bscpen
latinica      |      ћирилица     |      english
Existing Users Log In
   
bscpen
latinica      |      ћирилица     |      english
Existing Users Log In
   

O nama

TRANSNAFTA AD Pančevo osnovano je 2005. godine od strane Vlade Republike Srbije kao javno preduzeće JP “Transnafta” Pančevo, radi obavljanja energetskih delatnosti od opšteg interesa transporta nafte naftovodima i transporta derivate nafte produktovodima. Osnovni zadatak ovog energetskog subjekta je stvaranje uslova za siguran i pouzdan cevovodni transport sirove nafte u funkciji energetske bezbednosti, kao i obezbeđivanje kontinuiteta snabdevanja sirovom naftom. Budući da je ovo privredno društvo nastalo reorganizacijom naftne industrije i kao takvo nastavilo sa obavljanjem delatnosti u okviru energetskog sektora danas može da se pohvali znanjem i iskustvom stečenim tokom trideset godina upravljanja naftovodom.

U vreme osnivanja osnovna delatnost kojom se ovo privredno društvo bavilo bila je transport nafte naftovodima na celoj teritoriji Republike Srbije. Delatnosti su proširene na skladištenje nafte, derivata nafte i biogoriva, kao i trgovinu naftom, derivatima nafte, biogorivima, biotečnostima,  komprimovanim prirodnim gasom, utečnjenim prirodnim gasom i vodonikom. TRANSNAFTA AD Pančevo se takođe bavi projektovanjem, izgradnjom, nadzorom i održavanjem naftovoda, pružanjem inženjering i konsalting usluga u oblasti cevovodnog transporta i u skladu sa zakonom obavlja spoljnotrgovinski promet u okviru registrovanih delatnosti.

Dana 06.06.2019. godine, odlukom Vlade Republike Srbije o promeni pravne forme Javnog preduzeća Transnafta, izvršena je promena pravne forme javnog preduzeća u pravnu formu akcionarskog društva, te ovo privredno društvo od 2019. godine uspešno posluje kao akcionarsko društvo sa punim poslovnim nazivom Akcionarsko društvo za transport nafte naftovodima i transport nafte produktovodima „ Transnafta“ Pančevo.

TRANSNAFTA AD Pančevo posluje u skladu sa propisima kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava i propisima kojim se uređuje poslovanje javnih preduzeća, radi obavljanja energetskih delatnosti od opšteg interesa u skladu sa zakonom kojm se uređuje oblast energetike.

TRANSNAFTA AD Pančevo posluje na više različitih lokacija na području Pančeva, Novog Sada i Beograda. U neposrednoj blizini Rafinerije nafte Novi Sad nalazi se Terminal TRANSNAFTA AD Pančevo a pored Rafinerije nafte Pančevo nalazi se Merna stanica TRANSNAFTA AD Pančevo.

Upravljanje TRANSNAFTA AD Pančevo organizovano je kao jednodomno, a organi upravljanja ovog privrednog društva su Skupština i Odbor direktora sa Generalnim direktorom.  

Kliknite na sliku za uvećanje
Organizaciona struktura

Delatnost Društva

TRANSNAFTA AD Pančevo obavlja delatnost transporta nafte naftovodom koji se prostire na trasi od reke Dunav na granici sa Republikom Hrvatskom do Pančeva u ukupnoj dužini od 154,4 km. Pripadajuću infrastrukturu naftovoda čini terminal u Novom Sadu sa četiri rezervoara za sirovu naftu od po 10.000 m³. Jedan od osnovnih zadataka kompanije je obezbeđenje kontinuiranog i bezbednog transporta sirove nafte za potrebe korisnika ovog transporta.
Odlukom o osnivanju Društva, preuzeta  je obaveza da se u skladu sa zakonom, planovima rada i razvoja i programom poslovanja obezbede uslovi za rad i nesmetano funkcionisanje transportnog sistema, bezbednost, redovno održavanje, razvoj i tehničko-tehnološko povezivanje u jedinstven sistem transporta nafte naftovodima i transport derivata nafte produktovodima u Republici Srbiji i preduzimanje mera kojima će se doprineti povezivanju tih sistema sa sistemima drugih država za transport nafte i derivata nafte.

