bscpen
latinica      |      ћирилица     |      english
Пријава
   
bscpen
latinica      |      ћирилица     |      english
Пријава
   

др Бранислава Лепотић Ковачевић

Директор функције за правне послове

РАДНА БИОГРАФИЈА

ЛИЧНИ ПОДАЦИ

Име и презиме
Др Бранислава Лепотић Ковачевић
Адреса: Бјелановићева 2, 11000 Београд
Држављанство: Србија
Датум рођења: 01.08 .1969. године
Пол: Женски

РАДНО ИСКУСТВО

октобар 2012 . године -
Послодавац: ЈП “Транснафта” Панчево
Занимање / радно место: Директор функције за правне послове
март 2010 . године - октобар 2012 . године
Послодавац: ЈП “Транснафта” Панчево
Занимање / радно место: Специјални саветник
фебруар 2009 . година – март 2010 . године
Послодавац: ЈП “Транснафта” Панчево
Занимање / радно место: Директор функције за правне послове
јун 2008. године – фебруар 2009. године
Послодавац: ЈП “Транснафта” Панчево
Занимање / радно место: Помоћник генералног директора за правне послове
новембар 2005 . године – јун 2008 . године
Послодавац: ЈП “Транснафта” Панчево
Занимање / радно место: Помоћник генералног директора за правне, кадровске, опште послове и људске ресурсе
август 2005 . године – новембар 2005. године
Послодавац: Агенција за енергетику Републике Србије
Занимање / радно место: Виши стручни сарадник за нормативно - правне послове
јун 1995 . године – јануар 2005 . године
Послодавац: ЈП НИС – Нафтна индустрија Србије
Занимање / радно место: Различити послови од самосталног стручног сарадника за радно - правне послове, шефа одељења за радно’правне послове у Сектору за правне послове, Дирекција за заједничке послове до специјалног саветника Директора дирекција за спољну трогивну НИС - Нафтагас промета Нови Сад
фебруар 1993 . године – фебруар 1995 . године
Послодавац: Општинско јавно тужилаштво у Новом Саду
Занимање / радно место: приправник

ОБРАЗОВАЊЕ

2013
Назив квалификације: Научни сарадник
Име установе где сте стекли образовање и оспособљавање: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Комисија за стицање научних звања, Институт економских наука у Београду
2003
Назив квалификације: ЕУ Тренер
Име установе где сте стекли образовање и оспособљавање: Берлински институр за Европске студије
2001
Назив квалификације: Доктор наука, ( назив докторске дисертације : Уговор о превозу опасне ствари)
Име установе где сте стекли образовање и оспособљавање: Универзитет у Новом Саду, Правни факултет
1997
Назив квалификације: Магистар наука, ( назив магистарске тезе : Гаранција за исправно функционисање ствари код уговора о међународној купопродаји инвестиционе опреме)
Име установе где сте стекли образовање и оспособљавање: Универзитет у Новом Саду, Правни факултет
1994
Назив квалификације: Правосудни испит
Име установе где сте стекли образовање и оспособљавање: Република Србија, Министарство правде, Комисија за полагање правосудног испита
1992
Назив квалификације:Дипломирани правник
Име установе где сте стекли образовање и оспособљавање: Универзитет у Новом Саду, Правни факултет

ЛИЧНЕ ВЕШТИНЕ И КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Матерњи језик:
Српски
Други језици
ЈЕЗИК: ЕНГЛЕСКИ
РАЗУМЕВАЊЕ: ОДЛИЧНО
ГОВОР: ОДЛИЧНО
ПИСАЊЕ: ВРЛО ДОБРО
Додатне информације
 • Član Skupštine Udruženja pravnika u privredi
 • Član Izvršnog odbora „Nacionalnog naftnog komiteta Srbije – Svetskog naftnog
  saveta“
 • Član Izvršnog odbora „Srpske naftno-gasne asocijacije“
 • Član Asocijacije Međunarodnih pregovarača u naftnoj privredi
 • U periodu jul 2008. godine – maj 2009. godine, kao predstavnik JP Transanfta, bila
  jedan od direktora “PEOP PDC Plc.” London, Velika Britanija
 • oktobar 2004. godine – juni 2006. godine, zamenik upravnika poslediplomskih
  specijalističkih studija “Pravo energetike” i predavač na Univerzitetu u Beogradu,
  Pravni fakultet
 • Objavila više stručnih publikacija, članaka i knjiga u zemlji inostranstvu iz oblasti
  privrednog prava i prava energetike
 • Контакт

  Број телефона: +381 11 24 59 191
  Е-маил: branislava.lepotic@transnafta.rs