encpbs
latinica      |      ћирилица     |      english
Existing Users Log In
   
encpbs
latinica      |      ћирилица     |      english
Existing Users Log In
   

dr Emil Živkov

Interni revizor

RADNA BIOGRAFIJA

LIČNI PODACI

Ime i prezime
Dr Emil Živkov
Adresa: Put Šajkaškog odreda 8, 21000 Novi Sad
Državljanstvo: Srbija
Datum rođenja: 24.06.1962.
Pol: M

RADNO ISKUSTVO

decembar 2011. -
Poslodavac: JP Transnafta Pančevo
Zanimanje / radno mesto: Interni revizor
oktobar 2010. – decembar 2011.
Poslodavac: NIS AD
Zanimanje / radno mesto: Direktor sektora projekta FAST CLOSE
mart 2008. – oktobar 2010.
Poslodavac: NIS AD
Zanimanje / radno mesto: Direktor direkcije za računovodstvo
mart 2005 . – mart 2008.
Poslodavac: NIS AD
Zanimanje / radno mesto: Pomoćnik direktora sektora za računovodstvo
april 2003. – maj 2005.
Poslodavac: NIS - Gas
Zanimanje / radno mesto: Rukovodilac službe plana, analize i statistike
maj 2002. – april 2003.
Poslodavac: NIS - Gas
Zanimanje / radno mesto: Rukovodilac službe knjigovodstva
1997. – april 2002.
Poslodavac: NIS - Gas
Zanimanje / radno mesto: Rukovodilac odeljenja za statistiku
mart 1988. – 1997
Poslodavac: RO Naftagas - Gas
Zanimanje / radno mesto: Referent za raspodelu

OBRAZOVANJE

Jul 2015
Naziv kvalifikacije: Doktor nauka
Ime ustanove gde ste stekli obrazovanje i osposobljavanje: FTN Novi Sad
Januar 2009.
Naziv kvalifikacije: Magistar tehničkih nauka
Ime ustanove gde ste stekli obrazovanje i osposobljavanje: FTN Novi Sad
Februaru 2007
Naziv kvalifikacije: Specijalista za internu reviziju i kontroling
Ime ustanove gde ste stekli obrazovanje i osposobljavanje: FTN Novi Sad
Maj 1987
Naziv kvalifikacije: Diplomirani ekonomista
Ime ustanove gde ste stekli obrazovanje i osposobljavanje: Ekonomski fakultet Subotica, odeljenje u Novom Sadu
Septembar 1984
Naziv kvalifikacije:
Ime ustanove gde ste stekli obrazovanje i osposobljavanje: Viša ekonomska škola Novi Sad
Maternji jezik:
Srpski
Drugi jezici
JEZIK: MAĐARSKI
RAZUMEVANJE: Odlično
GOVOR: Odlično
PISANJE:Dobro

JEZIK: RUSKI
RAZUMEVANJE: Dobro
GOVOR: Dobro
PISANJE: Dobro

JEZIK: ENGLESKI
RAZUMEVANJE: Početno
GOVOR: Početno
PISANJE: Početno
Dodatne informacije

Od aprila 2006.g. do decembra 2011.g. u okviru projekta MyNIS, na implementaciji SAP ERP sistema, obavljam i poslove vlasnika SAP procesa FI - AA i FI - IM
U okviru projekta MyNIS od aprila 2008.g do decembra 2011.g. sam vlasnika svih FI poslovnih procesa u SAP - u, kao i vlasnik procesa Business Integration FI i LOG SAP modula
Proglašen sam za jednog od najboljih radnika NIS - a za 2009.g. uz dodelu Zahvalnice za doprinos u integrisanju NIS - a u Gaspromove standarde i realizaciju zahteva Gasproma u vezi sa knjigovodstvenim izvestajima
U septembru 2011.g. sam proglašen za jednog od najboljih radnika meseca u NIS - u, zbog uspešnog završetka Projekta „FAST CLOSE“, brzog zatvaranja računovodstvenog perioda u NIS - a. u roku od pet radnih dana
U periodu od juna 2003.g. do oktobra 2005.g. sam bio član Nadzornog odbora KK NIS - Vojvodina, Novi Sad
U periodu od juna 2004.g. do juna 2005.g. sam bio član Nadzornog odbora komunalnog preduzeća Gas - Bečej, Bečej
U periodu od juna 2008.g. do decembra 2011.g. sam bio predsednik Nadzornog odbora „PINKI“ a.d., Zemun.

KONTAKT

Broj telefona: +381 21 421 297
E-mail: emil.zivkov@transnafta.rs