cpbs
latinica      |      ћирилица     |      english
cpbs
latinica      |      ћирилица     |      english

Informator o radu

Osnovni podaci o firmi
Pun naziv firme:Akcionarsko društvo za transport nafte naftovodima i transport derivata nafte produktovodima Transnafta Pančevo
Skraćen naziv firme:TRANSNAFTA AD Pančevo
Adresa i sedište firme:Zmaj Jove Jovanoviča 1, 26000 Pančevo
Matični broj pravnog lica:20084731
Poreski identifikacioni broj (PIB):104061151
Adresa za prijem elektronskih podnesaka:office@transnafta.rs

Preuzmite datoteku

Informator o radu

Informator o radu

Veličina dokumenta:  924 KB (947.072 bytes)

Ekstenzija: .pdf

Preuzmite datoteku

Informator o radu

Informator o radu

Veličina dokumenta: 952 KB (974.848 bytes)

Ekstenzija: .doc