cpbs
latinica      |      ћирилица     |      english
cpbs
latinica      |      ћирилица     |      english

Рекламације

Образац за покретање рекламационог поступка на квалитет/квантитет нафте РЕБ / ЕВРО дизела СРПС ЕН 590

У складу са Уговором број    
    (деловодни број) од    
    (датум)
 
 који су потписали ЈП „Транснафта“ Панчево као Складиштар

и

(назив предузећа)

Оставодавац је поднео рекламацију на (означити основ рекламације) :
квантитет НАФТЕквалитет НАФТЕквантитет ЕВРО ДИЗЕЛквалитет ЕВРО ДИЗЕЛ

 
 
 

У Новом Саду    
Подносиоц рекламације    
    (Име и презиме)