bscp
latinica      |      ћирилица     |      english
Existing Users Log In
   
bscp
latinica      |      ћирилица     |      english
Existing Users Log In
   

Javne nabavke

Javne nabavke male vrednosti

2017
2016
2015
Naziv tendera Rok za dostavljanje ponude
JN MV - 2017 - 073 - NABAVKA KERAMIKE SA UGRADNJOM NA SVA TRI ULAZA U UPRAVNU ZGRADU, NA TERASI I ULASKU U KOMANDNO UPRAVLJAČKI OBJEKAT I U OBJEKTU RADIONICA SA LABORATORIJOM NA SKLADIŠTU LEDINCI02.11.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 072 - NABAVKA VRATA I PROZORA SA ZAMENOM I UGRADNJOM NA OBJEKTU RADIONICA SA LABORATORIJOM NA SKLADIŠTU LEDINCI02.11.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 083 - PREGLED I ISPITIVANJE EX OPREME (TERMINAL NOVI SAD, MERNA STANICA PANČEVO I BLOK STANICE)31.10.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 085 - KONTROLA I SERVIS STABILNOG SISTEMA ZA GAS DETEKCIJU
23.10.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 084 - USLUGE ODRŽAVANjA ASW SOFTVERA
23.10.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 082 - RAZVALNI ALAT 20.10.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 081 - IZRADA ELABORATA UGRADNjE KATODNE ZAŠTITE PONTONA U MGO ZONI SKLADIŠTA LEDINCI SA UGRADNjOM20.10.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 080 - KONTROLA I SERVIS STABILNOG SISTEMA ZA GAS DETEKCIJU16.10.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 078 - REZERVNI DELOVI ZA ELEKTRIČNE AKTUATORE
16.10.2017. do 13:30 časova
JN MV - 2017 - 077 - OTKLANjANjE NEDOSTATAKA PO REVIZIJI TRAFOSTANICA

