2011

Transportovana količina sirove nafte po vrsti nafte

                                  Deonica

 

 

 

Tip nafte

DN-1

Bačko Novo Selo - Novi Sad

DN-2

Novi Sad - Pančevo

Neto količina [kg]

Neto količina

[kg]

(MS Pančevo+RNS)

(MS Sotin)

REB

1.061.506.689

1.070.183.086

1.061.506.689

ES SIDER

80.988.475

79.804.621

80.988.475

Lake nafte

220.485.408

211.512.130

220.485.408

Domaća Kikinda, Elemir

 

 

542.498.141

Domaća Velebit

 

 

12.054.451

UKUPNO

1.362.980.572

1.361.499.837

1.917.533.164Transportovana količina sirove nafte u 2011 godini

 

MESEC

DOMAĆA SIROVA NAFTA

[kg (i.a)]

UVOZNA SIROVA NAFTA

[kg (i.a)]

UKUPNO

[kg (i.a)]

Januar

51.359.696

141.275.670

192.635.366

Februar

46.491.550

127.514.561

174.006.111

Mart

24.739.817

32.630.552

57.370.369

April

45.690.682

72.770.252

118.460.934

Maj

50.918.858

175.287.832

226.206.690

Jun

47.502.280

126.663.247

174.165.527

Jul

43.636.346

167.027.070

210.663.416

Avgust

44.057.057

128.332.715

172.389.772

Septembar

38.265.185

59.554.815

97.820.000

Oktobar

38.166.279

101.229.420

139.395.699

Novembar

61.591.437

118.293.844

179.885.281

Decembar

62.133.405

112.400.594

174.533.999

UKUPNO

554.552.592

1.362.980.572

1.917.533.164
Transportovana količina sirove nafte po vrsti nafte

                                  Deonica

 

 

 

Tip nafte

DN-1

Bačko Novo Selo - Novi Sad

DN-2

Novi Sad - Pančevo

Neto količina [kg]

Neto količina

[kg]

(MS Pančevo+RNS)

(MS Sotin)

REB

1.061.506.689

1.070.183.086

1.061.506.689

ES SIDER

80.988.475

79.804.621

80.988.475

Lake nafte

220.485.408

211.512.130

220.485.408

Domaća Kikinda, Elemir

 

 

542.498.141

Domaća Velebit

 

 

12.054.451

UKUPNO

1.362.980.572

1.361.499.837

1.917.533.164Poređenje sa prethodnom godinom

Uvozna sirova nafta (DN-2)

 

MESEC

UVOZNA SIROVA NAFTA 2010

[kg (i.a)]

UVOZNA SIROVA NAFTA 2011

[kg (i.a)]

Januar

145.208.786

141.275.670

Februar

136.280.517

127.514.561

Mart

112.829.284

32.630.552

April

185.026.515

72.770.252

Maj

143.903.839

175.287.832

Jun

167.808.781

126.663.247

Jul

173.025.198

167.027.070

Avgust

226.148.193

128.332.715

Septembar

204.593.607

59.554.815

Oktobar

94.086.019

101.229.420

Novembar

142.474.855

118.293.844

Decembar

151.280.782

112.400.594

UKUPNO

              1.882.666.376

1.362.980.572
Domaća sirova nafta

 

MESEC

DOMAĆA SIROVA NAFTA 2010

[kg (i.a)]

DOMAĆA SIROVA NAFTA 2011

[kg (i.a)]

Januar

57.167.655

51.359.696

Februar

36.045.482

46.491.550

Mart

41.229.968

24.739.817

April

39.421.309

45.690.682

Maj

50.316.535

50.918.858

Jun

31.689.084

47.502.280

Jul

50.366.438

43.636.346

Avgust

43.469.838

44.057.057

Septembar

53.896.179

38.265.185

Oktobar

35.212.248

38.166.279

Novembar

51.122.498

61.591.437

Decembar

52.851.669

62.133.405

UKUPNO

542.788.903

554.552.592