cpbs
latinica      |      ћирилица     |      english
Existing Users Log In
   
cpbs
latinica      |      ћирилица     |      english
Existing Users Log In
   

Јавне набавке

Набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује

2017
2018
Назив тендера Рок за достављање понуде
ННП 134/2017 - УСЛУГЕ - ГПС УСЛУГА
Позив
Захтев
12.01.2018. до 12:00 часова
ННП 133/2017 - ДОБРА - СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ АУТОМОБИЛА
Позив
Захтев
28.12.2017. до 12:00 часова
ННП 132/2017 - УСЛУГЕ - УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ЧИШЋЕЊА СЕПАРАТОРА ЗАУЉЕНИХ ВОДА
Позив
Захтев
28.12.2017. до 12:00 часова
ННП 131/2017 - УСЛУГЕ - ЗАМЕНА РЕФЕРЕНТНЕ СОНДЕ НА СИСТЕМУ КАТОДНЕ ЗАШТИТЕ
Позив
Захтев
27.12.2017. до 12:00 часова
ННП 130/2017 - ДОБРА - НАБАВКА ЗИДНИХ ОГЛЕДАЛА
Позив
Захтев
25.12.2017. до 12:00 часова
ННП 129/2017 - ДОБРА - НАБАВКА КАБЛОВА
Позив
Захтев
25.12.2017. до 12:00 часова
ННП 129/2017 - ДОБРА - НАБАВКА КАБЛОВА
Позив
Захтев
25.12.2017. до 12:00 часова
ННП 128/2017 - ДОБРА - СРЕДСТВА ЗА ПОДМАЗИВАЊЕ
Позив
Захтев
25.12.2017. до 12:00 часова
ННП 127/2017 - ДОБРА - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СИСТЕМ ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА
Позив
Захтев
25.12.2017. до 12:00 часова
ННП 126/2017 - УСЛУГЕ - ХЕМИЈСКО УНИШТАВАЊЕ КОРОВА
Позив
Захтев
25.12.2017. до 12:00 часова
ННП 125/2017 - НАБАВКА ДРЕНАЖНЕ ЗАПОРНЕ АРМАТУРЕПозив
Захтев
26.12.2017. до 12:00 часова
ННП 124/2017 - РАДИОНИЦА - ОКВИРНИ СПОРАЗУМ У ЈАВНИМ НАБАВКАМАПозив
Захтев
22.12.2017. до 12:00 часова
ННП 123/2017 - ОБУКА ЗА РАД НА ПОРТАЛУ ЦРОСОПозив
Захтев
19.12.2017. до 12:00 часова
ННП 121/2017 - УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ТЕЛЕФОНСКИХ ЦЕНТРАЛА И ФАКС АПАРАТА
Позив 1
Захтев 1
Позив 2
Захтев 2
19.12.2017. до 12:00 часова
ННП 120/2017 - УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ФОТОКОПИР АПАРАТА
Позив
Захтев
15.12.2017. до 12:00 часова
ННП 119/17- POY АЛАТ - FACESПозив
Захтев
12.12.2017. до 10:00 часова
ННП 118/2017 - ХР ДВА СЛОВА А ТОЛИКО МУКЕПозив
Захтев
08.12.2017. до 10:00 часова
ННП 117/2017 - ЗБИРКА ОБАВЕЗНИХ И ОПЦИОНИХ ОПШТИХ АКАТА ИЗ ОБЛАСТИ РАДНИХ ОДНОСАПозив
Захтев
08.12.2017. до 12:00 часова
ННП 116/2017 - ПРИМЕНА БИМ ТЕХНОЛОГИЈЕ НА ГРАЂЕВИНСКИМ ПРОЈЕКТИМАПозив
Захтев
06.12.2017. до 12:00 часова
ННП 115/2017 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ У ИНДУСТРИЈИПозив
Захтев
07.12.2017. до 12:00 часова
ННП 114/2017 - КОПАОНИЧКА ШКОЛА ПРИРОДНОГ ПРАВАПозив
Захтев
06.12.2017. до 12:00 часова
ННП 113/2017 - ПРИПРЕМА ЗА САСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈАПозив
Захтев
05.12.2017. до 12:00 часова
ННП 112/2017 - СРЕДСТВА ТЕХНИЧКЕ ХЕМИЈЕПозив
Захтев
01.12.2017. до 12:00 часова
ННП 111/2017 - ТАБЛЕТИРАНА НЕЈОДИРАНА СОПозив
Захтев
