USLUGA - USLUGA IZNAJMLJIVANJA BARŽE  Preuzmi dokumentaciju
10.10.2016. do 11:30 časova  
 JN MV - 2016 - 058 - KONTROLA I SERVIS STABILNOG SISTEMA ZA GAS DETEKCIJU Preuzmi dokumentaciju
12.10.2016. do 09:30 časova  
 JN MV - 2016 - 044 - PREGLED I ISPITIVANJE EX OPREME (TERMINAL NOVI SAD, MERNA STANICA PANČEVO I BLOK STANICE) Preuzmi dokumentaciju
04.10.2016. do 09:30 časova  
 JN MV - 2016 - 053 - ISPITIVANJE EX OPREME U SKLADIŠTU POGONSKOG GORIVA LEDINCI Preuzmi dokumentaciju
 04.10.2016. do 11:30 časova
 JN MV - 2016 - 054 - USLUGE ODRŽAVANJA SISTEMA ZA SIGNALIZACIJU I UPRAVLJANJE- SCADA Preuzmi dokumentaciju
 12.10.2016. do 11:30 časova
 JN MV - 2016 - 056 - ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA NA TERMINALU U NOVOM SADU  Preuzmi dokumentaciju
18.10.2016. do 11:30 časova  
 JN MV - 2016 - 057 - UREĐENjE PARKING PROSTORA U SKLADIŠTU LEDINCI Preuzmi dokumentaciju
17.10.2016. do 09:30 časova  
 JN MV - 2016 - 059 - MONITORING ŽIVOTNE SREDINE NA OBJEKTIMA JP TRANSNAFTA (PODZEMNA VODA, VAZDUH, DUNAV, KATEGORIZACIJA OTPADA) Preuzmi dokumentaciju
17.10.2016. do 11:30 časova    
 JN MV - 2016 - 052 - REZERVNI DELOVI INSTRUMENTACIONE OPREME  Preuzmi dokumentaciju
18.10.2016. do 09:30 časova    
 JN MV - 2016 - 060 - UREĐENjE PROSTORA ZA SMEŠTAJ VATROGASNOG VOZILA U SKPG LEDINCI Preuzmi dokumentaciju
 24.10.216. do 09:30 časova
 JN MV - 2016 - 063 - ODRŽAVANJE KOTLOVSKOG POSTROJENJA  Preuzmi dokumentaciju
02.11.216. do 09:30 časova  
 JN MV - 2016 - 067 - ODRŽAVANJE SAAB RADARSKIH MERILA NIVOA REZERVOARA (REDOVNI SERVISI I BAŽDARENJE) Preuzmi dokumentaciju
02.11.216. do 11:30 časova    
JN MV - 2016 - 061 - NABAVKA NOVOGODIŠNJIH SLATKIH PAKETIĆA  Preuzmi dokumentaciju
01.11.2016. do 09:30 časova    
 JN MV - 2016 - 062 - NABAVKA NOVOGODIŠNJIH POKLON VAUČERA ZA DECU DO 15 GODINA
Partija 1 - Sportska oprema
Partija 2 - Mešovita roba
Preuzmi dokumentaciju
01.11.2016. do 11:30 časova  
 JN MV - 2016 - 065- TEHNIČKO ODRŽAVANJE OBJEKATA Preuzmi dokumentaciju
04.11.2016. do 09:30 časova  
JN MV - 2016 - 068 - UPGRADE TANKMASTER MENADŽMENT SOFTVERA ZA NADZOR RADARSKOG MERENJA REZERVOARA   Preuzmi dokumentaciju
07.11.2016. do 09:30 časova    
 JN MV - 2016 - 069 - NABAVKA USLUGE ISPITIVANJA I IZRADE ELABORATA ZA POTREBE REMONTA ISTAKAČKIH RUKU NA PRISTANU I REMONT ISTAKAČKIH RUKU NA PRISTANU Preuzmi dokumentaciju
07.11.2016. do 11:30 časova    
  JN MV - 2016 - 064 - TROŠKOVI TRANSPORTNIH USLUGA - USLUGA ANGAŽOVANJA AUTO-CISTERNE Preuzmi dokumentaciju
 14.11.2016. do 09:30 časova  
 JN MV - 2016 - 066 - PREGLED, BAŽDARENJE I IZDAVANJE POTREBNIH SERTIFIKATA ZA OPREMU, MERNE INSTRUMENTE I UREĐAJE - OVERAVANJE ČETIRI MERILA PROTOKA SA IZDAVANJEM UVERENJA O OVERAVANJU MERILA Preuzmi dokumentaciju
