2010

Transportovana količina sirove nafte u 2010 godini

 

MESEC

DOMAĆA SIROVA NAFTA

[kg (i.a)]

UVOZNA SIROVA NAFTA 2010

[kg (i.a)]

UKUPNO

[kg (i.a)]

Januar

57.167.655

145.208.786

202.376.441

Februar

36.045.482

136.280.517

172.325.999

Mart

41.229.968

112.829.284

154.059.252

April

39.421.309

185.026.515

224.447.824

Maj

50.316.535

143.903.839

194.220.374

Jun

31.689.084

167.808.781

199.497.865

Jul

50.366.438

173.025.198

223.391.636

Avgust

43.469.838

226.148.193

269.618.031

Septembar

53.896.179

204.593.607

258.489.786

Oktobar

35.212.248

94.086.019

129.298.267

Novembar

51.122.498

142.474.855

193.597.353

Decembar

52.851.669

204.132.451

204.132.451

UKUPNO

542.788.903

2.425.455.279

2.425.455.279

 

 

 

Transportovana količina sirove nafte po vrsti nafte

                                  Deonica

 

 

 

Tip nafte

DN-1

Bačko Novo Selo - Novi Sad

DN-2

Novi Sad - Pančevo

Neto količina [kg]

Neto količina

[kg]

(MS Pančevo+RNS)

(MS Sotin)

REB

1.490.877.292

1.476.623.465

1.490.877.292

ES SIDER

391.789.084

393.948.604

391.789.084

Laki benzin

 

 

4.127.382

Domaća Kikinda, Elemir

 

 

467.327.954

Domaća Velebit

 

 

71.333.567

UKUPNO

1.882.666.376

1.870.572.069

2.425.455.279

 

 

 

Poređenje sa prethodnom godinom

Uvozna sirova nafta (DN-2)

 

MESEC

UVOZNA SIROVA NAFTA 2009

[kg (i.a)]

UVOZNA SIROVA NAFTA 2010

[kg (i.a)]

Januar

113.886.942

145.208.786

Februar

249.905.105

136.280.517

Mart

202.435.876

112.829.284

April

168.247.421

185.026.515

Maj

205.798.029

143.903.839

Jun

167.731.802

167.808.781

Jul

189.313.909

173.025.198

Avgust

173.707.262

226.148.193

Septembar

114.673.895

204.593.607

Oktobar

259.888.251

94.086.019

Novembar

131.957.512

142.474.855

Decembar

217.953.854

151.280.782

UKUPNO

2.195.499.858

1.882.666.376

 

Domaća sirova nafta

 

MESEC

UVOZNA SIROVA NAFTA 2009

[kg (i.a)]

UVOZNA SIROVA NAFTA 2010

[kg (i.a)]

Januar

26.795.752

57.167.655

Februar

23.978.232

36.045.482

Mart

15.511.972

41.229.968

April

12.504.109

39.421.309

Maj

19.069.398

50.316.535

Jun

0

31.689.084

Jul

27.907.059

50.366.438

Avgust

25.040.566

43.469.838

Septembar

47.574.291

53.896.179

Oktobar

25.202.542

35.212.248

Novembar

54.862.157

51.122.498

Decembar

37.244.867

52.851.669

UKUPNO

315.690.945

542.788.903