01.12.2017. до 12:00 часова
ННП 110/2017 - СРЕДСТВА ЗА ТРЕТМАН ВОДЕПозив
Захтев
01.12.2017. до 12:00 часова
ННП 109/17 - КОПАОНИЧКА ШКОЛА ПРИРОДНОГ ПРАВАПозив
Захтев
30.11.2017. до 10:00 часова
НП 107/2017 - РАЗНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ- ПОСТАВЉАЊЕ СТАЦИОНАЖНИХ СТУБОВАПозив
Захтев
30.11.2017. до 12:00 часова
ННП 106/2017 - НАБАВКА ДРЕНАЖНЕ ЗАПОРНЕ АРМАТУРЕ.
Позив
Захтев
30.11.2017. до 12:00 часова
ННП 108/2017 - ОБУКА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈАМАПозив
Захтев
24.11.2017. до 14:00 часова
ННП 105/2017- СЕМИНАР- СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТАПозив
Захтев
22.11.2017. до 12:00 часова
ННП 104/2017- СЕМИНАР- РАДНО ПРАВО И РАДНИ СПОРОВИ КРОЗ СУДСКУ ПРАКСУ
Позив
Захтев
21.11.2017. до 12:00 часова
ННП 103/2017- СЕМИНАР- КАДРОВСКА ЕВИДЕНЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ
Позив
Захтев
21.11.2017. до 12:00 часова
ННП 102/2017 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СИСТЕМ ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА
Позив
Захтев
22.11.2017. до 12:00 часова
ННП 101/2017 - НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ПОДМАЗИВАЊЕ
Позив
Захтев
22.11.2017. до 12:00 часова
ННП 100/2017 - АТЕСТИРАЊЕ, СЕРВИС И ПОПРАВКА ЕКСПЛОЗИОМЕТРА
Позив
Захтев
17.11.2017. до 12:00 часова
ННП 099/2017 - ПРОФИ ОБРАЧУН КАМАТЕПозив
Захтев
15.11.2017. до 10:00 часова
ННП 097/2017 - ДИЗАЈН ПРОЦЕСА ЗА POY ПРАКТИЧАРЕПозив
Захтев
17.11.2017. до 12:00 часова
ННП 098/2017 - НАБАВКА ТАБЛИ УПОЗОРЕЊА
Позив
Захтев
17.11.2017. до 12:00 часова
ННП 096/2017 - НАБАВКА ВИЗИТКАРТИ
Позив
Захтев
06.11.2017. до 12:00 часова
ННП 095/2017 - СРЕДСТВА ЗА ОДМАШЋИВАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ
Позив
Захтев
06.11.2017. до 12:00 часова
ННП 094/2017 - НАБАВКА ПРОТИВПОЖАРНИХ СРЕДСТАВА
Позив
Захтев
03.11.2017. до 12:00 часова
ННП 093/2017 - ДИГИТАЛНИ ЛЕД САТ ЗА САЛУ ОПЕРАТЕРА НА ТНС И МСПА
Позив
Захтев
03.11.2017. до 12:00 часова
ННП 092/2017 - САВЕТОВАЊЕ - „ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА”Позив
Захтев
25.10.2017. до 12:00 часова
ННП 091/2017 - МАРКЕТИНГ КАО НАЧИН ИНВЕСТИРАЊА У ПРЕДУЗЕЋЕПозив
Захтев
31.10.2017. до 10:00 часова
ННП 090/2017 - СЕМИНАРИ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ ОБУКЕ ИЗ ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА -
ОРГАНИЗАЦИОНА ТРАНСАКЦИОНА АНАЛИЗА
Позив
Захтев
31.10.2017. до 10:00 часова
ННП 089/2017 - НОВА ЕВИДЕНЦИЈА ПДВ, САСТАВЉАЊЕ ПРЕГЛЕДА ОБРАЧУНА ПДВ ОД 1. ЈАНУАРА 2018. ГОДИНЕПозив
Захтев
24.10.2017. до 12:00 часова
ННП 088/2017 - СЕМИНАРИ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ ОБУКЕ ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА И ОДНОСА СА ЈАВНОШЋУ - ФОРУМ - МАРКЕТИНГ И КОМУНИКАЦИЈЕПозив
Захтев
20.10.2017. до 12:00 часова
ННП 087/2017 - НАБАВКА ИНТЕРФОНСКОГ СИСТЕМА

