encpbs
latinica      |      ћирилица     |      english
Existing Users Log In
   
encpbs
latinica      |      ћирилица     |      english
Existing Users Log In
   

Ђура Кнежевић

Члан Надзорног одбора

РАДНА БИОГРАФИЈА

ЛИЧНИ ПОДАЦИ

Име и презиме

Ђура Кнежевић
Адреса: Грчкошколска 7, 21000 Нови Сад
Држављанство: Српско
Датум рођења: 11.05.1956.
Пол: Мушки

РАДНО ИСКУСТВО

Јануар 2014
Послодавац: НИС а.д.
Занимање / радно место: дипл.инг.геологије; Експерт за прорачун резеви угљоводоника
Децембар 2012
Послодавац: НИС а.д.
Занимање / радно место:дипл.инг.геологије, Главни специјалиста геолог
Јануар 2011
Послодавац: НИС а.д.
Занимање / радно место:дипл.инг.геологије, Експерт - координатор за разраду лежишта
Јануар 2010
Послодавац: НИС а.д.
Занимање / радно место:дипл.инг.геологије; Директор Сектора за геолошку анализу лежишта
2002 - 2010
Послодавац: НИС а.д.
Занимање / радно место:дипл.инг.геологије; Директор Сектора за разраду лежишта
2001 - 2002
Послодавац: НИС а.д.
Занимање / радно место:дипл.инг.геологије; Главни инжењер Сектора разраду лежишта
1997 - 2001
Послодавац: НИС а.д.
Занимање / радно место:дипл.инг.геологије; Руководилац групе послова геологије лежишта
1992 - 1997
Послодавац: НИС а.д.
Занимање / радно место:дипл.инг.геологије; Шеф службе за праћење разраде лежишта
1989 - 1992
Послодавац: РО Нафта - гас; СОУР Нафтагас
Занимање / радно место:дипл.инг.геологије; Старији самостални инжењер за геололошку интерпретацију и геолошко моделирање лежишта у Сектору за разраду лежишта
1987 - 1989
Poslodavac: RO Nafta - gas; SOUR Naftagas
Zanimanje / radno mesto:dipl.ing.geologije; Inženjer za geolološku interpretaciju i geološko modeliranje ležišta u Sektoru za razradu ležišta
1981 - 1987
Послодавац: ООУР Северни Банат, Кикинда,РО Нафта - гас; СОУР Нафтагас
Занимање / радно место:дипл.инг.геологије; Инжењер за геололошку контролу бушења и освајања контурно - истражних и разрадних бушотина у погону Северни Банат, Кикинда
1980-1981
Послодавац: ООУР Северни Банат, Кикинда,РО Нафта - гас; СОУР Нафтагас
Занимање / радно место:дипл.инг.геологије; Млађи инжењер - приправник

ОБРАЗОВАЊE

1975 - mart 1980
Назив квалификације: дипл.инг.геологије – мастер геологије
Име установе где сте стекли образовање и оспособљавање: Рударско - геолошки факултет, Београд
1971 - 1975
Назив квалификације: Гимназија
Име установе где сте стекли образовање и оспособљавање: Душан Васиљев, Кикинда
1963 - 1971
Назив квалификације: основно
Име установе где сте стекли образовање и оспособљавање: основна школа Жарко Зрењанин, Кикинда
Матерњи језик
Српски
Други језици
Енглески

Контакт

Број телефона : +381 21 48 90 551
Е-маил : djuraknezevic@yahoo.com