14.11.2016. do 11:30 časova  
 JN MV - 2016 - 071 - UREĐENJE PARKING PROSTORA U SKLADIŠTU LEDINCI Preuzmi dokumentaciju
 16.11.2016. do 09:30 časova
 JN MV - 2016 - 074 - POTROŠNI MATERIJAL ZA BRAVARSKE RADOVE  Preuzmi dokumentaciju
17.11.2016. do 09:30 časova  
 JN MV - 2016 - 070 - PREGLED, BAŽDARENJE I IZDAVANJE POTREBNIH SERTIFIKATA ZA OPREMU I MERNE INSTRUMENTE I UREĐAJE
Partija 1- Ispitivanje protivplamenih osigurača i disajnih i sigurnosnih ventila sa izdavanjem potrebnih izveštaja o ispravnosti
Partija 2- Etaloniranje manometara i vakuummetara sa izdavanjem adekvatnih uverenja o etaloniranju
Preuzmi dokumentaciju
 18.11.2016. do 09:30 časova  
 JN MV - 2016 - 073 - KREČENJE OBJEKATA (UPRAVNA ZGRADA, RADIONICA I KOMANDNO UPRAVLJAČKI CENTAR) Preuzmi dokumentaciju
 21.11.2016. do 11:30 časova  
 JN MV - 2016 - 072 - ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA NA TERMINALU U NOVOM SADU  Preuzmi dokumentaciju
25.11.2016. do 09:30 časova  
 JN MV - 2016 - 075 - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA Preuzmi dokumentaciju
 28.11.2016. do 11:30 časova
 JN MV - 2016 - 077  - TROŠKOVI MARKIRANJA ROBE Preuzmi dokumentaciju
02.12.2016. do 09:30 časova  
 JN MV - 2016 - 078 - TROŠKOVI USLUGA POPRAVKE  I ODRŽAVANjA ŽIČANE OGRADE U "M" I "R" ZONI Preuzmi dokumentaciju
02.12.2016. do 11:30 časova    
 JN MV - 2016 - 076 - TROŠKOVI KONSULTANTSKIH USLUGA - REZERVISANjE ZA NAKNADE I DRUGE BENEFICIJE ZAPOSLENIH U SKLADU SA MRS 19  Preuzmi dokumentaciju
02.12.2016. do 13:30 časova    
 JN MV - 2016 - 081 - REZERVNI DELOVI ZA RADARSKA MERILA NIVOA Preuzmi dokumentaciju
06.12.2016. do 09:30 časova  
JN MV - 2016 - 079 - ODRŽAVANjE ZELENIH POVRŠINA - UREĐENjE, ČIŠĆENjE, RASKRČIVANjE PROTIVPOŽARNIH POJASEVA
Preuzmi dokumentaciju
08.12.2016. do 09:30 časova  
 JN MV - 2016 - 082 - ANGAŽOVANjE IMENOVANOG TELA ZA PERIODIČNI SPOLjAŠNjI PREGLED KOTLOVSKOG POSTROJENjA  Preuzmi dokumentaciju
09.12.2016. do 09:30 časova    
 JN MV - 2016 - 086 - TROŠKOVI TRANSPORTNIH USLUGA - USLUGA ANGAŽOVANjA AUTO-CISTERNE  Preuzmi dokumentaciju
09.12.2016. do 11:30 časova  
 JN MV - 2016 - 084 - VANREDNI LEKARSKI PREGLEDI Preuzmi dokumentaciju
12.12.2016. do 09:30 časova      
 JN MV - 2016 - 089 - POTROŠNI MATERIJAL ZA BRAVARSKE RADOVE  Preuzmi dokumentaciju
20.12.2016. do 09:30 časova   
 JN MV - 2016 - 083 - TROŠKOVI REKLAME I PROPAGANDE-PROPAGANDNI MATERIJAL SA LOGOM Preuzmi dokumentaciju
09.12.2016. do 13:30 časova    
 JN MV - 2016 - 085 - ODRŽAVANjE SISTEMA MERNE STANICE I MERILA PROTOKA Preuzmi dokumentaciju
 14.12.2016. do 09:30 časova
 JN MV - 2016 - 088 - ARHIVSKI ORMARI SA KLjUČEM Preuzmi dokumentaciju
19.12.2016. do 13:30 časova  