Позив
Захтев

Захтев 2
Питање 1
23.10.2017. до 12:00 часова
ННП 086/2017 - ГОДИШЊИ НАДЗОР АУДИТ СТАНДАРДА
Позив
Захтев
20.10.2017. до 12:00 часова
ННП 085/2017 - ЕДУКАЦИЈА ИЗ ОБЛАСТИ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ТРГОВИНЕ НАФТОМ И ДЕРИВАТИМА НАФТЕ У РС
Позив
Захтев
11.10.2017. до 10:00 часова
ННП 084/2017 - НАБАВКА И ЗАМЕНА ТРАКАСТИХ ЗАВЕСА
Позив
Захтев
13.10.2017. до 12:00 часова
ННП 083/2017 - ОБУКА ЗА ИНТЕРНЕ ПРОВЕРИВАЧЕ
Позив
Захтев
04.10.2017. до 14:00 часова
ННП 082/2017 - ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА
Позив
Захтев
06.10.2017. до 12:00 часова
ННП 081/2017 - НОВИНЕ И АКТУЕЛНОСТИ У ПОРЕСКОМ, РАЧУНОВОДСТВЕНОМ, ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ЈП
Позив
Захтев
02.10.2017. до 10:00 часова
ННП 080/2017 - СЕМИНАР - РАДИОНИЦА - ДАНИ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Позив
Захтев
28.09.2017. до 12 часова
ННП 079/2017 - НАПРЕДНИ ЕXЦЕЛ - КРЕИРАЊЕ И ПРИМЕНА ПИВОТ ТАБЕЛЕ У ПОСЛОВНЕ СВРХЕ - ПРАКТИЧНА РАДИОНИЦА
Позив
Захтев
27.09.2017. до 12 часова
ННП 078/2017 - ВИБРОДИЈАГНОСТИЧКА КОНТРОЛА И ПРОВЕРА САОСНОСТИ ЛИНИЈСКИХ ПУМПНИХ АГРЕГАТА П-5601, П-5602 И П-5603.
Позив
Захтев
02.10.2017. до 10 часова
ННП 077/2017 - РАЗНИ БРАВАРСКИ РАДОВИ
Позив
Захтев
28.09.2017. до 12 часова
ННП 076/2017 - ЗАМЕНА СВЕТИЉКИ НА СТУБОВИМА УЛИЧНЕ РАСВЕТЕПозив
Захтев
27.09.2017. до 12 часова
ННП 075/2017 - АНГАЖОВАЊЕ ДИЗАЛИЦЕ И БАГЕРА
Позив
Захтев
25.09.2017. до 12 часова
ННП 074/2017 - АТЕСТИРАЊЕ, СЕРВИС И ПОПРАВКА ЕКСПЛОЗИОМЕТРА
Позив
Захтев
25.09.2017. до 12 часова
ННП 073/2017 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СИСТЕМ ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА
Позив
Захтев
22.09.2017. до 12 часова
ННП 072/2017 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СИСТЕМ ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊАПозив
Захтев
22.09.2017. до 12 часова
ННП 071/2017 - НАБАВКА И НАСИПАЊЕ КАМЕНА НА БЛОК СТАНИЦАМАПозив
Захтев
22.09.2017. до 12 часова
НП 070/2017 - РАДИОНИЦА - ФИНАНСИЈСКИ КОНТРОЛИНГ У ПРАКСИПозив
Захтев
19.09.2017. до 12 часова
ННП 069/2017 - СЕМИНАР - ПРВА ИСКУСТВА У ПРИМЕНИ НОВОГ ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУПозив
Захтев
18.09.2017. до 12 часова
ННП 067/2017 - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ОД ИНСЕКАТА


Позив
Захтев
11.09.2017. до 12 часова
ННП 065/2017 - ОБУКА ЗА МОНТАЖУ И ОДРЖАВАЊЕ „ЕX“ ОПРЕМЕ


Позив
Захтев
13.09.2017. до 12 часова
ННП 066/2017 - СРЕДСТВА ЗА ОДМАШЋИВАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ


Позив
Захтев
11.09.2017. до 12 часова
ННП 64/2017 - СЕМИНАР ИЗ ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈА, РАЧУНОВОДСТВА, КОНТРОЛИНГА...


