cpbs
latinica      |      ћирилица     |      english
cpbs
latinica      |      ћирилица     |      english

Јавне набавке

Набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује

2020
2019
2018
2017
Назив тендера Рок за достављање понуде
ННП 1/20 - СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ОБУКА- ПОСРЕДНИК- МЕДИЈАТОР У ОБЛАСТИ ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ- МОБИНГА
Позив
Захтев
11.03.2020. до 12 часова
ННП 2/20 - СЕМИНАР - КОПАОНИЧКИ ДАНИ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Позив
Захтев
11.03.2020. до 12 часова
ННП 3/20 - ОБУКА - CERTIFICATE IN COAČING SKILLSПозив
Захтев
13.03.2020. до 12 часова
ННП 4/20 - ЧАСОПИС - РАДНО-ПРАВНИ САВЕТНИК ЗА 2020. ГОДИНУПозив
Захтев
12.03.2020. до 12 часова
ННП 5/20 - УСЛУГЕ - АНГАЖОВАЊЕ ДИЗАЛИЦЕ И БАГЕРА
Позив
Захтев
16.03.2020. до 12 часова
ННП 6/20 - УСЛУГЕ - ИЗРАДА НАТПИСА И ТАБЛИ УПОЗОРЕЊА
Позив
Захтев
25.03.2020. до 12 часова
ННП 7/20 - КУРС - УГОВОРИ О ГРАЂЕЊУ ЗАСНОВАНИ НА ФИДИЦ-ОВИМ УСЛОВИМА УГОВОРА - НАПРЕДНИ НИВО - НАРАНЏАСТА И БЕЛА КЊИГАПозив
Захтев
30.03.2020. до 11 часова
ННП 8/20 - УСЛУГЕ - АТЕСТИРАЊЕ, СЕРВИС И КАЛИБРАЦИЈА ЕXПЛОЗИОМЕТРАПозив
Захтев
06.04.2020. до 12 часова
ННП 09/20 - УСЛУГЕ - УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА МОТОРА ЗА ЧАМАЦПозив
Захтев
13.04.2020. до 12 часова
ННП 10/20 - SCORING БАЗА ПОДАТАКАПозив
Захтев
30.04.2020. до 10 часова
ННП 11/20 - ДОБРА - ИЗРАДА СТАЦИОНАЖНИХ СТУБОВА
Позив
Захтев
05.05.2020. до 12 часова
ННП 12/20 - ДОБРА - СТАЛАК ЗА НОГЕ
Позив
Захтев
29.05.2020. до 12 часова
ННП 13/20 - ДОБРА - ВИЗИТ КАРТЕ
Позив
Захтев
28.05.2020. до 12 часова
ННП 14/20 - УСЛУГЕ - УСЛУГЕ ПРАЊА ВОЗИЛА
Позив
Захтев
11.06.2020. до 12 часова
ННП 15/20 - УСЛУГЕ - УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА
Позив
Захтев
11.06.2020. до 12 часова
ННП 16/20 - СЕМИНАР - ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА - ПРИЛАГОЂАВАЊЕ НОВОНАСТАЛИМ ОКОЛНОСТИМАПозив
Захтев
11.06.2020. до 10 часова
ННП 17/20 - ПРОЛЕЋНИ ВИВАЛДИ ЦЕО ФОРУМПозив
Захтев
16.06.2020. до 11 часова
ННП 18/20 - ОСНОВНА ОБУКА ЗА МЕДИЈАТОРЕПозив
Захтев
19.06.2020. до 11 часова
ННП 19/20 - ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА - ШТАМПАНО ИЗДАЊЕ И ПОРЕЗИ ОНЛИНЕ (ТЕКУЋА ГОДИНА И КОМПЛЕТНА АРХИВА) Позив
Захтев
30.06.2020. до 12 часова
ННП 20/20 - ПРЕТПЛАТА ЗА ИПЦ ЧАСОПИС РЕВИЗОР, ФИП, РАП И ЈАН ЕЛЕКТРОНСКИ ПАКЕТИ (ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА)Позив
Захтев
30.06.2020. до 13 часова
ННП 21/20 - УСЛУГЕ - АТЕСТИРАЊЕ, СЕРВИС И КАЛИБРАЦИЈА ЕXПЛОЗИОМЕТРА
Позив
Захтев
08.07.2020. до 12 часова
ННП 22/20 - ОБУКА - УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ПРОЈЕКТИМА (МОДУЛ 1- ОСНОВНИ КУРС)Позив
Захтев
06.07.2020. до 12 часова
ННП 23/20 - ОДРЖАВАЊЕ ВАТРОГАСНОГ ВОЗИЛА - СЕРВИСПозив
Захтев
Обавештење
Одговор 1.
Измена захтева
29.07.2020. до 12 часова
ННП 24/20 - ОДРЖАВАЊЕ ВАТРОГАСНЕ ЦИСТЕРНЕ - СЕРВИС
Позив
Захтев
Обавештење
Измена захтева
29.07.2020. до 12 часова
ННП 25/20 - ОНЛИНЕ ТРЕНИНГ (СЕМИНАР) - „ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА НАКНАДУ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ТАКСА ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ И ДРУГЕ АКТУЕЛНЕ ОБАВЕЗЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА"Позив
Захтев
22.07.2020. до 10 часова
ННП 26/20 - ПОТРОШНИ САНИТАРНИ МАТЕРИЈАЛПозив
Захтев
29.07.2020. до 10 часова
ННП 27/20 - СЕРВИС ИСПРАВЉАЧА АКУМУЛАТОРСКИХ БАТЕРИЈА У ТРАФОСТАНИЦИ ТНС
Позив
Захтев
03.08.2020. до 12 часова
ННП 28/20 - СЕРВИС ИСПРАВЉАЧА АКУМУЛАТОРСКИХ БАТЕРИЈА У ЕНЕРГЕТСКОЈ САЛИ ТНС
Позив
Захтев
03.08.2020. до 12 часова
ННП 29/20 - СЕРВИС ДИЗЕЛ АГРЕГАТА У ТРАФОСТАНИЦИ НА ТНСПозив
Захтев
03.08.2020. до 12 часова
ННП 30/20 - РАДОВИ - НАБАВКА И УГРАДЊА РЕПЕРА ЗА ТЕМЕЉЕ РЕЗЕРВОАРА И ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ ТЕМЕЉА РЕЗЕРВОАРА
Позив
Захтев
11.08.2020. до 12 часова
ННП 31/20 - ДОБРА - НАБАВКА КАБЛОВАПозив
Захтев
11.08.2020. до 12 часова
ННП 32/20 - УСЛУГЕ - ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА WЕБ СИТЕ-АПозив
Захтев
17.08.2020. до 12 часова
ННП 33/2020 - УСЛУГЕ - СЕРВИСИРАЊЕ МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ ТОПЛОМ ВОДОМ ПОД ПРИТИСКОМ
Позив
Захтев
03.09.2020. до 12 часова
ННП 34/20 - ОБУКА - МОНТАЖА И ОДРЖАВАЊЕ „ЕX“ ОПРЕМЕПозив
Захтев
15.09.2020. до 10 часова
ННП 35/20 - ЕЛЕКТРОНСКО ПРАВНО ИЗДАЊЕ ИНГ ПРО
Позив
Захтев
15.09.2020. до 10 часова
ННП 36/20 - ОБУКА - НОВ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА - ПРАКТИЧАН РАД НА НОВОМ ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИПозив
Захтев
17.09.2020. до 12 часова
ННП 37/20 - ПРЕТПЛАТА НА ЧАСОПИС „ИНФОРМАТОР“ И „ЕXПЕРТ“ ДИГИТАЛНЕ БАЗЕ ПРОПИСА, СЛУЖБЕНИХ МИШЉЕЊА, СУДСКЕ ПРАКСЕ, МОДЕЛА АКАТА И ОБРАЗАЦА- ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТАПозив
Захтев
24.09.2020. до 10 часова
ННП 38/20 - НАБАВКА ПРАГОВА СА УГРАДЊОМ - У ТУНЕЛСКОМ ПРОСТОРУ РГО ЗОНЕПозив
Захтев
08.10.2020. до 10 часова
ННП 39/20 - УСЛУГЕ - ОДРЖАВАЊЕ ЗАСТАВА КАМИОНА - СЕРВИСПозив
Захтев
20.10.2020. до 12 часова
ННП 43/20 - ИЗРАДА ЗНАКА, ЛОГА (ЛОГОТИПА) И КЊИГЕ ГРАФИЧКИХ СТАНДАРДА ТРАСНАФТА АДПозив
Захтев
29.10.2020. до 12 часова
ННП 44/20 - ОБУКА , СЕМИНАРИ, КОНФЕРЕНЦИЈЕ, СИМПОЗИЈУМИ ИЗ ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈСКО ЕКОНОМСКИХ ПОСЛОВА - ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУПозив
Захтев
Обавештење
30.10.2020. до 12 часова
ННП 45/20 - ОБУКА, СЕМИНАРИ, КОНФЕРЕНЦИЈА, СИМПОЗИЈУМИ ИЗ ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈСКО ЕКОНОМСКИХ ПОСЛОВА - АНАЛИЗА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА ИЗ СЕКТОРА Ф И ПРАВИЛНО ОДРЕЂИВАЊЕ ПОРЕСКОГ ДУЖНИКА
Позив
Захтев
Обавештење
04.11.2020. до 12 часова
ННП 46/20 - ОБУКА, СЕМИНАРИ, КОНФЕРЕНЦИЈА, СИМПОЗИЈУМИ ИЗ ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈСКО ЕКОНОМСКИХ ПОСЛОВА - ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ - ПРАВИЛА ОПОРЕЗИВАЊА ПДВ-ОМ И ПОРЕЗОМ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВАПозив
Захтев
Обавештење
04.11.2020. до 13 часова
ННП 47/20 - ОБУКА, СЕМИНАРИ, КОНФЕРЕНЦИЈE, СИМПОЗИЈУМИ ИЗ ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈСКО ЕКОНОМСКИХ ПОСЛОВА - ИЗРАДА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА У ЈП У СКЛАДУ СА СМЕРНИЦАМА ЗА 2021.ГОДИНУПозив
Захтев
Обавештење
05.11.2020. до 12 часова
ННП 40/20 - ЗИМСКИ ВИВАЛДИ ЦФО & ЛЕГАЛ ФОРУМПозив
Захтев
10.11.2020. до 10 часова
ННП 48/20 - ПРОФИ ОБРАЧУН КАМАТА В6Позив
Захтев
12.11.2020. до 10 часова
ННП 41/20 - ОБУКА И ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА (ЗОП)Позив
Захтев
17.11.2020. до 10 часова
ННП 49/20 - ДОБРА - АРХИВСКИ ОРМАРИПозив
Захтев
Обавештење
30.11.2020. до 12 часова
ННП 50/20 - ДОБРА - МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНАПозив
Захтев