 JN MV - 2016 - 080 - ODRŽAVANjE PUTNIČKIH I DRUGIH VOZILA
Partija 1- Održavanje putničkih vozila  iz programa ŠKODA

Partija 2-  Održavanje putničkih vozila  iz programa AUDI

Preuzmi dokumentaciju
 15.12.2016. do 09:30 časova
 JN MV - 2016 - 091 - REZERVNI DELOVI INSTRUMENTACIONE OPREME - TERMOMETRI Preuzmi dokumentaciju
16.12.2016. do 09:30 časova  
 JN MV - 2016 - 087 - IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE REKONSTRUKCIJE PAROVODNOG SISTEMA GREJANJA NA MERNOJ STANICI PANČEVO  Preuzmi dokumentaciju
23.12.2016. do 09:30 časova  
 JN MV - 2016 - 095 - PREGLED, BAŽDARENjE I IZDAVANjE POTREBNIH SERTIFIKATA ZA OPREMU I MERNE INSTRUMENTE I UREĐAJE Preuzmi dokumentaciju
22.12.2016. do 09:30 časova  
 JN MV - 2016 - 093 - NABAVKA HTZ OPREME  Preuzmi dokumentaciju
28.12.2016. do 09:30 časova  
 JN MV - 2016 - 096 - KANCELARIJSKI MATERIJAL - POSLOVNA GALANTERIJA  Preuzmi dokumentaciju
23.12.2016. do 11:30 časova    
  JN MV - 2016 - 094 - NABAVKA HTZ OPREME  Preuzmi dokumentaciju
28.12.2016. do 11:30 časova  
 JN MV - 2016 - 092 - UPGRADE SCADA SA MIGRACIJOM NA NOVI OPERATIVNI SISTEM  Preuzmi dokumentaciju 29.12.2016. do 09:30 časova
 JN MV - 2016 - 090 - ZAMENA VENTILA 18ʺ NA OTPREMNOM KRACERSKOM MESTU NA TNS  Preuzmi dokumentaciju
29.12.2016. do 11:30 časova  
 JN MV - 2016 - 097 - NABAVKA, UGRADNjA I KONFIGURISANjE OPREME ZA PRENOS PODATAKA SA UPRAVLjAČKOG ORMARA GASNE KOTLARNICE NA SCADA SERVER  Preuzmi dokumentaciju
 30.12.2016. do 09:30 časova
 JN MV - 2016 - 100 - POTROŠNI MATERIJAL ZA ELEKTRO RADOVE  Preuzmi dokumentaciju
 16.01.2017. do 09:30 časova
 JN MV - 2016 - 098 - IZRADA PROJEKTA UGRADNjE KATODNE ZAŠTITE PONTONA U MGO ZONI SKLADIŠTA LEDINCI NA OSNOVU IDEJNOG PROJEKTA, UGRADNjA, ISHODOVANjE SAGLASNOSTI MINISTARSTVA ODBRANE  Preuzmi dokumentaciju
 16.01.2017. do 11:30 časova
 JN MV - 2016 - 101 NABAVKA USLUGE ODRŽAVANjA SOFTVERA  Preuzmi dokumentaciju
17.01.2017. do 09:30 časova  
 JN MV - 2016 - 107 - SERVISIRANjE I POPRAVKE INSTRUMENTACIONE OPREME I SISTEMA ZA NADZOR I UPRAVLjANjE(SCADA,PLC)  Preuzmi dokumentaciju
17.01.2017. do 11:30 časova  
 JN MV - 2016 - 106 - KONTROLA, ISPITIVANjE, SERVIS I POPRAVKA STABILNIH SISTEMA ZA DOJAVU I GAŠENjE POŽARA I PREGLED, ODRŽAVANjE I ZAMENA PANIK RASVETE
Partija 1 -  Kontrola, ispitivanje, servis i popravka stabilnih sistema za dojavu i gašenje požara
Partija 2 -  Pregled, održavanje i zamena panik rasvete
 Preuzmi dokumentaciju
23.01.2017. do 09:30 časova  
 JN MV - 2016 - 099 - TROŠKOVI USLUGA POPRAVKE  I ODRŽAVANJA ŽIČANE OGRADE U "M" I "R" ZONI  Preuzmi dokumentaciju
26.01.2017. do 09:30 časova  
  JN MV - 2016 - 104 - POVEZIVANJE SCADA IZMEĐU RGO I MGOPreuzmi dokumentaciju
01.02.2017. do 09:30 časova  
 JN MV - 2016 - 103 - USLUGE OPTIMIZACIJE ŠTAMPE Preuzmi dokumentaciju
 01.02.2017. do 11:30 časova

