bscp
latinica      |      ћирилица     |      english
Existing Users Log In
   
bscp
latinica      |      ћирилица     |      english
Existing Users Log In
   

Javne nabavke

Nabavke na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje

2017
Naziv tendera Rok za dostavljanje ponude
NNP 088/2017 - SEMINARI I SPECIJALISTIČKE OBUKE IZ OBLASTI INFORMISANJA I ODNOSA SA JAVNOŠĆU - FORUM - MARKETING I KOMUNIKACIJEPoziv
Zahtev
20.10.2017. do 12:00 časova
NNP 087/2017 - NABAVKA INTERFONSKOG SISTEMAPoziv
Zahtev

Zahtev 2
Pitanje 1
23.10.2017. do 12:00 časova
NNP 086/2017 - GODIŠNJI NADZOR AUDIT STANDARDA


Poziv
Zahtev
20.10.2017. do 12:00 časova
NNP 085/2017 - EDUKACIJA IZ OBLASTI OBAVLjANjA DELATNOSTI TRGOVINE NAFTOM I DERIVATIMA NAFTE U RS


Poziv
Zahtev
11.10.2017. do 10:00 časova
NNP 084/2017 - NABAVKA I ZAMENA TRAKASTIH ZAVESA


Poziv
Zahtev
13.10.2017. do 12:00 časova
NNP 083/2017 - OBUKA ZA INTERNE PROVERIVAČE


Poziv
Zahtev
04.10.2017. do 14:00 časova
NNP 082/2017 - ODRŽAVANjE SISTEMA CENTRALNOG GREJANjA


Poziv
Zahtev
06.10.2017. do 12:00 časova
NNP 081/2017 - NOVINE I AKTUELNOSTI U PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM POSLOVANJU PRIVREDNIH DRUŠTAVA I JP


Poziv
Zahtev
02.10.2017. do 10:00 časova
NNP 080/2017 - SEMINAR - RADIONICA - DANI JAVNIH NABAVKI


Poziv
Zahtev
28.09.2017. do 12 časova
NNP 079/2017 - NAPREDNI EXCEL- KREIRANJE I PRIMENA PIVOT TABELE U POSLOVNE SVRHE - PRAKTIČNA RADIONICA


Poziv
Zahtev
27.09.2017. do 12 časova
NNP 078/2017 - VIBRODIJAGNOSTIČKA KONTROLA I PROVERA SAOSNOSTI LINIJSKIH PUMPNIH AGREGATA P-5601, P-5602 I P-5603.


Poziv
Zahtev
02.10.2017. do 10 časova
NNP 077/2017 - RAZNI BRAVARSKI RADOVI


Poziv
Zahtev
28.09.2017. do 12 časova
NNP 076/2017 - ZAMENA SVETILJKI NA STUBOVIMA ULIČNE RASVETE


Poziv
Zahtev
27.09.2017. do 12 časova
NNP 075/2017 - ANGAŽOVANJE DIZALICE I BAGERA


Poziv
Zahtev
25.09.2017. do 12 časova
NNP 074/2017 - ATESTIRANJE, SERVIS I POPRAVKA EKSPLOZIOMETRA


Poziv
Zahtev
25.09.2017. do 12 časova
NNP 073/2017 - REZERVNI DELOVI ZA SISTEM CENTRALNOG GREJANJA


Poziv
Zahtev
22.09.2017. do 12 časova
NNP 072/2017 - REZERVNI DELOVI ZA SISTEM CENTRALNOG GREJANJA

Poziv
Zahtev
22.09.2017. do 12 časova
NNP 071/2017 - NABAVKA I NASIPANJE KAMENA NA BLOK STANICAMA


Poziv
Zahtev
22.09.2017. do 12 časova
NNP 070/2017 - RADIONICA - FINANSIJSKI KONTROLING U PRAKSI

Poziv
Zahtev
19.09.2017. do 12 časova
NNP 065/2017 - OBUKA ZA MONTAŽU I ODRŽAVANJE „EX“ OPREME


