Javne nabavke

 Naziv tendera
 Dokumentacija
Rok za dostavljanje ponude
 JN OP - 2015 - 020 - NABAVKA USLUGE ODRŽAVANJA ASW:DOMINUS SOFTVERA Preuzmi dokumentaciju

06.08.2015.

do   09:30 casova

JN OP - 2015 - 009 - ODRŽAVANJE PUTNICKIH  I DRUGIH VOZILA

 

 

 

 

Partija 1- Servis i popravka vozila iz programa HONDA 

 Partija 2- Servis i popravka vozila iz programa LADA NIVA

 

Preuzmi dokumentaciju
14.08.2015. do 09:30 casova
 JN OP - 2015 - 021 - NABAVKA SOFTVERA ZA UPRAVLJANJE REZERVNIM KOPIJAMA Preuzmi dokumentaciju
17.08.2015. do 09:30 casova
 JN PP - 2015 - 002 - STRUCNI CASOPISI I LITERATURA ZA OBRAZOVANJE ZAPOSLENIHPreuzmi dokumentaciju
06.08.2015. do 11:30 casova
JN OP - 2015 - 002 - ANGAŽOVANJE OVLAŠCENE FIRME U SLUCAJU POTREBE ZA HITNOM REAKCIJOM U CILJU SPRECAVANJA DALJEG ŠIRENJA ZAGAÐENJA U ŽIVOTNOJ SREDINI PRILIKOM AKCIDENTNIH SITUACIJA NA OBJEKTIMA JP TRANSNAFTA PANCEVO  Preuzmi dokumentaciju
04.09.2015. do 11:30 casova
 JN OP - 2015 - 022 - TEHNICKO ODRŽAVANJE OBJEKATA JP TRANSNAFTA Preuzmi dokumentaciju
04.09.2015. do 09:30 casova
 JN OP - 2015 - 024 - OSIGURANJE PREKIDA RADA USLED NASTUPANJA RIZIKA POŽARA I/ILI LOMA MAŠINA NA TRANSPORTNOM SISTEMU ILI SKLADIŠTIMA JP „TRANSNAFTA" PANCEVO Preuzmi dokumentaciju
07.09.2015. do 09:30 casova
 JN OP - 2015 - 025 - OSIGURANJE SKLADIŠTENJA 700 TONA EVRO DIZELAPreuzmi dokumentaciju
07.09.2015. do 11:30 casova 
 JN OP - 2015 - 005 - ANGAŽOVANJE FIRME ZA POSLOVE ZAŠTITE VODOTOKA REKE DUNAV I TRAJNO ZBRINJAVANJE OTPADA
Preuzmi dokumentaciju 
 18.09.2015. do 09:30 casova
JN PP - 2015 - 003 -  STRUČNI ČASOPISI I LITERATURA ZA OBRAZOVANJE ZAPOSLENIH
 Preuzmi dokumentaciju
01.09.2015. do 11:30 casova

 JN OP - 20015 - 026 - NABAVKA VENTILA I AKTUATORA

Partija 1 - Nabavka kuglastog ventila 18"

Partija 2 - Nabavka zasuna

Partija 3 - Nabavka aktuatora sa reduktorom

Partija 4 - Nabavka cevi i cevnog materijala za povezivanje ventila, zasuna i manipulativne instalacije

