cp
latinica      |      ћирилица     |      english
cp
latinica      |      ћирилица     |      english

Јавне набавке

Јавне набавке мале вредности

2020
2019
2018
2017
2016
2015
Назив тендера Рок за достављање понуде
ЈН МВ - 2020 - 002 - СРЕДСТВА ЗА ПОДМАЗИВАЊЕ
19.03.2020. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 001 - СЕРВИСИРАЊЕ КЛИМА УРЕЂАЈА
24.03.2020. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 003 - ЗБРИЊАВАЊЕ ЗАУЉЕНИХ ВОДА ИЗ СИСТЕМА ТЕХНОЛОШКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА ТНС13.04.2020. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 004 - СЕРВИСИРАЊЕ И ПОПРАВКЕ ИНСТРУМЕНТАЦИОНЕ ОПРЕМЕ И СИСТЕМА ЗА НАДЗОР И УПРАВЉАЊЕ (СЦАДА, ПЛЦ)
26.03.2020. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 005 - ОДРЖАВАЊЕ УПС УРЕЂАЈА И БАТЕРИЈСКИХ ПАКЕТА НАМЕЊЕНИХ ЗА БЕСПРЕКИДНО НАПАЈАЊЕ КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ
26.03.2020. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 006 - ИСПИТИВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА РАД (ЕЛ. РУКАВИЦЕ, ЧИЗМЕ, МОТКЕ, ЕЛ. ПРОСТИРКЕ) 10.04.2020. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 010 - ОСТАЛИ РЕЖИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - ПОТРОШНИ РЕЖИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ (СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ)03.04.2020. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 009 - СЕРВИС ВЕНТИЛА, РЕДУКТОРА И АКТУАТОРА
05.05.2020. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 011 - ПРЕГЛЕД И ИСПИТИВАЊЕ СИСТЕМА КАТОДНЕ ЗАШТИТЕ
16.04.2020. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 008 - ПОТРОШНИ БРАВАРСКИ МАТЕРИЈАЛ15.04.2020. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 012 - КОНТРОЛА, ИСПИТИВАЊЕ, СЕРВИС И ПОПРАВКА СТАБИЛНИХ СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ И ГАШЕЊЕ ПОЖАРА
21.04.2020. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 013 - ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА - АНГАЖОВАЊЕ АУТОЦИСТЕРНЕ22.04.2020. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 014 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МЕРНЕ ИНСТРУМЕНТЕ
08.05.2020. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 015 - СРЕДСТВА ЗА ПОДМАЗИВАЊЕ
15.05.2020. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 016 - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ОД ИНСЕКАТА И НЕСЕЛЕКТИВНИ ХЕРБИЦИД
11.05.2020. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 017 - НАБАВКА И НАСИПАЊЕ ХУМУСНЕ ЗЕМЉЕ
12.05.2020. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 018 - ПЛАН ОБЕЗБЕЂЕЊА
14.05.2020. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 024 - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
14.05.2020. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 023 - НАБАВКА НОВИХ ЛИЦЕНЦИ ЗА СОФТВЕР ЗА НАДЗОР МРЕЖНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ13.05.2020. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 025 - НАБАВКА АУТО ГУМА СА УСЛУГОМ ЗАМЕНЕ20.05.2020. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 026 - УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ТРАКТОРА СА ПРИКЉУЧНИМ УРЕЂАЈИМА И ПРИКОЛИЦЕ СА РЕЗЕРВНИМ ДЕЛОВИМА
28.05.2020. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 027 - ТРОШКОВИ СЕРВИСА И ОДРЖАВАЊА БАШТЕНСКОГ ТРАКТОРА, ТРИМЕРА, МОТОРНЕ ТЕСТЕРЕ И СЛ.

28.05.2020. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 019 - НАБАВКА СЛУШАЛИЦА-НАДОГРАДЊА РАДИО УРЕЂАЈА
21.05.2020. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 020 - НАБАВКА СРЕДСТАВА ВЕЗЕ У ЕX ИЗВЕДБИ 21.05.2020. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 021 - ИЗРАДА ПРОЈЕКТА СИСТЕМА РАДИО ВЕЗЕ ЗА РЕПЕТИТОРСКИ КАНАЛ СА ДОБИЈАЊЕМ ДОЗВОЛА НА УХФ ОПСЕГУ25.05.2020. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 022 - ПРОШИРЕЊЕ ПАРКИНГА НА ТЕРМИНАЛУ НОВИ САД28.05.2020. до 09:30 часова
ЈН МВ- 2020 - 028 - ОДРЖАВАЊЕ ОПТИЧКОГ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ СИСТЕМА
01.06.2020. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 029 - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ОД ИНСЕКАТА И НЕСЕЛЕКТИВНИ ХЕРБИЦИД
02.06.2020. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 007 - ИСПИТИВАЊЕ ГРОМОБРАНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА, ОТПОРА УЗЕМЉЕЊА И ЕКВИПОТЕНЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ И ЕВЕНТУАЛАН ПОПРАВАК НЕИСПРАВНИХ ИНСТАЛАЦИЈА
04.06.2020. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 031 - ЗАМЕНА НАДСТРЕШНИЦА НА ТЕРМИНАЛУ НОВИ САД
04.06.2020. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 033 - АЛАТ ЗА РАДИОНИЦУ