 JN MV - 2016 - 102 - TELEFONSKE USLUGE:
Partija 1- Usluga mobilne telefonije

Partija 2-Usluge fiksne telefonije

Preuzmi dokumentaciju
 01.02.2017. do 13:30 časova
 JN MV - 2016 - 109 - IZGRADNJA SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE PERIMETARA
NA OBJEKTIMA VENTILACIONOG ŠAHTA-1 I VENTILACIONOG OTVORA ŠAHTA-2 ZMAJEVAC
IZ SASTAVA SKPG LEDINCI SA IZRADOM TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
 Preuzmi dokumentaciju
03.02.2017. do 09:30 časova  
 JN MV - 2016 - 110 - IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE ZA VANREDNE SITUACIJE - BEZBEDNOST  Preuzmi dokumentaciju
06.02.2017. do 11:30 časova  
 JN MV - 2017 - 002 - NABAVKA I UGRADNJA VN 6 KV VAKUUMSKOG PREKIDAČA  Preuzmi dokumentaciju
 03.04.2017. do 09:30 časova
 JN MV - 2017 - 001 - PROJEKTOVANJE VEBSAJTA JP TRANSNAFTA PANČEVO Preuzmi dokumentaciju
04.04.2017. do 09:30 časova  
 JN MV - 2017 - 003 - OREZIVANJE I SEČA DRVEĆA I DRUGOG RASTINJA NA MERNOJ STANICI PANČEVO  Preuzmi dokumentaciju
04.04.2017. do 11:30 časova    
 JN MV - 2017 - 004 - REKONSTRUKCIJA SPOLJNE RASVETE NA MERNOJ STANICI PANČEVO Preuzmi dokumentaciju
03.04.2017. do 11:30 časova  
 JN MV - 2017 - 007 - NABAVKA AUTO GUMA SA USLUGAMA ZAMENE Preuzmi dokumentaciju
04.04.2017. do 13:30 časova  
 JN MV - 2017 - 008 - NABAVKA SOPHOS UTM LICENCI SA JEDNOGODIŠNJIM ODRŽAVANJEM

 Preuzmi dokumentaciju
 10.04.2017. do 11:30 časova
 JN MV - 2017 - 010 - SERVISIRANJE TRAKTORA, KOSAČICE, TRIMERA, MOTORNE TESTERE, MOTORNE PRSKALICE Preuzmi dokumentaciju
07.04.2017. do 09:30 časova    
 JN MV - 2017 - 009 - NABAVKA NADOGRADNJE BEŽIČNE MREŽE PO LOKACIJAMA

