O nama

Javno preduzeće Transnafta osnovano je 2005. godine od strane Vlade Republike Srbije radi obavljanja energetskih delatnosti od opšteg interesa. Osnovni zadatak kompanije je stvaranje uslova za siguran i pouzdan cevovodni transport sirove nafte u funkciji energetske bezbednosti, kao i obezbeđivanje kontinuiteta snabdevanja sirivom naftom. Budući da je kompanija nastala reorganizacijom naftne industrije i kao takva nastavila sa obavljanjem delatnosti u okviru energetskog sektora danas može da se pohvali znanjem i iskustvom stečenim tokom trideset godina upravljanja naftovodom.

U vreme osnivanja osnovne delatnosti kojima se kompanija bavila bile su transport nafte naftovodima i transport derivata nafte produktovodima na celoj teritoriji Republike Srbije. Delatnosti su proširene na skladištenje i trgovinu naftom, derivatima nafte i biogorivima. JP Transnafta se takođe bavi projektovanjem, izgradnjom, nadzorom i održavanjem naftovoda, pružanje inžinjering i konsultanskim uslugama u oblasti cevovodnog transporta i u skladu sa zakonom obavlja spoljnotrgovinski promet u okviru registrovanih delatnosti.

JP Transnafta posluje na više različitih lokacija na području Pančeva, Novog Sada i Beograda. U krugu Rafinerije nafte Novi Sad i Rafinerije nafte Pančevo nalaze se terminal i merna stanica kojima JP Transnafta upravlja.

Upravljanje Preduzećem obavlja Nadzorni odbor i direktor.