 Preuzmi dokumentaciju
 29.09.2015. do 09:30 casova
 JN OP - 2015 - 027 - IZRADA ELABORATA CIŠCENJA RECNOG NANOSA U ZONI PRISTANA SKLADIŠTA LEDINCIPreuzmi dokumentaciju
 29.09.2015. do 12:30 casova
 JN OP - 2015 - 023 - IZGRADNJA STABILNOG SISTEMA ZA GAŠENJE POŽARA U GLAVNOJ MANIPULATIVNOJ PUMPNOJ STANICI  (GMPS) POGONSKOG GORIVA SKLADIŠTA LEDINCI Preuzmi dokumentaciju
05.10.2015. do 09:30 casova
JN OP - 2015 - 028 - IZRADA PROJEKTNO TEHNICKE DOKUMENTACIJE (IDEJNOG PROJEKTA) IZGRADNJE MAGACINSKOG PROSTORA NA TERMINALU NOVI SAD  Preuzmi dokumentaciju
16.10.2015. do 09:30 casova
 JN OP - 2015 - 029 - DIJAGNOSTIKA I SERVIS PUMPNIH AGREGATA Preuzmi dokumentaciju
19.10.2015. do 09:30 casova
JN OP - 2015 - 032 - TEHNICKO ODRŽAVANJE OBJEKATA JP TRANSNAFTA PANCEVO
Preuzmi dokumentaciju
02.11.2015. do 09:30 casova
JN OP - 2015 - 031 - USLUGA KVALITATIVNE I KVANTITATIVNE KONTROLE SIROVE NAFTE I DERIVATA NAFTE  Preuzmi dokumentaciju
09.11.2015. do 09:30 casova
JN OP - 2015 - 033 - IZRADA ELABORATA CIŠCENJA RECNOG NANOSA U ZONI PRISTANA SKLADIŠTA LEDINCI
Preuzmi dokumentaciju
 19.11.2015. do 09:30 casova
 JN OP - 2015 - 030 - INVESTICIONO ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA U PANCEVU
Preuzmi dokumentaciju
17.11.2015. do 11:30 casova
 JN OP - 2015 - 035 - NABAVKA UTM (UNIFIED THREAT MANAGEMENT) REŠENJA ZA DR (DISASTER RECOVERY) LOKACIJU
 Preuzmi dokumentaciju
17.11.2015. do 09:30 casova
JN OP - 2015 - 038 - ANGAŽOVANJE BARŽE RADI OMOGUCAVANJA CIŠCENJA RECNOG DNA I PRISTANA BARŽI NA PONTON SKLADIŠTA
Preuzmi dokumentaciju
16.11.2015. do 11:30 casova
JN OP - 2015 - 039 - IZRADA PLANA ZAŠTITE OD POŽARA ZA SKPG LEDINCI
Preuzmi dokumentaciju
18.11.2015. do 13:30 casova
 JN OP - 2015 - 034 - NABAVKA I UGRADNJA VAKUUMSKIH PREKIDAČA U TRAFOSTANICI
 Preuzmi dokumentaciju
23.11.2015. do 09:30 časova
 JN OP - 2015 - 037 - PROŠIRENJE BEŽIČNE MREŽNE INFRASTRUKTURE
Preuzmi dokumentaciju
20.11.2015. do 11:30 časova
JN OP - 2015 - 036 - PROŠIRENJE RAČUNARSKE MREŽE U "M" ZONI U LEDINCIMA
Preuzmi dokumentaciju
20.11.2015. do 09:30 časova
JN OP - 2015 - 040 - ODRŽAVANJE HIGIJENE U POSLOVNIM PROSTORIJAMA  Preuzmi dokumentaciju
23.11.2015. do 11:30 časova
 JN OP - 2015 - 041 - IZGRADNJA STABILNOG SISTEMA ZA GAŠENJE POŽARA U GLAVNOJ MANIPULATIVNOJ PUMPNOJ STANICI (GMPS)Preuzmi dokumentaciju
27.11.2015. do 09:30 časova
 JN OP - 2015 - 045 - PROŠIRENJE, OPTIMIZACIJA I PODRŠKA POSTOJEĆEM SAP ERP SISTEMU Preuzmi dokumentaciju04.12.2015. do 11:30 časova
JN OP - 2015 - 042 - NABAVKA I ZAMENA NISKONAPONSKOG POSTROJENJA SA NOVOM MERNOM GRUPOM NA MS PANČEVO Preuzmi dokumentaciju
07.12.2015. do 09:30 časova
 JN OP - 2015 - 047 - SANACIJA REZERVOARA R-1-2-4-6 PO ELABORATU SANACIJE U RGO ZONI SKALDIŠTA LEDINCIPreuzmi dokumentaciju
11.12.2015. do 11:30 časova
 JN OP - 2015 - 048 - ODRŽAVANJE PUTNIČKIH I DRUGIH VOZILA
PARTIJA 1. Servis i popravka vozila iz programa AUDI
PARTIJA 2. Servis i popravka vozila iz programa ŠKODA
Preuzmi dokumentaciju
14.12.2015. do 09:30 časova
 JN OP - 2015 - 043 - IZRADA ELABORATA ZA PRILAGOĐAVANJE PROSTORA ZA SMEŠTAJ VATROGASNOG VOZILA  Preuzmi dokumentaciju
15.12.2015. do 09:30 časova
 JN OP - 2015 - 050 - NABAVKA OPREME ZA NADOGRADNJU SERVERSKE PLATFORME Preuzmi dokumentaciju
17.12.2015. do 09:30 časova
JN OP - 2015 -046 - MONITORING KVALITETA VODA, ZEMLJIŠTA I VAZDUHA I UTVRĐIVANJE KARAKTERA OTPADA  Preuzmi dokumentaciju
17.12.2015. do 11:30 časova
 JN OP - 2015 - 044 - ZAMENA SA NABAVKOM KOMANDNO-SIGNALNOG KABLA OD SIGNALIZATORA PROLASKA KRACERA DO MERNE STANICE PANČEVO  Preuzmi dokumentaciju
25.12.2015. do 09:30 časova
JN OP - 2015 - 055 - OSIGURANJE IMOVINE - POŽAR I LOM, OSIGURANJE ZAPOSLENIH I MOTORNIH VOZILA   Preuzmi dokumentaciju
28.12.2015. do 09:30 časova
JN OP - 2015 - 049 - OTKLANJANJE REVIZIJOM UTVRĐENIH NEDOSTATAKA NA MALOULJNIM 6KV PREKIDAČIMA  Preuzmi dokumentaciju
28.12.2015. do 11:30 časova
JN OP - 2015 - 053 - IZGRADNJA STABILNOG SISTEMA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA U SERVER SALI U BEOGRADU   Preuzmi dokumentaciju
 28.12.2015. do 13:30 časova
JN OP - 2015 - 054 - NABAVKA HTZ OPREME I DRUGE OPREME ZA BiZR  Preuzmi dokumentaciju
29.12.2015. do 11:30 časova
JN OP - 2015 - 052 - NOVA IT INFRASTRUKTURA ZA POVEZIVANJE OBJEKATA NA TERMINALU NS   Preuzmi dokumentaciju
29.12.2015. do 13:30 časova
 JN OP - 2015 - 057 - NABAVKA RAČUNARSKE OPREME Preuzmi dokumentaciju
31.12.2015. do 09:30 časova

