encpbs
latinica      |      ћирилица     |      english
Existing Users Log In
   
encpbs
latinica      |      ћирилица     |      english
Existing Users Log In
   

Томислав Баста

Генерални директор

РАДНА БИОГРАФИЈА

ЛИЧНИ ПОДАЦИ

Име и презиме
Томислав Баста
Адреса: Грчкошколска 7, 21000 Нови Сад
Држављанство: Србија
Датум рођења: 30.07.1969.
Пол: Мушки

РАДНО ИСКУСТВО

март 2018. године
Послодавац: ЈП “Транснафта” Панчево
Занимање / радно место: директор
октобар 2013. године
Послодавац: ЈП “Транснафта” Панчево
Занимање / радно место: в.д. директора
мај 2013. године - октобар 2014. године
Послодавац: ЈКП “Лисје” Нови Сад
Занимање / радно место: члан надзорног одбора ЈКП “Лисје” Нови Сад
март 2013. година – октобар 2013. године
Послодавац: Влада Р Србије
Занимање / радно место: Председник УО ЈП “Транснафта” Панчево
септембар 2012. године – септембар 2013. године
Послодавац: ИГУ – Интернатионал Гас Унион
Занимање / радно место: Члан међународне гасне уније ИГУ у одбору за истраживање, развој и иновације
јун 2012. године – септембар 2013. године
Послодавац: ЈП “Србијагас”
Занимање / радно место: члан радне групе – техничка припрема ДВГW прописа за примену у гасном сектору
септембар 2004. године – септембар 2013. године
Послодавац: НИС – ГАС (сада ЈП “Србијагас”)
Занимање / радно место: Представник руководства за квалитет НИС - ГАС - а
септембар 2005. године – јануар 2008. године
Послодавац: Влада Р Србије
Занимање / радно место: Члан УО ЈП “Транснафта” Панчево
јануар 2000. године – децембар 2010. године
Послодавац: ФТН Нови Сад
Занимање / радно место: Предавач
април 2006. године – септембар 2013. године
Послодавац: ЈП Србијагас
Занимање / радно место: Руководилац службе за стратешки развој.
новембар 2006. године - децембар 2006. године
Послодавац: ЈП Србијагас
Занимање / радно место: Помоћник извршног директора за техничке послове
април 2006. година – новембар 2006. година
Послодавац: ЈП Србијагас
Занимање / радно место: Директор организационог дела Нови Сад
током 2006. године
Послодавац: ЈП “Гас” Бечеј
Занимање / радно место: Члан Надзорног одбора
током 2006. године
Послодавац: МСК Кикинда
Занимање / радно место: Члан Управног одбора
октобар 2005. године – април 2006. године
Послодавац: ЈП Србијагас
Занимање / радно место: Помоћник извршног директора за техничке послове
јануар 2004. године – септембар 2005. године
Послодавац: НИС - ГАС
Занимање / радно место: Помоћник руководиоца сектора квалитета и техничке подршке
јун 2003. године – јануар 2004. године
Послодавац: НИС - ГАС
Занимање / радно место: Руководилац Сектора квалитета
децембар 2000. године – мај 2003. године
Послодавац: НИС - ГАС – Погон “Мерење и регулација“ у Новом Саду
Занимање / радно место: Технички руководилац Погона;
децембар 1995. године – новембар 2000. године
Послодавац: НИС – ГАС – Погон “Мерење и регулација” у Новом Саду (сада ЈП “Србијагас” Нови Сад)
Занимање / радно место: Инжењер за одржавање регулационе и сигурносне опреме

ОБРАЗОВАЊЕ

2009. године – 2014. године
Назив квалификације: Продужење важења дипломе: Менаџер квалитета (међународно признато звање)
Име установе где сте стекли образовање и оспособљавање: ЕОQ Европске организације за квалитет
2009. година –
Назив квалификације: Водећи оцењивач АТС за лабораторије за испитивање и лабораторије за еталонирање (SRPS ISO/IEC 17025) и контролне организације (SRPS ISO/IEC 17020)
Име установе где сте стекли образовање и оспособљавање: Акредитационо тело Србије - АТС
2009. година – 2014. године
Назив квалификације: Quality Austria ISO 9001 Auditor – status: observer – scope: 26
Име установе где сте стекли образовање и оспособљавање: Quality Austria
2004. година - 2009. година
Назив квалификације: Менаџер квалитета (међународно признато звање)
Име установе где сте стекли образовање и оспособљавање: ЕОQ Европске организације за квалитет
2002. година
Назив квалификације: Међународни екстерни оцењивач система квалитета, према ISO 9001/2000
Име установе где сте стекли образовање и оспособљавање: AQEG (American Quality and Environmental Group)
1998. године и 2001. године
Назив квалификације: Интерни проверавач система менаџмента (према ISO 9001)
Име установе где сте стекли образовање и оспособљавање: ФТН Нови Сад, Истраживачко – технолошки центар
1998. година
Назив квалификације:Стручни испит о стицању овлашћења за пројектовање и грађење
Име установе где сте стекли образовање и оспособљавање: Министарство грађевина
1998. година
Назив квалификације:Стручни испит за техничко руковођење гасоводним системом и руковање и одржавање гасних уређаја, постројења и гасних инсталација
Име установе где сте стекли образовање и оспособљавање: Министарство рударства и енергетике
1995. година
Назив квалификације:Дипломирани машински инжењер
Име установе где сте стекли образовање и оспособљавање: Универзитет у Новом Саду, Машински факултет Михајло Пупин у Зрењанину, смер развој
1988. година
Назив квалификације:
Име установе где сте стекли образовање и оспособљавање: Средња школа – гимназија “Коча Коларов” – Зрењанин (9. и 10. разред) и Средња машинска школа “Васа Јанков” - Зрењанин
1984. година
Назив квалификације:
Име установе где сте стекли образовање и оспособљавање: Основна школа – “Вук Караџић” - Зрењанин
Матерњи језик:
Српски
Други језици
ЈЕЗИК: ЕНГЛЕСКИ
РАЗУМЕВАЊЕ: ДОБРО
ГОВОР: ДОБРО
ПИСАЊЕ: ПОЧЕТНО

Додатне информације
Члан Управног одбора Сената привреде Србије (од децембра 2015.)
У периоду де цембар 2013. до децембра 2015. г одине, као представник ЈП Транснафта, један од директора “PEOP PDC Plc” Лондон, Велика Британија

Контакт

Број телефона: +381 21 48 90 555
E-маил: tomislav.basta@transnafta.rs