Poziv
Zahtev
13.09.2017. do 12 časova
NNP 069/2017 - SEMINAR - PRVA ISKUSTVA U PRIMENI NOVOG ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU
Poziv
Zahtev
18.09.2017. do 12 časova
NNP 067/2017 - SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD INSEKATA


Poziv
Zahtev
11.09.2017. do 12 časova
NNP 066/2017 - SREDSTVA ZA ODMAŠĆIVANJE I ČIŠĆENJEPoziv
Zahtev
11.09.2017. do 12 časova
NNP 64/2017 - SEMINAR IZ OBLASTI FINANSIJA, RAČUNOVODSTVA, KONTROLINGA...Poziv
Zahtev
29.08.2017. do 12 časova
NNP 63/2017 - NABAVKA KONTEJNERA ZA SELEKTIVNO RAZDVAJANJE OTPADAPoziv
Zahtev
31.08.2017. do 12 časova
NNP 62/2017 - MREŽA ZA POKRIVANJE KONTEJNERA I TRAKA ZA ZATEZANJE TOVARA NA KAMIONUPoziv
Zahtev Partija 1
Zahtev Partija 2
31.08.2017. do 12 časova
NNP 61/2017 - IZRADA NATPISA, ZNAKOVA I TABLI UPOZORENJA


Poziv
Zahtev
28.08.2017. do 12 časova
NNP 60/2017 - ISPITNI PRIBOR ZA TRETMAN VODE


Poziv
Zahtev
28.08.2017. do 12 časova
NNP 57/2017 - SANACIJA MOKRIH ČVOROVA U PANČEVU
Poziv
Zahtev
24.08.2017. do 12 časova
NNP 59/2017 - SEMINAR IZ OBLASTI PRAVA

Poziv
Zahtev
28.08.2017. do 12 časova
NNP 56/2017 - ATESTIRANJE, SERVIS I POPRAVKA EKSPLOZIOMETRA
Poziv
Zahtev
24.08.2017. do 12 časova
NNP 58/2017 - SEMINAR IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI
Poziv
Zahtev
28.08.2017. do 12 časova
NNP 55/2017 - SERVISIRANJE MAŠINE ZA PRANJE TOPLOM VODOM POD PRITISKOM
Poziv
Zahtev
21.08.2017. do 12 časova
NNP 54/2016 - USLUGA ODRŽAVANJA KAMIONA I PRIPADAJUĆE DIZALICE

Poziv
Zahtev
24.08.2017. do 12 časova
NNP 53/2017 - TROŠKOVI ČASOPISA I STRUČNE LITERATURE - ELEKTRONSKO PRAVNO IZDANJE ING PRO
Poziv
Zahtev
15.08.2017. do 12 časova
NNP 52/2017 - SERVIS DIZEL AGREGATA U TRAFOSTANICI NA TNS

Poziv
Zahtev
18.08.2017. do 12 časova
NNP 51/2017 - NABAVKA I NASIPANJE KAMENA NA BLOK STANICAMA

Poziv
Zahtev
18.08.2017. do 12 časova
NNP 50/17 - TROŠKOVI ČASOPISA I STRUČNE LITERATURE - ZBIRKA PRAKTIČNIH UPUTSTAVA I UZORAKA ZA EFIKASNO UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

Poziv
Zahtev
08.08.2017. do 12 časova
NNP 49/17 - NABAVKA METALNIH BURADI ZA SKLADIŠTENJE OTPADA- METALNA BURAD ZAPREMINE 200 L
Poziv
Zahtev
09.08.2017. do 12 časova
NNP 48/2017 - MREŽA ZA POKRIVANJE KONTEJNERA I TRAKA ZA ZATEZANJE TOVARA NA KAMIONU
POZIV
ZAHTEV PARTIJA 1