Позив
Захтев
29.08.2017. до 12 часова
ННП 63/2017 - НАБАВКА КОНТЕЈНЕРА ЗА СЕЛЕКТИВНО РАЗДВАЈАЊЕ ОТПАДА


Позив
Захтев
31.08.2017. до 12 часова
ННП 62/2017 - МРЕЖА ЗА ПОКРИВАЊЕ КОНТЕЈНЕРА И ТРАКА ЗА ЗАТЕЗАЊЕ ТОВАРА НА КАМИОНУ


Позив
Захтев Партија 1
Захтев Партија 2
31.08.2017. до 12 часова
ННП 61/2017 - ИЗРАДА НАТПИСА, ЗНАКОВА И ТАБЛИ УПОЗОРЕЊА


Позив
Захтев
28.08.2017. до 12 часова
ННП 60/2017 - ИСПИТНИ ПРИБОР ЗА ТРЕТМАН ВОДЕ

Позив
Захтев
28.08.2017. до 12 часова
ННП 57/2017 - САНАЦИЈА МОКРИХ ЧВОРОВА У ПАНЧЕВУ

Позив
Захтев
24.08.2017. до 12 часова
ННП 59/2017 - СЕМИНАР ИЗ ОБЛАСТИ ПРАВА
Позив
Захтев
28.08.2017. до 12 часова
ННП 56/2017 - АТЕСТИРАЊЕ, СЕРВИС И ПОПРАВКА ЕКСПЛОЗИОМЕТРА
Позив
Захтев
24.08.2017. до 12 часова
ННП 58/2017 - СЕМИНАР ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Позив
Захтев
28.08.2017. до 12 часова
ННП 55/2017 - СЕРВИСИРАЊЕ МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ ТОПЛОМ ВОДОМ ПОД ПРИТИСКОМПозив
Захтев
21.08.2017. до 12 часова
ННП 54/2016 - УСЛУГА ОДРЖАВАЊА КАМИОНА И ПРИПАДАЈУЋЕ ДИЗАЛИЦЕ
Позив
Захтев
24.08.2017. до 12 часова
ННП 53/2017 - ТРОШКОВИ ЧАСОПИСА И СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ - ЕЛЕКТРОНСКО ПРАВНО ИЗДАЊЕ ИНГ ПРО
Позив
Захтев
15.08.2017. до 12 часова
ННП 52/2017 - СЕРВИС ДИЗЕЛ АГРЕГАТА У ТРАФОСТАНИЦИ НА ТНС
Позив
Захтев
18.08.2017. до 12 часова
ННП 51/2017 - НАБАВКА И НАСИПАЊЕ КАМЕНА НА БЛОК СТАНИЦАМА
Позив
Захтев
18.08.2017. до 12 часова
ННП 50/17 - ТРОШКОВИ ЧАСОПИСА И СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ - ЗБИРКА ПРАКТИЧНИХ УПУТСТАВА И УЗОРАКА ЗА ЕФИКАСНО УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
Позив
Захтев
08.08.2017. до 12 часова
ННП 49/17 - НАБАВКА МЕТАЛНИХ БУРАДИ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ОТПАДА- МЕТАЛНА БУРАД ЗАПРЕМИНЕ 200 Л
Позив
Захтев
09.08.2017. до 12 часова
ННП 48/2017 - МРЕЖА ЗА ПОКРИВАЊЕ КОНТЕЈНЕРА И ТРАКА ЗА ЗАТЕЗАЊЕ ТОВАРА НА КАМИОНУ
Позив
Захтев Партија 1