04.10.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 071 - NABAVKA PUMPE02.10.2017. do 13:30 časova
JN MV - 2017 - 070 - ISPITIVANjE GROMOBRANSKIH INSTALACIJA, OTPORA UZEMLjENjA I EKVIPOTENCIJALIZACIJE I EVENTUALNI POPRAVAK NEISPRAVNIH INSTALACIJA02.10.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 075 - NABAVKA SOFTVERA TEAMVIEWER PREMIUM 1203.10.2017. do 13:30 časova
JN MV - 2017 - 069 - NABAVKA GAS DETEKTORA02.10.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 074 - NABAVKA TELEFONSKE CENTRALE I OPREME ZA TERMINAL NOVI SAD03.10.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 076 - NABAVKA SOFTVERA ZA NADGLEDANjE KOMUNIKACIONIH I INFRASTRUKTURNIH UREĐAJA I SERVISA03.10.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 068 – SERVISIRANjE KLIMA UREĐAJA29.09.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 064 - ODRŽAVANJE ŽIČANE OGRADE U R I M ZONI29.09.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 065 - NABAVKA I ZAMENA KONDENZATORSKIH BATERIJA U TRAFOSTANICI NA TERMINALU NOVI SAD04.10.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 067 - DIJAGNOSTIKA I SERVIS PUMPNIH AGREGATA27.09.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 063 - POPRAVKA ŽIČANE OGRADE OKO TERMINALA NOVI SAD25.09.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 066 - NABAVKA ELEKTRIČARSKOG ALATA25.09.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 059 - ISPITIVANJE EX OPREME20.09.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 057 - REZERVNI DELOVI INSTRUMENTACIONE OPREME - TRANSMITERI PRITISKA21.09.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 056 - UGRADNjA TRANSMITERA PRITISKA I DORADA SISTEMA ZA UPRAVLjANjE I DALjINSKI NADZOR NA MERNOJ STANICI PANČEVO21.09.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 062 - POTROŠNI MATERIJAL ZA ELEKTRO RADOVE13.09.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 061 - USLUGA GEODETSKOG SNIMANjA NAFTOVODA12.09.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 060 - USLUGA GEODETSKOG SNIMANjA NA MERNOJ STANICI PANČEVO12.09.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 058 - POTROŠNI MATERIJAL ZA ELEKTRO RADOVE
11.09.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 055 - NABAVKA UGOSTITELJSKIH USLUGA U PANČEVU
31.08.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 054 - NABAVKA I UGRADNjA KLIMA UREĐAJA
28.08.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 053 - HEMIJSKO PRANJE KOTLOVSKOG POSTROJENjA
28.08.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 050 - SERVISNI PREGLED KOTLOVSKOG POSTROJENjA
21.08.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 045 - REVIZIJA REDOVNIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA JP TRANSNAFTA PANČEVO ZA PERIOD OD 01.01.2017. DO 31.12.2017. GODINE UZ IZRAŽAVANjE REVIZORSKOG MIŠLjENjA
22.08.2017. do 13:30 časova
JN MV - 2017 - 049 - NABAVKA SOFTVERA ZA NADGLEDANJE KOMUNIKACIONIH I INFRASTRUKTURNIH UREĐAJA I SERVISA18.08.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 052 - NABAVKA USLUGE SERVISIRANjA RAJDERA, KOSAČICE, TRIMERA, MOTORNE TESTERE I MOTORNE PRSKALICE SA NABAVKOM REZERVNIH DELOVA
21.08.2017. do 13:30 časova
JN MV - 2017 - 048 - USLUGE ODRŽAVANjA INTRANET PORTALA 16.08.2017. do 13:30 časova
JN MV - 2017 - 051 - ISPITIVANjE I BAŽDARENjE VENTILA SIGURNOSTI
21.08.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 047 - ODRŽAVANjE RAČUNARSKE OPREME 16.08.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 040 - AVIO KARTE (POSREDOVANJE PRI REZERVACIJI AVIO KARATA)
23.08.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 046 - NABAVKA USLUGE PRENOSA PODATAKA I PRISTUPA INTERNETU18.08.2017. do 13:30 časova
JN MV - 2017 - 039 - HOTELSKI SMEŠTAJ (POSREDOVANJE PRI REZERVACIJI HOTELSKOG SMEŠTAJA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA)
22.08.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 043 - NABAVKA I ZAMENA PROZORA I VRATA NA TERMINALU NOVI SAD15.08.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 044 - NABAVKA POTROŠNOG BRAVARSKOG MATERIJALA14.08.2017. do 13:30 časova
JN MV - 2017 - 036 - USLUGA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA 08.08.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 041 - OVERA MERILA PROTOKA - KOMPAKT PRUVEROM NA MSPA08.08.2017. do 09:30 časova
JN - MV - 2017 - 042 - SERVIS I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNOG TRAKTORA SA PRIKLJUČNIM UREĐAJIMA I PRIKOLICOM SA NABAVKOM REZERVNIH DELOVA07.08.2017. do 13:30 časova
JN MV - 2017 - 038 - BAŽDARENJE KOLSKO VAGONSKE VAGE TIP KV 100 E SA IZDAVANJEM UVERENJA O OVERAVANJU MERILA 04.08.2017. do 13:30 časova
JN MV - 2017 - 037 - PERIODIČNI LEKARSKI PREGLEDI 04.08.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 033 - HEMIJSKO PRANJE KOTLOVSKOG POSTROJENJA 04.08.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 035 - NABAVKA I ZAMENA NISKONAPONSKOG POSTROJENJA U TRAFOSTANICI U ENERGETSKOJ SALI NA TNS31.07.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 034 - NABAVKA I ZAMENA RASVETE NA REFLEKTORSKIM STUBOVIMA TERMINALA NOVI SAD 31.07.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 032 - NABAVKA ZAPTIVKI 01.08.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 031 - SERVISIRANjE I POPRAVKA INSTRUMENTACIONE OPREME I SISTEMA ZA NADZOR I UPRAVLjANjE (SCADA, PLC) - BATERIJE UPS UREĐAJA 19.07.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 020 - SERVIS I ODRŽAVANjE POLjOPRIVREDNOG TRAKTORA SA PRIKLjUČNIM UREĐAJIMA I PRIKOLICOM SA NABAVKOM REZERVNIH DELOVA18.07.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 014 - NABAVKA USLUGE SERVISIRANJA BAŠTENSKOG TRAKTORA, TRIMERA I MOTORNE TESTERE SA NABAVKOM REZERVNIH DELOVA18.07.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 027 - REVIZIJA TRAFOSTANICE23.06.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 026 - REVIZIJA TRANSFORMATORA 630 kVA23.06.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 030 - NABAVKA I UGRADNjA KLIMA UREĐAJA22.06.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 029 - MODELOVANJE PROCESA STRATEGIJSKOG PLANIRANJA, POSLOVNOG PLANIRANJA, UPRAVLJANJA PERFORMANSOM I IMPLEMENTACIJA STRATEGIJE PREDUZEĆA UZ KORIŠĆENJE SOFTVERSKIH ALATA