  JN PP - 2015 - 004 - IZRADA GEODETSKIH PODLOGA ZA POTREBE IZRADE GLAVNOG PROJEKTA SISTEMA PRODUKTOVODA KROZ SRBIJU ZA DEONICU PANČEVO-SMEDEREVO (I FAZA I OBJEKTA)-PARTIJA 2- DODATNI GEODETSKI RADOVI

 Preuzmi dokumentaciju
 14.12.2015. do 11:30 časova
 JN OP - 2015 - 051 - OTKLANJANJE REVIZIJOM UTVRĐENIH NEDOSTATAKA NA ISPRAVLJAČKO-INVERTORSKOM POSTROJENJU AKU-BATERIJA U ENERGETSKOJ SALI NA TERMINALU U NOVOM SADU Preuzmi dokumentaciju
11.01.2016. do 09:30 časova
 JN OP - 2015 - 058 - TEHNO-EKONOMSKA ANALIZA MOGUĆNOSTI PRENAMENE REZERVOARA U IZGRADNJI Preuzmi dokumentaciju
11.01.2016. do 11:30 časova
 JN OP - 2015 - 061 -  ANGAŽOVANJE BARŽE RADI OMOGUĆAVANJA ČIŠĆENJA REČNOG DNA I PRISTANA BARŽI NA PONTON SKLADIŠTA Preuzmi dokumentaciju
11.01.2016. do 13:30 časova
 JN OP - 2015 - 060 - NABAVKA TONERA ZA ŠTAMPAČE SA ISPORUKOM  Preuzmi dokumentaciju
12.01.2016. do 09:30 časova
JN OP - 2015 - 059 - NABAVKA USLUGE ODRŽAVANJA I PRUŽANJA TEHNIČKE PODRŠKE ZA SISTEMSKI, MREŽNI I DRUGI SOFTVER U RAČUNARSKOJ MREŽI PREDUZEĆA  Preuzmi dokumentaciju
13.01.2016. do 09:30 časova
JN OP - 2015 - 063 - OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI IZ DELATNOSTI  Preuzmi dokumentaciju
 12.01.2016. do 11:30 časova
JN OP - 2015 - 066 - NABAVKA I UGRADNJA VAKUUMSKIH PREKIDAČA U TRAFOSTANICI    Preuzmi dokumentaciju
19.01.2016. do 09:30 časova
JN OP - 2015 - 064 - ZAMENA PROZORA NA OBJEKTIMA ZMAJ JOVINA 1 I MERNA STANICA PANČEVO    Preuzmi dokumentaciju
 25.01.2016. do 09:30 časova