Захтев Партија 2
08.08.2017. до 12 часова
ННП 47/2017 - НАБАВКА ПРАГОВА СА УГРАДЊОМ НА УЛАСКУ У ТУНЕЛ У Р ЗОНИ
Позив
Захтев
04.08.2017. до 12 часова
ННП 46/2017 - САНАЦИЈА МОКРИХ ЧВОРОВА У ПАНЧЕВУ
Позив
Захтев
07.08.2017. до 12 часова
ННП 45/17- XИX МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА- ОБЛАСТ КОРОЗИЈА, ЗАШТИТА МАТЕРИЈАЛА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Позив
Захтев
25.07.2017. до 10 часова
ННП 44/17- ИСПИТИВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА РАД (ЕЛ. РУКАВИЦЕ, ЧИЗМЕ, МОТКЕ, ДИЗАЛИЦЕ) Позив
Захтев
26.07.2017. до 12 часова
ННП 43/2017 - НАБАВКА РЕЖИЈСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА
Позив
Захтев
14.07.2017. до 12 часова
ННП 42/2017 - ЗБРИЊАВАЊЕ ЗАУЉЕНИХ ВОДА ИЗ СИСТЕМА ТЕХНОЛОШКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА ТНС
Позив
Захтев
14.07.2017. до 12 часова
ННП 41/2017 - НАБАВКА ПРАГОВА СА УГРАДЊОМ НА УЛАСКУ У ТУНЕЛ У Р ЗОНИ
Позив
Захтев
14.07.2017. до 12 часова
ННП 39/2017 - УСЛУГА ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА
Позив
Захтев
12.07.2017. до 12 часова
ННП 40/2016 - УСЛУГА ПРАЊА ВОЗИЛА
Позив
Захтев
12.07.2017. до 12 часова
ННП 38/2017- СЕРВИС ИСПРАВЉАЧКО-ИНВЕРТОРСКОГ ПОСТРОЈЕЊА АКУ-БАТЕРИЈА У ЕНЕРГЕТСКОЈ САЛИ НА ТЕРМИНАЛУ НОВИ САД
Позив
Захтев
12.07.2017. до 12 часова
ННП 36/2017 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЕX ОПРЕМУ
Позив
Захтев
30.06.2017. до 12 часова
ННП 37/2017 - НАБАВКА РЕЖИЈСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛАПозив
Захтев
16.06.2017. до 12 часова
ННП 33/2017 - СЕРВИС ИСПРАВЉАЧА АКУМУЛАТОРСКИХ БАТЕРИЈА У ТРАФО-СТАНИЦИ НА ТНСПозив
Захтев
15.06.2017. до 12 часова
ННП 32/2017 - СЕРВИС ИСПРАВЉАЧКО-ИНВЕРТОРСКОГ ПОСТРОЈЕЊА АКУ-БАТЕРИЈА У ЕНЕРГЕТСКОЈ САЛИ НА ТЕРМИНАЛУ НОВИ САДПозив
Захтев
15.06.2017. до 12 часова
ННП 35/2017 - УСЛУГА КОРИШЋЕЊА ПОРТАЛА WWW.СЦОРИНГ.РС И МОНИТОРИНГПозив
Захтев
12.06.2017. до 12 часова
ННП 34/2017 - ПОТРОШНИ САНИТАРНИ МАТЕРИЈАЛПозив
Захтев
13.06.2017. до 12 часова
ННП 31/2017 - НОВИНЕ И АКТУЕЛНОСТИ У ФИНАНСИЈСКО-ПРАВНОМ ПОСЛОВАЊУ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА, ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВАПозив
Захтев
26.05.2017. до 10 часова
ННП 30/2017 - СЕМИНАРИ И КОНФЕРЕНЦИЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ ТОП МЕНАЏМЕНТА- ОБУКА „ПЛАНИРАЊЕ И УВОЂЕЊЕ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА У ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА"Позив
Захтев
17.05.2017. до 10 часова
ННП 29/2017 - СЕМИНАР ИЗ ОБЛАСТИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ И АРХИВСКОГ ПОСЛОВАЊАПозив
Захтев
17.05.2017. до 10 часова
ННП 28/2017 - ТРОШКОВИ УСЛУГЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА ЗА БиЗРПозив
Захтев
19.05.2017. до 12 часова
