2009

Transportovana količina sirove nafte u 2009 godini

 

MESEC

DOMAĆA SIROVA NAFTA

[kg (i.a)]

UVOZNA SIROVA NAFTA 2010

[kg (i.a)]

UKUPNO

[kg (i.a)]

Januar

26.795.752

113.886.942

140.682.694

Februar

23.978.232

249.905.105

273.883.337

Mart

15.511.972

202.435.876

217.947.848

April

12.504.109

168.247.421

180.751.530

Maj

19.069.398

205.798.029

224.867.427

Jun

0

167.731

167.731.802

Jul

27.907.059

189.313.909

217.220.968

Avgust

25.040.566

173.707.262

198.747.828

Septembar

47.717.167

114.531.019

162.248.186

Oktobar

25.668.822

259.421.971

285.090.793

Novembar

55.845.904

130.973.765

186.819.669

Decembar

37.244.867

217.953.854

255.198.721

UKUPNO

317.283.848

2.193.906.955

2.511.190.803

 

 

 

 

Transportovana količina sirove nafte po vrsti nafte

                                  Deonica

 

 

 

Tip nafte

DN-1

Bačko Novo Selo - Novi Sad

DN-2

Novi Sad - Pančevo

Neto količina [kg]

Neto količina

[kg]

(MS Pančevo+RNS)

(MS Sotin)

REB

1.906.604.921

1.918.176.323

1.898.369.670

ES SIDER

332.100.608

332.098.113

295.537.285

Laki benzin

 

 

1.592.903

Domaća sirova nafta

 

 

315.690.945

UKUPNO

2.238.705.529

2.250.274.436

2.511.190.803

 

 

 

 

Transportovana količina uvozne sirove nafte po kupcima

MESEC

NIS a.d.

[kg (i.a)]

Lukoil

[kg (i.a)]

Nafta a.d.

[kg (i.a)]

Petrobart

[kg (i.a)]

Team Oil

[kg (i.a)]

DN-1

DN-2

DN1+DN2

DN1+DN2

DN1+DN2

DN1+DN2

Januar

108.397.932

108.397.932

 

 

5.489.010

 

Februar

249.085.913

214.580.172

9.975.969

10.383.930

4.989.091

9.975.943

Mart

189.877.300

182.884.588

 

9.575.233

 

9.976.055

April

141.679.233

141.679.233

9.991.255

11.587.020

 

4.989.913

Maj

178.451.165

178.451.165

 

17.370.675

 

9.976.189

Jun

152.322.769

152.322.769

 

5.975.587

 

9.433.446

Jul

184.260.130

171.320.359

 

13.464.681

 

4.528.869

Avgust

144.118.833

153.758.483

 

13.464.826

1.995.744

4.488.209

Septembar

96.080.435

96.223.311

 

13.461.882

 

4.988.702

Oktobar

240.976.516

241.442.796

 

13.459.484

 

4.985.971

Novembar

117.515.638

118.499.385

 

13.458.127

 

 

Decembar

204.482.576

204.482.576

 

13.471.278

 

 

UKUPNO

2.007.248.440

1.964.042.769

19.967.224

135.672.723

12.473.845

63.343.297