srcp
latinica      |      ћирилица     |      english
Existing Users Log In
   
srcp
latinica      |      ћирилица     |      english
Existing Users Log In
   

Јавне набавке

2017
2016
2015
Назив тендера Рок за достављање понуде
ЈН ОП - 2017 - 022 - ИСПОРУКА ТЕХНОЛОШКЕ ПАРЕ22.09.2017. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2017 - 021 - ПРОЈЕКАТ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ДМС СИСТЕМА, УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ДМС СИСТЕМА И ДМС СОФТВЕРСКИХ ЛИЦЕНЦИ
Партија 1: ПРОЈЕКАТ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ДМС СИСТЕМА: ФАЗА 2
Партија 2: УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ДМС СИСТЕМА И ДМС СОФТВЕРСКИХ ЛИЦЕНЦИ
15.09.2017. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2017 - 019 - ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ШТЕТЕ ПРИЧИЊЕНЕ ТРЕЋИМ ЛИЦИМА, ИМОВИНИ ТРЕЋИХ ЛИЦА И ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ ТОКОМ ПРЕВОЗА ОПАСНИХ МАТЕРИЈА КРОЗ НАФТОВОД И ТОКОМ УСКЛАДИШТЕЊА ДЕРИВАТЕ НАФТЕ 04.09.2017. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2017 - 018 - НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ И ИТ ОПРЕМЕ И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА 18.08.2017. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2017 - 017 - ПОПРАВКА МЕСТА ОШТЕЋЕЊА НА ДЕОНИЦИ НАФТОВОДА ДН-01 ПО ИЗВЕШТАЈУ СНИМАЊА ИНТЕЛИГЕНТНИМ КРАЦЕРОМ 14.08.2017. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2017 - 016 - ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ - ПОЖАР И ЛОМ СКЛАДИШТЕ У ЛЕДИНЦИМА
17.07.2017. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2017 - 015 - ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ШТЕТЕ ПРИЧИЊЕНЕ ТРЕЋИМ ЛИЦИМА, ИМОВИНИ ТРЕЋИХ ЛИЦА И ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ ТОКОМ ПРЕВОЗА ОПАСНИХ МАТЕРИЈА КРОЗ НАФТОВОД И ТОКОМ УСКЛАДИШТЕЊА ДЕРИВАТЕ НАФТЕ17.07.2017. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2017 - 013 - НАБАВКА ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА, КАО И ГОРИВА ЗА БАШТЕНСКЕ МАШИНЕ, ЧАМАЦ, ЕЛЕКТРО АГРЕГАТ07.07.2017. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2017 - 014 - ЗАКУП И ОДРЖАВАЊЕ microsoft ЛИЦЕНЦИ03.07.2017. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2017 - 012 - ПУТНИЧКО ВОЗИЛО - 2 КОМАДА30.06.2017. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2017 - 011 - ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ТРАФОСТАНИЦА И ДРУГЕ ЕЛЕКТРО ОПРЕМЕ У ПОГОНУ22.06.2017. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2017 - 007 - НАБАВКА ПРИРОДНОГ ГАСА19.06.2017. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2017 - 010 - АНГАЖОВАЊЕ ВАТРОГАСАЦА ЗА ЛЕДИНЦЕ15.06.2017. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2017 - 009 - ТРОШКОВИ АНАЛИЗЕ РОБЕ13.06.2017. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2017 - 008 - ФИЗИЧКО - ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И ПРОТИВПОЖАРНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА ЈП ТРАНСНАФТА12.06.2017. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2017 - 005 - ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ СКЛАДИШТАРА ЗА ШТЕТЕ НА РОБИ (СИРОВОЈ НАФТИ И ДЕРИВАТИМА НАФТЕ)03.05.2017. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2017 - 003 - РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ВАТРОГАСНИЦЕ НА ТЕРМИНАЛУ НОВИ САД28.04.2017. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2017 - 006 - ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ САП ЕРП СИСТЕМА, ФАЗА 327.04.2017. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2017 - 004 - ИЗГРАДЊА МАГАЦИНА НА ТЕРМИНАЛУ НОВИ САД28.04.2017. до 11:30 часова