Обавештење
30.11.2020. до 12 часова
ННП 51/20 - УСЛУГЕ - ПРАЊЕ ПРОЗОРА, РАСВЕТНИХ ТЕЛА И ЧИШЋЕЊЕ ОЛУКАПозив
Захтев
Обавештење
04.12.2020. до 12 часова
ННП 52/20 - ДОБРА - СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ АУТОМОБИЛА – УЉА, МАЗИВА И ХЕМИКАЛИЈЕПозив
Захтев

Обавештење
02.12.2020. до 12 часова
ННП 53/20 - ДОБРА - НАБАВКА РЕЖИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛАПозив
Захтев
Обавештење
02.12.2020. до 12 часова
ННП 54/20 - УСЛУГЕ - КОНТРОЛА И СЕРВИС СТАБИЛНОГ СИСТЕМА ЗА ГАС ДЕТЕКЦИЈУ У СКЛАДИШТУ ПОГОНСКИХ ГОРИВА – СкПГ ЛЕДИНЦИПозив
Захтев
Обавештење
07.12.2020. до 12 часова
ННП 55/20 - УСЛУГЕ - РАЗНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИПозив
Захтев
Обавештење
07.12.2020. до 12 часова
ННП 56/20 - УСЛУГЕ - СЕРВИСИРАЊЕ БАШТЕНСКОГ ТРАКТОРА, КОСИЛИЦA, ТРИМЕРА, МОТОРНИХ ТЕСТЕРА И МОТОРНИХ ПРСКАЛИЦАПозив
Захтев
Обавештење
11.12.2020. до 12 часова
ННП 57/20 - УСЛУГЕ - ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА И ХИДРАНТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈАПозив
Захтев
Обавештење
11.12.2020. до 12 часова
ННП 42/20 - СЕМИНАР ИЗ ОБЛАСТИ УТВРЂИВАЊА БЕНЧМАРК ЦЕНА СИРОВЕ НАФТЕПозив
Захтев
16.12.2020. до 12 часова
ННП 60/20 - УСЛУГЕ - ОБУКА , СЕМИНАРИ, КОНФЕРЕНЦИЈЕ, СИМПОЗИЈУМИ ИЗ ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈСКО ЕКОНОМСКИХ ПОСЛОВА - ЕКОНОМСКА КОМУНИКАЦИЈА И МОТИВАЦИЈА ЗА ЛИДЕРЕ КРОЗ „PCM“Позив
Захтев
Обавештење
16.12.2020. до 12 часова
ННП 61/20 - УСЛУГЕ - ОБУКА , СЕМИНАРИ, КОНФЕРЕНЦИЈЕ, СИМПОЗИЈУМИ ИЗ ОБЛАСТИ СКЛАДИШТЕЊА - ОБУКА ОСОБЕ ЗА ИСПИТИВАЊЕ БЕЗ РЕЗАЊА У СКЛАДУ СА СТАНДАРДОМ SRPS EN ISO 9712Позив
Захтев
Обавештење
16.12.2020. до 12 часова
ННП 62/20 - УСЛУГЕ - СЕМИНАРИ, КОНФЕРЕНЦИЈЕ, СИМПОЗИЈУМИ ИЗ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА - ШИФАРНИК ЗАНИМАЊА И „NOKS“Позив
Захтев
Обавештење
16.12.2020. до 12 часова
ННП 66/20 - ЧАСОПИС „РЕВИЗОР“ (ПРЕТПЛАТА ЗА 2020.)Позив
Захтев
24.12.2020. до 12 часова
ННП 064/20 - УСЛУГЕ - TРОШКОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА - НАБАВКА ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ ЗА МОБИЛНУ ТЕЛЕФОНИЈУ
Позив
Захтев
Обавештење
28.12.2020. до 12 часова
ННП 065/20 - ДОБРА - ОДРЖАВАЊЕ ТЕЛЕФОНСКИХ ЦЕНТРАЛА
Позив
Захтев
Обавештење
28.12.2020. до 12 часова
ННП 58/20 - РЕВИЗИЈА СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ЕНЕРГИЈОМ И УСКЛАЂИВАЊЕ СА НОВОМ ВЕРЗИЈОМ СТАНДАРДА ИСО 50001Позив
Захтев
13.01.2021. до 10 часова
ННП 59/20 - НАБАВКА И ЗАМЕНА ХИДРАНАТАПозив
Захтев
13.01.2021. до 12 часова
ННП 67/20 - УСЛУГЕ - „ГПС“ УСЛУГЕПозив
Захтев
12.01.2021. до 12 часова
ННП 63/20 - НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ВОИППозив
Захтев
13.01.2021. до 14 часова
Назив тендера Рок за достављање понуде
ННП 1/2019 - САВЕТОВАЊЕ - ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА
Позив
Захтев
05.03.2019. до 11 часова
ННП 2/2019 - САВЕТОВАЊЕ О НОВИНАМА У ЈАВНИМ НАБАВКАМАПозив
Захтев
07.03.2019. до 10 часова
ННП 3/2019 - УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2019. ГОДИНУПозив
Захтев
06.03.2019. до 10 часова
ННП 4/2019 - ПРОЛЕЋНИ ВИВАЛДИ ЦЕО ФОРУМПозив
Захтев
08.03.2019. до 10 часова
ННП 5/2019 - УСЛУГЕ - АТЕСТИРАЊЕ, СЕРВИС И КАЛИБРАЦИЈА ЕКСПЛОЗИОМЕТАРА
Позив
Захтев
12.03.2019. до 12 часова
ННП 6/2019 - РАДИОНИЦА - SOLUTION FOCUSED TEAM COACHINGПозив
Захтев
12.03.2019. до 12 часова
ННП 7/2019 - ПРИПРЕМА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ИЗ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУПозив
Захтев
14.03.2019. до 12 часова
ННП 8/2019 - КУРС - ФИДИЦ УСЛОВИ УГОВАРАЊА - НАПРЕДНИ НИВОПозив
Захтев
13.03.2019. до 10 часова
ННП 9/2019 - КОНФЕРЕНЦИЈА „ПРВИ КОРАЦИ ПРЕД ПРИМЕНУ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ - 2019“Позив
Захтев
14.03.2019. до 12 часова
ННП 10/2019 - ЧАСОПИС - РАДНО ПРАВНИ САВЕТНИК ЗА 2019. ГОДИНУ
Позив
Захтев
14.03.2019. до 12 часова
ННП 11/2019 - УСЛУГЕ - ПРЕГЛЕД И ИСПИТИВАЊЕ СИСТЕМА КАТОДНЕ ЗАШТИТЕ

