encpbs
latinica      |      ћирилица     |      english
encpbs
latinica      |      ћирилица     |      english

Đura Knežević

Član Nadzornog odbora

RADNA BIOGRAFIJA

LIČNI PODACI

Ime i prezime

Đura Knežević
Adresa: Grčkoškolska 7, 21000 Novi Sad
Državljanstvo: Srpsko
Datum rođenja: 11.05.1956.
Pol: Muški

RADNO ISKUSTVO

Januar 2014
Poslodavac: NIS a.d.
Zanimanje / radno mesto: dipl.ing.geologije; Ekspert za proračun rezevi ugljovodonika
Decembar 2012
Poslodavac: NIS a.d.
Zanimanje / radno mesto:dipl.ing.geologije, Glavni specijalista geolog
Januar 2011
Poslodavac: NIS a.d.
Zanimanje / radno mesto:dipl.ing.geologije, Ekspert - koordinator za razradu ležišta
Januar 2010
Poslodavac: NIS a.d.
Zanimanje / radno mesto:dipl.ing.geologije; Direktor Sektora za geološku analizu ležišta
2002 - 2010
Poslodavac: NIS a.d.
Zanimanje / radno mesto:dipl.ing.geologije; Direktor Sektora za razradu ležišta
2001 - 2002
Poslodavac: NIS a.d.
Zanimanje / radno mesto:dipl.ing.geologije; Glavni inženjer Sektora razradu ležišta
1997 - 2001
Poslodavac: NIS a.d.
Zanimanje / radno mesto:dipl.ing.geologije; Rukovodilac grupe poslova geologije ležišta
1992 - 1997
Poslodavac: NIS a.d.
Zanimanje / radno mesto:dipl.ing.geologije; Šef službe za praćenje razrade ležišta
1989 - 1992
Poslodavac: RO Nafta - gas; SOUR Naftagas
Zanimanje / radno mesto:dipl.ing.geologije; Stariji samostalni inženjer za geolološku interpretaciju igeološko modeliranje ležišta u Sektoru za razradu ležišta
1987 - 1989
Poslodavac: RO Nafta - gas; SOUR Naftagas
Zanimanje / radno mesto:dipl.ing.geologije; Inženjer za geolološku interpretaciju i geološko modeliranje ležišta u Sektoru za razradu ležišta
1981 - 1987
Poslodavac: OOUR Severni Banat, Kikinda,RO Nafta - gas; SOUR Naftagas
Zanimanje / radno mesto:dipl.ing.geologije; Inženjer za geolološku kontrolu bušenja i osvajanja konturno - istražnih i razradnih bušotina u pogonu Severni Banat, Kikinda
1980-1981
Poslodavac: OOUR Severni Banat, Kikinda,RO Nafta - gas; SOUR Naftagas
Zanimanje / radno mesto:dipl.ing.geologije; Mlađi inženjer - pripravnik

OBRAZOVANJE

1975 - mart 1980
Naziv kvalifikacije: dipl.ing.geologije – master geologije
Ime ustanove gde ste stekli obrazovanje i osposobljavanje: Rudarsko - geološki fakultet, Beograd
1971 - 1975
Naziv kvalifikacije: Gimnazija
Ime ustanove gde ste stekli obrazovanje i osposobljavanje: Dušan Vasiljev, Kikinda
1963 - 1971
Naziv kvalifikacije: osnovno
Ime ustanove gde ste stekli obrazovanje i osposobljavanje: osnovna škola Žarko Zrenjanin, Kikinda
Maternji jezik
Srpski
Drugi jezici
Engleski

kontakt

Broj telefona: +381 21 48 90 551
E-mail: djuraknezevic@yahoo.com