Partija 1 : Nabavka usluge modelovanja procesa strategijskog planiranja, poslovnog planiranja, upravljanja performansom i implementacija strategije preduzeća uz korišćenje softverskih alata

Partija 2: Nabavka ARIS licence

12.06.2017. do 13:30 časova
JN MV - 2017 - 025 - DIJAGNOSTIKA VN ELEKTROMOTORA13.06.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 028 - BAŠTENSKI ALAT12.06.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 022 - NABAVKA REZERVNIH DELOVA ZA LINIJSKE I BUSTER PUMPNE AGREGATE09.06.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 024 - NABAVKA ROTACIONE KOSAČICE05.06.2017. do 12:30 časova
JN MV - 2017 - 023 - IZRADA PROCEDURA IZ OBLASTI ODBRANE I VANREDNIH SITUACIJA05.06.2017. do 10:30 časova
JN MV - 2017 - 021 - BAŠTENSKI ALAT25.05.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 018 - ISPITIVANJE, SERVIS I POPRAVKA PP APARATA I HIDRANATA22.05.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 019 - NABAVKA TRIMERA15.05.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 016 - PENILO ZA GAŠENJE POŽARA08.05.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 015 - UPOTREBA AZOTNOG POSTROJENJA - INERTIZACIJA OTPREMNE - KRACERSKE KUTIJE05.05.2017. do 11:30 časova
MODELOVANJE PROCESA STRATEGIJSKOG PLANIRANJA, POSLOVNOG PLANIRANJA, UPRAVLJANJA PERFORMANSOM I IMPLEMENTACIJA STRATEGIJE PREDUZEĆA UZ KORIŠĆENJE SOFTVERSKIH ALATA

Partija 1 - Nabavka usluge modelovanja procesa strategijskog planiranja, poslovnog planiranja, upravljanja performansom i implementacija strategije preduzeća uz korišćenje softverskih alata

Partija 2 - Nabavka ARIS licenci

05.05.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 017 - NABAVKA AUTO GUMA SA USLUGAMA ZAMENE03.05.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 013 - MERDEVINE VISINE 2 METRA24.04.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 006 - IZRADA PROCEDURA IZ OBLASTI ODBRANE I VANREDNIH SITUACIJA24.04.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 011 - SERVISIRANJE KLIMA UREĐAJA19.04.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 005 - TROŠKOVI KONSULTANTSKIH USLUGA - PROCENA VREDNOSTI KAPITALA12.04.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 009 - NABAVKA NADOGRADNJE BEŽIČNE MREŽE PO LOKACIJAMA10.04.2017. do 13:30 časova
JN MV - 2017 - 010 - SERVISIRANJE TRAKTORA, KOSAČICE, TRIMERA, MOTORNE TESTERE, MOTORNE PRSKALICE07.04.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2017 - 008 - NABAVKA SOPHOS UTM LICENCI SA JEDNOGODIŠNJIM ODRŽAVANJEM10.04.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 007 - NABAVKA AUTO GUMA SA USLUGAMA ZAMENE04.04.2017. do 13:30 časova
JN MV - 2017 - 004 - REKONSTRUKCIJA SPOLJNE RASVETE NA MERNOJ STANICI PANČEVO03.04.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 003 - OREZIVANJE I SEČA DRVEĆA I DRUGOG RASTINJA NA MERNOJ STANICI PANČEVO04.04.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2017 - 001 - PROJEKTOVANJE VEBSAJTA JP TRANSNAFTA PANČEVO04.04.2017. do 09:30 časova
Naziv tendera Rok za dostavljanje ponude
JN MV - 2016 - 110 - IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE ZA VANREDNE SITUACIJE - BEZBEDNOST06.02.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2016 - 109 - IZGRADNJA SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE PERIMETARANA OBJEKTIMA VENTILACIONOG ŠAHTA-1 I VENTILACIONOG OTVORA ŠAHTA-2 ZMAJEVACIZ SASTAVA SKPG LEDINCI SA IZRADOM TEHNIČKE DOKUMENTACIJE03.02.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 102 - TELEFONSKE USLUGE:

