2015

 

 Transportovana količina sirove nafte u 2015. godini

 

MESEC

DOMAĆA SIROVA NAFTA

[kg (i.a)]

UVOZNA SIROVA NAFTA

[kg (i.a)]

UKUPNO

[kg (i.a)]

Januar

71,846.181

96,960.057

168,806.238

Februar

58,915.273

112,700.622

171,615.895

Mart

68,513.604

118,813.002

187,326.606

April

70,179.436

131,021.214

201,200.650

Maj

62,693.332

155,052.371

217,745.703

Jun

62,893.420

161,592.989

224,486.409

Jul

68,272.777

192,890.318

261,163.095

Avgust

65,836.606

179,041.983

244,878.589

Septembar

66,394.349

182,765.909

249,160.258

Oktobar

64,421.509

203,813.186

268,234.695

Novembar

65,690.685

173,813.650

239,504.335

Decembar

64,049.180

157,134.130

221,183.310

UKUPNO

789,706.352

1,865,599.431

2,655,305.783