Позив
Захтев
21.03.2019. до 12 часова
ННП 12/2019 - УСЛУГЕ - ДИЗАЛИЦЕ И БАГЕРАПозив
Захтев
21.03.2019. до 12 часова
ННП 13/2019 - ОБУКА - НОВИНЕ И РАД НА ПОРТАЛУ ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊАПозив
Захтев
15.03.2019. до 12 часова
ННП 14/2019 - УСЛУГЕ - УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА МОТОРА ЗА ЧАМАЦ СА РЕЗЕРВНИМ ДЕЛОВИМАПозив
Захтев
26.03.2019. до 12 часова
ННП 17/2019 - СЕМИНАРИ ИЗ ОБЛАСТИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМПозив
Захтев
27.03.2019. до 10 часова
ННП 15/2019 - УСЛУГЕ - НАБАВКА ЗАСУНА
Позив
Захтев
02.04.2019. до 12 часова
ННП 16/2019 - УСЛУГЕ - ИСПИТИВАЊЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА
Позив
Захтев
02.04.2019. до 12 часова
ННП 18/2019 - УСЛУГЕ - ИЗРАДА КАПА ЗА СТАЦИОНАЖНЕ СТУБОВЕ
Позив
Захтев
03.04.2019. до 12 часова
ННП 19/2019 - ТРОШКОВИ ЧАСОПИСА И СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ - КОМЕНТАР ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И КОМЕНТАР ЗАКОНА О РАДУ - ПЕТО ИЗДАЊЕ
Позив
Захтев
02.04.2019. до 12 часова
ННП 20/2019 - УСЛУГЕ КОРИШЋЕЊА ПОРТАЛА WWW.SCORING.RS И МОНИТОРИНГПозив
Захтев
02.04.2019. до 10 часова
ННП 21/2019 - ЕЛЕКТРОНСКО ИЗДАЊЕ - ЈЕДИНСТВЕНИ РЕГИСТАР - БАЗА ПОДАТАКА ПРАВНИХ ЛИЦА, СТР-А, СЗР-А, ПРЕДСТАВНИШТВА, МИНИСТАРСТАВА, ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДР. НА ТЕРИТОРИЈИ СРБИЈЕПозив
Захтев
02.04.2019. до 10 часова
ННП 22/2019 - ТРОШКОВИ ЧАСОПИСА И СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ - ЗБИРКА АКАТА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА У ОБЛАСТИ ВИДЕО-НАДЗОРА И ЕЛЕКТРОНСКЕ КОНТРОЛЕ ЗАПОСЛЕНИХ УЗ ОБАВЕЗНЕ МОДЕЛЕ ДОКУМЕНАТА У ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОНЕ БЕЗБЕДНОСТИПозив
Захтев
05.04.2019. до 12 часова
ННП 23/2019 - САВЕТОВАЊЕ - НОВИНЕ И ПРИМЕНА ОПШТИХ И ФИНАНСИЈСКИХ ПРОПИСА У ЈАВНОМ И У ПРИВАТНОМ СЕКТОРУПозив
Захтев
10.04.2019. до 12 часова
ННП 28/2019 - СЕМИНАР - КОРАК ПО КОРАК У СПРОВОЂЕЊУ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА ПО НАЦРТУ НОВОГ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМАПозив
Захтев
15.04.2019. до 12 часова
ННП 26/2019 - ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ АПАРАТА У КУХИЊИПозив
Захтев
18.04.2019. до 12 часова
ННП 29/2019 - ПРИПРЕМА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ИЗ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ
Позив
Захтев
19.04.2019. до 12 часова
ННП 30/2019 - ТРОШКОВИ ЧАСОПИСА И СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ- ЗБИРКА АКАТА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА У ОБЛАСТИ ВИДЕО - НАДЗОРА И ЕЛЕКТРОНСКЕ КОНТРОЛЕ ЗАПОСЛЕНИХ УЗ ОБАВЕЗНЕ МОДЕЛЕ ДОКУМЕНАТА У ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОНЕ БЕЗБЕДНОСТИПозив
Захтев
19.04.2019. до 12 часова
ННП 24/2019 - ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА(АНГАЖОВАЊЕ АУТОЦИСТЕРНЕ)
Позив
Захтев
23.04.2019. до 12 часова
ННП 25/2019 - ТРОШКОВИ ВЕРТИКАЛНЕ И ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У СКЛАДИШТУ
Позив
Захтев
23.04.2019. до 12 часова
ННП 27/2019 - ОДРЖАВАЊЕ ВАТРОГАСНОГ ВОЗИЛА - СЕРВИСПозив
Захтев
23.04.2019. до 12 часова
ННП 31/2019 - СЕМИНАР - КОРАК ПО КОРАК У СПРОВОЂЕЊУ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА ПО НАЦРТУ НОВОГ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМАПозив
Захтев
24.04.2019. до 12 часова
ННП 36/2019 - ДОБРА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ОД ИНСЕКАТА И НЕСЕЛЕКТИВНИ ХЕРБИЦИТ
Позив
Захтев
03.05.2019. до 12 часова
ННП 37/2019 - УСЛУГЕ - УСЛУГА СТРУЧНЕ ЕДУКАЦИЈЕ
Позив
Захтев
10.05.2019. до 12 часова
ННП 38/2019 - УСЛУГЕ - ТРЕНИНГ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ - 2019
Позив
Захтев
14.05.2019. до 12 часова
ННП 39/2019 - УСЛУГЕ - УСЛУГА СТРУЧНЕ ЕДУКАЦИЈЕ
Позив
Захтев
14.05.2019. до 12 часова
ННП 40/2019 - ДОБРА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ОД ИНСЕКАТА И НЕСЕЛЕКТИВНИ ХЕРБИЦИТ
Позив
Захтев
17.05.2019. до 12 часова
ННП 41/2019 - ЛЕТЊИ ВИВАЛДИ ЦМО ФОРУМПозив
Захтев
17.05.2019. до 12 часова
ННП 42/2019 - СЕМИНАР - УНОШЕЊЕ И ШИФРИРАЊЕ ПОДАТАКА ПРИ ПРИЈАВИ ЗАПОСЛЕНИХПозив
Захтев
17.05.2019. до 12 часова
ННП 43/2019 - ТРЕНИНГ - проДАВАЊЕПозив
Захтев
17.05.2019. до 12 часова
ННП 44/2019 - ТРОШКОВИ ЧАСОПИСА И СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ - КОМЕНТАР ЗАКОНА О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ И ЗБИРКА ПРОПИСА ИЗ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ
Позив
Захтев
24.05.2019. до 11 часова
ННП 45/2019 - ПРИПРЕМА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ИЗ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУПозив
Захтев
24.05.2019. до 11 часова
ННП 46/2019 - ТРЕНИНГ - INTEGRATIVE TEAM COACHING CERTIFICATEПозив
Захтев
28.05.2019. до 12 часова
ННП 47/2019 - ДОБРА - НАБАВКА БЕСПИЛОТНЕ ЛЕТЕЛИЦЕ - ДРОНА, СА ПРИПАДАЈУЋОМ ОПРЕМОМ ЗА НАДЗОР И УПРАВЉАЊЕ И СЕРТИФИКАТОМ И ОБУКОМ
Позив
Захтев
Питања
07.06.2019. до 12 часова
ННП 48/2019 - СЕМИНАР - КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ - ОД СЕЛЕКЦИЈЕ КАНДИДАТА ЗА ЗАПОСЛЕЊЕ ДО ПРЕВЕНЦИЈЕ И РАСВЕТЉАВАЊА ШТЕТНИХ ДОГАЂАЈАПозив
Захтев
04.06.2019. до 10 часова
ННП 49/2019 - УСЛУГЕ – АТЕСТИРАЊЕ, СЕРВИС И ПОПРАВКА ЕКСПЛОЗИОМЕТРАПозив
Захтев
10.06.2019. до 12 часова
ННП 50/2019 - ДОБРА – СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ОД ИНСЕКАТА И НЕСЕЛЕКТИВНИ ХЕРБИЦИТПозив
Захтев
14.06.2019. до 12 часова
ННП 52/2019 - УСЛУГЕ – ОДРЖАВАЊЕ ВАТРОГАСНОГ ВОЗИЛА-СЕРВИСПозив
Захтев
14.06.2019. до 12 часова
ННП 51/2019 - ОБУКА - СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И УПРАВЉАЊЕ СКЛАДИШТЕМПозив
Захтев
14.06.2019. до 10 часова
ННП 53/2019 - САВЕТОВАЊЕ - НОВИНЕ И АКТУЕЛНОСТИ У ФИНАНСИЈСКОМ, БУЏЕТСКОМ И ПРАВНОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА ПРИВРЕДНА ДРУШТВА, ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА И КОРИСНИКЕ ЈАВНИХ СРЕДСТАВАПозив
Захтев
26.06.2019. до 10 часова
ННП 54/2019 - УСЛУГА - УСЛУГА ПРАЊА ВОЗИЛА
Позив
Захтев
Одговор
02.07.2019. до 12 часова
ННП 55/2019 - УСЛУГА - УСЛУГА ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА

Позив
Захтев
Одговор
02.07.2019. до 12 часова
ННП 56/2019 - ДОБРА - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ САНИТАРИЈЕ
Позив
Захтев
08.07.2019. до 12 часова
ННП 57/2019 - САВЕТОВАЊЕ - НОВИНЕ И АКТУЕЛНОСТИ У ФИНАНСИЈСКОМ, БУЏЕТСКОМ И ПРАВНОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА ПРИВРЕДНА ДРУШТВА, ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА И КОРИСНИКЕ ЈАВНИХ СРЕДСТАВАПозив
Захтев
11.07.2019. до 10 часова
ННП 58/2019 - ОБУКА - ПОЈАМ, ОКВИР И ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА И УВОЂЕЊЕ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА У ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋАПозив
Захтев
15.07.2019. до 13 часова
ННП 59/2019 - НАБАВКА МОТОРНЕ КОСАЧИЦЕ
Позив
Захтев
18.07.2019. до 12 часова
ННП 62/2019 - СЕРВИС ИСПРАВЉАЧКО - ИНВЕРТОРСКОГ ПОСТРОЈЕЊА АКУ-БАТЕРИЈА У ЕНЕРГЕТСКОГ САЛИ НА ТЕРМИНАЛУ НОВИ САД
Позив
Захтев
24.07.2019. do 12 часова
ННП 62/2019 - СЕРВИС ИСПРАВЉАЧКО-ИНВЕРТОРСКОГ ПОСТРОЈЕЊА АКУ - БАТЕРИЈА У ЕНЕРГЕТСКОГ САЛИ НА ТЕРМИНАЛУ НОВИ САДПозив
Захтев
24.07.2019. do 12 часова
ННП 60/2019 - СЕРВИС ДИЗЕЛ АГРЕГАТА У ТРАФОСТАНИЦИ НА ТНСПозив
Захтев
24.07.2019. do 12 часова
ННП 63/2019 - УСЛУГЕ - ПРАЊЕ ПРОЗОРА, РАСВЕТНИХ ТЕЛА И ЧИШЋЕЊЕ ОЛУКА
Позив
Захтев
07.08.2019. do 12 часова
ННП 64/2019 - ДОБРА - НАБАВКА БЕСПИЛОТНЕ ЛЕТЕЛИЦЕ - ДРОНА, СА ПРИПАДАЈУЋОМ ОПРЕМОМ ЗА НАДЗОР И УПРАВЉАЊЕ И СЕРТИФИКАТОМ И ОБУКОМ
Позив
Захтев
07.08.2019. do 12 часова
ННП 65/2019 - ДОБРА - ИЗРАДА НАТПИСА, ЗНАКОВА И ТАБЛИ УПОЗОРЕЊАПозив
Захтев
15.08.2019. do 12 часова
ННП 66/2019 - ДОБРА - НАБАВКА СТРУЧНЕ ЕДУКАЦИЈЕ
Позив
Захтев
21.08.2019. do 12 часова
ННП 67/2019 - ДОБРА - НАБАВКА СТРУЧНЕ ЕДУКАЦИЈЕ
Позив
Захтев
27.08.2019. do 12 часова
ННП 68/2019 - ДОБРА - НАБАВКА СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ - ЕЛЕКТРОНСКО ПРАВНО ИЗДАЊЕ
ИНГ-ПРО
Позив
Захтев
26.08.2019. do 12 часова
ННП 69/2019 - ДОБРА - НАБАВКА СТРУЧНЕ ЕДУКАЦИЈЕ

Позив
Захтев
28.08.2019. do 12 часова
ННП 70/2019 - ДОБРА - НАБАВКА СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ
Позив
Захтев
26.08.2019. do 12 часова
ННП 71/2019 - САВЕТОВАЊЕ - НОВИ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ПРАКСИ
Позив
Захтев
05.09.2019. do 10 часова
ННП 72/2019 - ОБУКА - СТРУЧЊАК ЗА УПРАВЉАЊЕ ПОДАЦИМА О ЛИЧНОСТИПозив
Захтев
11.09.2019. do 10 часова
ННП 73/2019 - ЗБИРКА ОБРАЗАЦА ЗА ЕФИКАСНО УПРАВЉАЊЕ ФУНКЦИЈАМА КОНТРОЛИНГА: ФИНАНСИЈСКО ПЛАНИРАЊЕ, АНАЛИЗУ И ИЗВЕШТАВАЊЕПозив
Захтев
13.09.2019. do 10 часова
ННП 74/2019 - СЕМИНАРИ ИЗ ОБЛАСТИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМПозив
Захтев
18.09.2019. do 10 часова
ННП 75/2019 - ДОБРА - ИЗРАДА ВИЗИТ КАРТИ
Позив
Захтев
20.09.2019. do 12 часова
ННП 76/2019 - ЕДУКАТИВНИ ПРОГРАМ - КУРС - УГОВОРИ О ГРАЂЕЊУ ЗАСНОВАНИ НА ФИДИЦ-ОВИМ УСЛОВИМА УГОВОРА - НАПРЕДНИ КУРС