Partija 1- Usluga mobilne telefonije

Partija 2-Usluge fiksne telefonije

01.02.2017. do 13:30 časova
JN MV - 2016 - 103 - USLUGE OPTIMIZACIJE ŠTAMPE01.02.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2016 - 104 - POVEZIVANJE SCADA IZMEĐU RGO I MGO01.02.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 099 - TROŠKOVI USLUGA POPRAVKE I ODRŽAVANJA ŽIČANE OGRADE U "M" I "R" ZONI26.01.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 106 - KONTROLA, ISPITIVANjE, SERVIS I POPRAVKA STABILNIH SISTEMA ZA DOJAVU I GAŠENjE POŽARA I PREGLED, ODRŽAVANjE I ZAMENA PANIK RASVETE

Partija 1 - Kontrola, ispitivanje, servis i popravka stabilnih sistema za dojavu i gašenje požara

Partija 2 - Pregled, održavanje i zamena panik rasvete

23.01.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 107 - SERVISIRANjE I POPRAVKE INSTRUMENTACIONE OPREME I SISTEMA ZA NADZOR I UPRAVLjANjE(SCADA,PLC)17.01.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2016 - 101 - NABAVKA USLUGE ODRŽAVANjA SOFTVERA17.01.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 098 - IZRADA PROJEKTA UGRADNjE KATODNE ZAŠTITE PONTONA U MGO ZONI SKLADIŠTA LEDINCI NA OSNOVU IDEJNOG PROJEKTA, UGRADNjA, ISHODOVANjE SAGLASNOSTI MINISTARSTVA ODBRANE16.01.2017. do 11:30 časova
JN MV - 2016 - 100 - POTROŠNI MATERIJAL ZA ELEKTRO RADOVE16.01.2017. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 097 - NABAVKA, UGRADNjA I KONFIGURISANjE OPREME ZA PRENOS PODATAKA SA UPRAVLjAČKOG ORMARA GASNE KOTLARNICE NA SCADA SERVER30.12.2016. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 090 - ZAMENA VENTILA 18ʺ NA OTPREMNOM KRACERSKOM MESTU NA TNS29.12.2016. do 11:30 časova
JN MV - 2016 - 092 - UPGRADE SCADA SA MIGRACIJOM NA NOVI OPERATIVNI SISTEM29.12.2016. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 094 - NABAVKA HTZ OPREME28.12.2016. do 11:30 časova
JN MV - 2016 - 096 - KANCELARIJSKI MATERIJAL - POSLOVNA GALANTERIJA23.12.2016. do 11:30 časova
JN MV - 2016 - 093 - NABAVKA HTZ OPREME28.12.2016. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 095 - PREGLED, BAŽDARENjE I IZDAVANjE POTREBNIH SERTIFIKATA ZA OPREMU I MERNE INSTRUMENTE I UREĐAJE22.12.2016. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 087 - IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE REKONSTRUKCIJE PAROVODNOG SISTEMA GREJANJA NA MERNOJ STANICI PANČEVO23.12.2016. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 091 - REZERVNI DELOVI INSTRUMENTACIONE OPREME - TERMOMETRI16.12.2016. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 080 - ODRŽAVANjE PUTNIČKIH I DRUGIH VOZILA

