Analiza fizičkog obima transporta

Usluga transporta nafte naftovodima uslovljena je tražnjom sirove nafte.Tražnja sirove nafte uslovljena je najviše tražnjom derivata nafte i regulacionim mehanizmima, koji utvrđuju obavezu prerade sirove nafte u republici Srbiji u cilju korišćenja domaćih prerađivačkih kapaciteta i prodaje tako proizvedenih derivata na tržištu. Preduzeće je jedini transporter sirove nafte naftovodom u Republici Srbiji, a transport nafte naftovodom je najjeftiniji način transporta uvozne sirove nafte, tako da se visina tražnje za derivatima prerađenim u domaćim kapacitetima direktno reflektuje na količine transportovane sirove nafte sistemom za transport naftovodima.
 

 trasa dn-1-dn-2