Vizija

Vizija kompanije je da u delatnosti cevovodnog transporta nafte i naftnih derivata postane jedna od značajnih kompanija u oblasti energetike u regionu jugoistočne Evrope i da postane prepoznatljiva po efikasnom, kvalitetnom i pouzdanom cevovodnom transportu i skladištenju nafte i derivata u regionu.