Partija 1- Održavanje putničkih vozila iz programa ŠKODA

Partija 2- Održavanje putničkih vozila iz programa AUDI

15.12.2016. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 088 - ARHIVSKI ORMARI SA KLjUČEM19.12.2016. do 13:30 časova
JN MV - 2016 - 085 - ODRŽAVANjE SISTEMA MERNE STANICE I MERILA PROTOKA14.12.2016. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 083 - TROŠKOVI REKLAME I PROPAGANDE-PROPAGANDNI MATERIJAL SA LOGOM09.12.2016. do 13:30 časova
JN MV - 2016 - 089 - POTROŠNI MATERIJAL ZA BRAVARSKE RADOVE20.12.2016. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 084 - VANREDNI LEKARSKI PREGLEDI12.12.2016. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 086 - TROŠKOVI TRANSPORTNIH USLUGA - USLUGA ANGAŽOVANjA AUTO-CISTERNE09.12.2016. do 11:30 časova
JN MV - 2016 - 082 - ANGAŽOVANjE IMENOVANOG TELA ZA PERIODIČNI SPOLjAŠNjI PREGLED KOTLOVSKOG POSTROJENjA09.12.2016. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 079 - ODRŽAVANjE ZELENIH POVRŠINA - UREĐENjE, ČIŠĆENjE, RASKRČIVANjE PROTIVPOŽARNIH POJASEVA08.12.2016. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 081 - REZERVNI DELOVI ZA RADARSKA MERILA NIVOA06.12.2016. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 076 - TROŠKOVI KONSULTANTSKIH USLUGA - REZERVISANjE ZA NAKNADE I DRUGE BENEFICIJE ZAPOSLENIH U SKLADU SA MRS 1902.12.2016. do 13:30 časova
JN MV - 2016 - 078 - TROŠKOVI USLUGA POPRAVKE I ODRŽAVANjA ŽIČANE OGRADE U "M" I "R" ZONI02.12.2016. do 11:30 časova
JN MV - 2016 - 077 - TROŠKOVI MARKIRANJA ROBE02.12.2016. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 075 - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA28.11.2016. do 11:30 časova
JN MV - 2016 - 072 - ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA NA TERMINALU U NOVOM SADU25.11.2016. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 073 - KREČENJE OBJEKATA (UPRAVNA ZGRADA, RADIONICA I KOMANDNO UPRAVLJAČKI CENTAR)21.11.2016. do 11:30 časova
JN MV - 2016 - 070 - PREGLED, BAŽDARENJE I IZDAVANJE POTREBNIH SERTIFIKATA ZA OPREMU I MERNE INSTRUMENTE I UREĐAJE

Partija 1- Ispitivanje protivplamenih osigurača i disajnih i sigurnosnih ventila sa izdavanjem potrebnih izveštaja o ispravnosti

Partija 2- Etaloniranje manometara i vakuummetara sa izdavanjem adekvatnih uverenja o etaloniranju

18.11.2016. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 074 - POTROŠNI MATERIJAL ZA BRAVARSKE RADOVE17.11.2016. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 071 - UREĐENJE PARKING PROSTORA U SKLADIŠTU LEDINCI16.11.2016. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 066 - PREGLED, BAŽDARENJE I IZDAVANJE POTREBNIH SERTIFIKATA ZA OPREMU, MERNE INSTRUMENTE I UREĐAJE - OVERAVANJE ČETIRI MERILA PROTOKA SA IZDAVANJEM UVERENJA O OVERAVANJU MERILA14.11.2016. do 11:30 časova
JN MV - 2016 - 064 - TROŠKOVI TRANSPORTNIH USLUGA - USLUGA ANGAŽOVANJA AUTO-CISTERNE14.11.2016. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 069 - NABAVKA USLUGE ISPITIVANJA I IZRADE ELABORATA ZA POTREBE REMONTA ISTAKAČKIH RUKU NA PRISTANU I REMONT ISTAKAČKIH RUKU NA PRISTANU07.11.2016. do 11:30 časova
JN MV - 2016 - 068 - UPGRADE TANKMASTER MENADŽMENT SOFTVERA ZA NADZOR RADARSKOG MERENJA REZERVOARA07.11.2016. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 065 - TEHNIČKO ODRŽAVANJE OBJEKATA04.11.2016. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 062 - NABAVKA NOVOGODIŠNJIH POKLON VAUČERA ZA DECU DO 15 GODINA

