encpbs
latinica      |      ћирилица     |      english
encpbs
latinica      |      ћирилица     |      english

Branko Jokić

Predsednik Nadzornog odbora

Radna biografija

Lični podaci

Ime i prezime
Branko Jokić, dipl.maš.ing.
Adresa: Grčkoškolska 7, 21000 Novi Sad
Državljanstvo: Srpsko
Datum rođenja: 28.07.1956.
Pol: Muški

Radno iskustvo

2013-
Poslodavac: JP Srbijagas Novi Sad
Zanimanje / radno mesto: Dip.mas.ing./ Rukovodilac RJ Transport Gasa - Sektor Beograd
2013-
Poslodavac: JP Transnafta Pančevo
Zanimanje / radno mesto: PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
2013-
Poslodavac: Imenovano i postavljeno lice od Vlade RS
Zanimanje / radno mesto: Član Nadzornog odbora JP Srbijagasa
2013-
Poslodavac: JP Srbijagas
Zanimanje / radno mesto: Zamenik direktora osnovne delatnosti Distribucije p. gasa.
2001 - 2006
Poslodavac: NIS Energogas
Zanimanje / radno mesto: Pomoćnik Direktora Sektora za Transport prirodnog gasa.
1998 - 2001
Poslodavac: NIS Energogas
Zanimanje / radno mesto: Pomoćnik direktora Održavanja Energogasa
1997 - 1998
Poslodavac: NIS Energogas
Zanimanje / radno mesto: Rukovodilac RJ Nabavke
1996 - 1997
Poslodavac: NIS Energogas
Zanimanje / radno mesto: Stručni saradnik
1990 - 1996
Poslodavac: IMT – FOM Novi Beograd
Zanimanje / radno mesto: Direktor pogona održavanja livnice
1986 - 1990
Poslodavac: IMT Novi Beograd
Zanimanje / radno mesto: Direktor proizvodnje montaže traktora
1985 - 1986
Poslodavac: IMT Novi Beograd
Zanimanje / radno mesto: Dip.mas.ing – glavni inženjer montaže traktora.
1984 - 1985
Poslodavac: IMT Novi Beograd
Zanimanje / radno mesto: Glavni Projektant u Tehničkoj Pripremi Proizvodnje u IMT -
1983 - 1984
Poslodavac: H I ZORKA SABAC
Zanimanje / radno mesto: Dip.mas.ing. Glavni nadzorni organ u Investicijama
1984 - 1986
Poslodavac: Radnicki Univerzitet Novi Beograd
Zanimanje / radno mesto: Vandredni profesor
1995 - 1998
Poslodavac: Fakultet Dramskih Umetnosti Beograd
Zanimanje / radno mesto: Spoljni saradnik

Obrazovanje

1981.god
Naziv kvalifikacije: Dip.mas.ing .
Ime ustanove gde ste stekli obrazovanje i osposobljavanje: MAŠINSKI FAKULTE T UNIVERZITET BEOGRAD
1975.
Naziv kvalifikacije: Diplomirao
Ime ustanove gde ste stekli obrazovanje i osposobljavanje: Srednja Mašinska škola Šabac
Maternji jezik
Srpski
Drugi jezici
Nemački, ruski, engleski
Dodatne informacije
Licenca avio – mehaničara - stečena u vojsci u Prištini na super soničnim i klipnim avionima od 1982 do 1983
Licenca odgovornog izvođača termotehnike,termoenergetike,procesne igasne tehnike.
Licenca odgovornog projektanta termotehnike,termoenergetike,procesne i gasne tehnike.
STRUČNI ISPIT dip.ing mas. Za gasnu tehniku,( RUKOVANJE I RUKOVODJENJE U OBLASTI GASNE TEHNIKE NA NIVOU VSS)

kontakt

Broj telefona: +381 21 48 90 550
E-mail: b.jokictng@gmail.com