encpbs
latinica      |      ћирилица     |      english
Existing Users Log In
   
encpbs
latinica      |      ћирилица     |      english
Existing Users Log In
   

др Слободан Радишић

Извршни директор за складиштење

РАДНА БИОГРАФИЈА

ЛИЧНИ ПОДАЦИ

Име и презиме
Др Слободан Радишић
Адреса: Грчкошколска 7, 21000 Нови Сад
Држављанство: Република Србија
Датум рођења: 1961.
Пол: Мушки

РАДНО ИСКУСТВО

2015. -
Послодавац: ЈП Транснафта
Занимање / радно место: Извршни директор за складиштење
2018. -
Послодавац: Универзитет привредна академија, Факултет за економију и инжењерски менаџмент
Занимање / радно место: Редовни професор
2012. – 2015.
Послодавац: ЈП Транснафта
Занимање / радно место: Директор Функције за комерцијалне послове
2013. -
Послодавац: Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука
Занимање / радно место: Наставник Универзитета у Новом Саду, Факултета техничких наука
2013. -
Послодавац: Универзитет привредна академија, Факултет за економију и инжењерски менаџмент
Занимање / радно место: Редовни професор Универзитета привредна академија, Факултета за економију и инжењерски менаџмент
2008. -
Послодавац: Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука
Занимање / радно место: Шеф Службе за интерну ревизију
2005. – 2008.
Послодавац: Агенција за приватизацију Београд, Регионална канцеларија Нови Сад
Занимање / радно место: Директор

ОБРАЗОВАЊЕ

2012.
Назив квалификације: Доктор економских наука
Име установе где сте стекли образовање и оспособљавање: Универзитет у Нишу, Економски факултет
2007.
Назив квалификације: Магистар техничких наука
Име установе где сте стекли образовање и оспособљавање: Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука
1989.
Назив квалификације: Дипломирани економиста
Име установе где сте стекли образовање и оспособљавање: Универзитет у Новом Саду, Економски факултет
2014.
Naziv kvalifikacije: Ovlašćenisudski veštak za ekonomsko –finansijsku oblast
Ime ustanove gde ste stekli obrazovanje i osposobljavanje: Ministarstvo pravde i državne uprave
2012.
Назив квалификације: Овлашћени интерни ревизор у јавном сектору
Име установе где сте стекли образовање и оспособљавање: Министарство финансија
2008.
Назив квалификације: Стручни испит за рад у органима државне управе
Име установе где сте стекли образовање и оспособљавање: Аутономна Покрајина Војводина, Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине
Матерњи језик:
Српски
Остали језици:
ЈЕЗИК: НЕМАЧКИ
РАЗУМЕВАЊЕ: Добро
ГОВОР: Добро
ПИСАЊЕ:Одлично

ЈЕЗИК: ЕНГЛЕСКИ
РАЗУМЕВАЊЕ: Добро
ГОВОР: Почетно
ПИСАЊЕ: Почетно

контакт

Број телефона: +381 21 48 90 561
Е-маил: slobodan.radisic@transnafta.rs