Partija 1 - Sportska oprema

Partija 2 - Mešovita roba

01.11.2016. do 11:30 časova
JN MV - 2016 - 061 - NABAVKA NOVOGODIŠNJIH SLATKIH PAKETIĆA01.11.2016. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 067 - ODRŽAVANJE SAAB RADARSKIH MERILA NIVOA REZERVOARA (REDOVNI SERVISI I BAŽDARENJE)02.11.216. do 11:30 časova
JN MV - 2016 - 063 - ODRŽAVANJE KOTLOVSKOG POSTROJENJA02.11.216. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 060 - UREĐENjE PROSTORA ZA SMEŠTAJ VATROGASNOG VOZILA U SKPG LEDINCI24.10.216. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 052 - REZERVNI DELOVI INSTRUMENTACIONE OPREME18.10.2016. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 059 - MONITORING ŽIVOTNE SREDINE NA OBJEKTIMA JP TRANSNAFTA (PODZEMNA VODA, VAZDUH, DUNAV, KATEGORIZACIJA OTPADA)17.10.2016. do 11:30 časova
JN MV - 2016 - 057 - UREĐENjE PARKING PROSTORA U SKLADIŠTU LEDINCI17.10.2016. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 056 - ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA NA TERMINALU U NOVOM SADU18.10.2016. do 11:30 časova
JN MV - 2016 - 054 - USLUGE ODRŽAVANJA SISTEMA ZA SIGNALIZACIJU I UPRAVLJANJE- SCADA12.10.2016. do 11:30 časova
JN MV - 2016 - 053 - ISPITIVANJE EX OPREME U SKLADIŠTU POGONSKOG GORIVA LEDINCI04.10.2016. do 11:30 časova
JN MV - 2016 - 044 - PREGLED I ISPITIVANJE EX OPREME (TERMINAL NOVI SAD, MERNA STANICA PANČEVO I BLOK STANICE)04.10.2016. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 058 - KONTROLA I SERVIS STABILNOG SISTEMA ZA GAS DETEKCIJU12.10.2016. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 050 - TROŠKOVI TRANSPORTNIH USLUGA - USLUGA IZNAJMLJIVANJA BARŽE10.10.2016. do 11:30 časova
JN MV - 2016 - 049 - USLUGE ODRŽAVANJA ASW SOFTVERA07.10.2016. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 051 - NABAVKA MESINGANIH KATANACA SA OPRUGOM07.10.2016. do 11:30 časova
JN MV - 2016 - 055 - NABAVKA OPREME I SREDSTAVA ZA PAKOVANJE, PRIKUPLJANJE I SKLADIŠTENJE OPASNOG OTPADA - Metalna burad 200l06.10.2016. do 09:30 časova
JN MV - 2016 - 048 - ODRŽAVANJE PUTNUICKIH I DRUGIH VOZILA

Partija 1 - Servis i popravka vozila iz programa HONDA

Partija 2 - Servis i popravka vozila iz programa LADA NIVA

30.09.2016. do 09:30 casova
JN MV - 2016 - 042 - NABAVKA USLUGE ISPITIVANJA I IZRADE ELABORATA ZA POTREBE REMONTA ISTAKACKIH RUKU NA PRISTANU I REMONT ISTAKACKIH RUKU NA PRISTANU28.09.2016. do 09:30 casova
JN MV - 2016 - 043 - SERVISNI PREGLED KOTLOVSKOG POSTROJENjA26.09.2016. do 11:30 casova
JN MV - 2016 - 041 - NABAVKA SREDSTAVA VEZE ZA TERMINAL NOVI SAD SA PO JEDNOM REZERVNOM BATERIJOM ZA SVAKI UREÐAJ26.09.2016. do 09:30 casova
JN MV - 2016 - 047 - ODRŽAVANJE SAAB RADARSKIH MERILA NIVOA REZERVOARA (REDOVNI SERVIS I BAŽDARENJE)23.09.2016. do 11:30 casova
JN MV - 2016 - 046 - NABAVKA, UGRADNJA I KONFIGURISANJE OPREME ZA RAZMENU PODATAKA SA NIS-OM23.09.2016. do 09:30 casova
JN MV - 2016 - 040 - NABAVKA SREDSTAVA VEZE ZA SKLADIŠTE LEDINCI SA PO JEDNOM REZERVNOM BATERIJOM ZA SVAKI UREÐAJ14.09.2016. do 09:30 casova
JN MV - 2016 - 037 - NABAVKA UGOSTITELjSKIH USLUGA U PANCEVU06.09.2016. do 09:30 casova
JN MV - 2016 - 045 - NABAVKA OPREME I SREDSTAVA ZA PAKOVANjE, PRIKUPLjANjE I SKLADIŠTENjE OPASNOG OTPADA