10.06.2020. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 034 - СЕРВИС ВЕНTИЛА, РЕДУКТОРА И АКТУАТОРА
09.06.2020. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 030 - СЕРВИСИРАЊЕ СВИХ ЈЕДИНИЦА КЛИМА УРЕЂАЈА10.06.2020. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 032 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МАШИНСКУ ОПРЕМУ – КУГЛАСТЕ СЛАВИНЕ17.06.2020. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 035 - ДЕРАТИЗАЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ХЕМИЈСКО УНИШТАВАЊЕ КОРОВА
16.06.2020. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 037 - СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ОДМАШЋИВАЊЕ29.06.2020. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 036 - ИЗРАДА ПРОЈЕКТА СИСТЕМА РАДИО ВЕЗЕ ЗА РЕПЕТИТОРСКИ КАНАЛ СА ДОБИЈАЊЕМ ДОЗВОЛА НА УХФ ОПСЕГУ 30.06.2020. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 039 - ДИЈАГНОСТИКА И СЕРВИС ПУМПНИХ АГРЕГАТА
07.07.2020. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 038 - НАБАВКА ПП СРЕДСТАВА10.07.2020. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 040 - УНАПРЕЂЕЊЕ СОФТВЕРА И УГОВОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА ЗА БИЗР10.07.2020. до 13:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 041 - ИСПИТИВАЊЕ ПАНИК РАСВЕТЕ13.07.2020. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 047 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ИНСТРУМЕНТАЦИОНЕ ОПРЕМЕ (СЕНЗОРИ, ТРАНСМИТЕРИ, СВИЧЕВИ, ПРЕСОСТАТИ, ТЕМПЕРАТУРНЕ СОНДЕ...)
04.08.2020. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 048 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОЦЕСНИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ СИСТЕМ
04.08.2020. до 13:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 049 - ПЕНИЛО ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА
06.08.2020. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 050 - КОНТРОЛА И СЕРВИС СТАБИЛНИХ СИСТЕМА ЗА ГАС ДЕТЕКЦИЈУ-КОТЛАРНИЦА
06.08.2020. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 051 - ИСПИТИВАЊЕ, СЕРВИС И ПОПРАВКА ПП АПАРАТА И НА ХВП И ИСПИТИВАЊЕ ХИДРАНАТА
06.08.2020. до 13:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 043 - ИСПИТИВАЊЕ И ПОПРАВКА (ЗАМЕНА ДЕЛОВА И ДЕЛА ИНСТАЛАЦИЈЕ) СТАБИЛНОГ И ПОЛУСТАБИЛНОГ СИСТЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА
07.08.2020. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 042 - МАНУЕЛНА МЕРНА ОПРЕМА05.08.2020. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 053 - УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА АУТОМОБИЛА ЛАДА НИВА-СЕРВИС
31.07.2020. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 058 - СРЕДСТВА ТЕХНИЧКЕ ХЕМИЈЕ05.08.2020. до 13:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 055 - СЕРВИСНИ ПРЕГЛЕД КОТЛОВСКОГ ПОСТРОЈЕЊА
18.08.2020. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 056 - ИСПИТИВАЊЕ И БАЖДАРЕЊЕ ВЕНТИЛА СИГУРНОСТИ
18.08.2020. до 13:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 052 - ОВЕРА МЕРИЛА ПРОТОКА- КОМПАКТ ПРУВЕРОМ НА МСПА
13.08.2020. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 054 - УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА АУТОМОБИЛА DACIA DUSTER-СЕРВИС
13.08.2020. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 059 - ДЕРАТИЗАЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ХЕМИЈСКО УНИШТАВАЊЕ КОРОВА07.08.2020. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 046 - ИСПИТИВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА РАД11.08.2020. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 057 - ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ - НАБАВКА УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА У ПАНЧЕВУ
20.08.2020. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 061 - AНГАЖОВАЊЕ ИМЕНОВАНОГ ТЕЛА ЗА ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕД КОТЛОВСКОГ ПОСТРОЈЕЊА
20.08.2020. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 045 - ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА11.08.2020. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 062 - ДИЈАГНОСТИКА ВН ЕЛЕКТРОМОТОРА14.08.2020. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 064 - ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА КАТОДНЕ ЗАШТИТЕ-САНАЦИЈА КОНТРОЛНИХ МЕРНИХ СТУБИЋА
20.08.2020. до 13:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 065 - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕЛЕКТРО РАДОВЕ19.08.2020. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 066 - РЕВИЗИЈА РЕДОВНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ТРАНСНАФТА АД ПАНЧЕВО ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ УЗ ИЗРАЖАВАЊЕ РЕВИЗОРСКОГ МИШЉЕЊА
25.08.2020. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 067 - НАБАВКА УСЛУГЕ ПРЕНОСА ПОДАТАКА И ПРИСТУПА ИНТЕРНЕТУ
21.08.2020. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 060 - ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА26.08.2020. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 063 - РАЗНИ БРАВАРСКИ РАДОВИ
26.08.2020. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 070 - ПЕРИОДИЧНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ31.08.2020. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 071 - СЕРВИС ПУМПЕ ВАТРОГАСНОГ ВОЗИЛА
01.09.2020. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 069 - ТРОШКОВИ АВИО КАРАТА (ПОСРЕДОВАЊЕ ПРИ РЕЗЕРВАЦИЈИ АВИО КАРАТА)
02.09.2020. до 13:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 068 - УСЛУГЕ СМЕШТАЈА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ (ПОСРЕДОВАЊЕ ПРИ РЕЗЕРВАЦИЈИ ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА)02.09.2020. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 072 - ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА ОБЈЕКАТА08.09.2020. до 11:30 часова
ЈН - МВ - 2020 - 073 - НАБАВКА БРАВАРСКОГ И ЕЛЕКТРИЧАРСКОГ АЛАТА08.09.2020. до 13:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 074 - ОВЕРАВАЊЕ МЕРИЛА - ТРОШКОВИ БАЖДАРЕЊА10.09.2020. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 075 - ТРОШКОВИ КОНСУЛТАНТСКИХ УСЛУГА РЕЗЕРВИСАЊЕ ЗА НАКНАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ У СКЛАДУ СА МРС 1910.09.2020. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 076 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МЕРНЕ ИНСТРУМЕНТЕ16.09.2020. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 077 - ТРОШКОВИ ГОДИШЊЕГ НАДЗОРА ИСО 9001,ИСО 14001, ИСО 45001 И ИСО 5000122.09.2020. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 080 - БАЖДАРЕЊЕ-ОВЕРАВАЊЕ КОЛСКО ВАГОНСКЕ ВАГЕ ТИП КВ 100 Е СА ИЗДАВАЊЕМ УВЕРЕЊА О ОВЕРАВАЊУ МЕРИЛА 16.10.2020. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 082 - ИЗРАДА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЗОП И БИЗР - ИЗРАДА ИЗМЕНЕ ЕЛАБОРАТА О ЗОНАМА ОПАСНОСТИ19.10.2020. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 086 - НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА КОТЛАРНИЦЕ26.10.2020. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 081 - НАБАВКА ОДРЖАВАЊА ИНТРАНЕТ ПОРТАЛА03.11.2020. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 088 - ВАНРЕДНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ-СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ
Партија 1 - Београд: Ванредни лекарски прегледи-Систематски прегледи
Партија 2 - Нови Сад: Ванредни лекарски прегледи-Систематски прегледи
16.11.2020. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 090 - ТРОШКОВИ АТЕСТИРАЊА
Партија 1 - Испитивање и сервисирање противпламених осигурача и дисајних и сигурносних вентила са издавањем потребних извештаја о исправности
Партија 2 - Еталонирање манометара и вакуумметара са издавањем адекватних уверења о еталонирању
03.11.2020. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 092 - ПАКЕТИЋИ ЗА НОВУ ГОДИНУ
Партија 1: Набавка новогодишњих поклон ваучера за спортску опрему
Партија 2: Набавка новогодишњих поклон ваучера за мешовиту робу-играчке
Партија 3: Слатки пакетић
12.11.2020. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 096 - ИЗГРАДЊА РЕПЕТИTОРСКОГ СИСТЕМА РАДИО ВЕЗЕ И УМРЕЖАВАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ УРЕЂАЈА РАДИО ВЕЗЕ У ЈЕДИНСТВЕН СИСТЕМ
13.11.2020. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 101 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНЕ АКТУАТОРЕ17.11.2020. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 103 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЛИНИЈСКЕ ПУМПНЕ АГРЕГАТЕ24.11.2020. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 079 - ВИБРОДИЈАГНОСТИЧКА КОНТРОЛА И ПРОВЕРА САОСНОСТИ ЛИНИЈСКИХ ПУМПНИХ АГРЕГАТА25.11.2020. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 085 - УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА АУТОМОБИЛА ФИАТ - СЕРВИС26.11.2020. до 13:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 087 - УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА АУТОМОБИЛА АУДИ - СЕРВИС01.12.2020. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 099 - УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА АУТОМОБИЛА ШКОДА - СЕРВИС26.11.2020. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 100 - ХТЗ ОПРЕМА24.11.2020. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 078 - ОДРЖАВАЊЕ КОТЛОВСКОГ ПОСТРОЈЕЊА
30.11.2020. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 089 - МОНИТОРИНГ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (ИМИСИЈЕ У ВАЗДУХУ, БУКА, ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ, ЗЕМЉИШТЕ, КАРАКТЕРИЗАЦИЈА ОТПАДА) НА ОБЈЕКТИМА ТРАНСНАФТА АД30.11.2020. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 102 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ НАДЗОРА И УПРАВЉАЊА (PLC, SCADA)30.11.2020. до 13:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 094 - НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА03.12.2020. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 083 - ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА МЕРНЕ СТАНИЦЕ И МЕРИЛА ПРОТОКА03.12.2020. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 084 - ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА02.12.2020. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 095 - УСЛУГА ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА02.12.2020. до 13:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 091 - ИСПИТИВАЊЕ ПРОТИВЕКСПЛОЗИЈСКЕ ОПРЕМЕ (ЕX ОПРЕМА)03.12.2020. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 093 - УСЛУГЕ ОПТИМИЗАЦИЈЕ ШТАМПЕ У ТРАНСНАФТА АД10.12.2020. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 098 - УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ21.12.2020. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 105 - СОФТВЕР ЗА КРАЈЊЕ КОРИСНИКЕ24.12.2020. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 104 - НАБАВКА СОФТВЕРА ЗА ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ИТ ИМОВИНЕ28.12.2020. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 106 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МЕРНЕ ИНСТРУМЕНТЕ И ИНСТРУМЕНТАЦИОНУ ОПРЕМУ
Партија 1 - Резервни делови за мерне инструменте
Партија 2 - Резервни делови за инструментациону опрему
11.01.2021. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 107 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ НАДЗОРА И УПРАВЉАЊА11.01.2021. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 108 - НАБАВКА СОФТВЕРА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРОМЕНА У MICROSOFT АКТИВНОМ ДИРЕКТОРИЈУМУ18.01.2021. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 109 - НАБАВКА СОФТВЕРА ЗА ПРАЋЕЊЕ СЕСИЈА ДАЉИНСКОГ ПРИСТУПА СЕРВЕРИМА18.01.2021. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2020 - 097 - УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ11.01.2021. до 13:30 часова
Назив тендера Рок за достављање понуде
ЈН МВ - 2019 - 003 - НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА VOIP И ТЕЛЕФОНИЈУ02.04.2019. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 001 - ИСПИТИВАЊЕ И ПОПРАВКА (ЗАМЕНА ДЕЛОВА ИЛИ ДЕЛА ИНСТАЛАЦИЈЕ) СТАБИЛНОГ И ПОЛУСТАБИЛНОГ СИСТЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА08.04.2019. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 002 - ПЕНИЛО ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА08.04.2019. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 005 - АНТИКОРОЗИВНА ЗАШТИТА МАНИПУЛАТИВНИХ ИНСТАЛАЦИЈА
11.04.2019. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 004 - СНИМАЊЕ РЕФЕРЕНТНИХ ТАЧАКА ТЕМЕЉА РЕЗЕРВОАРА СА ИЗРАДОМ ЕЛАБОРАТА 12.04.2019. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 006 - СРЕДСТВА ЗА ПОДМАЗИВАЊЕ
12.04.2019. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 007 - КОНТРОЛА, ИСПИТИВАЊЕ, СЕРВИС И ПОПРАВКА СТАБИЛНИХ СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ И ГАШЕЊЕ ПОЖАРА
16.04.2019. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 010 - СЕРВИСИРАЊЕ КЛИМА УРЕЂАЈА
19.04.2019. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 009 - ИЗРАДА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЗОП И БИЗР
22.04.2019. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 012 - НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА
23.04.2019. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 008 - ОСПОСОБЉАВАЊЕ ИСПРАВЉАЧА 110В У ТРАФОСТАНИЦИ НА ТНС
23.04.2019. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 011 - ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА ЛАДА НИВА23.04.2019. до 13:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 013 - НАБАВКА И УГРАДЊА КЛИМА УРЕЂАЈА22.04.2019. до 13:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 014 - РЕВИЗИЈА ТРАФОСТАНИЦА08.05.2019. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 015 - НАБАВКА И НАСИПАЊЕ КАМЕНА НА ТЕРМИНАЛУ НОВИ САД21.05.2019. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 016 - НАБАВКА РЕЖИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА24.05.2019. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 017 - НАБАВКА ПП СРЕДСТАВА24.05.2019. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 022 - ИЗРАДА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЗОП И БИЗР27.05.2019. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 020 - ИСПИТИВАЊЕ ГРОМОБРАНСКИХ ИНТАЛАЦИЈА, ОТПОРА УЗЕМЉЕЊА И ЕКВИПОТЕНЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ И ЕВЕНТУАЛАН ПОПРАВАК НЕИСПРАВНИХ ИНСТАЛАЦИЈА28.05.2019. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 025 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЕКС ОПРЕМУ 28.05.2019. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 024 - ПОТРОШНИ БРАВАРСКИ МАТЕРИЈАЛ29.05.2019. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 019 - АНТИКОРОЗИВНА ЗАШТИТА МАНИПУЛАТИВНИХ ИНСТАЛАЦИЈА29.05.2019. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 018 - СЛУШАЛИЦЕ - НАДОГРАДЊА РАДИО УРЕЂАЈА04.06.2019. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 021 - КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ ЗА ТРАНЗИЦИЈУ СА СТАНДАРДА ОХСАС 18001 НА СТАНДАРД ИСО 45001
31.05.2019. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 026 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МАШИНСКУ ОПРЕМУ03.06.2019. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 029 - РЕВИЗИЈА ТРАФОСТАНИЦА06.06.2019. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 027 - СЕРВИС ХИДРОДИНАМИЧКИХ СПОЈНИЦА16.07.2019. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 028 - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - НАПОНСКА АНАЛИЗА ПАРОВОДА СА ПРОРАЧУНОМ СИЛА У ОСЛОНЦИМА11.06.2019. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 032 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОЦЕСНИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ СИСТЕМ
13.06.2019. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 023 - СЕРВИСИРАЊЕ КЛИМА УРЕЂАЈА13.06.2019. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 030 - ИСПИТИВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА РАД (ЕЛ. РУКАВИЦЕ, ЧИЗМЕ, МОТКЕ, ЕЛ. ПРОСТИРКЕ)14.06.2019. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 031 - ИСПИТИВАЊЕ ПАНИК РАСВЕТЕ14.06.2019. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 035 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ИНСТРУМЕНТАЦИОНЕ ОПРЕМЕ26.06.2019. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 036 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МЕРНЕ СИСТЕМЕ-МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ПРУВЕРА ЗА ОВЕРАВАЊЕ МЕРНИХ СИСТЕМА26.06.2019. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 033 - ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
01.07.2019. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 041 - РЕВИЗИЈА ТРАФОСТАНИЦА
02.07.2019. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 039 - НАБАВКА СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ
01.07.2019. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 042 - ОДРЖАВАЊЕ УПС УРЕЂАЈА И БАТЕРИЈСКИХ ПАКЕТА НАМЕЊЕНИХ ЗА БЕСПРЕКИДНО НАПАЈАЊЕ КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ03.07.2019. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 040 - ДЕРАТИЗАЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ХЕМИЈСКО УНИШТАВАЊЕ КОРОВА02.07.2019. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 037 - ОДРЖАВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СОФТВЕРА ЗА БИЗР
04.07.2019. до 13:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 043 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МАШИНСКУ ОПРЕМУ 04.07.2019. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 034 - ОДРЖАВАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ СЕПАРАТОРА ЗАУЉЕНИХ ВОДА09.07.2019. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 038 - СРЕДСТВА ЗА ПОДМАЗИВАЊЕ
09.07.2019. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 051 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЕХ ОПРЕМУ15.07.2019. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019- 044 - ИЗРАДА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЗОП И БИЗР15.07.2019. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 050 - АУТО ГУМЕ СА УСЛУГОМ ЗАМЕНЕ 19.07.2019. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 048 - ПЕРИОДИЧНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ25.07.2019. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 052 - ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 24.07.2019. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 053 - ИСПИТИВАЊЕ ПП АПАРАТА МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА И ИСПИТИВАЊЕ ХИДРАНТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА24.07.2019. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 058 - СЕРВИСИРАЊЕ БАШТЕНСКОГ ТРАКТОРА, РОТАЦИОНЕ КОСАЧИЦЕ И МОТОРНЕ ТЕСТЕРЕ СА НАБАВКОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА01.08.2019. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 059 - СЕРВИС И ОДРЖАВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ТРАКТОРА СА ПРИКЉУЧНИМ УРЕЂАЈИМА И ПРИКОЛИЦОМ СА НАБАВКОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
01.08.2019. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 055 - НАБАВКА ГАС ДЕТЕКТОРА
02.08.2019. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 056 - ОВЕРА МЕРИЛА ПРОТОКА - КОМПАКТ ПРУВЕРОМ НА МСПА02.08.2019. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 057 - ИСПИТИВАЊЕ И БАЖДАРЕЊЕ ВЕНТИЛА СИГУРНОСТИ
02.08.2019. до 13:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 062 - НАБАВКА УСЛУГЕ ПРЕНОСА ПОДАТАКА И ПРИСТУПА ИНТЕРНЕТУ
15.08.2019. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 060 - ПОПРАВКА ПАРКИНГА - БЈЕЛАНОВИЋЕВА БР. 2, БЕОГРАД
15.08.2019. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 065 - НАБАВКА И НАСИПАЊЕ КАМЕНА НА ТЕРМИНАЛУ НОВИ САД16.08.2019. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 045 - ОБУКА ЗА МАНИПУЛАЦИЈУ ИСТАКАЧКИМ РУКАМА НА ПРИСТАНУ22.08.2019. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 049 - ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА ЗА СКПГ ЛЕДИНЦИ (ИЗРАДА ПРОЦЕНЕ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА, ПЛАНА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА)
22.08.2019. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 054 - АКТ О ПРОЦЕНИ РИЗИКА У ЗАШТИТИ ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА

19.08.2019. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 067 - ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ23.08.2019. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 046 - ТРОШКОВИ АВИО КАРАТА (ПОСРЕДОВАЊЕ ПРИ РЕЗЕРВАЦИЈИ АВИО КАРАТА)
28.08.2019. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 047 - ХОТЕЛСКИ СМЕШТАЈ (ПОСРЕДОВАЊЕ ПРИ РЕЗЕРВАЦИЈИ ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА)
28.08.2019. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 064 - РАЗНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ-САНАЦИЈА СТАЗЕ ОКО ОБЈЕКТА ПОРТИРНИЦЕ НА ТЕРМИНАЛУ НОВИ САД27.08.2019. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 068 - РЕВИЗИЈА РЕДОВНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ТРАНСНАФТА АД ПАНЧЕВО ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ УЗ ИЗРАЖАВАЊЕ РЕВИЗОРСКОГ МИШЉЕЊА27.08.2019. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 069 - ИСПИТИВАЊЕ СТАЊА КОРИТА РЕКЕ ТИСЕ, КОД ТИТЕЛА У ЗОНИ ПОДВОДНОГ ПРЕЛАЗА НАФТОВОДА27.08.2019. до 13:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 070 - СЕРВИСНИ ПРЕГЛЕД КОТЛОВСКОГ ПОСТРОЈЕЊА29.08.2019. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 073 - ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ-НАБАВКА УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА У ПАНЧЕВУ29.08.2019. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 066 - ИСПОРУКА И ЗАМЕНА АКУМУЛАТОРСКИХ БАТЕРИЈА У ТРАФОСТАНИЦИ НА ТНС28.08.2019. до 13:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 071 - СЕРВИС И ОДРЖАВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ТРАКТОРА СА ПРИКЉУЧНИМ УРЕЂАЈИМА И ПРИКОЛИЦОМ СА НАБАВКОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА28.08.2019. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 072 - СРЕДСТВА ЗА ПОДМАЗИВАЊЕ28.08.2019. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 074 - ТРОШКОВИ КОНСУЛТАНТСКИХ УСЛУГА - РЕЗЕРВИСАЊЕ ЗА НАКНАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ У СКЛАДУ СА МРС 1903.09.2019. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 075 - ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА И ХИДРАНТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА10.09.2019. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 063 - НАБАВКА И УГРАДЊА УРЕЂАЈА ЗА УШТЕДУ АКТИВНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ12.09.2019. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 076 - КОНТРОЛА И СЕРВИС СТАБИЛНОГ СИСТЕМА ЗА ГАС ДЕТЕКЦИЈУ-КОТЛАРНИЦА
12.09.2019. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 078 - ОДРЖАВАЊЕ УПС УРЕЂАЈА И БАТЕРИЈСКИХ ПАКЕТА НАМЕЊЕНИХ ЗА БЕСПРЕКИДНО НАПАЈАЊЕ КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ 17.09.2019. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 081 - РАЗНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ - САНАЦИЈА СТАЗЕ ОКО ОБЈЕКТА ПОРТИРНИЦЕ НА ТЕРМИНАЛУ НОВИ САД17.09.2019. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 080 - ПОПРАВКА ПАРКИНГА – БЈЕЛАНОВИЋЕВА БР. 2, БЕОГРАД16.09.2019. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 077 - ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА СА НАБАВКОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА19.09.2019. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 082 - НАБАВКА И НАСИПАЊЕ КАМЕНА НА ТЕРМИНАЛУ НОВИ САД 19.09.2019. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 079 - ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА ПО РЕВИЗИЈИ ТРАФОСТАНИЦА30.09.2019. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 084 - УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ИНТРАНЕТ ПОРТАЛА07.10.2019. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 085 - ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА И ХИДРАНТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА08.10.2019. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 083 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ НАДЗОРА И УПРАВЉАЊА(ПЛЦ, СЦАДА) - ОТПОРНИ ТЕРМОМЕТАР07.10.2019. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 086 - РАЗНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ - САНАЦИЈА СТАЗЕ ОКО ОБЈЕКТА ПОРТИРНИЦЕ НА ТЕРМИНАЛУ НОВИ САД10.10.2019. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 087 - АНГАЖОВАЊЕ ИМЕНОВАНОГ ТЕЛА ЗА ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕД КОТЛОВСКОГ ПОСТРОЈЕЊА14.10.2019. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 089 - ТРОШКОВИ РЕСЕРТИФИКАЦИЈЕ ИСО 9001, ИСО 14001, ИСО 45001 и ИСО 5000114.10.2019. до 13:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 088 - САНАЦИЈА КОНТРОЛНИХ МЕРНИХ СТУБИЋА18.10.2019. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 090 - СРЕДСТВА ЗА ОДМАШЋИВАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ23.10.2019. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 091 - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕЛЕКТРО РАДОВЕ04.11.2019. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 095 - САНАЦИЈА КОНТРОЛНИХ МЕРНИХ СТУБИЋА15.11.2019. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 093 - КОНТРОЛА И СЕРВИС СТАБИЛНОГ СИСТЕМА ЗА ГАС ДЕТЕКЦИЈУ У СКЛАДИШТУ ПОГОНСКОГ ГОРИВА ЛЕДИНЦИ12.11.2019. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 094 - ВИБРОДИЈАГНОСТИЧКА КОНТРОЛА И ПРОВЕРА САОСНОСТИ ЛИНИЈСКИХ ПУМПНИХ АГРЕГАТА19.11.2019. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 092 - СЕРВИСИРАЊЕ РАЈДЕРА, КОСАЧИЦЕ, ТРИМЕРА, МОТОРНЕ ТЕСТЕРЕ И МОТОРНЕ ПРСКАЛИЦЕ СА НАБАВКОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
13.11.2019. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 099 - НАБАВКА НОВОГОДИШЊИХ СЛАТКИХ ПАКЕТИЋА
14.11.2019. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 100 - НАБАВКА НОВОГОДИШЊИХ ПОКЛОН ВАУЧЕРА ЗА ДЕЦУ ДО 15 ГОДИНА
Партија 1: Спортска опрема
Партија 2: Мешовита роба
14.11.2019. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 101 - ВАНРЕДНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ
Партија 1 - Београд: Ванредни лекарски прегледи-Систематски прегледи
Партија 2 - Нови Сад: Ванредни лекарски прегледи-Систематски прегледи

