encpbs
latinica      |      ћирилица     |      english
encpbs
latinica      |      ћирилица     |      english

Дарко Минић

Члан Надзорног одбора

РАДНА БИОГРАФИЈА

ЛИЧНИ ПОДАЦИ

Име и презиме

Дарко Минић
Адреса: Народног Фронта 12, 21000 Нови Сад
Држављанство: Републике Србије
Датум рођења: 27.02.1972.
Пол: Мушки

РАДНО ИСКУСТВО

2006-

Послодавац: ЈП Србијагас
Занимање / радно место: Главни инжењер
Главни послови и одговорности: Изградња гасоводних објеката, гасификације општина

2001 - 2006

Послодавац: Д.О.О. Кулер – Нови Сад
Занимање / радно место: Оснивач и директор
Главни послови и одговорности: Извођење машинских и грађевинских радова

ОБРАЗОВАЊЕ

Назив квалификације: Дипломирани инжењер машинства
Име установе где сте стекли образовање и оспособљавање: Факултет техничких наука – Нови Сад

Матерњи језик

Српски

Други језици


Енглески

Контакт

Број телефона : +381 21 48 11 331
E-mail : darko.minic@srbijagas.com