Позив
Захтев
23.09.2019. do 12 часова
ННП 77/2019 - ОБУКА ЗА СТИЦАЊЕ СЕРТИФИКАТА СТРУЧЊАК ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМПозив
Захтев
01.10.2019. do 10 часова
ННП 78/2019 - САВЕТОВАЊЕ - ЗАПОШЉАВАЊЕ, ЗАРАДЕ И ПРИПРЕМЕ ЗА ПОСЛОВАЊЕ ЈКП У 2020. - КАКО ПРЕВАЗИЋИ ОГРАНИЧЕЊА У ПРАКСИПозив
Захтев
03.10.2019. do 10 часова
ННП 79/2019 - УСЛУГА - СЕРВИС АПАРАТА ЗА ПРАЊЕ ТОПЛОМ ВОДОМ ПОД ПРИТИСКОМ
Позив
Захтев
10.10.2019. do 12 часова
ННП 80/2019 - УСЛУГА - ОДРЖАВАЊЕ КАМИОНА ЗАСТАВА - СЕРВИС
Позив
Захтев
11.10.2019. do 12 часова
ННП 81/2019 - РАДОВИ - УКОПАВАЊЕ СТАЦИОНАЖНИХ СТУБОВА – ОБАЛСКОГ ЗНАКА
Позив
Захтев
17.10.2019. do 12 часова
ННП 83/2019 - САВЕТОВАЊЕ - НОВИ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И ПЛАНИРАЊЕ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ
Позив
Захтев
17.10.2019. do 10 часова
ННП 82/2019 - ДОБРА - НАБАВКА БРАВАРСКОГ И ЕЛЕКТРИЧАРСКОГ АЛАТА

Позив
Захтев
17.10.2019. do 12 часова
ННП 84/2019 - ОСНОВНА ОБУКА - ПОСРЕДНИК- МЕДИЈАТОР

Позив
Захтев
17.10.2019. do 10 часова
ННП 85/2019 - ТРЕНИНГ- НОВИ ЗАКОНИ О РАЧУНОВОДСТВУ И РЕВИЗИЈИПозив
Захтев
22.10.2019. do 12 часова
ННП 86/2019 - РАДОВИ - УКОПАВАЊЕ СТАЦИОНАЖНИХ СТУБОВА
Позив
Захтев
31.10.2019. do 12 часова
ННП 87/2019 - СЕМИНАР - ИЗРАДА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА У СКЛАДУ СА СМЕРНИЦАМА ЗА 2020.Позив
Захтев
04.11.2019. do 10 часова
ННП 88/2019 - ПРОФИ ОБРАЧУН КАМАТА В6Позив
Захтев
05.11.2019. do 12 часова
ННП 89/2019 - ТРЕНИНГ - ПОРЕСКА И РАЧУНОВОДСТВЕНА АМОРТИЗАЦИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ, И УТВРЂИВАЊЕ ОДЛОЖЕНОГ ПОРЕЗАПозив
Захтев
08.11.2019. do 12 часова
ННП 90/2019 - ДОБРА - НАБАВКА КАБЛОВА
Позив
Захтев
12.11.2019. do 12 часова
ННП 91/2019 - ДОБРА - ИСПИТНИ ПРИБОР ЗА ТРЕТМАН ВОДЕ
Позив
Захтев
13.11.2019. do 12 часова
ННП 92/2019 - СТРУЧНА ЕДУКАЦИЈА - ОБУКА И ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРАПозив
Захтев
14.11.2019. do 12 часова
ННП 93/2019 - СЕРВИСИРАЊЕ КАФЕ АПАРАТАПозив
Захтев
28.11.2019. do 12 часова
ННП 94/2019 - ДОБРА - СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ АУТОМОБИЛА - УЉА МАЗИВА И ХЕМИКАЛИЈЕ
Позив
Захтев
02.12.2019. do 12 часова
ННП 95/2019 - ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК - ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА НА ШТАМПАНО ИЗДАЊЕ + Е-ИЗДАЊЕ 2020
Позив
Захтев
03.12.2019. do 12 часова
ННП 96/2019 - СЕМИНАР - РАДНИ СПОРОВИ КРОЗ СУДСКУ ПРАКСУПозив
Захтев
03.12.2019. do 12 часова
ННП 98/2019 - СЕМИНАР - УТВРЂИВАЊЕ БЕНЧМАРК ЦЕНЕ СИРОВЕ НАФТЕПозив
Захтев
04.12.2019. do 12 часова
ННП 97/2019 - УСЛУГЕ - ОДРЖАВАЊЕ ЖИЧАНЕ ОГРАДЕ
Позив
Захтев
06.12.2019. do 12 часова
ННП 99/2019 - ВАТРОГАСНА ТРИБИНА - ПЛАН РАДА И ЗАДАЦИ ВСС У НАРЕДНЕ ЧЕТИРИ ГОДИНЕПозив
Захтев
04.12.2019. do 12 часова
ННП 100/2019 - СЕМИНАР - ЗАКОН О РАДУ ИЗ СВИХ УГЛОВАПозив
Захтев
06.12.2019. do 12 часова
ННП 101/2019 - ТРЕНИНГ И СЕРТИФИКАЦИЈА - POINTS OF YOU PRACTICIONERПозив
Захтев
10.12.2019. do 12 часова
ННП 102/2019 - ДОБРА - МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
Позив
Захтев
16.12.2019. do 12 часова
ННП 103/2019 - ДОБРА - НАБАВКА ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ ЗА МОБИЛНУ ТЕЛЕФОНИЈУ
Позив
Захтев
20.12.2019. do 12 часова
ННП 104/2019 - СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ РАЧУНОВОДСТВЕНО-ФИНАНСИЈСКЕ ФОРЕНЗИКЕ
Позив
Захтев
13.12.2019. do 15:15 часова
ННП 105/2019 - ТРЕНИНГ - УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ДОБИТ И ПОРЕСКЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ И НАЈНОВИЈЕ ИЗМЕНЕ ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦАПозив
Захтев
24.12.2019. do 12:00 часова
ННП 106/2019 - ТРЕНИНГ - ПРИМЕНА НОВИХ ПРОПИСА О ПДВ-У ОД 1. ЈАНУАРА 2020. ГОДИНЕ И ДРУГЕ ПДВ АКТУЕЛНОСТИ
Позив
Захтев
23.12.2019. do 12:00 часова
ННП 107/2019 - УСЛУГЕ - ОДРЖАВАЊЕ ФОТОКОПИР АПАРАТА
Позив
Захтев
27.12.2019. do 12:00 часова
ННП 108/2019 - УСЛУГЕ - ОДРЖАВАЊЕ ТЕЛЕФОНСКИХ ЦЕНТРАЛА
Позив
Захтев
27.12.2019. do 12:00 часова
ННП 109/2019 - УСЛУГЕ - ГПС УСЛУГЕ
Позив
Захтев
27.12.2019. do 12:00 часова
ННП 110/2019 - ОСНОВНА ОБУКА ПОСРЕДНИКА - МЕДИЈАТОРА
Позив
Захтев
Обавештење


10.01.2020. do 12:00 часова
ННП 111/2019 - ПРИРУЧНИК - ГОВОРИ И ПИСАНА КОМУНИКАЦИЈА ЗА СВАКУ ПОСЛОВНУ ПРИЛИКУПозив
Захтев
10.01.2020. do 12:00 часова
Назив тендера Рок за достављање понуде
ННП 1/18 - СЕМИНАР - КОНТРОЛИНГ ЈАВНОГ СЕКТОРА
Позив
Захтев
14.03.2018. до 12 часова
ННП 2/18 - СЕМИНАР - КОПАОНИЧКИ ДАНИ ЈАВНИХ НАБАВКИ

Позив
Захтев
16.03.2018. до 12 часова
ННП 3/18 - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ОД ИНСЕКАТА И НЕСЕЛЕКТИВНИ ХЕРБИЦИД


Позив
Захтев
20.03.2018. до 12 часова
ННП 4/18 - УСЛУГА - НАБАВКА И НАСИПАЊЕ КАМЕНА НА БЛОК СТАНИЦАМА


Позив
Захтев
20.03.2018. до 12 часова
ННП 5/18 - ДОБРА - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНИХ АПАРАТА

Позив
Захтев
21.03.2018. до 12 часова
ННП 6/18 - ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА НА СТРУЧНУ ЛИТЕРАТУРУ

Позив
Захтев
20.03.2018. до 12 часова
ННП 7/18 - ЧАСОПИС - РАДНО ПРАВНИ САВЕТНИК ЗА 2018. ГОДИНУ

Позив
Захтев
23.03.2018. до 12 часова
ННП 8/18 - СЕМИНАР - КАКО УВЕСТИ СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ И ОБУКА ЗА ИНТЕРНЕ ПРОВЕРИВАЧЕПозив
Захтев
23.03.2018. до 12 часова
ННП 9/18 - КУРС - ОДШТЕТНИ ЗАХТЕВИ НА ГРАЂЕВИНСКИМ ПРОЈЕКТИМАПозив
Захтев
29.03.2018. до 12 часова
ННП 11/18 - УСЛУГЕ - УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА МОТОРА ЗА ЧАМАЦ СА РЕЗЕРВНИМ ДЕЛОВИМА
Позив
Захтев
30.03.2018. до 12 часова
ННП 10/18 - АНГАЖОВАЊЕ АУТО-ЦИСТЕРНЕ