25.11.2019. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 096 - ТРОШКОВИ АТЕСТИРАЊА
Партија 1: Испитивање и сервисирање противпламених осигурача и дисајних и сигурносних вентила са издавањем потребних извештаја о исправности
Партија 2: Еталонирање манометара и вакуумметара са издавањем адекватних уверења о еталонирању
18.11.2019. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 097 - ТРОШКОВИ БАЖДАРЕЊА-ОВЕРАВАЊЕ МЕРИЛА ПРОТОКА СА ИЗДАВАЊЕМ УВЕРЕЊА О ОВЕРАВАЊУ МЕРИЛА22.11.2019. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 098 - БАЖДАРЕЊЕ-ОВЕРАВАЊЕ КОЛСКО ВАГОНСКЕ ВАГЕ ТИП КВ 100 Е СА ИЗДАВАЊЕМ УВЕРЕЊА О ОВЕРАВАЊУ МЕРИЛА22.11.2019. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 104 - СЕРВИС ЕЛЕКТРОМОТОРА ЛИНИЈСКОГ ПУМПНОГ АГРЕГАТА П560315.11.2019. до 13:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 103 - РЕВИЗИЈА И ОПТИМИЗАЦИЈА ИСО 27001 ДОКУМЕНТАЦИЈЕ18.11.2019. до 13:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 102 - ОДРЖАВАЊЕ УПС УРЕЂАЈА И БАТЕРИЈСКИХ ПАКЕТА НАМЕЊЕНИХ ЗА БЕСПРЕКИДНО НАПАЈАЊЕ КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ21.11.2019. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 106 - СРЕДСТВА ЗА ОДМАШЋИВАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ21.11.2019. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 105 - ИЗРАДА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЗОП И БИЗР21.11.2019. до 13:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 107 - ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА МЕРНЕ СТАНИЦЕ И МЕРИЛА ПРОТОКА28.11.2019. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 111 - ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ - ПРОПАГАНДНИ МАТЕРИЈАЛ СА ЛОГОМ02.12.2019. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 112 - ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА02.12.2019. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 110 - СОФТВЕР ЗА КРАЈЊЕ КОРИСНИКЕ06.12.2019. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 108 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА КОТЛАРНИЦЕ
09.12.2019. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 109 - СРЕДСТВА ТЕХНИЧКЕ ХЕМИЈЕ11.12.2019. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 116 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНЕ АКТУАТОРЕ10.12.2019. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 117 - ОДРЖАВАЊЕ КОТЛОВСКОГ ПОСТРОЈЕЊА
10.12.2019. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 118 - НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА РАЈДЕРА, КОСАЧИЦЕ, ТРИМЕРА, МОТОРНЕ ТЕСТЕРЕ И МОТОРНЕ ПРСКАЛИЦЕ СА НАБАВКОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА10.12.2019. до 13:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 122 - НАБАВКА ХТЗ ОПРЕМЕ17.12.2019. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 113 - ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ФИАТ
20.12.2019. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 114 - ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА АУДИ
18.12.2019. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 115 - ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ШКОДА18.12.2019. до 13:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 121 - НАБАВКА И УГРАДЊА КЛИМА УРЕЂАЈА17.12.2019. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 120 - СРЕДСТВА ЗА ПОДМАЗИВАЊЕ18.12.2019. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 119 - ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА
Партија 1 - Техничко одржавање објеката у Београду и Панчеву
Партија 2 - Техничко одржавање објеката у Новом Саду
19.12.2019. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 123 - РАЗНИ БРАВАРСКИ РАДОВИ
23.12.2019. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 124 - ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ - ПРОПАГАНДНИ МАТЕРИЈАЛ СА ЛОГОМ23.12.2019. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 125 - ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА23.12.2019. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 061 - УСЛУГА ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА 26.12.2019. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 126 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА КОТЛАРНИЦЕ
13.01.2020. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 127 - НАБАВКА РЕЖИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА13.01.2020. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 130 - НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА РАЈДЕРА, КОСАЧИЦЕ, ТРИМЕРА, МОТОРНЕ ТЕСТЕРЕ И МОТОРНЕ ПРСКАЛИЦЕ СА НАБАВКОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА14.01.2020. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 128 - НАБАВКА И ЗАМЕНА ПРОЗОРА И ВРАТА15.01.2020. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 129 - ТРОШКОВИ УСЛУГЕ ОПТИМИЗАЦИЈЕ ШТАМПЕ У ТРАНСНАФТА АД27.01.2020. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 131 - ТРОШКОВИ УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ07.02.2020. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2019 - 132 - ТРОШКОВИ УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ07.02.2020. до 11:30 часова
Назив тендера Рок за достављање понуде
ЈН МВ - 2018 - 002 - СЕРВИС ВН ЕЛЕКТРОМОТОРА П-560303.04.2018. до 13:30 часова
ЈН МВ - 2018 - 001 - НАБАВКА И УГРАДЊА КЛИМА УРЕЂАЈА29.03.2018. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2018 - 005 - ПРЕГЛЕД И ИСПИТИВАЊЕ СИСТЕМА КАТОДНЕ ЗАШТИТЕ
30.03.2018. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2018 - 003 - НАБАВКА ДЕТЕКТОРА ЦЕВИ И КАБЛОВА
05.04.2018. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2018 - 004 - СРЕДСТВА ЗА ПОДМАЗИВАЊЕ
03.04.2018. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2018 - 006 - ПОПРАВКА ЖИЧАНЕ ОГРАДЕ, СТУБОВА И КАПИЈЕ НА МСПА02.04.2018. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2018 - 007 - РЕМОНТ ТРАНСФОРМАТОРА 8 МВА И 630 КВА