 Preuzmi dokumentaciju
10.04.2017. do 13:30 časova  
 JN MV - 2017 - 005 - TROŠKOVI KONSULTANTSKIH USLUGA - PROCENA VREDNOSTI KAPITALA Preuzmi dokumentaciju
 12.04.2017. do 09:30 časova  
 JN MV - 2017 - 011 - SERVISIRANJE KLIMA UREĐAJA  Preuzmi dokumentaciju
19.04.2017. do 09:30 časova  
 JN MV - 2017 - 006 - IZRADA PROCEDURA IZ OBLASTI ODBRANE I VANREDNIH SITUACIJA Preuzmi dokumentaciju
24.04.2017. do 09:30 časova  
  JN MV - 2017 - 013 - MERDEVINE VISINE 2 METRA
Preuzmi dokumentaciju
24.04.2017. do 11:30 časova  
 JN MV - 2017 - 017 - NABAVKA AUTO GUMA SA USLUGAMA ZAMENE Preuzmi dokumentaciju
03.05.2017. do 11:30 časova    
 MODELOVANJE PROCESA STRATEGIJSKOG PLANIRANJA, POSLOVNOG PLANIRANJA, UPRAVLJANJA PERFORMANSOM I IMPLEMENTACIJA STRATEGIJE PREDUZEĆA UZ KORIŠĆENJE SOFTVERSKIH ALATA
Partija 1 - Nabavka usluge modelovanja procesa strategijskog planiranja, poslovnog planiranja, upravljanja performansom i implementacija strategije preduzeća uz korišćenje softverskih alata
Partija 2 - Nabavka ARIS licenci
Preuzmi dokumentaciju
05.05.2017. do 09:30 časova  
 JN MV - 2017 - 015 - UPOTREBA AZOTNOG POSTROJENJA - INERTIZACIJA OTPREMNE - KRACERSKE KUTIJE  Preuzmi dokumentaciju
05.05.2017. do 11:30 časova  
 JN MV - 2017 - 016 - PENILO ZA GAŠENJE POŽARA

 Preuzmi dokumentaciju
08.05.2017. do 09:30 časova    
 JN MV - 2017 - 019 - NABAVKA TRIMERA Preuzmi dokumentaciju
15.05.2017. do 09:30 časova    
 JN MV - 2017 - 018 - ISPITIVANJE, SERVIS I POPRAVKA PP APARATA I HIDRANATA Preuzmi dokumentaciju
22.05.2017. do 09:30 časova  
 JN MV - 2017 - 021 - BAŠTENSKI ALAT

Preuzmi dokumentaciju
25.05.2017. do 09:30 časova    
JN MV - 2017 - 023 - IZRADA PROCEDURA IZ OBLASTI ODBRANE I VANREDNIH SITUACIJA  Preuzmi dokumentaciju
 05.06.2017. do 10:30 časova  
 JN MV - 2017 - 024 - NABAVKA ROTACIONE KOSAČICE  Preuzmi dokumentaciju
05.06.2017. do 12:30 časova    
 JN MV - 2017 - 022 - NABAVKA REZERVNIH DELOVA ZA LINIJSKE I BUSTER PUMPNE AGREGATE

 Preuzmi dokumentaciju
 09.06.2017. do 09:30 časova
 JN MV - 2017 - 028 - BAŠTENSKI ALAT

 Preuzmi dokumentaciju
12.06.2017. do 11:30 časova  
 JN MV - 2017 - 025 - DIJAGNOSTIKA VN ELEKTROMOTORA

Preuzmi dokumentaciju
13.06.2017. do 11:30 časova  
JN MV - 2017 - 029 - MODELOVANJE PROCESA STRATEGIJSKOG PLANIRANJA, POSLOVNOG PLANIRANJA, UPRAVLJANJA PERFORMANSOM I IMPLEMENTACIJA STRATEGIJE PREDUZEĆA UZ KORIŠĆENJE SOFTVERSKIH ALATA
Partija 1 :  Nabavka usluge modelovanja procesa strategijskog planiranja, poslovnog planiranja, upravljanja performansom i implementacija strategije preduzeća uz korišćenje softverskih alata
Partija 2:   Nabavka ARIS licence 
Preuzmi dokumentaciju
12.06.2017. do 13:30 časova  
 JN MV - 2017 - 030 - NABAVKA I UGRADNjA KLIMA UREĐAJA