Позив
Захтев
04.04.2018. до 12 часова
ННП 12/18 - СЕМИНАР - УСПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПОЗИТИВНЕ ДИСЦИПЛИНЕ НА РАДНОМ МЕСТУПозив
Захтев
04.04.2018. до 12 часова
ННП 13/18 - ЕЛЕКТРОНСКО ИЗДАЊЕ - ЈЕДИНСТВЕНИ РЕГИСТАР - БАЗА ПОДАТАКА ПРАВНИХ ЛИЦА, СТР-А, СЗР-А, ПРЕДСТАВНИШТВА, МИНИСТАРСТАВА, ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДР. НА ТЕРИТОРИЈИ СРБИЈЕПозив
Захтев
10.04.2018. до 12 часова
ННП 14/18 - СЕМИНАР - НОВИ ЗАКОН О ЕЛЕКТРОНСКОМ ПОСЛОВАЊУПозив
Захтев
10.04.2018. до 12 часова
ННП 15/18 - УСЛУГЕ - АТЕСТИРАЊЕ, СЕРВИС И ПОПРАВКА ЕКСПЛОЗИОМЕТРА
Позив
Захтев
13.04.2018. до 12 часова
ННП 16/18 - СЕМИНАР ИЗ ОБЛАСТИ ТРГОВИНЕ НАФТОМ И ДЕРИВАТИМА НАФТЕ
Позив
Захтев
13.04.2018. до 12 часова
ННП 17/18 - СЕМИНАР ИЗ ОБЛАСТИ УТВРЂИВАЊА БЕНЧМАРК ЦЕНА СИРОВЕ НАФТЕПозив
Захтев
13.04.2018. до 12 часова
ННП 18/18 - СЕМИНАР ИЗ ОБЛАСТИ МЕЂУНАРОДНЕ ТРГОВИНЕ
Позив
Захтев
13.04.2018. до 12 часова
ННП 19/18 - ДОБРА - НАБАВКА БРАВАРСКОГ И ЕЛЕКТРИЧАРСКОГ АЛАТА
Позив
Захтев
17.04.2018. до 12 часова
ННП 20/18 - СЕМИНАР - ИЗРАДА ПРАВИЛНИКА О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТАПозив
Захтев
18.04.2018. до 12 часова
ННП 21/18 - СЕМИНАР (ОБУКА) - ЗАКОН О ПОСТУПКУ УПИСА У КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ И ВОДОВА
Позив
Захтев
19.04.2018. до 12 часова
ННП 22/18 - ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ СЕРТИФИКАТА СЛУЖБЕНИКА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕПозив
Захтев
19.04.2018. до 12 часова
ННП 23/18 - ШКОЛА КОНТРОЛИНГА ШК - И КОНТРОЛИНГ И КОНТРОЛЕР
Позив
Захтев
22.04.2018. до 12 часова
ННП 24/18 - ДОБРА - НАБАВКА РЕЖИЈСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА
Позив
Захтев
26.04.2018. до 12 часова
ННП 25/18 - ДОБРА - НАБАВКА РУЧНОГ ХИДРАУЛИЧНОГ ВИЉУШКАРА
Позив
Захтев
27.04.2018. до 12 часова
ННП 26/18 - ОБУКА ЗА ПРУЖАЊЕ ПРВЕ ПОМОЋИПозив
Захтев
Одговор на питање
27.04.2018. до 12 часова
ННП 27/18 - СЕМИНАР - У СУСРЕТ НОВОМ ЗАКОНУ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Позив
Захтев
27.04.2018. до 12 часова
ННП 28/18 - ДОБРА - НАБАВКА ВИЗИТКАРТИПозив
Захтев
07.05.2018. до 12 часова
ННП 29/18 - ДОБРА - НАБАВКА РЕЖИЈСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА
Позив
Захтев
14.05.2018. до 12 часова
ННП 30/18 - ДОБРА - НАБАВКА РЕЖИЈСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА
Позив
Захтев
14.05.2018. до 12 часова
ННП 31/18 - ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА СЛУЖБЕНИКА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕПозив
Захтев
18.05.2018. до 12 часова
ННП 32/18 - УСЛУГЕ - ДЕМОНТАЖА И УКЛАЊАЊЕ ИСПРАВЉАЧКЕ СЕКЦИЈЕ НА МСП-А
Позив
Захтев
28.05.2018. до 12 часова
ННП 33/18 - СЕМИНАР - МЕНИЦА У ПОСЛОВНОЈ ПРАКСИПозив
Захтев
05.06.2018. до 10 часова
ННП 34/18 - УСЛУГЕ - ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА ЗА БиЗР
Позив
Захтев
07.06.2018. до 12 часова
ННП 36/18 - СЕМИНАР - ЕЛЕКТРОНСКО КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
Позив
Захтев
14.06.2018. до 12 часова
ННП 35/18 - КУРС ЗА МЕЂУНАРОДНЕ ИНЖЕЊЕРЕ И ТЕХНОЛОГЕ ЗАВАРИВАЊА ИWЕ/ИWТПозив
Захтев
14.06.2018. до 12 часова
ННП 37/18 - ДОБРА - НАБАВКА РЕЖИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА – ТАБЛЕ И РАМОВИ
Позив
Захтев
19.06.2018. до 12 часова
ННП 38/18 - ДОБРА - НАБАВКА ВИЗИТКАРТИ
Позив
Захтев
18.06.2018. до 12 часова
ННП 40/18 - УСЛУГЕ КОРИШЋЕЊА ПОРТАЛА WWW.SCORING.RS И МОНИТОРИНГ
Позив
Захтев
20.06.2018. до 12 часова
ННП 41/18 - ЕДУКАЦИЈА И СЕРТИФИКАЦИЈА - КОГНИТИВНО БИХЕЈВИОРАЛНИ КОУЧИНГПозив
Захтев
22.06.2018. до 12 часова
ННП 42/18 - УСЛУГА - УСЛУГА ПРАЊА ВОЗИЛА
Позив
Захтев
02.07.2018. до 12 часова
ННП 43/18 - УСЛУГА - УСЛУГА ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА
Позив
Захтев
02.07.2018. до 12 часова
ННП 45/18 - СЕМИНАР - ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА

Позив
Захтев
29.06.2018. до 10 часова
ННП 44/18 - ОБУКА - WORDPRESSПозив
Захтев
29.06.2018. до 10 часова
ННП 46/18 - ЕДУКАЦИЈА - ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ О ПДВ И ПРИМЕНА КОРИСНИЧКОГ УПУТСТВА ЗА САСТАВЉАЊЕ ПРЕГЛЕДА ОБРАЧУНА ПДВПозив
Захтев
06.07.2018. до 12 часова
ННП 47/18 - ПОТРОШНИ САНИТАРНИ МАТЕРИЈАЛ
Позив
Захтев
16.07.2018. до 10 часова
ННП 48/18 - НАБАВКА И УГРАДЊА ТРАКАСТИХ ЗАВЕСА И КОМАРНИКАПозив
Захтев
Одговор на питање 1
19.07.2018. до 12 часова
ННП 49/18 - НАБАВКА ПРОТИВПОЖАРНИХ СРЕДСТАВА
Позив
Захтев
18.07.2018. до 12 часова
ННП 50/18 - ШКОЛА КОНТРОЛИНГА - ШК-ИИ И ИВ КОНТРОЛИНГ И КОНТРОЛЕРПозив
Захтев
20.07.2018. до 10 часова
ННП 51/18 - ДОБРА - ИЗРАДА НАТПИСА, ЗНАКОВА И ТАБЛИ УПОЗОРЕЊА
Позив
Захтев
31.07.2018. до 12 часова
ННП 53/18 - ДОБРА - ПОТРОШНИ САНИТАРНИ МАТЕРИЈАЛПозив
Захтев
08.08.2018. до 12 часова
ННП 52/18 - ОБУКА - МОНТАЖА И ОДРЖАВАЊЕ „ЕX“ ОПРЕМЕПозив
Захтев
02.08.2018. до 12 часова
ННП 54/18 - ДОБРА - ЧАСОПИС - АРАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И ЛИЦА ВАН РАДНОГ ОДНОСАПозив
Захтев
09.08.2018. до 12 часова
ННП 55/18 - УСЛУГА - ЧАСОПИС - ЕЛЕКТРОНСКО ПРАВНО ИЗДАЊЕ ИНГ ПРОПозив
Захтев
14.08.2018. до 12 часова
ННП 55/18 - УСЛУГА - ЧАСОПИС - ЕЛЕКТРОНСКО ПРАВНО ИЗДАЊЕ ИНГ ПРОПозив
Захтев
14.08.2018. до 12 часова
ННП 56/18 - УСЛУГА - ОБУКЕ, СЕМИНАРИ, КОНФЕРЕНЦИЈЕ, СИМПОЗИЈУМИ ИЗ ОБЛАСТИ МЕНАЏМЕНТА - НОВИ ЗАКОН О ЈНПозив
Захтев
14.08.2018. до 12 часова
ННП 57/18 - ДОБРА - ИЗРАДА НАТПИСА, ЗНАКОВА И ТАБЛИ УПОЗОРЕЊАПозив
Захтев
21.08.2018. до 12 часова
ННП 58/18 - УСЛУГЕ - ПРАЊЕ ПРОЗОРА, РАСВЕТНИХ ТЕЛА И ЧИШЋЕЊЕ ОЛУКАПозив
Захтев
03.09.2018. до 12 часова
ННП 59/18 - УСЛУГЕ - АТЕСТИРАЊЕ, СЕРВИС И ПОПРАВКА ЕКСПЛОЗИОМЕТАРА
Позив
Zahtev
10.09.2018. до 12 часова
ННП 60/18 - САВЕТОВАЊЕ - НОВИНЕ И ПРИМЕНА ОПШТИХ И ФИНАНСИЈСКИХ ПРОПИСА У ЈАВНОМ И ПРИВАТНОМ СЕКТОРУПозив
Захтев
11.09.2018. до 12 часова
ННП 61/18 - ДОБРА - НАБАВКА БРАВАРСКОГ И ЕЛЕКТРИЧАРСКОГ АЛАТА
Позив
Захтев
14.09.2018. до 12 часова
ННП 62/18 - ВАТРОГАСНИ КОНГРЕС И ВАТРОГАСНИ СЕМИНАР 2018Позив
Захтев
19.09.2018. до 12 часова
ННП 63/18 - СЕМИНАР - РАЗРЕШЕЊЕ ПУТА КА ПОСЛОВНОЈ ИЗВРСНОСТИ - ЕФQМ МОДЕЛПозив
Захтев
21.09.2018. до 12 часова
ННП 64/18 - ФОРУМ - ЈЕСЕЊИ ВИВАЛДИ ХР ФОРУМПозив
Захтев
21.09.2018. до 12 часова
ННП 65/18 - СЕМИНАР - РАДНО И СОЦИЈАЛНО ПРАВО У СРБИЈИ ДАНАС - МЕЂУНАРОДНО САВЕТОВАЊЕПозив
Захтев
26.09.2018. до 12 часова
ННП 66/18 - СЕМИНАРИ ИЗ ОБЛАСТИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМПозив
Захтев
27.09.2018. до 12 часова
ННП 67/18 - УСЛУГА - СЕРВИС АПАРАТА ЗА ПРАЊЕ ТОПЛОМ ВОДОМ ПОД ПРИТИСКОМ
Позив
Захтев
02.10.2018. до 12 часова
ННП 68/18 - ДОБРА - НАБАВКА ОТИРАЧА ЗА ОБЈЕКАТ ВАТРОГАСНИЦЕ
Позив
Захтев
02.10.2018. до 12 часова
ННП 69/18 - УСЛУГЕ - АНГАЖОВАЊЕ ДИЗАЛИЦЕ И БАГЕРА

Позив
Захтев
08.10.2018. до 12 часова
ННП 70/18 - ДОБРА - ИЗРАДА ОПОМЕНИЦА ЗА ДН2

