Informator o radu

Osnovni podaci o firmi

Pun naziv firme:

Javno preduzeće „TRANSNAFTA“ Pančevo, Zmaj Jovina 1

Skraćen naziv firme:

JP TRANSNAFTA, Pančevo

Adresa i sedište firme:

Zmaj Jovina 1, Pančevo

Matični broj pravnog lica:

20084731

Poreski identifikacioni broj (PIB):

104061151

Adresa za prijem podnesaka:

Zmaj Jovina 1

26000 Pančevo

Adresa za prijem elektronskih podnesaka:

office@transnafta.rs

 

 

Preuzmite datoteku:

 

Informator o radu

Veličina dokumenta: 637 KB (652,800 bytes)

Ekstenzija: doc

Tip dokumenta: vord ikona

 

Informator o radu

Veličina dokumenta:  383 KB (392,694 bytes)

Ekstenzija: pdf

Tip dokumenta: pdf ikona