JN OP - 2015 - 065 - NABAVKA VENTILA I AKTUATORA

Partija 1 - Nabavka kuglastog ventila 18"
Partija 2 - Nabavka zasuna
Partija 3 - Nabavka aktuatora sa reduktorom
Partija 4 - Nabavka cevi i cevnog materijala za povezivanje ventila, zasuna i manipulativne instalacije
Partija 5 - Nabavka armature za prateću instalaciju
Preuzmi dokumentaciju
 29.01.2016. do 09:30 časova
JN OP - 2015 - 056 - OPREMA ZA LIČNU, UZAJAMNU I KOLEKTIVNU ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I DRUGIH NESREĆA   Preuzmi dokumentaciju
25.01.2016. do 11:30 časova
 JN OP - 2015 - 071 - OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI IZ DELATNOSTI SKLADIŠTARA ZA ŠTETE NA ROBI (sirovoj nafti i derivatima nafte)Preuzmi dokumentaciju
26.01.2016. do 09:30 časova
JN OP - 2015 - 067 - TEHNOEKONOMSKE ANALIZE ZA POTREBE IZRADE PLANA RAZVOJA JP TRANSNAFTA PANČEVO ZA PERIOD 2016-2020
 Preuzmi dokumentaciju
01.02.2016. do 09:30 časova
 JN OP - 2015 - 068 - NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJEPreuzmi dokumentaciju
03.02.2016. do 11:30 časova
JN OP - 2015 - 070 - USLUGA OPTIMIZACIJE ŠTAMPE  Preuzmi dokumentaciju
 10.02.2016. do 09:30 časova
JN OP - 2015 - 069 - IZGRADNJA 2 x 20.000 m3 REZERVOARA ZA SKLADIŠTENJE SIROVE NAFTE NA TERMINALU U NOVOM SADU, sa projektom izvedenog stanja, upotrebnom dozvolom    Preuzmi dokumentaciju
02.03.2016.  do 09:30 časova
JN OP - 2015 - 072 - TELEFONSKE USLUGE (javna telefonija i mobilna telefonija)  Preuzmi dokumentaciju
02.02.2016. do 09:30 časova
JN OP - 2015 - 075 - ISPORUKA PRIRODNOG GASA   Preuzmi dokumentaciju
10.02.2016. do 11:30 časova
JN OP - 2015 - 073 - IZRADA GLAVNOG PROJEKTA USPOSTAVLJANJA SISTEMA OBELEŽAVANJA TRANSPORTNOG PRISTANIŠTA LEDINCI NOVI SAD KM 0+1262  Preuzmi dokumentaciju
 12.02.2016. do 09:30  časova
 JN OP - 2015 - 074 - NOVA IT INFRASTRUKTURA ZA POVEZIVANJE OBJEKATA NA TERMINALU U NOVOM SADU Preuzmi dokumentaciju
12.02.2016. do 11:30  časova
  JN PP - 2016 - 001 - STRUČNI ČASOPISI I LITERATURA ZA OBRAZOVANJE ZAPOSLENIHPreuzmi dokumentaciju
 08.04.2016. do 11:30 časova
 JN OP - 2016 - 001 - NABAVKA I ZAMENA ENERGETSKOG KABLA KOJI POVEZUJE BLOK STANICU TITEL SA BLOK STANICOM KNIĆANIN  Preuzmi dokumentaciju
09.05.2016. do 09:30 časova
JN OP - 2015 - 003 - IZRADA IDEJNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE ZGRADE VATROGASNICE U KRUGU TERMINALA NOVI SAD  Preuzmi dokumentaciju
12.05.2016. do 09:30 časova
JN OP - 2016 - 002 - INTERVENTNO ODRŽAVANJE NAFTOVODA  Preuzmi dokumentaciju
 16.05.2016. do 09:30 časova
JN OP - 2016 - 004 - REKONSTRUKCIJA OBRAČUNSKE MERNE STANICE SA NABAVKOM I UGRADNJOM NOVIH MASENIH MERILA   Preuzmi dokumentaciju
23.05.2016. do 09:30 časova
 JN OP - 2016 - 007 - MIGRACIJA ISTORIJSKIH PODATAKA U SAP I OBEZBEĐENjE KVALITETA IMPLEMENTACIJE  Preuzmi dokumentaciju
 30.05.2016. do 09:30 časova
JN-OP-2016-005-ANGAŽOVANjE VATROGASACA  ZA LEDINCE   Preuzmi dokumentaciju
30.05.2016. do 11:30 časova  
JN OP - 2016 - 006 - FIZIČKO-TEHNIČKO OBEZBEĐENJE I PROTIVPOŽARNO OBEZBEĐENJE OBJEKATA JP TRANSNAFTA   Preuzmi dokumentaciju
03.06.2016. do 11:30 časova  
 JN PP - 2016 - 002 - STRUČNI ČASOPISI I LITERATURA ZA OBRAZOVANJE ZAPOSLENIH-PRIRUČNIK IZMENE I DOPUNE ZAKONA O RADU I CD SA MODELIMA DOKUMENATA Preuzmi dokumentaciju
23.05.2016. do 11:30 časova
 JN OP - 2016 - 009 - ZAKUP I ODRŽAVANJE MICROSOFT LICENCI Preuzmi dokumentaciju
 16.06.2016. do 09:30 časova
 JN OP - 2016 - 011 - ZAKUP DMS (DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM) LICENCI I ODRŽAVANJE DMS (DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM) SISTEMA Preuzmi dokumentaciju
20.06.2016. do 09:30 časova
JN - OP - 2016 - 008 - NABAVKA VENTILA I AKTUATORA