03.04.2018. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2018 - 008 - САНАЦИЈА КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ УПРАВНЕ ЗГРАДЕ НА МЕРНОЈ СТАНИЦИ ПАНЧЕВО
10.04.2018. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2018 - 009 - СЕРВИСИРАЊЕ КЛИМА УРЕЂАЈА
10.04.2018. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2018 - 010 - ИСПИТИВАЊЕ ПАНИК РАСВЕТЕ
27.04.2018. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2018 - 011 - КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ ЗА ЗГРАДУ ВАТРОГАСНИЦЕ08.05.2018. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2018 - 014 - САНАЦИЈА КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ УПРАВНЕ ЗГРАДЕ НА МЕРНОЈ СТАНИЦИ ПАНЧЕВО
08.05.2018. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2018 - 013 - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНИХ АКТУАТОРА
08.05.2018. до 13:30 часова
ЈН МВ - 2018 - 012 - НАБАВКА КАБЛОВА09.05.2018. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2018 - 016 - ОСПОСОБЉАВАЊЕ НАПАЈАЊА И ИЗРАДА КОМАНДНОГ ОРМАНА ЗА ЕЛЕКТРОМОТОРЕ ПУМПИ ЗАУЉЕНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ11.05.2018. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2018 - 015 - ИЗРАДА ЈЕДНОПОЛНИХ ШЕМА ЗА РАЗВОДНЕ ОРМАРЕ У ПОСЛОВНИМ ОБЈЕКТИМА ЈП ТРАНСНАФТА
11.05.2018. до 13:30 часова
ЈН ПП - 2018 - 001 - УСЛУГЕ МАРКИРАЊА РОБЕ11.05.2018. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2018 - 019 - ПЕНИЛО ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА04.06.2018. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2018 - 018 - ПРЕГЛЕД ВИДА05.06.2018. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2018 - 021 - ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО - 1 комад08.06.2018. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2018 - 020 - ЗАМЕНА ТЕЛЕФОНА У ЕX ИЗВЕДБИ У Р ЗОНИ У СКПГ ЛЕДИНЦИ08.06.2018. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2018 - 022 - ДЕРАТИЗАЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ХЕМИЈСКО УНИШТАВАЊЕ КОРОВА
07.06.2018. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2018 - 023 - ПОТРОШНИ БРАВАРСКИ МАТЕРИЈАЛ
07.06.2018. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2018 - 024 - САНАЦИЈА КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ УПРАВНЕ ЗГРАДЕ НА МЕРНОЈ СТАНИЦИ ПАНЧЕВО
12.06.2018. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2018 - 025 - ИЗРАДА ЈЕДНОПОЛНИХ ШЕМА ЗА РАЗВОДНЕ ОРМАРЕ У ПОСЛОВНИМ ОБЈЕКТИМА ЈП ТРАНСНАФТА 12.06.2018. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2018 - 026 - ОСПОСОБЉАВАЊЕ НАПАЈАЊА И ИЗРАДА КОМАНДНОГ ОРМАНА ЗА ЕЛЕКТРОМОТОРЕ ПУМПИ ЗАУЉЕНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 12.06.2018. до 13:30 часова
ЈН МВ - 2018 - 028 - НАБАВКА АУТО ГУМА СА УСЛУГАМА ЗАМЕНЕ18.06.2018. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2018 - 030 - ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА О ЗОНАМА ОПАСНОСТИ И ПРАВИЛНИКА25.06.2018. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2018 - 031 - НАБАВКА ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА - 1 комад25.06.2018. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2018 - 032 - ИСПИТИВАЊЕ НА ХВП, КОНТРОЛА, СЕРВИС И ПОПРАВКА МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА (ПП АПАРАТА) И ИСПИТИВАЊЕ ХИДРАНТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
26.06.2018. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2018 - 027 - СЕРВИС И ОДРЖАВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ТРАКТОРА СА ПРИКЉУЧНИМ УРЕЂАЈИМА И ПРИКОЛИЦОМ СА НАБАВКОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА02.07.2018. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2018 - 029 - НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА БАШТЕНСКОГ ТРАКТОРА, РОТАЦИОНЕ КОСАЧИЦЕ И МОТОРНЕ ТЕСТЕРЕ СА НАБАВКОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
05.07.2018. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2018 - 033 - РЕВИЗИЈА РЕДОВНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЈП ТРАНСНАФТА ПАНЧЕВО ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ УЗ ИЗРАЖАВАЊЕ РЕВИЗОРСКОГ МИШЉЕЊА09.07.2018. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2018 - 034 - ИСПИТИВАЊЕ ОСВЕТЛЕЊА, МИКРОКЛИМЕ, ФИЗИЧКИХ И ХЕМИЈСКИХ ШТЕТНОСТИ13.07.2018. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2018 - 035 - ЗБРИЊАВАЊЕ ЗАУЉЕНИХ ВОДА ИЗ СИСТЕМА ТЕХНОЛОШКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА ТНС17.07.2018. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2018 - 036 - НАБАВКА НОВИХ ГАС ДЕТЕКТОРА17.07.2018. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2018 - 037 - СЕРВИС ИСПРАВЉАЧА АКУМУЛАТОРСКИХ БАТЕРИЈА
Партија 1- СЕРВИС ИСПРАВЉАЧА АКУМУЛАТОРСКИХ БАТЕРИЈА У ТРАФОСТАНИЦИ ТНС
Партија 2 - СЕРВИС ИСПРАВЉАЧКО - ИНВЕРТОРСКОГ ПОСТРОЈЕЊА АКУ - БАТЕРИЈА У ЕНЕРГЕТСКОЈ САЛИ НА ТНС
27.07.2018. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2018 - 039 - НАБАВКА УСЛУГЕ ПРЕНОСА ПОДАТАКА И ПРИСТУПА ИНТЕРНЕТУ
08.08.2018. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2018 - 038 - ОВЕРА МЕРИЛА ПРОТОКА – КОМПАКТ ПРУВЕРОМ НА МСПА
08.08.2018. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2018 - 040 - НАБАВКА СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ
09.08.2018. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2018 - 041 - OДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ09.08.2018. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2018 - 043 - НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И РАЗВОЈА ИНТЕРНОГ WЕБ ПОРТАЛА
09.08.2018. до 13:30 часова
ЈН МВ - 2018 - 042 - НАБАВКА ХТЗ ОПРЕМЕ - НАБАВКА ОРМАРИЋА ПРВЕ ПОМОЋИ
15.08.2018. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2018 - 044 - ПЕРИОДИЧНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ15.08.2018. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2018 - 046 - НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ЛИНИЈСКЕ ПУМПНЕ АГРЕГАТЕ
16.08.2018. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2018 - 045 - ИСПИТИВАЊЕ И БАЖДАРЕЊЕ ВЕНТИЛА СИГУРНОСТИ16.08.2018. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2018 - 047 - СЕРВИС ВН ЕЛЕКТРОМОТОРА П-560116.08.2018. до 13:30 часова.
ЈН МВ - 2018 - 050 - РЕВИЗИЈА РЕДОВНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЈП ТРАНСНАФТА ПАНЧЕВО ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ УЗ ИЗРАЖАВАЊЕ РЕВИЗОРСКОГ МИШЉЕЊА20.08.2018. до 09:30
ЈН МВ - 2018 - 052 - СЕРВИС ИСПРАВЉАЧА АКУМУЛАТОРСКИХ БАТЕРИЈА
Партија 1- СЕРВИС ИСПРАВЉАЧА АКУМУЛАТОРСКИХ БАТЕРИЈА У ТРАФОСТАНИЦИ ТНС
Партија 2 - СЕРВИС ИСПРАВЉАЧКО - ИНВЕРТОРСКОГ ПОСТРОЈЕЊА АКУ - БАТЕРИЈА У ЕНЕРГЕТСКОЈ САЛИ НА ТНС
22.08.2018. до 09:30
JN МВ - 2018 - 049 - СЕРВИС ДИЗЕЛ АГРЕГАТА У ТРАФОСТАНИЦИ20.08.2018. до 11:30
JН МВ - 2018 - 053 - ЗБРИЊАВАЊЕ ЗАУЉЕНИХ ВОДА ИЗ СИСТЕМА ТЕХНОЛОШКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА ТНС28.08.2018. до 09:30
ЈН МВ - 2018 - 051 - ПОПРАВКА ЖИЧАНЕ ОГРАДЕ ОКО ТНС29.08.2018. до 09:30
ЈН МВ - 2018 - 054 - СРЕДСТВА ЗА ПОДМАЗИВАЊЕ31.08.2018. до 09:30
ЈН МВ - 2018 - 048 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ИНСТРУМЕНТАЦИОНЕ ОПРЕМЕ - ЕХ БАРИЈЕРЕ
04.09.2018. до 09:30
ЈН МВ - 2018 - 055 - ТРОШКОВИ БАЖДАРЕЊА - ОВЕРАВАЊЕ КОЛСКО ВАГОНСКЕ ВАГЕ ТИП КВ 100Е СА ИЗДАВАЊЕМ УВЕРЕЊА О ОВЕРАВАЊУ МЕРИЛА06.09.2018. до 09:30
ЈН МВ - 2018 - 058 - СЕРВИСНИ ПРЕГЛЕД КОТЛОВСКОГ ПОСТРОЈЕЊА06.09.2018. до 11:30
ЈН МВ - 2018 - 057 - ОДРЖАВАЊЕ УПС УРЕЂАЈА И БАТЕРИЈСКИХ ПАКЕТА НАМЕЊЕНИХ ЗА БЕСПРЕКИДНО НАПАЈАЊЕ КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ06.09.2018. до 13:30
ЈН МВ - 2018 - 063 - НАБАВКА УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА У ПАНЧЕВУ
03.09.2018. до 11:30
ЈН МВ - 2018 - 059 - ДИЈАГНОСТИКА И СЕРВИС ЛИНИЈСКИХ ПУМПНИХ АГРЕГАТА
Партија 1 - ДИЈАГНОСТИКА И СЕРВИС ЛИНИЈСКИХ ПУМПНИХ АГРЕГАТА П-5602 И П-5603
Партија 2 - СЕРВИС ХЛАДЊАКА ЛИНИЈСКИХ ПУМПНИХ АГРЕГАТА

