Novosti

   
JP Transnafta - primer uspešnog poslovanja 
 
Društveno odgovorno poslovanje, racionalizacija troškova i korporativno upravljanje ključni su faktori uspešnog poslovanja JP Transnafta
Na svečanoj sednici Skupštine Privredne komore Vojvodine, 16.04.2014.godine u Novom Sadu , javnom preduzeću Transnafta dodeljena je nagrada za značajna privredna ostvarenja i doprinos ukupnom razvoju privrede Vojvodine, a time i čitave zemlje. Od osnivanja 2005. godine, Transnafta posluje sa finansijskom dobiti i aktivno učestvuje u unapređivanju ekonomskog i kulturnog razvoja lokalnih zajednica u kojima posluje.


Javno preduzeće Transnafta finansira se iz sopstvenih sredstava, a značajan deo dobiti koju kontinuirano ostvaruje uplaćuje u budžet Republike Srbije. Racionalizacijom poslovanja u 2013. godini ostvarena ja ušteda od blizu milion evra. Kako bi se unapredila efikasnost poslovanja, a samim tim ojačala pozicija na tržištu i povećao profit, Transnafta je ušla u proces korporativizacije.


Prihvatajući koncept društveno odgovornog poslovanja, koji podrazumeva i potrebu ulaganja dela prihoda u zajednicu u kojoj je ostvaren, poslednjih nekoliko godina podržani su brojni projekti lokalnih zajednica. Značaj koji Transnafta pridaje odgovornosti pri kreiranju privrednih i društvenih vrednosti predstavlja jedan od vitalnih segmenata poslovne politike preduzeća.


S obzirom na vrstu delatnosti koju obavlja, Transnafta pridaje posebnu pažnju zaštiti životne sredine, bezbednošću i zdravlju na radu i racionalnom korišćenju i potrošnji energije u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, a nedavno postalo je i prvo javno preduzeće u Srbiji koje je ostvarilo sertifikaciju svog sistema menadžmenta energijom u skladu sa međunarodnim standardom ISO 50001:2011. Takođe, implementacijom standarda ISO 27001 i sertifikacijom sistema menadžmenta bezbednošću informacija, jedina je kompanija u zemlji koja je implementirala i radi u skladu sa zahtevima 5 međunarodnih standarda.