ЈН ПП - 2017 - 001 - УСЛУГА МАРКИРАЊА РОБЕ27.03.2017. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2017 - 002 - ПУТНИЧКО ВОЗИЛО - 1 КОМАД18.04.2017. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2017 - 001 - ОСИГУРАЊЕ СКЛАДИШТЕЊА ЕВРО ДИЗЕЛА И СИРОВЕ НАФТЕ 10.04.2017. до 09:30 часова
Назив тендера Рок за достављање понуде
ЈН ОП - 2016 - 047 - ПРОЈЕКАТ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ САП ЕРП СИСТЕМА, УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА САП СИСТЕМА И ОДРЖАВАЊА САП СОФТВЕРСКИХ ЛИЦЕНЦИ20.02.2017. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 050 - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ СКЛАДИШТА - ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА13.02.2017. до 11:30 часова
ЈН ПП - 2016 - 008 - КОНТРОЛНА МАПА ЗА ПРИПРЕМУ ПОСЛОДАВАЦА ЗА НАДЗОР ИНСПЕКЦИЈЕ РАДА20.01.2017. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 049 - ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ СКЛАДИШТА
Партија 1- Услуге интервентног одржавања СкПГ ЛЕДИНЦИ-грађевински радови
Партија 2- Услуге интервентног одржавања СкПГ ЛЕДИНЦИ-електро енергетика
06.02.2017. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 048 - ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ НАФТОВОДА - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ31.01.2017. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 046 - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 31.01.2017. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 022 - ИЗГРАДЊА ВИДЕО НАДЗОРА НА ТЕРМИНАЛУ НОВИ САД - ДЕО ПРОЈЕКТА СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ НАФТОВОДА, КЊИГА 1,2 И 330.01.2017. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 045 - ПРОЈЕКАТ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИТ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗА НОВУ ПОСЛОВНУ ЛОКАЦИЈУ 30.01.2017. до 12:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 044 - ДОБРОВОЉНО ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 09.01.2017. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 039 - ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ - ПОЖАР И ЛОМ, ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И МОТОРНИХ ВОЗИЛА26.12.2016. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 043 - ПРОЦЕНА НИВОА РАЗВИЈЕНОСТИ КОМПЕТЕНЦИЈА И ИЗРАДА И СПРОВОЂЕЊЕ РАЗВОЈНОГ ПРОГРАМА КРОЗ ТРЕНИНГ ЗАПОСЛЕНИХ26.12.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 040 - ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРИЈАМА19.12.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 034 - САНАЦИЈА МАНИПУЛАТИВНИХ НАФТОВОДА У КРУГУ ТЕРМИНАЛА НОВИ САД
Партија 1 - Пражњење и инертизација нафтовода
Партија 2 - Израда топлих прикључака и хладно неискреће сечење цеви
Партија 3 - А: Замена манипулативних нафтовода са припадајућом арматуром
Б: Повезивање два нова резервоара са манипулативном инсталацијом
16.12.2016. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 042 - ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА, НАБАВКА И УГРАДЊА ОПРЕМЕ ПРЕМА ТЕХНИЧКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ФРЕКВЕНТНОГ РЕГУЛАТОРА СА ЕЛЕКТРОМОТОРОМ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПУМПЕ П0113.12.2016. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 038 - НАБАВКА И УГРАДЊА РАДАРСКИХ МЕРИЛА НИВОА НА 4 РЕЗЕРВОАРА У РГО ЗОНИ СА ПОВЕЗИВАЊЕМ НА СЦАДА СИСТЕМ У МГО ЗОНИ И ИЗРАДОМ ПОТРЕБНЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ13.12.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 041 - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ СКЛАДИШТА