11.09.2018. до 09:30
ЈН МВ - 2018 - 062 - СРЕДСТВА ЗА ОДМАШЋИВАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ11.09.2018. до 11:30
ЈН МВ - 2018 - 064 - ХОТЕЛСКИ СМЕШТАЈ (ПОСРЕДОВАЊЕ ПРИ РЕЗЕРВАЦИЈИ ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА)10.09.2018. до 09:30
ЈН МВ - 2018 - 065 - АВИО КАРТЕ (ПОСРЕДОВАЊЕ ПРИ РЕЗЕРВАЦИЈИ АВИО КАРАТА)
10.09.2018. до 11:30
ЈН МВ - 2018 - 060 - УСЛУГА ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА
12.09.2018. до 09:30
ЈН МВ - 2018 - 067 - СРЕДСТВА ЗА ПОДМАЗИВАЊЕ01.10.2018. до 09:30
ЈН МВ - 2018 - 066 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНЕ АКТУАТОРЕ
02.10.2018. до 11:30
ЈН МВ - 2018 - 069 - НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА РАЈДЕРА, КОСАЧИЦЕ, ТРИМЕРА, МОТОРНЕ ТЕСТЕРЕ И МОТОРНЕ ПРСКАЛИЦЕ СА НАБАВКОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА02.10.2018. до 13:30
ЈН МВ - 2018 - 068 - НАБАВКА И ЗАМЕНА КОНДЕНЗАТОРСКИХ БАТЕРИЈА У ТРАФОСТАНИЦИ НА ТЕРМИНАЛУ НОВИ САД04.10.2018. до 11:30
ЈН МВ - 2018 - 061 - ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА
Партија 1 – Техничко одржавање објеката у Београду и Панчеву
Партија 2 – Техничко одржавање објеката у Новом Саду и Лединцима
23.10.2018. до 09:30
ЈН МВ - 2018 - 070 - ВИБРОДИЈАГНОСТИЧКА КОНТРОЛА И ПРОВЕРА САОСНОСТИ ЛИНИЈСКИХ ПУМПНИХ АГРЕГАТА
23.10.2018. до 11:30
ЈН МВ - 2018 - 073 - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕЛЕКТРО РАДОВЕ
25.10.2018. до 09:30
ЈН МВ - 2018 - 071 - КОНТРОЛА И СЕРВИС СТАБИЛНОГ СИСТЕМА ЗА ГАС ДЕТЕКЦИЈУ
23.10.2018. до 13:30
ЈН МВ - 2018 - 072 - ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

26.10.2018. до 09:30
ЈН МВ - 2018 - 074 - АНГАЖОВАЊЕ ИМЕНОВАНОГ ТЕЛА ЗА ПЕРИОДИЧНИ СПОЉАШЊИ И УНУТРАШЊИ ПРЕГЛЕД КОТЛОВСКОГ ПОСТРОЈЕЊА
25.10.2018. до 11:30
ЈН МВ - 2018 - 075 - УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ASW:DOMINUS СОФТВЕРА
30.10.2018. до 09:30
ЈН МВ - 2018 - 078 - НАБАВКА И ЗАМЕНА КОНДЕНЗАТОРСКИХ БАТЕРИЈА У ТРАФОСТАНИЦИ НА ТЕРМИНАЛУ НОВИ САД
30.10.2018. до 11:30
ЈН МВ - 2018 - 080 - НАБАВКА НОВОГОДИШЊИХ СЛАТКИХ ПАКЕТИЋА06.11.2018. до 09:30
ЈН МВ - 2018 - 081 - НАБАВКА НОВОГОДИШЊИХ ПОКЛОН ВАУЧЕРА ЗА ДЕЦУ ДО 15 ГОДИНА
Партија 1: Спортска опрема
Партија 2: Мешовита роба
06.11.2018. до 11:30
ЈН МВ - 2018 - 076 - ИСПИТИВАЊЕ ГРОМОБРАНСКИХ ИНТАЛАЦИЈА, ОТПОРА УЗЕМЉЕЊА И ЕКВИПОТЕНЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ И ЕВЕНТУАЛАН ПОПРАВАК НЕИСПРАВНИХ ИНСТАЛАЦИЈА
05.11.2018. до 09:30
ЈН МВ - 2018 - 077 - ПРЕГЛЕД ПРОТИВЕКСПЛОЗИЈСКО ЗАШТИЋЕНЕ ОПРЕМЕ ЗА РАД КОЈА СЕ КОРИСТИ У ТЕХНОЛОШКИМ ПРОЦЕСИМА (ЕX ОПРЕМА)
05.11.2018. до 11:30
ЈН МВ - 2018 - 079 - ТРОШКОВИ ГОДИШЊЕГ НАДЗОРА ИСО 9001, ИСО 14001, ОХСАС 18001 И ИСО 50001 И РЕСЕРТИФИКАЦИЈЕ ИСО 2700102.11.2018. до 11:30
ЈН МВ -2018 - 085 - КОНТРОЛА И СЕРВИС СТАБИЛНОГ СИСТЕМА ЗА ГАС ДЕТЕКЦИЈУ У СКЛАДИШТУ ПОГОНСКОГ ГОРИВА - СкПГ Лединци13.11.2018. до 11:30
ЈН МВ - 2018 - 083 - ИЗРАДА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЗОП И БИЗР- ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОПРЕМУ ПОД ПРИТИСКОМ-РЕЗЕРВОАР КОМПРЕСОРА (НАКНАДНА ЗБИРКА ИСПРАВА)
14.11.2018. до 09:30
ЈН МВ - 2018 - 084 - ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА СА НАБАВКОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