ННП 27/2017 - ПРИРУЧНИК ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМПозив
Захтев
12.05.2017. до 12 часова
ННП 26/2017 - УСКЛАЂИВАЊЕ ИНТЕГРИСАНОГ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА СА ЗАХТЕВИМА СТАНДАРДА ИСО 9001:2015 И ИСО 14001:2015Позив
Захтев
27.04.2017. до 12 часова
ННП 25/2017 - СЕМИНАР ИЗ ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМАПозив
Захтев
28.04.2017. до 12 часова
ННП 24/2017 - ПРОДУЖНИ И РАЗНИ КАБЛОВИПозив
Захтев
19.04.2017. до 12 часова
ННП 23/2017 - ПЕРАЧ ПОД ПРИТИСКОМПозив
Захтев
18.04.2017. до 12 часова
ННП 22/2017 - УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА МОТОРА ЗА ЧАМАЦПозив
Захтев
20.04.2017. до 12 часова
ННП 21/2017 - НАБАВКА КВАДРОЦИКЛАПозив
Захтев
20.04.2017. до 12 часова
ННП 20/2017 - ПОТРОШНИ САНИТАРНИ МАТЕРИЈАЛПозив
Захтев
24.04.2017. до 10 часова
ННП 18/2017 - НАБАВКА И ЗАМЕНА ДОТРАЈАЛИХ ЗИДНИХ И ПОДНИХ ОБЛОГА У УПРАВНОЈ ЗГРАДИ НА ТНСПозив
Захтев
13.04.2017. до 10 часова
ННП 19/2017 - СЕМИНАР ИЗ ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМАПозив
Захтев
10.04.2017. до 12 часова
ННП 16/2017 - ДЕРАТИЗАЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ХЕМИЈСКО УНИШТАВАЊЕ КОРОВА НА ОБЈЕКТИМА ЈП ТРАНСНАФТАПозив
Захтев
13.04.2017. до 10 часова
ННП 17/2017 - МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНАПозив
Захтев
12.04.2017. до 12 часова
ННП 15/2017 - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНИХ АПАРАТА ЗА КУХИЊУ НА ТЕРМИНАЛУ НОВИ САДПозив
Захтев
12.04.2017. до 12 часова
ННП 14/2017 - РАДНО ПРАВНИ САВЕТНИК ЗА 2017. ГОДИНУПозив
Захтев
Измена Захтева
30.03.2017. до 12 часова
ННП 13/2017 - ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА НА СТРУЧНУ ЛИТЕРАТУРУПозив
Захтев
27.03.2017. до 12 часова
ННП 7/2017 - АТЕСТИРАЊЕ, СЕРВИС И ПОПРАВКА ЕКСПЛОЗИОМЕТРАПозив
Захтев
24.03.2017. до 12 часова
ННП 12/2017 - ПРЕГЛЕД И ИСПИТИВАЊЕ СИСТЕМА КАТОДНЕ ЗАШТИТЕПозив
Захтев
30.03.2017. до 12 часова
ННП 11/2017 - СЕМИНАР ИЗ ОБЛАСТИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМПозив
Захтев
24.03.2017. до 12 часова
ННП 10/2017 - НАБАВКА ОТИРАЧА Позив
Захтев
29.03.2017. до 12 часова
ННП 9/2017 - ПОТРОШНИ САНИТАРНИ МАТЕРИЈАЛПозив
Захтев
27.03.2017. до 12 часова
ННП 8/2017 - СЕМИНАР ИЗ ОБЛАСТИ ТОП МЕНАЏМЕНТАПозив
Захтев
17.03.2017. до 12 часова
ННП 6/2017 - НАБАВКА ТЕРМОВИЗИЈСКЕ КАМЕРЕПозив
Захтев
23.03.2017. до 12 часова
ННП 5/2017 - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНИХ АПАРАТАПозив
Захтев
22.03.2017. до 12 часова
ННП 4/2017 - МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНАПозив
Захтев
22.03.2017. до 12 часова
ННП 3/2017 - НАБАВКА И УГРАДЊА РАЗВОДНОГ ОРМАНА СА ПРИПАДАЈУЋОМ ОПРЕМОМПозив
Захтев
Одговор 1
22.03.2017. до 12 часова
ННП 2/2017 - СЕМИНАР БиЗРПозив
Захтев
15.03.2017. до 12 часова
Назив тендера Рок за достављање понуде