Партија 1 - Услуге текућег одржавања СкПГ ЛЕДИНЦИ - машински радови
Партија 2 - Услуге текућег одржавања СкПГ ЛЕДИНЦИ - електроенергетика
12.12.2016. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 037 - ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ СКЛАДИШТА
Партија 1 - Услуге интервентног одржавања СкПГ ЛЕДИНЦИ-грађевински радови
Партија 2 - Услуге интервентног одржавања СкПГ ЛЕДИНЦИ -машинско-монтажни радови
Партија 3 - Услуге интервентног одржавања СкПГ ЛЕДИНЦИ-електро енергетика
05.12.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 036 - УСЛУГА КВАЛИТАТИВНЕ И КВАНТИТАТИВНЕ КОНТРОЛЕ НАФТЕ И ДЕРИВАТА НАФТЕ01.12.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 035 - ЧИШЋЕЊЕ РЕЧНОГ ДНА ДО ПЛОВНЕ ДУБИНЕ ОКО ПОНТОНА У СКЛАДИШТУ ЛЕДИНЦИ
Елаборат чишћења речног дна
28.11.2016. до 09:30 часова
ЈН ПП - 2016 - 006 - СТРУЧНИ ЧАСОПИСИ И ЛИТЕРАТУРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ - ПРОФИ ОБРАЧУН КАМАТА ОБНОВА ЛИЦЕНЦЕ ЗА ТРИ РАЧУНАРА04.11.2016. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 033 - НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ И ИТ ОПРЕМЕ21.11.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 032 - АНГАЖОВАЊЕ КОНТРОЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ТРАНСПОРТНОМ СИСТЕМУ ЈП ТРАНСНАФТА14.11.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 031 - ПУТНИЧКО ВОЗИЛО - 2 КОМАДА31.10.2016. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 030 - ПУТНИЧКО ВОЗИЛО - 1 КОМАД31.10.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 029 - НАБАВКА И УГРАДЊА МЕРИЛА НИВОА У СЛИВНИМ ЦИСТЕРНАМА У СКПГ ЛЕДИНЦИ28.10.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 028 - ОСИГУРАЊЕ 1000т ЕВРОДИЗЕЛА10.10.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 027 - ИСПОРУКА ТЕХНОЛОШКЕ ПАРЕ05.10.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 021 - ИСПИТИВАЊЕ СТАЊА НАФТОВОДА НА ДЕОНИЦИ ДН-01 (Дунав-Нови Сад) ИНТЕЛИГЕНТНИМ ПИГОМ03.10.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 026 - АНГАЖОВАЊЕ ОВЛАШЋЕНЕ ФИРМЕ У СЛУЧАЈУ ПОТРЕБЕ ЗА РЕАГОВАЊЕМ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА ЗАГАЂЕЊА - ЛЕДИНЦИ03.10.2016. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 025 - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ СКЛАДИШТА
Партија 1 - Услуге текућег одржавања СкПГ ЛЕДИНЦИ - машински радови
Партија 2 - Услуге текућег одржавања СкПГ ЛЕДИНЦИ - електроенергетика
05.10.2016. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 024 - НАБАВКА И УГРАДЊА ФРЕКВЕНТНИХ РЕГУЛАТОРА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ЕЛЕКТРОМОТОРА ПУМПИ27.09.2016. до 11:30 часова
ЈН ПП - 2016 - 005 - ЕЛЕКТРОНСКО ПРАВНО ИЗДАЊЕ25.08.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 023 - ДИЈАГНОСТИКА И СЕРВИС ПУМПНИХ АГРЕГАТА19.09.2016. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 020 - ОСИГУРАЊЕ ПРЕКИДА РАДА УСЛЕД НАСТУПАЊА РИЗИКА ПОЖАРА И/ИЛИ ЛОМА МАШИНА НА ТРАНСПОРТНОМ СИСТЕМУ И СКЛАДИШТИМА ЈП „ТРАНСНАФТА" ПАНЧЕВО08.09.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 015 - АНГАЖОВАЊЕ ОВЛАШЋЕНЕ ФИРМЕ У СЛУЧАЈУ ПОТРЕБЕ ЗА РЕАГОВАЊЕМ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА ЗАГАЂЕЊА29.08.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 019 - НАБАВКА И УГРАДЊА МЕРИЛА НИВОА У СЛИВНИМ ЦИСТЕРНАМА СКПГ ЛЕДИНЦИ05.09.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 018 - НАБАВКА И УГРАДЊА МЕРНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ГОРИВА НА ПРИСТАНУ СКПГ ЛЕДИНЦИ 29.08.2016. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 017 - НАБАВКА ВЕНТИЛА-ДРЕНАЖНА ЗАПОРНА АРМАТУРА30.08.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 016 - ИСПОРУКА ТЕХНОЛОШКЕ ПАРЕ15.08.2016. до 11:30 часова