Позив
Захтев
08.10.2018. до 12 часова
ННП 71/18 - ДОБРА - ИЗРАДА СТАЦИОНАЖНИХ СТУБОВА ЗА ДН2

Позив
Захтев
08.10.2018. до 12 часова
ННП 72/18 - ДОБРА - ПЕРИОДИЧНА КОНТРОЛА ЕНЕРГЕТСКИХ ТРАНСФОРМАТОРА АНАЛИЗОМ УЗОРАКА УЉА
Позив
Захтев
09.10.2018. до 12 часова
ННП 73/18 - УСЛУГА - УСЛУГА ОДРЖАВАЊА КАМИОНА И ПРИПАДАЈУЋЕ ДИЗАЛИЦЕ
Позив
Захтев
09.10.2018. до 12 часова
ННП 74/18 - КОМПЛЕТ ФИДИЦ ИЗДАЊА
Позив
Захтев
09.10.2018. до 12 часова
ННП 75/18 - РАДИОНИЦА - УПРАВЉАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈСКИМ ПРОМЕНАМА АЛАТИМА ТРАНСАКЦИОНЕ АНАЛИЗЕ МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА СА INTACT ACADEMY GOTEBORG
Позив
Захтев
09.10.2018. до 12 часова
ННП 77/18 - САВЕТОВАЊЕ - НОВИНЕ И АКТУЕЛНОСТИ У ПОРЕСКОМ, РАЧУНОВОДСТВЕНОМ, ФИНАНСИЈСКОМ, БУЏЕТСКОМ И ПРАВНОМ ПОСЛОВАЊУ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА, ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
Позив
Захтев
16.10.2018. до 12 часова
ННП 76/18 - ПРИРУЧНИК - УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ- ЗАКОН И ПРАКСА (ШТАМПАНО ИЗДАЊЕ)Позив
Захтев
16.10.2018. до 12 часова
ННП 78/18 - ДОБРА - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЕX ОПРЕМУ
Позив
Захтев
18.10.2018. до 12 часова
ННП 79/18 - СЕМИНАР - ЕДУКАЦИЈА - ИЗРАДА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ У ЈП У СКЛАДУ СА СМЕРНИЦАМА ЗА 2019. ГОДИНУПозив
Захтев
17.10.2018. до 12 часова
ННП 80/18 - ТРОШКОВИ ЧАСОПИСА И СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ - ЧАСОПИС РЕВИЗОР
Позив
Захтев
22.10.2018. до 12 часова
ННП 81/18 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА КОТЛАРНИЦЕ - ХВАТАЧ НЕЧИСТОЋЕ Y ТИП ЗА ПАРУ СА ПРИРУБНИЧКИМ СПОЈЕМ ДН80 ПН16Позив
Захтев
05.11.2018. до 12 часова
ННП 82/18 - ЗБИРКА ОБРАЗАЦА ЗА ЕФИКАСНО УПРАВЉАЊЕ ФУНКЦИЈАМА КОНТРОЛИНГА: ФИНАНСИЈСКО ПЛАНИРАЊЕ, АНАЛИЗУ И ИЗВЕШТАВАЊЕ
Позив
Захтев
09.11.2018. до 12 часова
ННП 83/18 - ПРОФИ ОБРАЧУН КАМАТЕ
Позив
Захтев
09.11.2018. до 12 часова
ННП 84/18 - ДОБРА - НАБАВКА ОСТАЛОГ РЕЖИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛАПозив
Захтев
13.11.2018. до 12 часова
ННП 85/18 - УСЛУГА - ОБУКЕ, СЕМИНАРИ , КОНФЕРЕНЦИЈЕ, СИМПОЗИЈУМИ ИЗ ОБЛАСТИ ТОП МЕНАЏМЕНТА
Позив
Захтев
16.11.2018. до 12 часова
ННП 86/18 - ДОБРА - ИЗРАДА ЦЕВИ ЗА СТАЦИОНАЖНЕ СТУБОВЕ ЗА ДН2
Позив
Захтев
16.11.2018. до 12 часова
ННП 87/18 - УСЛУГА - ОБУКЕ, СЕМИНАРИ , КОНФЕРЕНЦИЈЕ, СИМПОЗИЈУМИ ИЗ ОБЛАСТИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМПозив
Захтев
16.11.2018. до 12 часова
ННП 88/18 - СЕМИНАР - ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. И КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ У ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
Позив
Захтев
22.11.2018. до 10 часова
ННП 89/18 - ЧАСОПИС „ПОРЕЗИ И РАЧУНОВОДСТВО“Позив
Захтев
23.11.2018. до 10 часова
ННП 90/18 - ДОБРА - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА КОТЛАРНИЦЕПозив
Захтев
30.11.2018. до 12 часова
ННП 91/18 - СЕМИНАР - НОВИ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМАПозив
Захтев
30.11.2018. до 12 часова
ННП 92/18 - УСЛУГА - СЕРВИС АПАРАТА ЗА ПРАЊЕ ТОПЛОМ ВОДОМ ПОД ПРИТИСКОМ
Позив
Захтев
03.12.2018. до 12 часова
ННП 93/18 - РАДОВИ - УКОПАВАЊЕ СТАЦИОНАЖНИХ СТУБОВА
Позив
Захтев
03.12.2018. до 12 часова
ННП 94/18 - ДОБРА - МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

Позив
Захтев
06.12.2018. до 12 часова
ННП 95/18 - УСЛУГЕ - ОДРЖАВАЊА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА
Позив
Захтев
07.12.2018. до 12 часова
ННП 96/18 - ОБУКА - ВОРДПРЕСПозив
Захтев
05.12.2018. до 12 часова
ННП 97/18 - ЧАСОПИС „РАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА“Позив
Захтев
06.12.2018. до 12 часова
ННП 98/18 - ДОБРА - СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
Позив
Захтев
10.12.2018. до 12 часова
ННП 99/18 - УСЛУГЕ - УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ФОТОКОПИР АПАРАТА
Позив
Захтев
11.12.2018. до 12 часова
ННП 100/18 - ДОБРА - НАБАВКА ОСТАЛОГ РЕЖИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛАПозив
Захтев
11.12.2018. до 12 часова
ННП 101/18 - ОДРЖАВАЊЕ ТЕЛЕФОНСКИХ ЦЕНТРАЛА И ИНСТАЛАЦИЈА И ФАКС АПАРАТАПозив
Захтев
20.12.2018. до 12 часова
ННП 102/18 - ТАБЛЕТИРАНА НЕЈОДИРАНА СОПозив
Захтев
19.12.2018. до 12 часова
ННП 103/18 - XВИИ ТРИБИНА ВАТРОГАСНОГ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕПозив
Захтев
19.12.2018. до 12 часова
ННП 104/18 - ОДРЖАВАЊЕ ТЕЛЕФОНСКИХ ЦЕНТРАЛА И ИНСТАЛАЦИЈА И ФАКС АПАРАТАПозив
Захтев
28.12.2018. до 12 часова
ННП 106/18 - ЧАСОПИС „ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК”
Позив
Захтев
28.12.2018. до 10 часова
ННП 105/18 - УСЛУГЕ - ТРОШКОВИ ГПС УСЛУГЕ
Позив
Захтев
11.01.2019. до 12 часова
Назив тендера Рок за достављање понуде
ННП 134/2017 - УСЛУГЕ - ГПС УСЛУГА
Позив
Захтев
12.01.2018. до 12:00 часова
ННП 133/2017 - ДОБРА - СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ АУТОМОБИЛА
Позив
Захтев
28.12.2017. до 12:00 часова
ННП 132/2017 - УСЛУГЕ - УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ЧИШЋЕЊА СЕПАРАТОРА ЗАУЉЕНИХ ВОДА
Позив
Захтев
28.12.2017. до 12:00 часова
ННП 131/2017 - УСЛУГЕ - ЗАМЕНА РЕФЕРЕНТНЕ СОНДЕ НА СИСТЕМУ КАТОДНЕ ЗАШТИТЕ
Позив
Захтев
27.12.2017. до 12:00 часова
ННП 130/2017 - ДОБРА - НАБАВКА ЗИДНИХ ОГЛЕДАЛА
Позив
Захтев
25.12.2017. до 12:00 часова
ННП 129/2017 - ДОБРА - НАБАВКА КАБЛОВА
Позив
Захтев
25.12.2017. до 12:00 часова
ННП 129/2017 - ДОБРА - НАБАВКА КАБЛОВА
Позив
Захтев
25.12.2017. до 12:00 часова
ННП 128/2017 - ДОБРА - СРЕДСТВА ЗА ПОДМАЗИВАЊЕ
Позив
Захтев
25.12.2017. до 12:00 часова
ННП 127/2017 - ДОБРА - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СИСТЕМ ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА
Позив
Захтев
25.12.2017. до 12:00 часова
ННП 126/2017 - УСЛУГЕ - ХЕМИЈСКО УНИШТАВАЊЕ КОРОВА
Позив
Захтев
25.12.2017. до 12:00 часова
ННП 125/2017 - НАБАВКА ДРЕНАЖНЕ ЗАПОРНЕ АРМАТУРЕПозив
Захтев
26.12.2017. до 12:00 часова
ННП 124/2017 - РАДИОНИЦА - ОКВИРНИ СПОРАЗУМ У ЈАВНИМ НАБАВКАМАПозив
Захтев
22.12.2017. до 12:00 часова
ННП 123/2017 - ОБУКА ЗА РАД НА ПОРТАЛУ ЦРОСОПозив
Захтев
19.12.2017. до 12:00 часова
ННП 121/2017 - УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ТЕЛЕФОНСКИХ ЦЕНТРАЛА И ФАКС АПАРАТА
Позив 1
Захтев 1
Позив 2
Захтев 2
19.12.2017. до 12:00 часова
ННП 120/2017 - УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ФОТОКОПИР АПАРАТА
Позив
Захтев
15.12.2017. до 12:00 часова
ННП 119/17- POY АЛАТ - FACESПозив
Захтев
12.12.2017. до 10:00 часова
ННП 118/2017 - ХР ДВА СЛОВА А ТОЛИКО МУКЕПозив
Захтев
08.12.2017. до 10:00 часова
ННП 117/2017 - ЗБИРКА ОБАВЕЗНИХ И ОПЦИОНИХ ОПШТИХ АКАТА ИЗ ОБЛАСТИ РАДНИХ ОДНОСАПозив
Захтев
08.12.2017. до 12:00 часова
ННП 116/2017 - ПРИМЕНА БИМ ТЕХНОЛОГИЈЕ НА ГРАЂЕВИНСКИМ ПРОЈЕКТИМАПозив
Захтев
06.12.2017. до 12:00 часова
ННП 115/2017 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ У ИНДУСТРИЈИПозив
Захтев
07.12.2017. до 12:00 часова
ННП 114/2017 - КОПАОНИЧКА ШКОЛА ПРИРОДНОГ ПРАВАПозив
Захтев
06.12.2017. до 12:00 часова
ННП 113/2017 - ПРИПРЕМА ЗА САСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈАПозив
Захтев
05.12.2017. до 12:00 часова
ННП 112/2017 - СРЕДСТВА ТЕХНИЧКЕ ХЕМИЈЕПозив
Захтев
01.12.2017. до 12:00 часова
ННП 111/2017 - ТАБЛЕТИРАНА НЕЈОДИРАНА СОПозив
Захтев
01.12.2017. до 12:00 часова
ННП 110/2017 - СРЕДСТВА ЗА ТРЕТМАН ВОДЕПозив
Захтев
01.12.2017. до 12:00 часова
ННП 109/17 - КОПАОНИЧКА ШКОЛА ПРИРОДНОГ ПРАВАПозив
Захтев
30.11.2017. до 10:00 часова
НП 107/2017 - РАЗНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ- ПОСТАВЉАЊЕ СТАЦИОНАЖНИХ СТУБОВАПозив
Захтев
30.11.2017. до 12:00 часова
ННП 106/2017 - НАБАВКА ДРЕНАЖНЕ ЗАПОРНЕ АРМАТУРЕ.
Позив
Захтев
30.11.2017. до 12:00 часова
ННП 108/2017 - ОБУКА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈАМАПозив
Захтев
24.11.2017. до 14:00 часова
ННП 105/2017- СЕМИНАР- СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТАПозив
Захтев
22.11.2017. до 12:00 часова
ННП 104/2017- СЕМИНАР- РАДНО ПРАВО И РАДНИ СПОРОВИ КРОЗ СУДСКУ ПРАКСУ
Позив
Захтев
21.11.2017. до 12:00 часова
ННП 103/2017- СЕМИНАР- КАДРОВСКА ЕВИДЕНЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ
Позив
Захтев
21.11.2017. до 12:00 часова
ННП 102/2017 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СИСТЕМ ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА
Позив
Захтев
22.11.2017. до 12:00 часова
ННП 101/2017 - НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ПОДМАЗИВАЊЕ
Позив
Захтев
22.11.2017. до 12:00 часова
ННП 100/2017 - АТЕСТИРАЊЕ, СЕРВИС И ПОПРАВКА ЕКСПЛОЗИОМЕТРА
Позив
Захтев
17.11.2017. до 12:00 часова
ННП 099/2017 - ПРОФИ ОБРАЧУН КАМАТЕПозив
Захтев
15.11.2017. до 10:00 часова
ННП 097/2017 - ДИЗАЈН ПРОЦЕСА ЗА POY ПРАКТИЧАРЕПозив
Захтев
17.11.2017. до 12:00 часова
ННП 098/2017 - НАБАВКА ТАБЛИ УПОЗОРЕЊА
Позив
Захтев
17.11.2017. до 12:00 часова
ННП 096/2017 - НАБАВКА ВИЗИТКАРТИ
Позив
Захтев
06.11.2017. до 12:00 часова
ННП 095/2017 - СРЕДСТВА ЗА ОДМАШЋИВАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ
Позив
Захтев
06.11.2017. до 12:00 часова
ННП 094/2017 - НАБАВКА ПРОТИВПОЖАРНИХ СРЕДСТАВА
Позив
Захтев
03.11.2017. до 12:00 часова
ННП 093/2017 - ДИГИТАЛНИ ЛЕД САТ ЗА САЛУ ОПЕРАТЕРА НА ТНС И МСПА
Позив
Захтев
03.11.2017. до 12:00 часова
ННП 092/2017 - САВЕТОВАЊЕ - „ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА”Позив
Захтев
25.10.2017. до 12:00 часова
ННП 091/2017 - МАРКЕТИНГ КАО НАЧИН ИНВЕСТИРАЊА У ПРЕДУЗЕЋЕПозив
Захтев
31.10.2017. до 10:00 часова
ННП 090/2017 - СЕМИНАРИ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ ОБУКЕ ИЗ ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА -
ОРГАНИЗАЦИОНА ТРАНСАКЦИОНА АНАЛИЗА
Позив
Захтев
31.10.2017. до 10:00 часова
ННП 089/2017 - НОВА ЕВИДЕНЦИЈА ПДВ, САСТАВЉАЊЕ ПРЕГЛЕДА ОБРАЧУНА ПДВ ОД 1. ЈАНУАРА 2018. ГОДИНЕПозив
Захтев
24.10.2017. до 12:00 часова
ННП 088/2017 - СЕМИНАРИ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ ОБУКЕ ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА И ОДНОСА СА ЈАВНОШЋУ - ФОРУМ - МАРКЕТИНГ И КОМУНИКАЦИЈЕПозив
Захтев
20.10.2017. до 12:00 часова
ННП 087/2017 - НАБАВКА ИНТЕРФОНСКОГ СИСТЕМА