Partija 1- Nabavka zasuna
Partija 2- Nabavka armature za prateću instalaciju
Partija 3- Nabavka izolacionih komada i materijala za antikorozivnu zaštitu

 

Preuzmi dokumentaciju

20.06.2016. do 11:30 časova
 JN PP - 2016 - 003 - STRUČNI ČASOPIS I LITERATURA ZA OBRAZOVANJE ZAPOSLENIH Preuzmi dokumentaciju
07.06.2016. do 11:30 časova
JN OP - 2016 - 013 - NABAVKA GORIVA ZA SLUZBENA VOZILA, kao i gorivo za trimere i motorne testere
 Preuzmi dokumentaciju04.07.2016. do 09:30 časova

JN OP - 2016 - 010 - INTERVENTNO ODRŽAVANJE SKLADIŠTA

Partija 1- Usluge interventnog održavanja SkPG LEDINCI-građevinski radovi
Partija 2- Usluge interventnog održavanja  SkPG LEDINCI -mašinsko-montažni radovi
Partija 3- Usluge interventnog održavanja  SkPG LEDINCI-elektro energetika
Partija 4- Usluge interventnog održavanja  SkPG LEDINCI-merno regulacioni radovi

Preuzmi dokumentaciju
 05.07.2016. do 09:30 časova
JN OP - 2016  -012 - OSIGURANJE IMOVINE - POŽAR I LOM SKLADIŠTE U LEDINCIMA
Preuzmi dokumentaciju
 21.07.2016. do 09:30 časova
 JN OP - 2016 - 014 - OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETE PRIČINJENE TREĆIM LICIMA, IMOVINI TREĆIH LICA I ŽIVOTNOJ SREDINI TOKOM PREVOZA OPASNIH MATERIJA KROZ NAFTOVOD I TOKOM USKLADIŠTENJA DERIVATE NAFTEPreuzmi dokumentaciju
21.07.2016. do 11:30 časova
 JN PP - 2016 - 004 - JEDINSTVENI REGISTAR  - BAZA PODATAKA PRAVNIH LICA, STR-A, SZR-A I ADVOKATA  Preuzmi dokumentaciju
06.07.2016. do 11:30 časova
 JN OP - 2016 - 016 - ISPORUKA TEHNOLOŠKE PARE Preuzmi dokumentaciju
15.08.2016. do 11:30 časova
 JN OP - 2016 - 017 - NABAVKA VENTILA-DRENAŽNA ZAPORNA ARMATURA Preuzmi dokumentaciju
30.08.2016. do 09:30 časova
JN OP - 2016 - 018 - NABAVKA I UGRADNJA MERNE GRUPE ZA IZDAVANJE GORIVA NA PRISTANU SKPG LEDINCI  Preuzmi dokumentaciju 29.08.2016. do 11:30 časova
 JN OP - 2016 - 019 - NABAVKA I UGRADNjA MERILA NIVOA U SLIVNIM CISTERNAMA SKPG LEDINCI Preuzmi dokumentaciju
05.09.2016. do 09:30 časova  
 JN OP - 2016 - 015 - ANGAŽOVANJE OVLAŠĆENE FIRME U SLUČAJU POTREBE ZA REAGOVANJEM U CILJU SPREČAVANJA ZAGAĐENJA  Preuzmi dokumentaciju
 29.08.2016. do 09:30 časova
 JN OP - 2016 - 020 - OSIGURANJE PREKIDA RADA USLED NASTUPANJA RIZIKA POŽARA I/ILI LOMA MAŠINA NA TRANSPORTNOM SISTEMU I SKLADIŠTIMA JP „TRANSNAFTA" PANČEVO Preuzmi dokumentaciju
08.09.2016. do 09:30 časova
 JN OP - 2016 - 023 - DIJAGNOSTIKA I SERVIS PUMPNIH AGREGATA  Preuzmi dokumentaciju
19.09.2016. do 11:30 časova
JN PP - 2016 - 005 - ELEKTRONSKO PRAVNO IZDANJE  Preuzmi dokumentaciju
 25.08.2016.  do 09:30 časova
 JN OP - 2016 - 024 - NABAVKA I UGRADNJA FREKVENTNIH REGULATORA ZA POKRETANJE ELEKTROMOTORA PUMPI
 Preuzmi dokumentaciju 27.09.2016.  do 11:30 časova

