enbs
latinica      |      ћирилица     |      english
enbs
latinica      |      ћирилица     |      english

Tomislav Basta

Generalni direktor

RADNA BIOGRAFIJA

LIČNI PODACI

Ime i prezime
Tomislav Basta
Adresa: Grčkoškolska 7, 21000 Novi Sad
Državljanstvo: Srbija
Datum rođenja: 30.07.1969.
Pol: Muški

RADNO ISKUSTVO

mart 2018. godine
Poslodavac: JP “Transnafta” Pančevo
Zanimanje / radno mesto: direktor
oktobar 2013. godine
Poslodavac: JP “Transnafta” Pančevo
Zanimanje / radno mesto: v.d. direktora
maj 2013. godine - oktobar 2014. godine
Poslodavac: JKP “Lisje” Novi Sad
Zanimanje / radno mesto: član nadzornog odbora JKP “Lisje” Novi Sad
mart 2013. godina – oktobar 2013. godine
Poslodavac: Vlada R Srbije
Zanimanje / radno mesto: Predsednik UO JP “Transnafta” Pančevo
septembar 2012. godine – septembar 2013. godine
Poslodavac: IGU – International Gas Union
Zanimanje / radno mesto: Član međunarodne gasne unije IGU u odboru za istraživanje, razvoj i inovacije
jun 2012. godine – septembar 2013. godine
Poslodavac: JP “Srbijagas”
Zanimanje / radno mesto: član radne grupe – tehnička priprema DVGW propisa za primenu u gasnom sektoru
septembar 2004. godine – septembar 2013. godine
Poslodavac: NIS – GAS (sada JP “Srbijagas”)
Zanimanje / radno mesto: Predstavnik rukovodstva za kvalitet NIS - GAS - a
septembar 2005. godine – januar 2008. godine
Poslodavac: Vlada R Srbije
Zanimanje / radno mesto: Član UO JP “Transnafta” Pančevo
januar 2000. godine – decembar 2010. godine
Poslodavac: FTN Novi Sad
Zanimanje / radno mesto: Predavač
april 2006. godine – septembar 2013. godine
Poslodavac: JP Srbijagas
Zanimanje / radno mesto: Rukovodilac službe za strateški razvoj.
novembar 2006. godine - decembar 2006. godine
Poslodavac: JP Srbijagas
Zanimanje / radno mesto: Pomoćnik izvršnog direktora za tehničke poslove
april 2006. godina – novembar 2006. godina
Poslodavac: JP Srbijagas
Zanimanje / radno mesto: Direktor organizacionog dela Novi Sad
tokom 2006. godine
Poslodavac: JP “Gas” Bečej
Zanimanje / radno mesto: Član Nadzornog odbora
tokom 2006. godine
Poslodavac: MSK Kikinda
Zanimanje / radno mesto: Član Upravnog odbora
oktobar 2005. godine – april 2006. godine
Poslodavac: JP Srbijagas
Zanimanje / radno mesto: Pomoćnik izvršnog direktora za tehničke poslove
januar 2004. godine – septembar 2005. godine
Poslodavac: NIS - GAS
Zanimanje / radno mesto: Pomoćnik rukovodioca sektora kvaliteta i tehničke podrške
jun 2003. godine – januar 2004. godine
Poslodavac: NIS - GAS
Zanimanje / radno mesto: Rukovodilac Sektora kvaliteta
decembar 2000. godine – maj 2003. godine
Poslodavac: NIS - GAS – Pogon “Merenje i regulacija“ u Novom Sadu
Zanimanje / radno mesto: Tehnički rukovodilac Pogona;
decembar 1995. godine – novembar 2000. godine
Poslodavac: NIS – GAS – Pogon “Merenje i regulacija” u Novom Sadu (sada JP “Srbijagas” Novi Sad)
Zanimanje / radno mesto: Inženjer za održavanje regulacione i sigurnosne opreme

OBRAZOVANJE

2009. godine – 2014. godine
Naziv kvalifikacije: Produženje važenja diplome: Menadžer kvaliteta (međunarodno priznato zvanje)
Ime ustanove gde ste stekli obrazovanje i osposobljavanje: EOQ Evropske organizacije za kvalitet
2009. godina –
Naziv kvalifikacije: Vodeći ocenjivač ATS za laboratorije za ispitivanje i laboratorije za etaloniranje (SRPS ISO/IEC 17025) i kontrolne organizacije (SRPS ISO/IEC 17020)
Ime ustanove gde ste stekli obrazovanje i osposobljavanje: Akreditaciono telo Srbije - ATS
2009. godina – 2014. godine
Naziv kvalifikacije: Quality Austria ISO 9001 Auditor – status: observer – scope: 26
Ime ustanove gde ste stekli obrazovanje i osposobljavanje: Quality Austria
2004. godina - 2009. godina
Naziv kvalifikacije: Menadžer kvaliteta (međunarodno priznato zvanje)
Ime ustanove gde ste stekli obrazovanje i osposobljavanje: EOQ Evropske organizacije za kvalitet
2002. godina
Naziv kvalifikacije: Međunarodni eksterni ocenjivač sistema kvaliteta, prema ISO 9001/2000
Ime ustanove gde ste stekli obrazovanje i osposobljavanje: AQEG (American Quality and Environmental Group)
1998. godine i 2001. godine
Naziv kvalifikacije: Interni proveravač sistema menadžmenta (prema ISO 9001)
Ime ustanove gde ste stekli obrazovanje i osposobljavanje: FTN Novi Sad, Istraživačko – tehnološki centar
1998. godina
Naziv kvalifikacije:Stručni ispit o sticanju ovlašćenja za projektovanje i građenje
Ime ustanove gde ste stekli obrazovanje i osposobljavanje: Ministarstvo građevina
1998. godina
Naziv kvalifikacije:Stručni ispit za tehničko rukovođenje gasovodnim sistemom i rukovanje i održavanje gasnih uređaja, postrojenja i gasnih instalacija
Ime ustanove gde ste stekli obrazovanje i osposobljavanje: Ministarstvo rudarstva i energetike
1995. godina
Naziv kvalifikacije:Diplomirani mašinski inženjer
Ime ustanove gde ste stekli obrazovanje i osposobljavanje: Univerzitet u Novom Sadu, Mašinski fakultet Mihajlo Pupin u Zrenjaninu, smer razvoj
1988. godina
Naziv kvalifikacije:
Ime ustanove gde ste stekli obrazovanje i osposobljavanje: Srednja škola – gimnazija “Koča Kolarov” – Zrenjanin (9. i 10. razred) i Srednja mašinska škola “Vasa Jankov” - Zrenjanin
1984. godina
Naziv kvalifikacije:
Ime ustanove gde ste stekli obrazovanje i osposobljavanje: Osnovna škola – “Vuk Karadžić” - Zrenjanin
Maternji jezik:
Srpski
Drugi jezici
JEZIK: ENGLESKI
RAZUMEVANJE: DOBRO
GOVOR: DOBRO
PISANJE: POČETNO

Dodatne informacije
Član Upravnog odbora Senata privrede Srbije (od decembra 2015.)
U periodu de cembar 2013. do decembra 2015. g odine, kao predstavnik JP Transnafta, jedan od direktora “PEOP PDC Plc” London, Velika Britanija

Kontakt

Broj telefona: +381 21 48 90 555
E – mail: tomislav.basta@transnafta.rs