Позив
Захтев

Захтев 2
Питање 1
23.10.2017. до 12:00 часова
ННП 086/2017 - ГОДИШЊИ НАДЗОР АУДИТ СТАНДАРДА
Позив
Захтев
20.10.2017. до 12:00 часова
ННП 085/2017 - ЕДУКАЦИЈА ИЗ ОБЛАСТИ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ТРГОВИНЕ НАФТОМ И ДЕРИВАТИМА НАФТЕ У РС
Позив
Захтев
11.10.2017. до 10:00 часова
ННП 084/2017 - НАБАВКА И ЗАМЕНА ТРАКАСТИХ ЗАВЕСА
Позив
Захтев
13.10.2017. до 12:00 часова
ННП 083/2017 - ОБУКА ЗА ИНТЕРНЕ ПРОВЕРИВАЧЕ
Позив
Захтев
04.10.2017. до 14:00 часова
ННП 082/2017 - ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА
Позив
Захтев
06.10.2017. до 12:00 часова
ННП 081/2017 - НОВИНЕ И АКТУЕЛНОСТИ У ПОРЕСКОМ, РАЧУНОВОДСТВЕНОМ, ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ЈП
Позив
Захтев
02.10.2017. до 10:00 часова
ННП 080/2017 - СЕМИНАР - РАДИОНИЦА - ДАНИ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Позив
Захтев
28.09.2017. до 12 часова
ННП 079/2017 - НАПРЕДНИ ЕXЦЕЛ - КРЕИРАЊЕ И ПРИМЕНА ПИВОТ ТАБЕЛЕ У ПОСЛОВНЕ СВРХЕ - ПРАКТИЧНА РАДИОНИЦА
Позив
Захтев
27.09.2017. до 12 часова
ННП 078/2017 - ВИБРОДИЈАГНОСТИЧКА КОНТРОЛА И ПРОВЕРА САОСНОСТИ ЛИНИЈСКИХ ПУМПНИХ АГРЕГАТА П-5601, П-5602 И П-5603.
Позив
Захтев
02.10.2017. до 10 часова
ННП 077/2017 - РАЗНИ БРАВАРСКИ РАДОВИ
Позив
Захтев
28.09.2017. до 12 часова
ННП 076/2017 - ЗАМЕНА СВЕТИЉКИ НА СТУБОВИМА УЛИЧНЕ РАСВЕТЕПозив
Захтев
27.09.2017. до 12 часова
ННП 075/2017 - АНГАЖОВАЊЕ ДИЗАЛИЦЕ И БАГЕРА
Позив
Захтев
25.09.2017. до 12 часова
ННП 074/2017 - АТЕСТИРАЊЕ, СЕРВИС И ПОПРАВКА ЕКСПЛОЗИОМЕТРА
Позив
Захтев
25.09.2017. до 12 часова
ННП 073/2017 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СИСТЕМ ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА
Позив
Захтев
22.09.2017. до 12 часова
ННП 072/2017 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СИСТЕМ ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊАПозив
Захтев
22.09.2017. до 12 часова
ННП 071/2017 - НАБАВКА И НАСИПАЊЕ КАМЕНА НА БЛОК СТАНИЦАМАПозив
Захтев
22.09.2017. до 12 часова
НП 070/2017 - РАДИОНИЦА - ФИНАНСИЈСКИ КОНТРОЛИНГ У ПРАКСИПозив
Захтев
19.09.2017. до 12 часова
ННП 069/2017 - СЕМИНАР - ПРВА ИСКУСТВА У ПРИМЕНИ НОВОГ ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУПозив
Захтев
18.09.2017. до 12 часова
ННП 067/2017 - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ОД ИНСЕКАТА


Позив
Захтев
11.09.2017. до 12 часова
ННП 065/2017 - ОБУКА ЗА МОНТАЖУ И ОДРЖАВАЊЕ „ЕX“ ОПРЕМЕ


Позив
Захтев
13.09.2017. до 12 часова
ННП 066/2017 - СРЕДСТВА ЗА ОДМАШЋИВАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ


Позив
Захтев
11.09.2017. до 12 часова
ННП 64/2017 - СЕМИНАР ИЗ ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈА, РАЧУНОВОДСТВА, КОНТРОЛИНГА...