JN OP - 2016 - 025 - TEKUĆE ODRŽAVANJE SKLADIŠTA

Partija 1 - Usluge tekućeg održavanja SkPG LEDINCI - mašinski radovi
Partija 2 - Usluge tekućeg održavanja  SkPG LEDINCI - elektroenergetika

 Preuzmi dokumentaciju
05.10.2016.  do 11:30 časova 
  JN OP - 2016 - 026 - ANGAŽOVANjE OVLAŠĆENE FIRME U SLUČAJU POTREBE ZA REAGOVANjEM U CILjU SPREČAVANjA ZAGAĐENjA - LEDINCI Preuzmi dokumentaciju
03.10.2016. do 11:30 časova  
 JN OP - 2016 - 021 - ISPITIVANjE STANjA NAFTOVODA NA DEONICI DN-01 (Dunav-Novi Sad) INTELIGENTNIM PIGOM Preuzmi dokumentaciju
03.10.2016. do 09:30 časova
 JN OP - 2016 - 027 - ISPORUKA TEHNOLOŠKE PARE  Preuzmi dokumentaciju
 05.10.2016. do 09:30 časova
  JN OP - 2016 - 028 - OSIGURANJE 1000t EVRODIZELAPreuzmi dokumentaciju
 10.10.2016. do 09:30 časova
 JN OP - 2016 - 029 - NABAVKA I UGRADNJA MERILA NIVOA U SLIVNIM CISTERNAMA U SKPG LEDINCI Preuzmi dokumentaciju
28.10.2016. do 09:30 časova  
 JN OP - 2016 - 030 - PUTNIČKO VOZILO - 1 KOMAD Preuzmi dokumentaciju
31.10.2016. do 09:30 časova  
 JN OP - 2016 - 031 - PUTNIČKO VOZILO - 2 KOMADA  Preuzmi dokumentaciju 31.10.2016. do 11:30 časova  
JN OP - 2016 - 032 - ANGAŽOVANJE KONTROLNE ORGANIZACIJE NA TRANSPORTNOM SISTEMU JP TRANSNAFTA   Preuzmi dokumentaciju
14.11.2016. do 09:30 časova    
 JN OP - 2016 - 033 - NABAVKA RAČUNARSKE I IT OPREME Preuzmi dokumentaciju
 21.11.2016. do 09:30 časova    
 JN PP - 2016 - 006 - STRUČNI ČASOPISI I LITERATURA ZA OBRAZOVANJE ZAPOSLENIH - PROFI OBRAČUN KAMATA OBNOVA LICENCE ZA TRI RAČUNARA

 Preuzmi dokumentaciju
04.11.2016. do 11:30 časova    
 JN OP - 2016 - 035 - ČIŠĆENJE REČNOG DNA DO PLOVNE DUBINE OKO PONTONA U SKLADIŠTU LEDINCI

Preuzmi dokumentaciju

Elaborat čišćenja rečnog dna

28.11.2016. do 09:30 časova    
 JN OP - 2016 - 036 - USLUGA KVALITATIVNE I KVANTITATIVNE KONTROLE NAFTE I DERIVATA NAFTE Preuzmi dokumentaciju
 01.12.2016. do 09:30 časova  
 JN OP - 2016 - 037 - INTERVENTNO ODRŽAVANJE SKLADIŠTA
Partija 1 - Usluge interventnog održavanja SkPG LEDINCI-građevinski radovi
Partija 2 - Usluge interventnog održavanja  SkPG LEDINCI -mašinsko-montažni radovi
Partija 3 - Usluge interventnog održavanja  SkPG LEDINCI-elektro energetika
 Preuzmi dokumentaciju
05.12.2016. do 09:30 časova    
 JN OP - 2016 - 041 - TEKUĆE ODRŽAVANJE SKLADIŠTA
Partija 1 - Usluge tekućeg održavanja SkPG LEDINCI - mašinski radovi
Partija 2 - Usluge tekućeg održavanja SkPG LEDINCI - elektroenergetika