14.11.2018. до 11:30
ЈН МВ - 2018 - 082 - ИСПИТИВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА РАД ( ел. рукавице, чизме, мотке, дизалице)13.11.2018. до 13:30
ЈН МВ - 2018 - 086 - ТРОШКОВИ БАЖДАРЕЊА-ОВЕРАВАЊЕ МЕРИЛА ПРОТОКА СА ИЗДАВАЊЕМ УВЕРЕЊА О ОВЕРАВАЊУ МЕРИЛА
15.11.2018. до 11:30
ЈН МВ - 2018 - 088 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МАШИНСКУ ОПРЕМУ21.11.2018. до 09:30
ЈН МВ - 2018 - 087 - ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА УГРАДЊЕ КАТОДНЕ ЗАШТИТЕ ПОНТОНА У МГО ЗОНИ СКЛАДИШТА ЛЕДИНЦИ СА УГРАДЊОМ
23.11.2018. до 09:30
ЈН МВ - 2018 - 090 - ОДРЖАВАЊЕ РАДАРСКИХ МЕРИЛА НИВОА РЕЗЕРВОАРА (РЕДОВНИ СЕРВИСИ И БАЖДАРЕЊЕ)
27.11.2018. до 09:30
ЈН МВ - 2018 - 089 - ПОТРОШНИ ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ28.11.2018. до 09:30
ЈН МВ - 2018 - 094 - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - ПОСЛОВНА ГАЛАНТЕРИЈА
27.11.2018. до 11:30
ЈН МВ - 2018 - 096 - ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ -
ПРОПАГАНДНИ МАТЕРИЈАЛ СА ЛОГОМ
27.11.2018. до 13:30
ЈН МВ - 2018 - 093 - ОДРЖАВАЊЕ КОТЛОВСКОГ ПОСТРОЈЕЊА05.12.2018. до 09:30
ЈН МВ - 2018 - 098 - ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА СА НАБАВКОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
03.12.2018. до 11:30
ЈН МВ - 2018 - 091 - ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА МЕРНЕ СТАНИЦЕ И МЕРИЛА ПРОТОКА
05.12.2018. до 11:30
ЈН МВ - 2018 - 095 - ТРОШКОВИ АТЕСТИРАЊА
Партија 1- Испитивање и сервисирање противпламених осигурача и дисајних и сигурносних вентила са издавањем потребних извештаја о исправности
Партија 2- Еталонирање манометара и вакуумметара са издавањем адекватних уверења о еталонирању
06.12.2018. до 09:30
ЈН МВ - 2018 - 101 - ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ФИАТ
12.12.2018. до 09:30
ЈН МВ - 2018 - 102 - ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА АУДИ
12.12.2018. до 11:30
ЈН МВ - 2018 - 103 - ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ШКОДА
12.12.2018. до 13:30
ЈН МВ - 2018 - 097 - ТРОШКОВИ КОНСУЛТАНТСКИХ УСЛУГА - АКТУАР РЕЗЕРВИСАЊЕ ЗА НАКНАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ У СКЛАДУ СА МРС 1906.12.2018. до 11:30
ЈН МВ - 2018 - 104 - ВАНРЕДНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ
Партија 1- Београд: Ванредни лекарски прегледи-Систематски прегледи
Партија 2- Нови Сад: Ванредни лекарски прегледи-Систематски прегледи
13.12.2018. до 09:30
ЈН МВ - 2018 - 107 - НАБАВКА ХТЗ ОПРЕМЕ13.12.2018. до 11:30
ЈН МВ - 2018 - 092 - ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА И ХИДРАНТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА18.12.2018. до 09:30
ЈН МВ - 2018 - 099 - СРЕДСТВА ТЕХНИЧКЕ ХЕМИЈЕ18.12.2018. до 11:30
ЈН МВ - 2018 - 109 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МЕРНЕ СИСТЕМЕ
25.12.2018. до 09:30
ЈН МВ - 2018 - 106 - НАБАВКА КАБЛОВА21.12.2018. до 09:30
ЈН МВ - 2018 - 105 - ПОТРОШНИ БРАВАРСКИ МАТЕРИЈАЛ
21.12.2018. до 11:30
ЈН МВ - 2018 - 110 - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЕСД

28.12.2018. до 11:30
ЈН МВ - 2018 - 115 - ТРОШКОВИ СЕЛИДБЕ09.01.2019. до 09:30
ЈН МВ - 2018 - 100 - РЕКОНСТРУКЦИЈА ПАРОВОДНОГ СИСТЕМА ГРЕЈАЊА НА МЕРНОЈ СТАНИЦИ ПАНЧЕВО11.01.2019. до 11:30
ЈН МВ - 2018 - 116 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МЕРНЕ ИНСТРУМЕНТЕ
17.01.2019. до 11:30
ЈН МВ - 2018 - 111 - НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ВоИП ТЕЛЕФОНИЈУ
11.01.2019. до 11:30
ЈН МВ - 2018 - 108 - ИЗРАДА ДОПУНЕ АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА16.01.2019. до 09:30
ЈН МВ - 2018 - 117 - ИЗРАДА КУТИЈА ЗА КОНТРОЛНО МЕРНЕ СТУБОВЕ СИСТЕМА КАТОДНЕ ЗАШТИТЕ25.01.2019. до 09:30
ЈН МВ - 2018 - 114 - УСЛУГЕ ОПТИМИЗАЦИЈЕ ШТАМПЕ28.01.2019. до 09:30
ЈН МВ - 2018 - 118 - УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ30.01.2019. до 11:30
ЈН МВ - 2018 - 119 - УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ28.01.2019. до 13:30
ЈН МВ - 2018 - 112 - НАБАВКА СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ
04.02.2019. до 09:30
ЈН МВ - 2018 - 113 - СТРУЧНA ЛИТЕРАТУРA
01.02.2019. до 11:30
Назив тендера Рок за достављање понуде
ЈН МВ - 2017 - 125 - ТЕЛЕФОНСКЕ УСЛУГЕ
Партија 1 – Услуга мобилне телефоније
Партија 2 – Услуга јавне фиксне телефоније
22.01.2018. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 124 - УСЛУГЕ ОПТИМИЗАЦИЈЕ ШТАМПЕ18.01.2018. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 127 - КОНТРОЛА, ИСПИТИВАЊЕ, СЕРВИС И ПОПРАВКА СТАБИЛНИХ СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ И ГАШЕЊЕ ПОЖАРА И ИСПИТИВАЊЕ ПАНИК РАСВЕТЕ
Партија 1–Контрола, испитивање, сервис и поправка стабилних система за дојаву и гашење пожара
Партија 2 - Испитивање паник расвете
17.01.2018. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 126 - УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СИСТЕМСКОГ И КЛИЈЕНТСКОГ СОФТВЕРА
17.01.2018. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 137 - НАБАВКА КЕРАМИКЕ СА УГРАДЊОМ НА СВА ТРИ УЛАЗА У УПРАВНУ ЗГРАДУ, НА ТЕРАСИ И УЛАСКУ У КОМАНДНО УПРАВЉАЧКИ ОБЈЕКАТ И У ОБЈЕКТУ РАДИОНИЦА СА ЛАБОРАТОРИЈОМ НА СКЛАДИШТУ ЛЕДИНЦИ.11.01.2018. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 136 - НАБАВКА БРАВАРСКОГ И ЕЛЕКТРИЧАРСКОГ АЛАТА