ZAHTEV PARTIJA 2
08.08.2017. do 12 časova
NNP 47/2017 - NABAVKA PRAGOVA SA UGRADNJOM NA ULASKU U TUNEL U R ZONI
Poziv
Zahtev
04.08.2017. do 12 časova
NNP 46/2017 - SANACIJA MOKRIH ČVOROVA U PANČEVU
Poziv
Zahtev
07.08.2017. do 12 časova
NNP 45/17- XIX MEĐUNARODNA KONFERENCIJA- OBLAST KOROZIJA, ZAŠTITA MATERIJALA I ŽIVOTNE SREDINE Poziv
Zahtev
25.07.2017. do 10 časova
NNP 44/17- ISPITIVANJE OPREME ZA RAD (EL. RUKAVICE, ČIZME, MOTKE, DIZALICE) Poziv
Zahtev
26.07.2017. do 12 časova
NNP 43/2017 - NABAVKA REŽIJSKOG POTROŠNOG MATERIJALA
Poziv
Zahtev
14.07.2017. do 12 časova
NNP 42/2017 - ZBRINJAVANJE ZAULJENIH VODA IZ SISTEMA TEHNOLOŠKE KANALIZACIJE NA TNS
Poziv
Zahtev
14.07.2017. do 12 časova
NNP 41/2017 - NABAVKA PRAGOVA SA UGRADNJOM NA ULASKU U TUNEL U R ZONI
Poziv
Zahtev
14.07.2017. do 12 časova
NNP 40/2016 - USLUGA PRANJA VOZILA
Poziv
Zahtev
12.07.2017. do 12 časova
NNP 39/2017 - USLUGA TEHNIČKOG PREGLEDA
Poziv
Zahtev
12.07.2017. do 12 časova
NNP 38/2017- SERVIS ISPRAVLJAČKO-INVERTORSKOG POSTROJENJA AKU-BATERIJA U ENERGETSKOJ SALI NA TERMINALU NOVI SAD Poziv
Zahtev
16.06.2017. do 12 časova
NNP 36/2017 - REZERVNI DELOVI ZA EX OPREMU
Poziv
Zahtev
16.06.2017. do 12 časova
NNP 37/2017 - NABAVKA REŽIJSKOG POTROŠNOG MATERIJALAPoziv
Zahtev
16.06.2017. do 12 časova
NNP 33/2017 - SERVIS ISPRAVLJAČA AKUMULATORSKIH BATERIJA U TRAFO-STANICI NA TNSPoziv
Zahtev
15.06.2017. do 12 časova
NNP 32/2017 - SERVIS ISPRAVLJAČKO-INVERTORSKOG POSTROJENJA AKU-BATERIJA U ENERGETSKOJ SALI NA TERMINALU NOVI SADPoziv
Zahtev
15.06.2017. do 12 časova
NNP 35/2017 - USLUGA KORIŠĆENJA PORTALA WWW.SCORING.RS I MONITORINGPoziv
Zahtev
12.06.2017. do 12 časova
NNP 34/2017 - POTROŠNI SANITARNI MATERIJALPoziv
Zahtev
13.06.2017. do 12 časova
NNP 31/2017 - NOVINE I AKTUELNOSTI U FINANSIJSKO-PRAVNOM POSLOVANJU PRIVREDNIH DRUŠTAVA, JAVNIH PREDUZEĆA I KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVAPoziv
Zahtev
26.05.2017. do 10 časova
NNP 30/2017 - SEMINARI I KONFERENCIJE IZ OBLASTI TOP MENADŽMENTA- OBUKA „PLANIRANJE I UVOĐENJE KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA U JAVNA PREDUZEĆA"Poziv
Zahtev
17.05.2017. do 10 časova
NNP 29/2017 - SEMINAR IZ OBLASTI KANCELARIJSKOG I ARHIVSKOG POSLOVANJAPoziv
Zahtev
17.05.2017. do 10 časova
NNP 28/2017 - TROŠKOVI USLUGE ZA ODRŽAVANJE SOFTVERA ZA BiZRPoziv
Zahtev
19.05.2017. do 12 časova
NNP 27/2017 - PRIRUČNIK ZA UPRAVLJANJE OTPADOMPoziv
Zahtev
12.05.2017. do 12 časova
NNP 26/2017 - USKLAĐIVANJE INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA SA ZAHTEVIMA STANDARDA ISO 9001:2015 I ISO 14001:2015