Preuzmi dokumentaciju
12.12.2016. do 11:30 časova  
 JN OP - 2016 - 038 - NABAVKA I UGRADNJA RADARSKIH MERILA NIVOA NA 4 REZERVOARA U RGO ZONI SA POVEZIVANJEM NA SCADA SISTEM U MGO ZONI I IZRADOM POTREBNE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE Preuzmi dokumentaciju
 13.12.2016. do 09:30 časova  
JN OP - 2016 - 042 - IZRADA ELABORATA, NABAVKA I UGRADNJA OPREME PREMA TEHNIČKOJ DOKUMENTACIJI FREKVENTNOG REGULATORA SA ELEKTROMOTOROM ZA POKRETANJE PUMPE P01   Preuzmi dokumentaciju
 13.12.2016. do 11:30 časova    
 JN OP - 2016 - 034 - SANACIJA MANIPULATIVNIH NAFTOVODA U KRUGU TERMINALA NOVI SAD
Partija 1 - Pražnjenje i inertizacija naftovoda
Partija 2 - Izrada toplih priključaka i hladno neiskreće sečenje cevi
Partija 3 - A: Zamena manipulativnih naftovoda sa pripadajućom armaturom
               B: Povezivanje dva nova rezervoara sa manipulativnom instalacijom
 Preuzmi dokumentaciju
16.12.2016. do 11:30 časova      
 JN OP - 2016 - 040 - ODRŽAVANJE HIGIJENE U POSLOVNIM PROSTORIJAMA Preuzmi dokumentaciju
19.12.2016. do 09:30 časova    
 JN OP - 2016 - 043 - PROCENA NIVOA RAZVIJENOSTI KOMPETENCIJA I IZRADA I SPROVOĐENjE RAZVOJNOG PROGRAMA KROZ TRENING ZAPOSLENIH  Preuzmi dokumentaciju
26.12.2016. do 09:30 časova  
 JN OP - 2016 - 039 - OSIGURANjE IMOVINE - POŽAR I LOM, OSIGURANjE ZAPOSLENIH I MOTORNIH VOZILA  Preuzmi dokumentaciju
 26.12.2016. do 11:30 časova
 JN OP - 2016 - 044 - DOBROVOLJNO OSIGURANJE ZAPOSLENIH Preuzmi dokumentaciju
09.01.2017. do 09:30 časova  
 JN OP - 2016 - 045 - PROJEKAT OBEZBEĐENjA IT INFRASTRUKTURE ZA NOVU POSLOVNU LOKACIJU Preuzmi dokumentaciju
30.01.2017. do 12:30 časova    
 JN OP - 2016 - 022 - IZGRADNJA VIDEO NADZORA NA TERMINALU NOVI SAD - DEO PROJEKTA SISTEMA DALJINSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE NAFTOVODA, KNJIGA 1,2 I 3 Preuzmi dokumentaciju
30.01.2017. do 09:30 časova    
 JN OP - 2016 - 046 - NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE Preuzmi dokumentaciju
31.01.2017. do 09:30 časova  
 JN OP - 2016 - 048 - INTERVENTNO ODRŽAVANjE NAFTOVODA - GRAĐEVINSKI RADOVI  Preuzmi dokumentaciju
 31.01.2017. do 11:30 časova  
 JN OP - 2016 - 049 - INTERVENTNO ODRŽAVANjE SKLADIŠTA
Partija 1- Usluge interventnog održavanja SkPG LEDINCI-građevinski radovi
Partija 2- Usluge interventnog održavanja  SkPG LEDINCI-elektro energetika
 Preuzmi dokumentaciju
06.02.2017. do 09:30 časova  
 JN PP - 2016 - 008 - KONTROLNA MAPA ZA PRIPREMU POSLODAVACA ZA NADZOR INSPEKCIJE RADA  Preuzmi dokumentaciju
20.01.2017. do 11:30 časova  
 JN OP - 2016 - 050 - TEKUĆE ODRŽAVANJE SKLADIŠTA - ELEKTROENERGETIKA Preuzmi dokumentaciju
 13.02.2017. do 11:30 časova
 JN OP - 2016 - 047 - PROJEKAT IMPLEMENTACIJE SAP ERP SISTEMA, USLUGE ODRŽAVANjA SAP SISTEMA I ODRŽAVANjA SAP SOFTVERSKIH LICENCI Preuzmi dokumentaciju
20.02.2017. do 09:30 časova    
 JN OP - 2017 - 001 - OSIGURANJE SKLADIŠTENJA EVRO DIZELA I SIROVE NAFTE Preuzmi dokumentaciju
10.04.2017. do 09:30 časova    
 JN OP - 2017 - 002 - PUTNIČKO VOZILO -  1 KOMAD Preuzmi dokumentaciju
18.04.2017. do 09:30 časova    
JN PP - 2017 - 001 - USLUGA MARKIRANJA ROBE  Preuzmi dokumentaciju
27.03.2017. do 11:30 časova  
JN OP - 2017 - 004 - IZGRADNJA MAGACINA NA TERMINALU NOVI SAD  Preuzmi dokumentaciju
 28.04.2017. do 11:30 časova
 JN OP - 2017 - 006 - OBEZBEĐENJE KVALITETA IMPLEMENTACIJE SAP ERP SISTEMA, FAZA 3 Preuzmi dokumentaciju
 27.04.2017. do 09:30 časova
 JN OP - 2017 - 003 - REKONSTRUKCIJA OBJEKTA VATROGASNICE NA TERMINALU NOVI SAD Preuzmi dokumentaciju
 28.04.2017. do 09:30 časova
 JN OP - 2017 - 005 - OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI IZ DELATNOSTI SKLADIŠTARA ZA ŠTETE NA ROBI (SIROVOJ NAFTI I DERIVATIMA NAFTE) Preuzmi dokumentaciju
 03.05.2017. do 09:30 časova
  JN OP - 2017 - 008 - FIZIČKO - TEHNIČKO OBEZBEĐENJE I PROTIVPOŽARNO OBEZBEĐENJE OBJEKATA JP TRANSNAFTA
 Preuzmi dokumentaciju
12.06.2017. do 09:30 časova  
 JN OP - 2017 - 009 - TROŠKOVI ANALIZE ROBE Preuzmi dokumentaciju
 13.06.2017. do 09:30 časova  
 JN OP - 2017 - 010 - ANGAŽOVANJE VATROGASACA  ZA LEDINCE

