Sistem produktovoda kroz Srbiju

Produktovodima se obezbeđuje najracionalniji i najbezbedniji transport naftnih derivata do potrošačkih centara, moderno upravljanje produktima, smanjene gubitaka i verovatnoće izlivanja.  Projektovani transport derivata nafte (benzin i dizel gorivo) obavljao bi se cevovodom u dužini od oko 400 kilometara, od Rafinerije nafte Pančevo u tri pravca, preko Novog Sada do Sombora,  preko Smedereva i Jagodine do Niša i ka Beogradu. Na navedenim lokalitetima nalazili bi se terminali za skladištenje naftnih derivata odakle bi se vršilo snabdevanje gravitirajućih regiona.
Sistem produktovoda kroz Srbiju je projekat od nacionalnog interesa jer doprinosi sigurnosti snabdevanja, energetskoj efikasnosti, očuvanju i zaštiti životne sredine, manjoj zavisnosti od vremenskih uslova prilikom transporta kao i ravnomernom regionalnom razvoju.
Aktivnosti na realizaciji projekta su počele 2007. godine i do sada je urađeno sledeće:
  • Urađena je i revidirana Prethodna studija izvodljivosti za Sistem produktovoda kroz Srbiju sa Idejnim projektom i Prethodnom studijom o proceni uticaja na životnu sredinu;
  • Vlada Republike Srbije usvojila je Prostorni Plan područja posebne namene Sistema produktovoda na trasi Sombor-Novi SađPančevo-BeograđSmederevo-Jagodina-Niš, koji je izradila Republička agencija za prostorno planiranje;
  • Potpisan je Memorandum o razumevanju sa gradovima/opštinama kroz koje prolazi produktovod;
  • Potpisan je Memorandum o Saradnji na realizaciji projekta izgradnje Sistema produktovoda kroz Srbiju sa Ministarstvom trgovine Republike Srbije;
  • Potpisan je Sporazum i Aneks Sporazuma sa NIS a.d. o međusobnoj saradnji na izradi Studije opravdanosti izgradnje produktovoda;
  • Izrađena je Studija opravdanosti sa Idejnim projektom i Studijom o proceni uticaja na životnu sredinu za potrebe izgradnje Prvog objekta Sistema produktovoda (deonice Pančevo-Smederevo i Pančevo-Novi Sad);
  • Vlada Republike Srbije je proglasila javni interes za izgradnju Prvog objekta Sistema produktovoda;
  • Ishodovana je lokacijska dozvola za izgradnju Prvog objekta Sistema produktovoda.
Izgradnja Prvog objekta Sistema produktovoda predviđena je u tri faze: izgradnja produktovoda koji povezuje Rafineriju nafte Pančevo i postojeće skladišne rezervoare u Smederevu i Novom Sadu;  izgradnja novih rezervoara u Pančevu i Smederevu i obezbeđenje uslova za dalji transport.
U 2015. godini počela je izrada Projekta za izvođenje i Projekta za građevinsku dozvolu deonice Pančevo-Smederevo nakon čega bi se išodovala građevinska dozvola i pristupilo izgradnji objekta. Takođe, planira se izrada potrebne tehničke dokumentacije i pripremni radovi za potrebe izgradnje deonice Pančevo-Novi Sad. Puštanje u rad Prvog objekta Sistema produktovoda planirano je za 2020. godinu. Realizacija projekta posle 2020. godine uslovljena je trendom potrošnje goriva i zahtevima tržišta