Partija 1- Metalna burad zapremine 200l

Partija 2- Rucna kolica za manipulaciju metalnim buradima

12.09.2016. do 09:30 casova
JN MV - 2016 - 039 - ISPITIVANJE EX OPREME, PERIODICNO ISPITIVANJE I KONTROLISANJE ELEKTROINSTALACIJA02.09.2016. do 09:30 casova
JN MV - 2016 - 038 - HOTELSKI SMEŠTAJ (POSREDOVANJE PRI REZERVACIJI HOTELSKOG SMEŠTAJA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA)02.09.2016. do 13:30 casova
JN MV - 2016 - 030 - AVIO KARTE (POSREDOVANJE PRI REZERVACIJI AVIO KARATA)02.09.2016. do 11:30 casova
JN MV - 2016 - 034 - DOVOÐENJE U FUNKCIONALNO STANJE VIDEO NADZORA26.08.2016. do 11:30 casova
JN MV - 2016 - 033 - SERVISIRANJE I POPRAVKE INSTRUMENTACIONE OPREME I SISTEMA ZA NADZOR I UPRAVLJANJE (SCADA,PLC)26.08.2016. do 09:30 casova
JN MV - 2016 - 036 - ARHIVSKI ORMAR SA KLJUCEM24.08.2016. do 09:30 casova
JN MV - 2016 - 035 - OBUKA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA I POLAGANJE ISPITA ZOP

Partija 1: OBUKA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA I POLAGANJE ISPITA ZOP, PANCEVO

Partija 2: OBUKA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA I POLAGANJE ISPITA ZOP, NOVI SAD

