Misija

Misija kompanije je da se kvalitetom usluga, cenom, efikasnošću i profesionalnim poslovanjem pozicionira uz značajne poslovne subjekte koji se bave skladištenjem i transportom nafte i derivata, da na osnovama svoga rada i poslovanja, stalno doprinosi podizanju nivoa energetske, ekološke, ekonomske i ukupne poslovne efektivnosti i  efikasnosti, kao i da obezbeđuje stalni rast standarda  i života zaposlenih, njihov profesionalni razvoj, kao i osećaj sigurnosti, kompanijske pripadnosti i lojalnosti.