2013

Transportovana količina sirove nafte u 2013. godini

 

 

MESEC

DOMAĆA SIROVA NAFTA

[kg (i.a)]

UVOZNA SIROVA NAFTA

[kg (i.a)]

UKUPNO

[kg (i.a)]

Januar

43.363.242

                 38.299.935

81.593.177

Februar

76.634.595

77.089.406

153.724.001

Mart

93.333.471

79.547.572

175.881.043

April

95.149.854

136.418.171

231.568.025

Maj

82.328.574

134.653.808

216.982.382

Jun

106.472.726

124.793.126

231.265.852

Jul

75.719.521

128.678.705

204.398.226

Avgust

94.472.164

145.687.410

240.159.574

Septembar

74.288.520

142.513.172

216.801.692

Oktobar

85.933.968

164.053.317

248.987.285

Novembar

84.341.876

178.677.500

263.019.376

Decembar

73.960.147

206.031.014

279.991.161

UKUPNO

988.998.658

1.555.373.136

2.544.371.794 
 
 

Transportovana količina sirove nafte po vrsti nafte

 

                                  Deonica

 

 

 

Tip nafte

DN-1

Bačko Novo Selo - Novi Sad

DN-2

Novi Sad - Pančevo

Neto količina [kg]

Neto količina

[kg]

(MS Pančevo+RNS)

(MS Sotin)

REB, EBCO

1.322.640.868

1.328.160.687

1.271.295.398

CPC Blend

285.019.781

282.622.794

282.029.528

Siberian light

0

0

2.048.210

Domaća naftenska

0

0

359.100.877

Domaća parafinska

0

0

629.897.781

UKUPNO

1.607.660.649

1.610.783.481

2.544.371.794


 
 
 

Poređenje sa prethodnom godinom

Uvozna sirova nafta (DN-2)

 

MESEC

UVOZNA SIROVA NAFTA 2012

[kg (i.a)]

UVOZNA SIROVA NAFTA 2013

[kg (i.a)]

Januar

126.857.452

                          38.299.935

Februar

77.955.712

77.089.406

Mart

39.086.145

79.547.572

April

80.919.695

136.418.171

Maj

90.508.033

134.653.808

Jun

112.648.738

124.793.126

Jul

68.315.144

128.678.705

Avgust

60.474.799

145.687.410

Septembar

27.669.908

142.513.172

Oktobar

97.662.491

164.053.317

Novembar

111.394.027

178.677.500

Decembar

218.407.091

206.031.014

UKUPNO

1.111.899.235

1.555.373.136Domaća sirova nafta

 

 

MESEC

DOMAĆA SIROVA NAFTA 2012

[kg (i.a)]

DOMAĆA SIROVA NAFTA 2013

[kg (i.a)]

Januar

66.298.160

43.363.242

Februar

52.639.255

76.634.595

Mart

25.284.876

93.333.471

April

51.503.445

95.149.854

Maj

80.118.902

82.328.574

Jun

53.461.610

106.472.726

Jul

61.603.182

75.719.521

Avgust

57.371.224

94.472.164

Septembar

47.832.542

74.288.520

Oktobar

69.288.014

85.933.968

Novembar

79.454.684

84.341.876

Decembar

68.145.602

73.960.147

UKUPNO

713.001.496

988.998.658