23.08.2016. do 09:30 casova
JN MV - 2016 - 032 - USLUGE ODRŽAVANJA INTRANET PORTALA19.08.2016. do 09:30 casova
JN MV - 2016 - 031 - ISPITIVANJE I BAŽDARENJE VENTILA SIGURNOSTI16.08.2016. do 09:30 casova
JN MV - 2016 - 028 - KONSALTING ZA POTREBE KORPORATIVIZACIJE:MERENJE I OPTIMIZACIJA PROCESA SKLADIŠTENJA NAFTE I DERIVATA NAFTE I ODRŽAVANJA09.08.2016. do 09:30 casova
JN MV - 2016 - 023 - REVIZIJA REDOVNIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA JP TRANSNAFTA PANCEVO ZA PERIOD OD 01.01.2016. DO 31.12.2016. GODINE03.08.2016. do 13:30 casova
JN MV - 2016 - 025 - NABAVKA USLUGE PRENOSA PODATAKA I PRISTUPA INTERNETU04.08.2016. do 09:30 casova
JN MV - 2016 - 026 - ODRŽAVANJE RACUNARSKE OPREME01.08.2016. do 11:30 casova
JN MV - 2016 - 027 - ZAMENA STACIONARNIH AKUMULATORSKIH BATERIJA ISPRAVLJACKO-INVERTORSKOG POSTROJENJA03.08.2016. do 11:30 casova
JN MV - 2016 - 029 - NABAVKA KRUŽNIH ZAPTIVACA03.08.2016. do 09:30 casova
JN MV - 2016 - 022 - PROCENA VREDNOSTI IMOVINE JAVNOG PREDUZECA TRANSNAFTA PANCEVO25.07.2016. do 13:30 casova
ISPITIVANJE GROMOBRANSKIH INSTALACIJA, OTPORA UZEMLJENJA I EKVIPOTENCIJALIZACIJE I EVENTUALNI POPRAVAK NEISPRAVNIH INSTALACIJA25.07.2016. do 09:30 casova
JN MV - 2016 - 018 - NABAVKA OPREME I SREDSTAVA ZA PAKOVANJE, PRIKUPLJANJE I SKLADIŠTENJE OPASNOG OTPADA25.07.2016. do 09:30 casova
JN MV - 2016 - 021 - ODRŽAVANJE SISTEMA ZA RASVETU22.07.2016. do 09:30 casova
JN MV - 2016 - 020 - GARDEROBNI ORMANI ZA VATROGASCE20.07.2016. do 11:30 casova
JN MV - 2016 - 019 - STOLICE SA NASLONOM20.07.2016. do 09:30 casova
JN MV - 2016 - 014 - PENILO ZA GAŠENJE POŽARA ZA LEDINCE15.07.2016. do 09:30 casova
JN MV - 2016 - 017 - KRECENJE OBJEKATA NA TERMINALU13.07.2016. do 11:30 casova
JN MV - 2016 - 013 - PERIODICNI LEKARSKI PREGLEDI13.07.2016. do 09:30 casova
JN MV - 2016 - 016 - NABAVKA KLIMA UREÐAJA04.07.2016. do 11:30 casova
JN MV - 2016 - 015 - NABAVKA SOFTVERA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA04.07.2016. do 13:30 casova
JN MV - 2016 - 011 - NABAVKA I ZAMENA OŠTECENOG KOMANDNO-SIGNALNOG KABLA OD SIGNALIZATORA PROLASKA KRACERA DO MERNE STANICE PANCEVO27.06.2016. do 09:30 casova
JN MV - 2016 - 012 - KONTROLA I SERVIS STABILNOG SISTEMA ZA GAS DETEKCIJU13.06.2016. do 09:30 casova
JN MV - 2016 - 010 - NABAVKA NOVIH GAS DETEKTORA06.06.2016. do 11:30 casova
JN MV - 2016 - 008 - IZRADA AKTA O PROCENI RIZIKA U SKLADU SA NOVOM SISTEMATIZACIJOM06.06.2016. do 09:30 casova
JN MV - 2016 - 009 - POTROŠNI MATERIJAL ZA ELEKTRO RADOVE01.06.2016. do 09:30 casova
JN MV - 2016 - 006 - NABAVKA REZERVNIH DELOVA ZA LINIJSKE I BUSTER PUMPNE AGREGATE23.05.2016. do 13:30 casova
JN MV - 2016 - 007 - NABAVKA OTDR UREÐAJA11.05.2016. do 09:30 casova
JN MV - 2016 - 005 - OTKLANJANJE REVIZIJOM UTVRÐENIH NEDOSTATAKA NA ISPRAVLJACKO-INVERTORSKOM POSTROJENJU AKU-BATERIJA U ENERGETSKOJ SALI NA TERMINALU U NOVOM SADU25.04.2016. do 11:30 casova
JN MV - 2016 - 003 - IZVOÐENjE SISTEMA RASVETE NA STUBNOM NOSACU NA MERNOJ STANICI PANCEVO25.04.2016. do 09:30 casova
JN MV - 2016 - 004 - IZRADA TEHNICKE DOKUMENTACIJE, NABAVKA I UGRADNJA OPREME PREMA TEHNICKOJ SPECIFIKACIJI, REKONSTRUKCIJA AUTO VAGE27.04.2016. do 09:30 casova
JN MV - 2016 - 002 - NABAVKA I UGRADNJA VAKUUMSKIH PREKIDACA U TRAFOSTANICI NA TERMINALU U NOVOM SADU22.04.2016. do 13:30 casova
JN MV - 2016 - 001 - NABAVKA MANOMETARA I TERMOMETARA21.04.2016. do 09:30 casova
JN MV - 2015 - 096 - GPS ZA PRACENJE KRETANJA SLUŽBENIH VOZILA18.01.2016. do 11:30 casova