Izveštaji

Finansijski izveštaj za 2013 godinu

Izveštaj nezavisnog revizora na finansijski izveštaj 2013

Saglasnost Vlade RS na finansijski izveštaj 2013

Rešenje Vlade RS na raspodelu dobiti 2013

Izveštaj o poslovanju za 2013. godinu

Plan javnih nabavki za 2014. godinu

Javne nabavke sprovedene u 2014. godini

Plan javnih nabavki za 2015

Realizacije JN za I i II kvartal 2015. 

Finansijski izveštaj za 2014 godinu

Izveštaj nezavisnog revizora na finansijski izveštaj 2014

Saglasnost Vlade RS na finansijski izveštaj 2014

Realizacije JN za I, II i III kvartal 2015. 

Izmena Plana javnih nabavki za 2015. godinu

Realizacije JN za I, II, III i IV kvartal 2015. godine

Finansijski izveštaj za 2015. godinu

Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji godišnjih fin. izveštaja za 2015. godinu 

Plan javnih nabavki za 2016. godinu

Realizacije JN za I kvartal 2016. godinu

Realizacije JN za II kvartal 2016. godinu    

Plan nabavki za 2016. godinu, IZMENA BROJ 1

Realizacije nabavki za I, II i III kvartal 2016. godine 

Program poslovanja za 2016. godinu

Rebalans programa poslovanja za 2016. godinu

Izveštaj za I, II, III i IV kvartal 2016. godine

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz prog. posl. za period od 01.01.-31.03.2016. god.

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.-30.06.2016.

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz godišnjeg programa poslovanja za period od 01.01-30.09.2016.

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz prog. poslovanja za period od 01.01-31.12.2016.


Program poslovanja za 2017. godinu  

Plan nabavki za 2017. godinu

Realizacije JN za I kvartal 2017. godinu 

Izveštaj za I kvartal 2017. godina 

Realizacije JN za II kvartal 2017. godinu

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period od 01.01.2017. do 30.06.2017.