Preuzmi dokumentaciju
 22.06.2017. do 11:30 časova
 JN MV - 2017 - 026 - REVIZIJA TRANSFORMATORA 630 kVA Preuzmi dokumentaciju
 23.06.2017. do 09:30 časova
 JN MV - 2017 - 027- REVIZIJA TRAFOSTANICE Preuzmi dokumentaciju
23.06.2017. do 11:30 časova  
 JN MV - 2017 - 014 - NABAVKA USLUGE SERVISIRANJA BAŠTENSKOG TRAKTORA, TRIMERA I MOTORNE TESTERE SA NABAVKOM REZERVNIH DELOVA Preuzmi dokumentaciju
18.07.2017. do 09:30 časova  
 JN MV - 2017 - 020 - SERVIS I ODRŽAVANjE POLjOPRIVREDNOG TRAKTORA SA PRIKLjUČNIM UREĐAJIMA I PRIKOLICOM SA NABAVKOM REZERVNIH DELOVA  Preuzmi dokumentaciju 18.07.2017. do 11:30 časova    
 JN MV - 2017 - 031 - SERVISIRANjE I POPRAVKA INSTRUMENTACIONE OPREME I SISTEMA ZA NADZOR I UPRAVLjANjE (SCADA, PLC) - BATERIJE UPS UREĐAJA   Preuzmi dokumentaciju  19.07.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 032 - NABAVKA ZAPTIVKI
  Preuzmi dokumentaciju01.08.2017. do 09:30 časova 
 JN MV - 2017 - 034 - NABAVKA I ZAMENA RASVETE NA REFLEKTORSKIM STUBOVIMA TERMINALA NOVI SAD
 Preuzmi dokumentaciju 31.07.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 035 -  NABAVKA I ZAMENA NISKONAPONSKOG POSTROJENJA U TRAFOSTANICI U ENERGETSKOJ SALI NA TNS
 Preuzmi dokumentaciju 31.07.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 033 - HEMIJSKO PRANJE KOTLOVSKOG POSTROJENJA
Preuzmi dokumentaciju
04.08.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 037 - PERIODIČNI LEKARSKI PREGLEDI
 Preuzmi dokumentaciju
04.08.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 038 - BAŽDARENJE KOLSKO VAGONSKE VAGE TIP KV 100 E SA IZDAVANJEM UVERENJA O OVERAVANJU MERILA
 Preuzmi dokumentaciju
04.08.2017. do 13:30 časova
 JN-MV-2017-042  SERVIS I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNOG TRAKTORA SA PRIKLJUČNIM UREĐAJIMA I PRIKOLICOM SA NABAVKOM REZERVNIH DELOVAPreuzmi dokumentaciju
07.08.2017. do 13:30 časova
 JN MV - 2017 - 041 - OVERA MERILA PROTOKA - KOMPAKT PRUVEROM NA MSPA
 Preuzmi dokumentaciju
 08.08.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 036 - USLUGA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA
 Preuzmi dokumentaciju
 08.08.2017. do 11:30 časova
 JN MV - 2017 - 044 - NABAVKA POTROŠNOG BRAVARSKOG MATERIJALA

 Preuzmi dokumentaciju
 14.08.2017. do 13:30 časova
 JN MV - 2017 - 043 - NABAVKA I ZAMENA PROZORA I VRATA NA TERMINALU NOVI SAD

Preuzmi dokumentaciju
15.08.2017. do 09:30 časova  
 JN MV - 2017 - 046 - NABAVKA USLUGE PRENOSA PODATAKA I PRISTUPA INTERNETU Preuzmi dokumentaciju
16.08.2017. do 09:30 časova  
JN MV - 2017 - 047 - ODRŽAVANjE RAČUNARSKE OPREME   Preuzmi dokumentaciju
16.08.2017. do 11:30 časova    
JN MV - 2017 - 048 - USLUGE ODRŽAVANjA INTRANET PORTALA   Preuzmi dokumentaciju
16.08.2017. do 13:30 časova  
 JN MV - 2017 - 049 - NABAVKA  SOFTVERA ZA NADGLEDANJE KOMUNIKACIONIH I INFRASTRUKTURNIH UREĐAJA I SERVISA  Preuzmi dokumentaciju
18.08.2017. do 11:30 časova