encpbs
latinica      |      ћирилица     |      english
Existing Users Log In
   
encpbs
latinica      |      ћирилица     |      english
Existing Users Log In
   

Бранко Јокић

Председник Надзорног одбора

Радна биографија

Лични подаци

Име и презиме
Бранко Јокић, дипл.маш.инг.
Адреса: Грчкошколска 7, 21000 Нови Сад
Држављанство: Српско
Датум рођења: 28.07.1956.
Пол: Мушки

Радно искуство

2013-
Послодавац: ЈП Србијагас Нови Сад
Занимање / радно место: Дип.мас.инг./ Руководилац РЈ Транспорт Гаса - Сектор Београд
2013-
Послодавац: ЈП Транснафта Панчево
Занимање / радно место: ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
2013 - 2013
Послодавац: Именовано и постављено лице од Владе РС
Занимање / радно место: Члан Надзорног одбора ЈП Србијагаса
2006 - 2013
Послодавац: ЈП Србијагас
Занимање / радно место: Заменик директора основне делатности Дистрибуције п. гаса.
2001 - 2006
Послодавац: НИС Енергогас
Занимање / радно место: Помоћник Директора Сектора за Транспорт природног гаса.
1998 - 2001
Послодавац: НИС Енергогас
Занимање / радно место: Помоћник директора Одржавања Енергогаса
1997 - 1998
Послодавац: НИС Енергогас
Занимање / радно место: Руководилац РЈ Набавке
1996 - 1997
Послодавац: НИС Енергогас
Занимање / радно место: Стручни сарадник
1990 - 1996
Послодавац: ИМТ – ФОМ Нови Београд
Занимање / радно место: Директор погона одржавања ливнице
1986 - 1990
Послодавац: ИМТ Нови Београд
Занимање / радно место: Директор производње монтаже трактора
1985 - 1986
Послодавац: ИМТ Нови Београд
Занимање / радно место: Дип.мас.инг – главни инжењер монтаже трактора.
1984 - 1985
Послодавац: ИМТ Нови Београд
Занимање / радно место: Главни Пројектант у Техничкој Припреми Производње у ИМТ -
1983 - 1984
Послодавац: Х И ЗОРКА ШАБАЦ
Занимање / радно место: Дип.мас.инг. Главни надзорни орган у Инвестицијама
1984 - 1986
Послодавац: Радницки Универзитет Нови Београд
Занимање / радно место: Вандредни професор
1995 - 1998
Послодавац: Факултет Драмских Уметности Београд
Занимање / радно место: Спољни сарадник

Образовање

1981.
Назив квалификације: Дип.мас.инг .
Име установе где сте стекли образовање и оспособљавање: МАШИНСКИ ФАКУЛТЕ Т УНИВЕРЗИТЕТ БЕОГРАД
1975.
Назив квалификације: Дипломирао
Име установе где сте стекли образовање и оспособљавање: Средња Машинска школа Шабац
Матерњи језик
Српски
Други језици
Немачки, руски, енглески
Додатне информације
Лиценца авио – механичара - стечена у војци у Приштини на супер соничним и клипним авионима од 1982 до 1983
Лиценца одговорног извођача а термотехнике,термоенергетике,процесне игасне технике.
Лиценца одговорног пројектанта термотехнике,термоенергетике,процесне и гасне технике.
СТРУЧНИ ИСПИТ дип.инг мас. За гасну технику,( РУКОВАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ У ОБЛАСТИ ГАСНЕ ТЕХНИКЕ НА НИВОУ ВСС)

Контакт

Број телефона : +381 21 48 90 550
Е-маил : b.jokictng@gmail.com