O nama

Javno preduzeće Transnafta osnovano je 2005. godine od strane Vlade Republike Srbije radi obavljanja energetskih delatnosti od opšteg interesa. Osnovni zadatak kompanije je stvaranje uslova za siguran i pouzdan cevovodni transport sirove nafte u funkciji energetske bezbednosti, kao i obezbeđivanje kontinuiteta snabdevanja sirovom naftom. Budući da je kompanija nastala reorganizacijom naftne industrije i kao takva nastavila sa obavljanjem delatnosti u okviru energetskog sektora, danas može da se pohvali znanjem i iskustvom stečenim tokom trideset godina upravljanja naftovodom.

U vreme osnivanja osnovne delatnosti kojima se kompanija bavila bile su transport nafte naftovodima i transport derivata nafte produktovodima na celoj teritoriji Republike Srbije. Od tada je kompanija, zahvaljujući efikasnoj poslovnoj politici, stručnim kadrovima i  ambicioznim idejama, rasla i razvijala se, a delatnosti su proširene na skladištenje i trgovinu naftom, derivatima nafte i biogorivima. JP Transnafta se takođe bavi projektovanjem, izgradnjom, nadzorom i održavanjem naftovoda, pružanjem inženjering i konsultantskim uslugama u oblasti cevovodnog transporta i u skladu sa zakonom obavlja spoljnotrgovinski promet u okviru registrovanih delatnosti.

JP Transnafta posluje na više različitih lokacija na području Pančeva, Novog Sada i Beograda. U krugu Rafinerije nafte Novi Sad i Rafinerije nafte Pančevo nalaze se terminal i merna stanica kojima JP Transnafta upravlja. 

trasa-janaf