Позив
Захтев
29.08.2017. до 12 часова
ННП 63/2017 - НАБАВКА КОНТЕЈНЕРА ЗА СЕЛЕКТИВНО РАЗДВАЈАЊЕ ОТПАДА


Позив
Захтев
31.08.2017. до 12 часова
ННП 62/2017 - МРЕЖА ЗА ПОКРИВАЊЕ КОНТЕЈНЕРА И ТРАКА ЗА ЗАТЕЗАЊЕ ТОВАРА НА КАМИОНУ


Позив
Захтев Партија 1
Захтев Партија 2
31.08.2017. до 12 часова
ННП 61/2017 - ИЗРАДА НАТПИСА, ЗНАКОВА И ТАБЛИ УПОЗОРЕЊА


Позив
Захтев
28.08.2017. до 12 часова
ННП 60/2017 - ИСПИТНИ ПРИБОР ЗА ТРЕТМАН ВОДЕ

Позив
Захтев
28.08.2017. до 12 часова
ННП 57/2017 - САНАЦИЈА МОКРИХ ЧВОРОВА У ПАНЧЕВУ

Позив
Захтев
24.08.2017. до 12 часова
ННП 59/2017 - СЕМИНАР ИЗ ОБЛАСТИ ПРАВА
Позив
Захтев
28.08.2017. до 12 часова
ННП 56/2017 - АТЕСТИРАЊЕ, СЕРВИС И ПОПРАВКА ЕКСПЛОЗИОМЕТРА
Позив
Захтев
24.08.2017. до 12 часова
ННП 58/2017 - СЕМИНАР ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Позив
Захтев
28.08.2017. до 12 часова
ННП 55/2017 - СЕРВИСИРАЊЕ МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ ТОПЛОМ ВОДОМ ПОД ПРИТИСКОМПозив
Захтев
21.08.2017. до 12 часова
ННП 54/2016 - УСЛУГА ОДРЖАВАЊА КАМИОНА И ПРИПАДАЈУЋЕ ДИЗАЛИЦЕ
Позив
Захтев
24.08.2017. до 12 часова
ННП 53/2017 - ТРОШКОВИ ЧАСОПИСА И СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ - ЕЛЕКТРОНСКО ПРАВНО ИЗДАЊЕ ИНГ ПРО
Позив
Захтев
15.08.2017. до 12 часова
ННП 52/2017 - СЕРВИС ДИЗЕЛ АГРЕГАТА У ТРАФОСТАНИЦИ НА ТНС
Позив
Захтев
18.08.2017. до 12 часова
ННП 51/2017 - НАБАВКА И НАСИПАЊЕ КАМЕНА НА БЛОК СТАНИЦАМА
Позив
Захтев
18.08.2017. до 12 часова
ННП 50/17 - ТРОШКОВИ ЧАСОПИСА И СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ - ЗБИРКА ПРАКТИЧНИХ УПУТСТАВА И УЗОРАКА ЗА ЕФИКАСНО УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
Позив
Захтев
08.08.2017. до 12 часова
ННП 49/17 - НАБАВКА МЕТАЛНИХ БУРАДИ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ОТПАДА- МЕТАЛНА БУРАД ЗАПРЕМИНЕ 200 Л
Позив
Захтев
09.08.2017. до 12 часова
ННП 48/2017 - МРЕЖА ЗА ПОКРИВАЊЕ КОНТЕЈНЕРА И ТРАКА ЗА ЗАТЕЗАЊЕ ТОВАРА НА КАМИОНУ
Позив
Захтев Партија 1

Захтев Партија 2
08.08.2017. до 12 часова
ННП 47/2017 - НАБАВКА ПРАГОВА СА УГРАДЊОМ НА УЛАСКУ У ТУНЕЛ У Р ЗОНИ
Позив
Захтев
04.08.2017. до 12 часова
ННП 46/2017 - САНАЦИЈА МОКРИХ ЧВОРОВА У ПАНЧЕВУ
Позив
Захтев
07.08.2017. до 12 часова
ННП 45/17- XИX МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА- ОБЛАСТ КОРОЗИЈА, ЗАШТИТА МАТЕРИЈАЛА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Позив
Захтев
25.07.2017. до 10 часова
ННП 44/17- ИСПИТИВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА РАД (ЕЛ. РУКАВИЦЕ, ЧИЗМЕ, МОТКЕ, ДИЗАЛИЦЕ) Позив
Захтев
26.07.2017. до 12 часова
ННП 43/2017 - НАБАВКА РЕЖИЈСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА
Позив
Захтев
14.07.2017. до 12 часова
ННП 42/2017 - ЗБРИЊАВАЊЕ ЗАУЉЕНИХ ВОДА ИЗ СИСТЕМА ТЕХНОЛОШКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА ТНС
Позив
Захтев
14.07.2017. до 12 часова
ННП 41/2017 - НАБАВКА ПРАГОВА СА УГРАДЊОМ НА УЛАСКУ У ТУНЕЛ У Р ЗОНИ
Позив
Захтев
14.07.2017. до 12 часова
ННП 39/2017 - УСЛУГА ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА
Позив
Захтев
12.07.2017. до 12 часова
ННП 40/2016 - УСЛУГА ПРАЊА ВОЗИЛА
Позив
Захтев
12.07.2017. до 12 часова
ННП 38/2017- СЕРВИС ИСПРАВЉАЧКО-ИНВЕРТОРСКОГ ПОСТРОЈЕЊА АКУ-БАТЕРИЈА У ЕНЕРГЕТСКОЈ САЛИ НА ТЕРМИНАЛУ НОВИ САД
Позив
Захтев
12.07.2017. до 12 часова
ННП 36/2017 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЕX ОПРЕМУ
Позив
Захтев
30.06.2017. до 12 часова
ННП 37/2017 - НАБАВКА РЕЖИЈСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛАПозив
Захтев
16.06.2017. до 12 часова
ННП 33/2017 - СЕРВИС ИСПРАВЉАЧА АКУМУЛАТОРСКИХ БАТЕРИЈА У ТРАФО-СТАНИЦИ НА ТНСПозив
Захтев
15.06.2017. до 12 часова
ННП 32/2017 - СЕРВИС ИСПРАВЉАЧКО-ИНВЕРТОРСКОГ ПОСТРОЈЕЊА АКУ-БАТЕРИЈА У ЕНЕРГЕТСКОЈ САЛИ НА ТЕРМИНАЛУ НОВИ САДПозив
Захтев
15.06.2017. до 12 часова
ННП 35/2017 - УСЛУГА КОРИШЋЕЊА ПОРТАЛА WWW.СЦОРИНГ.РС И МОНИТОРИНГПозив
Захтев
12.06.2017. до 12 часова
ННП 34/2017 - ПОТРОШНИ САНИТАРНИ МАТЕРИЈАЛПозив
Захтев
13.06.2017. до 12 часова
ННП 31/2017 - НОВИНЕ И АКТУЕЛНОСТИ У ФИНАНСИЈСКО-ПРАВНОМ ПОСЛОВАЊУ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА, ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВАПозив
Захтев
26.05.2017. до 10 часова
ННП 30/2017 - СЕМИНАРИ И КОНФЕРЕНЦИЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ ТОП МЕНАЏМЕНТА- ОБУКА „ПЛАНИРАЊЕ И УВОЂЕЊЕ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА У ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА"Позив
Захтев
17.05.2017. до 10 часова
ННП 29/2017 - СЕМИНАР ИЗ ОБЛАСТИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ И АРХИВСКОГ ПОСЛОВАЊАПозив
Захтев
17.05.2017. до 10 часова
ННП 28/2017 - ТРОШКОВИ УСЛУГЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА ЗА БиЗРПозив
Захтев
19.05.2017. до 12 часова
ННП 27/2017 - ПРИРУЧНИК ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМПозив
Захтев
12.05.2017. до 12 часова
ННП 26/2017 - УСКЛАЂИВАЊЕ ИНТЕГРИСАНОГ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА СА ЗАХТЕВИМА СТАНДАРДА ИСО 9001:2015 И ИСО 14001:2015Позив
Захтев
27.04.2017. до 12 часова
ННП 25/2017 - СЕМИНАР ИЗ ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМАПозив
Захтев
28.04.2017. до 12 часова
ННП 24/2017 - ПРОДУЖНИ И РАЗНИ КАБЛОВИПозив
Захтев
19.04.2017. до 12 часова
ННП 23/2017 - ПЕРАЧ ПОД ПРИТИСКОМПозив
Захтев
18.04.2017. до 12 часова
ННП 22/2017 - УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА МОТОРА ЗА ЧАМАЦПозив
Захтев
20.04.2017. до 12 часова
ННП 21/2017 - НАБАВКА КВАДРОЦИКЛАПозив
Захтев
20.04.2017. до 12 часова
ННП 20/2017 - ПОТРОШНИ САНИТАРНИ МАТЕРИЈАЛПозив
Захтев
24.04.2017. до 10 часова
ННП 18/2017 - НАБАВКА И ЗАМЕНА ДОТРАЈАЛИХ ЗИДНИХ И ПОДНИХ ОБЛОГА У УПРАВНОЈ ЗГРАДИ НА ТНСПозив
Захтев
13.04.2017. до 10 часова
ННП 19/2017 - СЕМИНАР ИЗ ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМАПозив
Захтев
10.04.2017. до 12 часова
ННП 16/2017 - ДЕРАТИЗАЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ХЕМИЈСКО УНИШТАВАЊЕ КОРОВА НА ОБЈЕКТИМА ЈП ТРАНСНАФТАПозив
Захтев
13.04.2017. до 10 часова
ННП 17/2017 - МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНАПозив
Захтев
12.04.2017. до 12 часова
ННП 15/2017 - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНИХ АПАРАТА ЗА КУХИЊУ НА ТЕРМИНАЛУ НОВИ САДПозив
Захтев
12.04.2017. до 12 часова
ННП 14/2017 - РАДНО ПРАВНИ САВЕТНИК ЗА 2017. ГОДИНУПозив
Захтев
Измена Захтева
30.03.2017. до 12 часова
ННП 13/2017 - ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА НА СТРУЧНУ ЛИТЕРАТУРУПозив
Захтев
27.03.2017. до 12 часова
ННП 7/2017 - АТЕСТИРАЊЕ, СЕРВИС И ПОПРАВКА ЕКСПЛОЗИОМЕТРАПозив
Захтев
24.03.2017. до 12 часова
ННП 12/2017 - ПРЕГЛЕД И ИСПИТИВАЊЕ СИСТЕМА КАТОДНЕ ЗАШТИТЕПозив
Захтев
30.03.2017. до 12 часова
ННП 11/2017 - СЕМИНАР ИЗ ОБЛАСТИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМПозив
Захтев
24.03.2017. до 12 часова
ННП 10/2017 - НАБАВКА ОТИРАЧА Позив
Захтев
29.03.2017. до 12 часова
ННП 9/2017 - ПОТРОШНИ САНИТАРНИ МАТЕРИЈАЛПозив
Захтев
27.03.2017. до 12 часова
ННП 8/2017 - СЕМИНАР ИЗ ОБЛАСТИ ТОП МЕНАЏМЕНТАПозив
Захтев
17.03.2017. до 12 часова
ННП 6/2017 - НАБАВКА ТЕРМОВИЗИЈСКЕ КАМЕРЕПозив
Захтев
23.03.2017. до 12 часова
ННП 5/2017 - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНИХ АПАРАТАПозив
Захтев
22.03.2017. до 12 часова
ННП 4/2017 - МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНАПозив
Захтев
22.03.2017. до 12 часова
ННП 3/2017 - НАБАВКА И УГРАДЊА РАЗВОДНОГ ОРМАНА СА ПРИПАДАЈУЋОМ ОПРЕМОМПозив
Захтев
Одговор 1
22.03.2017. до 12 часова
ННП 2/2017 - СЕМИНАР БиЗРПозив
Захтев
15.03.2017. до 12 часова