Oglasi

  

 

oglašava

javni poziv za

PRODAJU PUTNIČKIH VOZILA

1.     JP Transnafta poziva sve zainteresovane ponuđače - pravna i fizička lica da, u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora broj 63-5 od 03.05.2017. godine, učestvuju u usmenom javnom nadmetanju (licitaciji), pod uslovima iz javnog poziva za prodaju sledećih vozila:

Redni br.

Marka i tip vozila

Registarski broj

Godina proizvodnje

Pređena kilometraža - km

Početna cena vozila (RSD)

1.

 HONDA ACCORD 2,O

PA 029 ŠĆ

2008

246.122

413.306,78

2.

HONDA ACCORD 2,O

PA 029 ZC

2008

220.005

413.306,78

3.

HONDA ACCORD 2,O

PA 030 BN

2008

204.497

413.306,78

4.

ŠKODA FABIA 1,2

PA 017 UJ

2006

265.021

  85.000,00

Napomena: Vozila HONDA ACCORD su registrovana do 08.09.2017. godine, a ŠKODA FABIA nije registrovana, tehnički neispravna.

2.     Razgledanje vozila i uvid u prateću dokumentaciju može se izvršiti u Novom Sadu, Put Šajkaškog odreda br. 8, dana 29., 30., 31.05. i 01.06.2017. 2017. godine u vremenu od 10 do 14 časova. Vozila se prodaju u viđenom i zatečenom stanju, bez prava kupca na naknadnu reklamaciju, i biće prodata po najvišoj ponuđenoj ceni.

3.        Licitacija će se održati u prostorijama JP Transnafta na adresi u Novom Sadu, Put Šajkaškog odreda

br.8,dana 02.06.2017. godine, sa početkom u 11,00 časova.

Licitacioni korak iznosi 5.000,00 dinara. Ako se na oglašeno usmeno javno nadmetanje za prodaju vozila javi samo jedan ponuđač, vozilo se može prodati tom ponuđaču.   

4.     Pravo nadmetanja imaju pravna i fizička lica, koja uplate depozit u visini 10% od utvrđene početne cene vrednosti za svako vozilo (iskazane u dinarskoj vrednosti u gornjoj tabeli, kolona početna cena vozila). Uplata depozita vrši se na račun br. 165-9796-48 JP Transnafta - depozit. U polje „poziv na broj" upisati broj iz kolone redni broj (vozila), u gornjoj tabeli oglasa. Dokaz o uplati bez navedenih podataka neće se prihvatiti. Uplaćeni depozit uračunava se pri uplati ostvarene prodajne cene.
Dokaz o izvršenoj uplati, kao i broj računa (za pravna i fizička lica) na koji će se izvršiti povraćaj depozita, učesnici su dužni dostaviti komisiji na dan licitacije od 10,50 do 11,00 časova.

5.     Predstavnici pravnih lica koja učestvuju u licitaciji moraju predati overena ovlašćenja za učešće na licitaciji i izvod iz registracije privrednog subjekta iz APR-a, a fizičko lice mora dostaviti fotokopiju lične karte.

Sa izabranim ponuđačem biće zaključen ugovor u roku od 10 dana od dana javne licitacije.

Porez na apsolutna prava po zaključenom ugovoru pada na teret kupca.

Preuzimanje vozila se vrši u roku od 3 dana, od dana uplate celokupnog iznosa prodajne cene. Kupac koji ne plati prodajnu cenu u roku 8 dana od zaključenja ugovora o prodaji vozila gubi pravo na povraćaj depozita. Takođe učesnici u nadmetanju nemaju, odnosno gube pravo na povraćaj uplaćenog depozita ukoliko:

a) ne dostave komisiji na dan licitacije, u traženo vreme, dokaz o izvrešnoj uplati depozita i broj računa za povrat depozita, kao i ukoliko ne dostave dokumentaciju iz tačke 5. stav 1 ovog javnog poziva;

                            b) u zakazano vreme ne pristupe licitaciji i ne prihvate početnu cenu;

                            v) odbiju da potpišu zapisnik o licitaciji;

                            g) odbiju da zaključe ugovor o kupoprodaji vozila.

Učesnicima javne prodaje koji nisu kupili vozilo uplaćeni depozit se vraća u roku od 3  dana, od dana zaključenja postupka javne prodaje, na dostavljeni račun.

 

 

6.      Sva dodatna obaveštenja i informacije o javnom pozivu - oglasu mogu se dobiti preko broja telefona 064/888-6032.

                       Lice za kontakt: Zoran Kosojević.