encpbs
latinica      |      ћирилица     |      english
encpbs
latinica      |      ћирилица     |      english

prof. dr Bogdan Kuzmanović

prof. dr Bogdan Kuzmanović

V.D. Direktora

RADNA BIOGRAFIJA

LIČNI PODACI

Ime i prezime
prof. dr Bogdan Kuzmanović
Adresa: Grčkoškolska 7, 21000 Novi Sad
Državljanstvo: Srpsko
Datum rođenja: 11.01.1964.
Pol: Muški

RADNO ISKUSTVO

Novembar 2019 -
Poslodavac: Transnafta AD, Pančevo
Zanimanje / radno mesto: V.D. Direktora
Septembar 2012 - 2019
Poslodavac: JP Transnafta, Pančevo
Zanimanje / radno mesto: Izvršni direktor za finansijsko-ekonomske poslove
Septembar 2006 -
Poslodavac: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet Tehničkih Nauka, Novi Sad
Zanimanje / radno mesto: Nastavnik - profesor iz oblasti osiguranja i upravljanja rizicima
Jul 2007. - Jul 2008.
Poslodavac: JKP Put Novi Sad
Zanimanje / radno mesto: Predsednik Upravnog odbora
Avgust 2004. - Septembar 2006.
Poslodavac: DDOR Novi Sad ADO
Zanimanje / radno mesto: Generalni direktor
Avgust 2004. - Septembar 2006.
Poslodavac: DDOR Banka, Metals Banka
Zanimanje / radno mesto: Predsednik Upravnog odbora
Novembar 1998. - Avgust 2004.
Poslodavac: DDOR Novi Sad ADO
Zanimanje / radno mesto: Direktor sektora osiguranja i reosiguranja imovine, poljoprivrede, transporta i kredita na nivou kompanije.
Jun 1997. - Novembar 1998.
Poslodavac: DDOR Novi Sad ADO
Zanimanje / radno mesto: Direktor sektora za osiguranje transporta i kredita u Glavnoj filijali
Januar 1986. - Jun 1997.
Poslodavac: DDOR Novi Sad ADO
Zanimanje / radno mesto: Operater sistema, Sistem analitičar, Stručni saradnik u osiguranju imovine, transporta i kredita, Šef služne osiguranja

OBRAZOVANJE

Maj, 2005
Naziv kvalifikacije: Doktor nauka.Doktorsku disertaciju sa nazivom "Model inteligentne podrške u osiguranju transportnih i automatizovanih sistema", odbranio 12. maja 2005. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. A vgusta 2006. godine na istom fakultetu i zabran je u zvanje docent a za predmete iz oblasti osiguranja i upravljanja rizicima .
Ime ustanove gde ste stekli obrazovanje i osposobljavanje: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet Tehničkih Nauka, Novi Sad
Septembar, 1997
Naziv kvalifikacije: Magistar ekonomskih nauka Magistarski rad na temu "Primena EDI (Electronic Data Interchange) tehnologije u osiguranju sa posebnim osvrtom na transportna osiguranja" odbranio septembra 1997. godine.
Ime ustanove gde ste stekli obrazovanje i osposobljavanje: Ekonomski Fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Jun, 1992
Naziv kvalifikacije: Diplomirani ekonomista.Diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu na temu "Primena statističkih metoda u osiguranju motornih vozila ".
Ime ustanove gde ste stekli obrazovanje i osposobljavanje: Ekonomski Fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Maternji jezik
Srpski
Ostali jezici:
JEZIK: ENGLESKI
RAZUMEVANJE: ODLIČNO
GOVOR: DOBRO
PISANJE: DOBRO

JEZIK: RUSKI
RAZUMEVANJE: DOBRO
GOVOR: DOBRO
PISANJE: DOBRO
Dodatne informacije
Jedan od osnivača i član prvog upravnog odbora „Srpske asocijacije menadžera“ osnovane u Beogradu, 27. novembra 2006. godine
Član predsedništva Saveza ekonomista Vojvodine
Zamenik predsenika skupštine Regionalne privredne komore Novi Sad
Član predsedništva Senata privrede Srbije
Dugodišnji član UO Vaterpolo saveza Srbije (2004. - 2014.)
Član UO Sportskog društva Crvena Zvezda (2006. - 2010.)
U periodu od jula 2013. do decembra 2015. godine, kao predstavnik JP Transnafta, jedan od direktora “PEOP PDC Plc” London, Velika Britanija
Položen stručni ispit Narodne banke Srbije i poseduje licencu za zastupanje i posredovanje u osiguranju
Od strane Ministarstva Pravde R. Srbije, 2015. godine imenovan za sudskog veštaka iz ekonomske oblasti, uža oblast bankarstvo i osiguranje.

kontakt

Broj telefona: +381 21 48 90 550
E-mail: bogdan.kuzmanovic@transnafta.rs