Poziv
Zahtev
27.04.2017. do 12 časova
NNP 25/2017 - SEMINAR IZ OBLASTI UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMAPoziv
Zahtev
28.04.2017. do 12 časova
NNP 24/2017 - PRODUŽNI I RAZNI KABLOVIPoziv
Zahtev
19.04.2017. do 12 časova
NNP 23/2017 - PERAČ POD PRITISKOMPoziv
Zahtev
18.04.2017. do 12 časova
NNP 22/2017 - USLUGA ODRŽAVANJA I SERVISIRANJA MOTORA ZA ČAMACPoziv
Zahtev
20.04.2017. do 12 časova
NNP 21/2017 - NABAVKA KVADROCIKLAPoziv
Zahtev
20.04.2017. do 12 časova
NNP 20/2017 - POTROŠNI SANITARNI MATERIJALPoziv
Zahtev
24.04.2017. do 10 časova
NNP 18/2017 - NABAVKA I ZAMENA DOTRAJALIH ZIDNIH I PODNIH OBLOGA U UPRAVNOJ ZGRADI NA TNSPoziv
Zahtev
13.04.2017. do 10 časova
NNP 19/2017 - SEMINAR IZ OBLASTI UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMAPoziv
Zahtev
10.04.2017. do 12 časova
NNP 16/2017 - DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA I HEMIJSKO UNIŠTAVANJE KOROVA NA OBJEKTIMA JP TRANSNAFTAPoziv
Zahtev
13.04.2017. do 10 časova
NNP 17/2017 - MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINAPoziv
Zahtev
12.04.2017. do 12 časova
NNP 15/2017 - NABAVKA ELEKTRIČNIH APARATA ZA KUHINJU NA TERMINALU NOVI SADPoziv
Zahtev
12.04.2017. do 12 časova
NNP 14/2017 - RADNO PRAVNI SAVETNIK ZA 2017. GODINUPoziv
Zahtev
Izmena Zahteva
30.03.2017. do 12 časova
NNP 13/2017 - GODIŠNJA PRETPLATA NA STRUČNU LITERATURUPoziv
Zahtev
27.03.2017. do 12 časova
NNP 7/2017 - ATESTIRANJE, SERVIS I POPRAVKA EKSPLOZIOMETRAPoziv
Zahtev
24.03.2017. do 12 časova
NNP 12/2017 - PREGLED I ISPITIVANJE SISTEMA KATODNE ZAŠTITEPoziv
Zahtev
30.03.2017. do 12 časova
NNP 11/2017 - SEMINAR IZ OBLASTI MENADŽMENTA KVALITETOMPoziv
Zahtev
24.03.2017. do 12 časova
NNP 10/2017 - NABAVKA OTIRAČA Poziv
Zahtev
29.03.2017. do 12 časova
NNP 9/2017 - POTROŠNI SANITARNI MATERIJALPoziv
Zahtev
27.03.2017. do 12 časova
NNP 8/2017 - SEMINAR IZ OBLASTI TOP MENADŽMENTAPoziv
Zahtev
17.03.2017. do 12 časova
NNP 6/2017 - NABAVKA TERMOVIZIJSKE KAMEREPoziv
Zahtev
23.03.2017. do 12 časova
NNP 5/2017 - NABAVKA ELEKTRIČNIH APARATAPoziv
Zahtev
22.03.2017. do 12 časova
NNP 4/2017 - MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINAPoziv
Zahtev
22.03.2017. do 12 časova
NNP 3/2017 - NABAVKA I UGRADNJA RAZVODNOG ORMANA SA PRIPADAJUĆOM OPREMOMPoziv
Zahtev
Odgovor 1
22.03.2017. do 12 časova
NNP 2/2017 - SEMINAR BiZRPoziv
Zahtev
15.03.2017. do 12 časova
NNP 1/2017 - SEMINAR IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKIPoziv
Zahtev
06.03.2017. do 12 časova