encpbs
latinica      |      ћирилица     |      english
encpbs
latinica      |      ћирилица     |      english

Vladimir Ćorić

Član Nadzornog odbora

RADNa BIOGRAFIJA

LIČNI PODACI

Ime i prezime
Vladimir Ćorić
Adresa: Grčkoškolska 7, 21000 Novi Sad
Državljanstvo: Srpsko
Datum rođenja: 21.11.1985.
Pol: Muški

RADNO ISKUSTVO

Oktobar 2013. -
Poslodavac: JP ‘’Poslovni prostor Zemun’’
Zanimanje / radno mesto: Pravnik
Decembar 2012. – oktobar 2013.
Poslodavac: Gradska opština Zemun
Zanimanje / radno mesto:Služba za skupštinske poslove i informisanje , pripravnik
Mart 2011 - decembar 2012.
Poslodavac: Dijagnostički centar ‘’Eurodijagnostika’’
Zanimanje / radno mesto:Marketing služba

OBRAZOVANJE

Naziv kvalifikacije: Diplomirani pravnik
Ime ustanove gde ste stekli obrazovanje i osposobljavanje: Fakultet za evropske pravno - političke studije ‘’Singidunum’’
Maternji jezik
Srpski
Drugi jezici
JEZIK: ENGLESKI
RAZUMEVANJE: Dobro (C1)
GOVOR: Dobro (B2)
PISANJE: Dobro (B2)

kontakt

Broj telefona: +381 21 48 90 550
E-mail: vladacoric@yahoo.com