Preuzmi dokumentaciju
15.06.2017. do 09:30 časova    
 JN OP - 2017 - 007 - NABAVKA PRIRODNOG GASA Preuzmi dokumentaciju
19.06.2017. do 09:30 časova    
 JN OP - 2017 - 011 - INTERVENTNO ODRŽAVANjE TRAFOSTANICA I DRUGE ELEKTRO OPREME U POGONU Preuzmi dokumentaciju
 22.06.2017. do 09:30 časova
 JN OP - 2017 - 012 - PUTNIČKO VOZILO - 2 KOMADA Preuzmi dokumentaciju
30.06.2017. do 09:30 časova  
  JN OP - 2017 - 014 - ZAKUP I ODRŽAVANJE MICROSOFT LICENCI 
Preuzmi dokumentaciju
03.07.2017. do 09:30 časova    
 JN OP - 2017 - 013 - NABAVKA GORIVA ZA SLUŽBENA VOZILA, KAO I GORIVA ZA BAŠTENSKE MAŠINE, ČAMAC, ELEKTRO AGREGAT Preuzmi dokumentaciju
 11.07.2017. do 09:30 časova
 JN OP - 2017 - 015 - OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETE PRIČINJENE TREĆIM LICIMA, IMOVINI TREĆIH LICA I ŽIVOTNOJ SREDINI TOKOM PREVOZA OPASNIH MATERIJA KROZ NAFTOVOD I TOKOM USKLADIŠTENJA DERIVATE NAFTE Preuzmi dokumentaciju
17.07.2017. do 09:30 časova  
 JN OP - 2017 - 016 - OSIGURANJE IMOVINE - POŽAR I LOM SKLADIŠTE U LEDINCIMA
Preuzmi dokumentaciju
 17.07.2017. do 11:30 časova
 JN OP - 2017 - 017 - POPRAVKA MESTA OŠTEĆENJA NA DEONICI NAFTOVODA DN-01 PO IZVEŠTAJU SNIMANJA INTELIGENTNIM KRACEROM Preuzmi dokumentaciju
14.08.2017. do 09:30 časova  
 JN OP - 2017 - 018 - NABAVKA RAČUNARSKE I IT OPREME I REZERVNIH DELOVA Preuzmi dokumentaciju
18.08.2017. do 09:30 časova  
 JN OP - 2017 - 019 - OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETE PRIČINJENE TREĆIM LICIMA, IMOVINI TREĆIH LICA I ŽIVOTNOJ SREDINI TOKOM PREVOZA OPASNIH MATERIJA KROZ NAFTOVOD I TOKOM USKLADIŠTENJA DERIVATE NAFTE Preuzmi dokumentaciju
04.09.2017. do 09:30 časova    
 JN OP - 2017 - 020 - OSIGURANJE PREKIDA RADA USLED NASTUPANJA RIZIKA POŽARA I/ILI LOMA MAŠINA NA TRANSPORTNOM SISTEMU I SKLADIŠTIMA JP TRANSNAFTA PANČEVO Preuzmi dokumentaciju
04.09.2017. do 11:30 časova