cpbs
latinica      |      ћирилица     |      english
Existing Users Log In
   
cpbs
latinica      |      ћирилица     |      english
Existing Users Log In
   

Oglasi

oglašava javni poziv za
PRODAJU PUTNIČKIH VOZILA

1. Transnafta AD poziva sve zainteresovane ponuđače – pravna i fizička lica da, u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora JP „Transnafta“ Pančevo broj 94-6 od 28.03.2019. godine, i Odluke Skupštine Transnafta AD Pančevo broj II-3/B-CA od 29.10.2019. godine podnesu svoje zatvorene ponude, pod uslovima iz javnog poziva za prodaju sledećih vozila:

Redni brojMarka i tip vozilaRegistarski brojGodina proizvodnjePređena kilometraža - cca (km)Početna cena vozila (RSD)
1.ŠKODA OКTAVIA – AMBITION- 2.0 TDIPA 065 GR2013.266.000581.679,28
2.ŠKODA SUPERB-AMBITION- 2.0 TDIPA 131 XI2011.266.000395.118,09
3.LADA VAZ NIVA 1.7 4x4PA 073 TD2014.123.000603.000,00

Napomena: Vozilo br. 1 je registrovanо do 31.10.2020. godine.
Vozilo br. 2 je registrovano do 23.01.2020. godine.
Vozilo br. 3 je registrovano do 27.11.2020. godine

2. Razgledanje vozila i uvid u prateću dokumentaciju može se izvršiti u Novom Sadu, ul. Put Šajkaškog odreda br. 8, od dana objave oglasa zaključno sa 09.12.2019. godine u radnom vremenu od 10 do 14 časova. Potrebno je najavu razgledanja predmetnog vozila najaviti dan ranije na telefon broj 064/888-6054, lice za kontakt: Zlatan Aganović.

3. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da dostave svoje ponude za kupovinu vozila, lično ili poštom na adresu Transnafta AD, 11000 Beograd, ul. Bjelanovićeva br. 2, zaključno sa 10.12.2019. godine do 9.30 časova.
Ponude predati u zapečaćenim kovertama sa naznakom „Ponuda za kupovinu vozila – NE OTVARAJ“.
Ponuda se sačinjava u slobodnoj formi uz navođenje marke i tipa vozila, ponuđene cene vozila, kao i broj računa (za pravna i fizička lica) na koji će se izvršiti povraćaj depozita (ako ne bude proglašen za kupca vozila), uz vlastoručno potpisivanje ponude. Sastavni deo ponude je i dokaz o uplati depozita, te za pravna lica izvod iz registracije privrednog subjekta iz Agencije za privredne registre, a za fizička lica – fotokopija lične karte.

4. Javno otvaranje prispelih ponuda Komisija će izvršiti dana 10.12.2019, godine sa početkom u 10.00 časova, u prostorijama Transnafta AD, 11000 Beograd, ul. Bjelanovićeva br. 2. Javnom otvaranju prispelih ponuda mogu prisustvovati predstavnici zainteresovanih ponuđača samo uz dostavljeno pismeno ovlašćenje.

5. Vozilo se prodaje u viđenom i zatečenom stanju, bez prava kupca na naknadnu reklamaciju, i biće prodato po najvišoj ponuđenoj ceni. Transnafta AD zadržava pravo da ne proda vozila ukoliko ponuđena cena bude niža od minimalno određene. Ukoliko bude više identičnih ponuda Komisija će pozvati iste ponuđače da se neposrednom pogodbom utvrdi najpovoljnija ponuda. Prodaja vozila se može izvršiti ako su prikupljene najmanje jedna ponuda za vozila iz ovog oglasa.

6. Pravo nadmetanja imaju pravna i fizička lica, koja uplate depozit u visini 10% od utvrđene početne cene vrednosti vozila (iskazane u dinarskoj vrednosti u gornjoj tabeli, kolona početna cena vozila). Uplata depozita vrši se na račun br. 165-9796-48, Transnafta AD, Zmaj Jove Jovanovića 1, Pančevo – depozit. U polje „poziv na broj” upisati broj iz kolone redni broj (vozila), u gornjoj tabeli oglasa. Dokaz o uplati, bez navedenih podataka,neće se prihvatiti. Uplaćeni depozit uračunava se pri uplati ostvarene prodajne cene.

7. Ponuđači će o najvišoj ponuđenoj ceni i usvojenoj ponudi biti pismeno obavešteni u roku od 5 dana, od dana otvaranja ponuda. Sa izabranim ponuđačem biće zaključen ugovor u roku od 10 dana, od dana otvaranja ponuda. Porez na apsolutna prava po zaključenom ugovoru pada na teret kupca. Preuzimanje vozila se vrši u roku od 3 dana, od dana uplate celokupnog iznosa prodajne cene i dostavljenog dokaza o plaćenom porezu na prenos apsolutnih prava po predmetnoj kupoprodaji. Kupac koji ne plati prodajnu cenu u roku 8 dana, od zaključenja ugovora o prodaji vozila, gubi pravo na povraćaj depozita. Takođe, učesnici u nadmetanju nemaju, odnosno gube pravo na povraćaj uplaćenog depozita ukoliko odbiju da zaključe ugovor o kupoprodaji vozila ili ne zaključe ugovor u roku 10 dana, od dana javnog otvaranja ponuda.
Učesnicima prodaje koji nisu kupili vozilo, uplaćeni depozit se vraća u roku od 3 dana, od dana otvaranja ponuda, na dostavljeni račun.