ЈН ПП - 2016 - 004 - ЈЕДИНСТВЕНИ РЕГИСТАР - БАЗА ПОДАТАКА ПРАВНИХ ЛИЦА, СТР-А, СЗР-А И АДВОКАТА06.07.2016. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 014 - ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ШТЕТЕ ПРИЧИЊЕНЕ ТРЕЋИМ ЛИЦИМА, ИМОВИНИ ТРЕЋИХ ЛИЦА И ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ ТОКОМ ПРЕВОЗА ОПАСНИХ МАТЕРИЈА КРОЗ НАФТОВОД И ТОКОМ УСКЛАДИШТЕЊА ДЕРИВАТЕ НАФТЕ21.07.2016. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 012 - ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ - ПОЖАР И ЛОМ СКЛАДИШТЕ У ЛЕДИНЦИМА21.07.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 010 - ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ СКЛАДИШТА
Партија 1- Услуге интервентног одржавања СкПГ ЛЕДИНЦИ-грађевински радови
Партија 2- Услуге интервентног одржавања СкПГ ЛЕДИНЦИ -машинско-монтажни радови
Партија 3- Услуге интервентног одржавања СкПГ ЛЕДИНЦИ-електро енергетика
Партија 4- Услуге интервентног одржавања СкПГ ЛЕДИНЦИ-мерно регулациони радови
05.07.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 013 - НАБАВКА ГОРИВА ЗА СЛУЗБЕНА ВОЗИЛА, као и гориво за тримере и моторне тестере04.07.2016. до 09:30 часова
ЈН ПП - 2016 - 003 - СТРУЧНИ ЧАСОПИС И ЛИТЕРАТУРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ07.06.2016. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 008 - НАБАВКА ВЕНТИЛА И АКТУАТОРА
Партија 1- Набавка засуна
Партија 2- Набавка арматуре за пратећу инсталацију
Партија 3- Набавка изолационих комада и материјала за антикорозивну заштиту
20.06.2016. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 011 - ЗАКУП ДМС (ДОЦУМЕНТ МАНАГЕМЕНТ СYСТЕМ) ЛИЦЕНЦИ И ОДРЖАВАЊЕ ДМС (ДОЦУМЕНТ МАНАГЕМЕНТ СYСТЕМ) СИСТЕМА20.06.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 009 - ЗАКУП И ОДРЖАВАЊЕ microsoft ЛИЦЕНЦИ16.06.2016. до 09:30 часова
ЈН ПП - 2016 - 002 - СТРУЧНИ ЧАСОПИСИ И ЛИТЕРАТУРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ-ПРИРУЧНИК ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О РАДУ И ЦД СА МОДЕЛИМА ДОКУМЕНАТА23.05.2016. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 006 - ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И ПРОТИВПОЖАРНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА ЈП ТРАНСНАФТА03.06.2016. до 11:30 часова
ЈН-ОП - 2016 - 005 - АНГАЖОВАЊЕ ВАТРОГАСАЦА ЗА ЛЕДИНЦЕ30.05.2016. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 007 - МИГРАЦИЈА ИСТОРИЈСКИХ ПОДАТАКА У САП И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ30.05.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 004 - РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБРАЧУНСКЕ МЕРНЕ СТАНИЦЕ СА НАБАВКОМ И УГРАДЊОМ НОВИХ МАСЕНИХ МЕРИЛА23.05.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 002 - ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ НАФТОВОДА16.05.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 001 - НАБАВКА И ЗАМЕНА ЕНЕРГЕТСКОГ КАБЛА КОЈИ ПОВЕЗУЈЕ БЛОК СТАНИЦУ ТИТЕЛ СА БЛОК СТАНИЦОМ КНИЋАНИН09.05.2016. до 09:30 часова
ЈН ПП - 2016 - 001 - СТРУЧНИ ЧАСОПИСИ И ЛИТЕРАТУРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ08.04.2016. до 11:30 часова
Назив тендера Рок за достављање понуде
