2014

Transportovana količina sirove nafte u 2014. godini

 

MESEC

DOMAĆA SIROVA NAFTA

[kg (i.a)]

UVOZNA SIROVA NAFTA

[kg (i.a)]

UKUPNO

[kg (i.a)]

Januar

81.060.272

81.343.367

162.403.639

Februar

67.742.959

114.159.483

181.902.442

Mart

70.886.251

100.533.084

171.419.335

April

78.059.073

119.170.806

197.229.879

Maj

75.894.950

116.385.084

192.280.034

Jun

77.444.234

153.887.100

231.331.334

Jul

76.094.811

164.978.627

241.073.438

Avgust

75.922.949

148.945.113

224.868.062

Septembar

41.959.827

39.339.080

81.298.907

Oktobar

92.615.406

120.618.246

213.233.652

Novembar

74.107.222

153.196.257

227.303.479

Decembar

69.241.963

143.156.885

212.398.848

UKUPNO

881.029.917

1.455.713.132

2.336.743.049

 

 

 

 

Transportovana količina sirove nafte po vrsti nafte

                                  Deonica

 

 

 

Tip nafte

DN-1

Bačko Novo Selo - Novi Sad

DN-2

Novi Sad - Pančevo

Neto količina [kg]

Neto količina

[kg]

(MS Pančevo+RNS)

(MS Sotin)

REB, EBCO

1.202.294.703

1.164.807.615

1.195.506.802

CPC Blend

215.125.736

250.491.250

181.754.666

Siberian light

79.411.872

79.412.996

78.451.664

Domaća naftenska

0

0

336.315.911

Domaća parafinska

0

0

541.753.895

VTGU

0

0

639.153

SLOP

0

0

2.320.958

UKUPNO

1.496.832.311

1.494.711.861

2.336.743.049

 

 

 

 

Poređenje sa prethodnom godinom

Uvozna sirova nafta (DN-2)

 

MESEC

UVOZNA SIROVA NAFTA 2013

[kg (i.a)]

UVOZNA SIROVA NAFTA 2014

[kg (i.a)]

Januar

                          38.299.935

81.343.367

Februar

77.089.406

114.159.483

Mart

79.547.572

100.533.084

April

136.418.171

119.170.806

Maj

134.653.808

116.385.084

Jun

124.793.126

153.887.100

Jul

128.678.705

164.978.627

Avgust

145.687.410

148.945.113

Septembar

142.513.172

39.339.080

Oktobar

164.053.317

120.618.246

Novembar

178.677.500

153.196.257

Decembar

206.031.014

143.156.885

UKUPNO

1.555.373.136

1.455.713.132

 

 

 

Domaća sirova nafta

 

MESEC

DOMAĆA SIROVA NAFTA 2013

[kg (i.a)]

DOMAĆA SIROVA NAFTA 2014

[kg (i.a)]

Januar

43.363.242

81.060.272

Februar

76.634.595

67.742.959

Mart

93.333.471

70.886.251

April

95.149.854

78.059.073

Maj

82.328.574

75.894.950

Jun

106.472.726

77.444.234

Jul

75.719.521

76.094.811

Avgust

94.472.164

75.922.949

Septembar

74.288.520

41.959.827

Oktobar

85.933.968

92.615.406

Novembar

84.341.876

74.107.222

Decembar

73.960.147

69.241.963

UKUPNO

988.998.658

881.029.917