cpbs
latinica      |      ћирилица     |      english
Existing Users Log In
   
cpbs
latinica      |      ћирилица     |      english
Existing Users Log In
   

Reklamacije

Obrazac za pokretanje reklamacionog postupka na kvalitet/kvantitet nafte REB / EVRO dizela SRPS EN 590

U skladu sa Ugovorom broj    
    (delovodni broj) od    
    (datum)
 
 koji su potpisali JP „Transnafta“ Pančevo kao Skladištar

i

(naziv preduzeća)

Ostavodavac je podneo reklamaciju na (označiti osnov reklamacije) :
kvantitet NAFTEkvalitet NAFTEkvantitet EVRO DIZELkvalitet EVRO DIZEL

 
 
 

U Novom Sadu    
Podnosioc reklamacije    
    (Ime i prezime)