ЈН ОП - 2015 - 003 - ИЗРАДА ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЗГРАДЕ ВАТРОГАСНИЦЕ У КРУГУ ТЕРМИНАЛА НОВИ САД12.05.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 074 - НОВА ИТ ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ ОБЈЕКАТА НА ТЕРМИНАЛУ У НОВОМ САДУ12.02.2016. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 073 - ИЗРАДА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА УСПОСТАВЉАЊА СИСТЕМА ОБЕЛЕЖАВАЊА ТРАНСПОРТНОГ ПРИСТАНИШТА ЛЕДИНЦИ НОВИ САД КМ 0+126212.02.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 075 - ИСПОРУКА ПРИРОДНОГ ГАСА10.02.2016. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 072 - ТЕЛЕФОНСКЕ УСЛУГЕ (јавна телефонија и мобилна телефонија)02.02.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 069 - ИЗГРАДЊА 2 x 20.000 м3 РЕЗЕРВОАРА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ СИРОВЕ НАФТЕ НА ТЕРМИНАЛУ У НОВОМ САДУ, са пројектом изведеног стања, употребном дозволом02.03.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 070 - УСЛУГА ОПТИМИЗАЦИЈЕ ШТАМПЕ10.02.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 068 - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ03.02.2016. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 067 - ТЕХНОЕКОНОМСКЕ АНАЛИЗЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ПЛАНА РАЗВОЈА ЈП ТРАНСНАФТА ПАНЧЕВО ЗА ПЕРИОД 2016-202001.02.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 071 - ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ СКЛАДИШТАРА ЗА ШТЕТЕ НА РОБИ (сировој нафти и дериватима нафте)26.01.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 056 - ОПРЕМА ЗА ЛИЧНУ, УЗАЈАМНУ И КОЛЕКТИВНУ ЗАШТИТУ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА25.01.2016. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 065 - НАБАВКА ВЕНТИЛА И АКТУАТОРА
Партија 1 - Набавка кугластог вентила 18"
Партија 2 - Набавка засуна
Партија 3 - Набавка актуатора са редуктором
Партија 4 - Набавка цеви и цевног материјала за повезивање вентила, засуна и манипулативне инсталације
Партија 5 - Набавка арматуре за пратећу инсталацију
29.01.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 064 - ЗАМЕНА ПРОЗОРА НА ОБЈЕКТИМА ЗМАЈ ЈОВИНА 1 И МЕРНА СТАНИЦА ПАНЧЕВО25.01.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 066 - НАБАВКА И УГРАДЊА ВАКУУМСКИХ ПРЕКИДАЧА У ТРАФОСТАНИЦИ19.01.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 063 - ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ12.01.2016. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 059 - НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПРУЖАЊА ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ ЗА СИСТЕМСКИ, МРЕЖНИ И ДРУГИ СОФТВЕР У РАЧУНАРСКОЈ МРЕЖИ ПРЕДУЗЕЋА13.01.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 060 - НАБАВКА ТОНЕРА ЗА ШТАМПАЧЕ СА ИСПОРУКОМ12.01.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 061 - АНГАЖОВАЊЕ БАРЖЕ РАДИ ОМОГУЋАВАЊА ЧИШЋЕЊА РЕЧНОГ ДНА И ПРИСТАНА БАРЖИ НА ПОНТОН СКЛАДИШТА11.01.2016. до 13:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 058 - ТЕХНО-ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА МОГУЋНОСТИ ПРЕНАМЕНЕ РЕЗЕРВОАРА У ИЗГРАДЊИ11.01.2016. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 051 - ОТКЛАЊАЊЕ РЕВИЗИЈОМ УТВРЂЕНИХ НЕДОСТАТАКА НА ИСПРАВЉАЧКО-ИНВЕРТОРСКОМ ПОСТРОЈЕЊУ АКУ-БАТЕРИЈА У ЕНЕРГЕТСКОЈ САЛИ НА ТЕРМИНАЛУ У НОВОМ САДУ11.01.2016. до 09:30 часова