U uslovima velike energetske zavisnosti važno je osigurati stabilnost snabdevanja naftom i njenim derivatima. Značajnu ulogu u tome ima delatnost skladištenja nafte i derivata nafte. Skladištenje obaveznih rezervi nafte i naftnih derivata uređeno je direktivama Evropske Unije koje države članice moraju inkorporirati u nacionalna zakonodavstva radi obezbeđenja sigurnog snabdevanja naftnim derivatima.
Imajući u vidu potrebu usaglašavanja zakonodavstva Republike Srbije sa evropskim zakonodavstvom, a time i potrebu uređenja sistema obaveznih rezervi nafte i derivata nafte, kompanija planira da pruža uslugu komercijalnog skladištenja nafte i derivata nafte na sopstvenim skladišnim instalacijama, kao i da na osnovu dugoročne saradnje sa pravnim telom,  koje će obavljati poslove formiranja, čuvanja i održavanja obaveznih rezervi nafte i derivata nafte za potrebe države, razvija skladišne kapacitete za skladištenje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte. U tom smislu TRANSNAFTA AD Pančevo je uspostavila saradnju sa Upravom za  obezbeđenje energenata, Republičkim robnim rezervama a Zakonom o robnim rezervama definisani su uslovi i način formiranja, čuvanja, održavanja i nadzora obaveznih rezervi nafte i derivata nafte, kao i način utvrđivanja potrebne strukture obaveznih rezervi, Vojskom Republike Srbije u delu zajedničkog korišćenja rezervoarskih kapaciteta i skladišta Vojske Republike Srbije. U skladu sa  usvojenom  strukturom obaveznih rezervi, očekivano je da u cilju obezbeđenja dostupnosti sirove nafte rafinerijama i motornih goriva potrošačima rezervoarski prostor za njihov smeštaj bude uz postojeći naftovod za rezerve sirove nafte odnosno uz planirani produktovod za motorna goriva.

Strateški ciljevi

Vizija

Vizija kompanije je da u delatnosti cevovodnog transporta nafte i naftnih derivata postane jedna od značajnih kompanija u oblasti energetike u regionu jugoistočne Evrope i da postane prepoznatljiva po efikasnom, kvalitetnom i pouzdanom cevovodnom transportu i skladištenju nafte i derivata u regionu.
 
 
 
 
 

Misija

Misija kompanije je da se kvalitetom usluga, cenom, efikasnošću i profesionalnim poslovanjem pozicionira uz značajne poslovne subjekte koji se bave skladištenjem i transportom nafte i derivata, da na osnovama svoga rada i poslovanja, stalno doprinosi podizanju nivoa energetske, ekološke, ekonomske i ukupne poslovne efektivnosti i  efikasnosti, kao i da obezbeđuje stalni rast standarda  i života zaposlenih, njihov profesionalni razvoj, kao i osećaj sigurnosti, kompanijske pripadnosti i lojalnosti.
 
 
 

Ciljevi

Ciljevi kompanije su obezbeđenje pouzdanog skladištenja i kontinuiranog transporta sirove nafte; obezbeđenje stalnih korisnika svojih usluga, odgovarajućeg prihoda i profita, kao i uslova za stalni rast i razvoj; obezbeđenje preduslova za realizaciju plana izgradnje novih kapaciteta za skladištenje sirove nafte i derivata nafte; obezbeđenje uslova za trgovinu naftom i derivatima nafte; razvoj cevovodnog transporta naftnih derivata (razvoj sistema produktovoda kroz Srbiju, sa konekcijom sa sličnim sistemima u okruženju); priprema preduslova za diverzifikaciju usluga – razvoj telemetrijskih, kablovskih, TT, IT, TV i drugih komunikacijskih instalacija u zoni naftovoda i produktovoda; razvoj kapaciteta za skladištenje nafte i naftnih derivata u funkciji delatnosti čuvanja obaveznih rezervi.

Strategija

  • poslovno-tehničko i komercijalno ugovaranje sa postojećim i potencijalnim partnerima i subjektima u domenu cevovodnog transporta nafte i derivata nafte, kao i sam razvoj cevovodnih sistema
  • pouzdano, preventivno, tekuće i investiciono održavanje postojećeg transportnog sistema naftovoda i pratećih infrastrukturnih objekata, instalacija i opreme
  • povećanje skladišnih kapaciteta putem investiranja i saradnje sa MO, upravom za obezbeđenje energenata i javno privatno partnerstvo
  • permanentno podizanje nivoa stručnih, instruktivnih i izvršilačkih znanja i radnih veština
  • stalna primena i korišćenje svih sredstava tehničke kolektivne i lične zaštite kao i dosledna primena mera ekološke regulative
  • definisanje i uvođenje Sistema kvaliteta u sve poslovne funkcije Društva
  • optimalno i racionalno upravljanje svim poslovnim funkcijama Društva radi efikasnijeg i profitabilnijeg rada i razvoja
  • animiranje potencijalnih poslovnih partnera i investitora iz zemlje i inostranstva za učešće u planiranom i perspektivnom razvoju
  • odgovarajuća saradnja sa državnim i privrednim institucijama

Skupština akcionarskog društva

Branko
Jokić

Predsednik Skupštine akcionarskog društva

Vladimir Ćorić

Član Skupštine akcionarskog društva

Đura
Knežević

Član Skupštine akcionarskog društva

Darko
Minić

Član Skupštine akcionarskog društva

Vladimir
Behara

Član Skupštine akcionarskog društva

Odbor direktora

Odbor direktora Društva čine Generalni direktor i izvršni direktori funkcija.

prof. dr Bogdan Kuzmanović

Predsednik Odbora direktora

Milan
Anušjak

Član Odbora direktora
 

Ivana
Vučić

Član Odbora direktora


Zoran
Đaković

Član Odbora direktora 

 

Slaviša Gavrilović

Član Odbora direktora


Mia
Bodrič


Član Odbora direktora

Aleksandar Đurđev
 

Član Odbora direktora