encpbs
latinica      |      ћирилица     |      english
encpbs
latinica      |      ћирилица     |      english

Александар Ђурђев

Извршни директор за трговину нафтом и дериватима нафте

РАДНА БИОГРАФИЈА

ЛИЧНИ ПОДАЦИ

Име и презиме
Александар Ђурђев
Адреса: Грчкошколска 7, 21000 Нови Сад
Држављанство: Српско
Датум рођења: 09.06.1980.
Пол: Мушки

РАДНО ИСКУСТВО

2019 -

Послодавац: Транснафта АД, Панчево
Занимање / радно место: Извршни директор за трговину нафтом и дериватима нафте

2017 - 2019

Послодавац: ЈП Транснафта, Панчево
Занимање / радно место: Извршни директор за трговину нафтом и дериватима нафте

2016

Послодавац: Послодавац: ЈП Србијагас
Занимање / радно место: Самостални стручни сарадник - Служба за обезбеђење система квалитета

2015

Послодавац: ЈКП Информатика Нови Сад
Занимање / радно место: Извршни директор

2015

Послодавац: Пословни инкубатор Града Новог Сада
Занимање / радно место: Члан Управног одбора

2014

Послодавац: Скупштина града Новог Сада
Занимање / радно место: Председник Савета за безбедност Града Новог Сада

2012

Послодавац: Град Нови Сад
Занимање / радно место: Саветник градоначелника Новог Сада

2008

Послодавац: Центар за савремену едукацију
Занимање / радно место: Извршни директор

2006

Послодавац: Радиодифузна установа Војводина - РТВ
Занимање / радно место: Саветник генералног директора

ОБРАЗОВАЊЕ

2005

Назив квалификације: Дипломирани инжењер – мастер ВИИ2 степен образовања.
Име установе где сте стекли образовање и оспособљавање: Универзитет у Новом Саду, Факултет Техничких Наука, Нови Сад

1999

Назив квалификације: Електротехничар рачунара
Име установе где сте стекли образовање и оспособљавање: Средња електротехничка школа „Михаило Пупин“ Нови Сад

Матерњи језик

Српски

Остали језици

Руски, немачки и енглески

Контакт

Број телефона : +381 21 48 90 561
Е-маил : aleksandar.djurdjev@transnafta.rs