ЈН ПП - 2015 - 004 - ИЗРАДА ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА СИСТЕМА ПРОДУКТОВОДА КРОЗ СРБИЈУ ЗА ДЕОНИЦУ ПАНЧЕВО-СМЕДЕРЕВО (И ФАЗА И ОБЈЕКТА)-ПАРТИЈА 2- ДОДАТНИ ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ14.12.2015. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 057 - НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ31.12.2015. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 052 - НОВА ИТ ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ ОБЈЕКАТА НА ТЕРМИНАЛУ НС29.12.2015. до 13:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 054 - НАБАВКА ХТЗ ОПРЕМЕ И ДРУГЕ ОПРЕМЕ ЗА БиЗР29.12.2015. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 053 - ИЗГРАДЊА СТАБИЛНОГ СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ И ГАШЕЊЕ ПОЖАРА У СЕРВЕР САЛИ У БЕОГРАДУ28.12.2015. до 13:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 049 - ОТКЛАЊАЊЕ РЕВИЗИЈОМ УТВРЂЕНИХ НЕДОСТАТАКА НА МАЛОУЉНИМ 6КВ ПРЕКИДАЧИМА28.12.2015. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 055 - ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ - ПОЖАР И ЛОМ, ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И МОТОРНИХ ВОЗИЛА28.12.2015. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 044 - ЗАМЕНА СА НАБАВКОМ КОМАНДНО-СИГНАЛНОГ КАБЛА ОД СИГНАЛИЗАТОРА ПРОЛАСКА КРАЦЕРА ДО МЕРНЕ СТАНИЦЕ ПАНЧЕВО25.12.2015. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 046 - МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВОДА, ЗЕМЉИШТА И ВАЗДУХА И УТВРЂИВАЊЕ КАРАКТЕРА ОТПАДА17.12.2015. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 050 - НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА НАДОГРАДЊУ СЕРВЕРСКЕ ПЛАТФОРМЕ17.12.2015. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 043 - ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА ЗА ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ПРОСТОРА ЗА СМЕШТАЈ ВАТРОГАСНОГ ВОЗИЛА15.12.2015. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 048 - ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИЧКИХ И ДРУГИХ ВОЗИЛА
Партија 1. Сервис и поправка возила из програма АУДИ
Партија 2. Сервис и поправка возила из програма ШКОДА
14.12.2015. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 047 - САНАЦИЈА РЕЗЕРВОАРА Р-1-2-4-6 ПО ЕЛАБОРАТУ САНАЦИЈЕ У РГО ЗОНИ СКАЛДИШТА ЛЕДИНЦИ11.12.2015. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 042 - НАБАВКА И ЗАМЕНА НИСКОНАПОНСКОГ ПОСТРОЈЕЊА СА НОВОМ МЕРНОМ ГРУПОМ НА МС ПАНЧЕВО07.12.2015. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 045 - ПРОШИРЕЊЕ, ОПТИМИЗАЦИЈА И ПОДРШКА ПОСТОЈЕЋЕМ САП ЕРП СИСТЕМУ04.12.2015. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 041 - ИЗГРАДЊА СТАБИЛНОГ СИСТЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА У ГЛАВНОЈ МАНИПУЛАТИВНОЈ ПУМПНОЈ СТАНИЦИ (ГМПС)27.11.2015. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 040 - ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРИЈАМА23.11.2015. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 036 - ПРОШИРЕЊЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ У "М" ЗОНИ У ЛЕДИНЦИМА 20.11.2015. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 037 - ПРОШИРЕЊЕ БЕЖИЧНЕ МРЕЖНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 20.11.2015. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 034 - НАБАВКА И УГРАДЊА ВАКУУМСКИХ ПРЕКИДАЧА У ТРАФОСТАНИЦИ23.11.2015. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 039 - ИЗРАДА ПЛАНА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ЗА СКПГ ЛЕДИНЦИ 18.11.2015. до 13:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 038 - АНГАЖОВАЊЕ БАРЖЕ РАДИ ОМОГУЦАВАЊА ЦИШЦЕЊА РЕЦНОГ ДНА И ПРИСТАНА БАРЖИ НА ПОНТОН СКЛАДИШТА 16.11.2015. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 035 - НАБАВКА УТМ (УНИФИЕД ТХРЕАТ МАНАГЕМЕНТ) РЕШЕЊА ЗА ДР (ДИСАСТЕР РЕЦОВЕРY) ЛОКАЦИЈУ17.11.2015. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 030 - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ПАНЦЕВУ 17.11.2015. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 033 - ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА ЦИШЦЕЊА РЕЦНОГ НАНОСА У ЗОНИ ПРИСТАНА СКЛАДИШТА ЛЕДИНЦИ 19.11.2015. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 031 - УСЛУГА КВАЛИТАТИВНЕ И КВАНТИТАТИВНЕ КОНТРОЛЕ СИРОВЕ НАФТЕ И ДЕРИВАТА НАФТЕ09.11.2015. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 032 - ТЕХНИЦКО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА ЈП ТРАНСНАФТА ПАНЦЕВО 02.11.2015. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 029 - ДИЈАГНОСТИКА И СЕРВИС ПУМПНИХ АГРЕГАТА 19.10.2015. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 028 - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЦКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА) ИЗГРАДЊЕ МАГАЦИНСКОГ ПРОСТОРА НА ТЕРМИНАЛУ НОВИ САД16.10.2015. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 023 - ИЗГРАДЊА СТАБИЛНОГ СИСТЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА У ГЛАВНОЈ МАНИПУЛАТИВНОЈ ПУМПНОЈ СТАНИЦИ (ГМПС) ПОГОНСКОГ ГОРИВА СКЛАДИШТА ЛЕДИНЦИ 05.10.2015. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 027 - ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА ЦИШЦЕЊА РЕЦНОГ НАНОСА У ЗОНИ ПРИСТАНА СКЛАДИШТА ЛЕДИНЦИ29.09.2015. до 12:30 часова
ЈН ОП - 20015- 026 - НАБАВКА ВЕНТИЛА И АКТУАТОРА
Партија 1 - Набавка кугластог вентила 18"
Партија 2 - Набавка засуна
Партија 3 - Набавка актуатора са редуктором
Партија 4 - Набавка цеви и цевног материјала за повезивање вентила, засуна и манипулативне инсталације
29.09.2015. до 09:30 часова
ЈН ПП - 2015 - 003 - СТРУЧНИ ЧАСОПИСИ И ЛИТЕРАТУРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ01.09.2015. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 005 - АНГАЖОВАЊЕ ФИРМЕ ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ ВОДОТОКА РЕКЕ ДУНАВ И ТРАЈНО ЗБРИЊАВАЊЕ ОТПАДА18.09.2015. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 025 - ОСИГУРАЊЕ СКЛАДИШТЕЊА 700 ТОНА ЕВРО ДИЗЕЛА07.09.2015. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 024 - ОСИГУРАЊЕ ПРЕКИДА РАДА УСЛЕД НАСТУПАЊА РИЗИКА ПОЖАРА И/ИЛИ ЛОМА МАШИНА НА ТРАНСПОРТНОМ СИСТЕМУ ИЛИ СКЛАДИШТИМА ЈП „ТРАНСНАФТА" ПАНЦЕВО07.09.2015. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 022 - ТЕХНИЦКО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА ЈП ТРАНСНАФТА04.09.2015. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 002 - АНГАЖОВАЊЕ ОВЛАШЦЕНЕ ФИРМЕ У СЛУЦАЈУ ПОТРЕБЕ ЗА ХИТНОМ РЕАКЦИЈОМ У ЦИЉУ СПРЕЦАВАЊА ДАЉЕГ ШИРЕЊА ЗАГАÐЕЊА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ ПРИЛИКОМ АКЦИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈА НА ОБЈЕКТИМА ЈП ТРАНСНАФТА ПАНЦЕВО04.09.2015. до 11:30 часова
ЈН ПП - 2015 - 002 - СТРУЦНИ ЦАСОПИСИ И ЛИТЕРАТУРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ06.08.2015. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 021 - НАБАВКА СОФТВЕРА ЗА УПРАВЉАЊЕ РЕЗЕРВНИМ КОПИЈАМА17.08.2015. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 009 - ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИЦКИХ И ДРУГИХ ВОЗИЛА
Партија 1- Сервис и поправка возила из програма ХОНДА
Партија 2- Сервис и поправка возила из програма ЛАДА НИВА
14.08.2015. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 020 - НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА АСW:ДОМИНУС СОФТВЕРА06.08.2015. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 014 - РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА24.07.2015. до 11:30 часова