11.01.2018. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 134 - РЕКОНСТРУКЦИЈА ИНСТРУМЕНТАЦИОНИХ ОРМАРА НА ТНС
10.01.2018. до 13:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 133 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ИНСТРУМЕНТАЦИОНЕ ОПРЕМЕ-ТРАНСМИТЕРИ ПРИТИСКА10.01.2018. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 135 - ТРОШКОВИ КОНСУЛТАНТСКИХ УСЛУГА - РЕЗЕРВИСАЊЕ ЗА НАКНАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ У СКЛАДУ СА МРС 19
25.12.2017. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 132 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МЕРНЕ СИСТЕМЕ
22.12.2017. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 130 - НАБАВКА ХТЗ ОПРЕМЕ22.12.2017. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 131 - ИСПИТИВАЊЕ И ПОПРАВКА (ЗАМЕНА ДЕЛОВА ИЛИ ДЕЛА ИНСТАЛАЦИЈЕ) СТАБИЛНОГ И ПОЛУСТАБИЛНОГ СИСТЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА21.12.2017. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 120 - ВАНРЕДНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ20.12.2017. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 122 - НАБАВКА АКТИВНЕ МРЕЖНЕ ОПРЕМЕ ЗА ЛОКАЦИЈЕ ЈП ТРАНСНАФТА
19.12.2017. до 13:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 129 - НАМЕШТАЈ ЗА МАГАЦИНСКИ ПРОСТОР
20.12.2017. до 13:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 128 - КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ
20.12.2017. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 121 - НАБАВКА ВИДЕО КОНФЕРЕНЦИЈСКОГ СИСТЕМА СА УСЛУГОМ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ПОДЕШАВАЊА
19.12.2017. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 123 - ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА - ПОСЛОВНА ГАЛАНТЕРИЈА15.12.2017. до 13:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 119 - НАДОГРАДЊА СОФТВЕРСКИХ ЛИЦЕНЦИ НА ВЕЕАМ АВАИЛАБИЛИТY СУИТЕ УЗ ЈЕДНОГОДИШЊЕ ОДРЖАВАЊЕ ЛИЦЕНЦИ19.12.2017. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 111 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОЦЕСНИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ СИСТЕМ - СФП МОДУЛИ18.12.2017. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 117 - ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ШКОДА14.12.2017. до 13:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 116 - ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА АУДИ14.12.2017. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 115 - ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ФИАТ14.12.2017. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 108 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МАШИНСКУ ОПРЕМУ-НАБАВКА ФИЛТЕРСКИХ УЛОЖАКА
13.12.2017. до 13:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 114 - СЕРВИСИРАЊЕ И ПОПРАВКЕ ИНСТРУМЕНТАЦИОНЕ ОПРЕМЕ И СИСТЕМА ЗА НАДЗОР И УПРАВЉАЊЕ(СЦАДА, ПЛЦ)-ДОЛИЦЕНЦИРАЊЕ ОПЦ СЕРВЕРА
12.12.2017. до 13:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 110 - ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА18.12.2017. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 098 - ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА МЕРНЕ СТАНИЦЕ И МЕРИЛА ПРОТОКА
12.12.2017. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 118 - АНГАЖОВАЊЕ ИМЕНОВАНОГ ТЕЛА ЗА ПЕРИОДИЧНИ СПОЉАШЊИ ПРЕГЛЕД КОТЛОВСКОГ ПОСТРОЈЕЊА13.12.2017. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 112 - НАБАВКА ТОНЕРА ЗА ШТАМПАЧЕ
12.12.2017. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 102 - ОДРЖАВАЊЕ БРАВАРИЈЕ У М И Р ЗОНИ13.12.2017. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 109 - НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА
11.12.2017. до 13:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 105 - UPGRADE СОФТВЕРА SCADA11.12.2017. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 113 - ИЗРАДА КАПА - ФОЛИЈА ЗА СТАЦИОНАЖНЕ СТУБОВЕ
08.12.2017. до 13:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 107 - НАБАВКА ПОТРОСНОГ БРАВАРСКОГ МАТЕРИЈАЛА08.12.2017. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 106 - НАБАВКА БРАВАРСКОГ И ЕЛЕКТРИЧАРСКОГ АЛАТА08.12.2017. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 100 - РЕМОНТ ИСТАКАЧКИХ РУКУ ПО ЕЛАБОРАТУ04.12.2017. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 101 - ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА, НАБАВКА И УГРАДЊА ОПРЕМЕ ПРЕМА ЕЛАБОРАТУ СИСТЕМА ЗА РАСВЕТУ У Р И М ЗОНИ СКЛАДИШТА ЛЕДИНЦИ07.12.2017. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 104 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МЕРНЕ СИСТЕМЕ
27.11.2017. до 13:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 099 - ОДРЖАВАЊЕ РАДАРСКИХ МЕРИЛА НИВОА РЕЗЕРВОАРА (РЕДОВНИ СЕРВИСИ И БАЖДАРЕЊЕ)
23.11.2017. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 103 - ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА ЛАДА НИВА21.11.2017. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 097 - ОДРЖАВАЊЕ КОТЛОВСКОГ ПОСТРОЈЕЊА20.11.2017. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 096 - ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА
20.11.2017. до 13:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 095 - ПОПРАВКА ЖИЧАНЕ ОГРАДЕ ОКО ТЕРМИНАЛА НОВИ САД
13.11.2017. до 13:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 090 - ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
13.11.2017. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 092- НАБАВКА НОВОГОДИШЊИХ ПОКЛОН ВАУЧЕРА ЗА ДЕЦУ ДО 15 ГОДИНА
Партија 1-Спортска опрема
Партија 2-Мешовита роба
10.11.2017. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 091 - НАБАВКА НОВОГОДИШЊИХ СЛАТКИХ ПАКЕТИЋА
10.11.2017. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 094 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНЕ АКТУАТОРЕ
09.11.2017. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 093 - ТРОШКОВИ АТЕСТИРАЊА
Партија 1- Испитивање противпламених осигурача и дисајних и сигурносних вентила са издавањем потребних извештаја о исправности
Партија 2- Еталонирање манометара и вакуумметара са издавањем адекватних уверења о еталонирању
09.11.2017. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 089 - СЕРВИС ВН ЕЛЕКТРОМОТОРА П-5602
06.11.2017. до 13:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 088 - ТРОШКОВИ БАЖДАРЕЊА-ОВЕРАВАЊЕ МЕРИЛА ПРОТОКА СА ИЗДАВАЊЕМ УВЕРЕЊА О ОВЕРАВАЊУ МЕРИЛА06.11.2017. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 086 - НАБАВКА СРЕДСТАВА ВЕЗЕ
06.11.2017. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 087 - ИЗРАДА КАПА - ФОЛИЈА ЗА СТАЦИОНАЖНЕ СТУБОВЕ
03.11.2017. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 073 - НАБАВКА КЕРАМИКЕ СА УГРАДЊОМ НА СВА ТРИ УЛАЗА У УПРАВНУ ЗГРАДУ, НА ТЕРАСИ И УЛАСКУ У КОМАНДНО УПРАВЉАЧКИ ОБЈЕКАТ И У ОБЈЕКТУ РАДИОНИЦА СА ЛАБОРАТОРИЈОМ НА СКЛАДИШТУ ЛЕДИНЦИ02.11.2017. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2017 072 - НАБАВКА ВРАТА И ПРОЗОРА СА ЗАМЕНОМ И УГРАДЊОМ НА ОБЈЕКТУ РАДИОНИЦА СА ЛАБОРАТОРИЈОМ НА СКЛАДИШТУ ЛЕДИНЦИ02.11.2017. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 083 - ПРЕГЛЕД И ИСПИТИВАЊЕ ЕX ОПРЕМЕ (ТЕРМИНАЛ НОВИ САД, МЕРНА СТАНИЦА ПАНЧЕВО И БЛОК СТАНИЦЕ)
31.10.2017. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 085 - КОНТРОЛА И СЕРВИС СТАБИЛНОГ СИСТЕМА ЗА ГАС ДЕТЕКЦИЈУ
23.10.2017. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 084 - УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА АСW СОФТВЕРА23.10.2017. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 082 - РАЗВАЛНИ АЛАТ


20.10.2017. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 081 - ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА УГРАДЊЕ КАТОДНЕ ЗАШТИТЕ ПОНТОНА У МГО ЗОНИ СКЛАДИШТА ЛЕДИНЦИ СА УГРАДЊОМ


20.10.2017. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2017 080 - КОНТРОЛА И СЕРВИС СТАБИЛНОГ СИСТЕМА ЗА ГАС ДЕТЕКЦИЈУ


16.10.2017. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2017 078 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНЕ АКТУАТОРЕ


16.10.2017. до 13:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 077- ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА ПО РЕВИЗИЈИ ТРАФОСТАНИЦА

04.10.2017. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 071 - НАБАВКА ПУМПЕ

02.10.2017. до 13:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 070 - ИСПИТИВАЊЕ ГРОМОБРАНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА, ОТПОРА УЗЕМЉЕЊА И ЕКВИПОТЕНЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ И ЕВЕНТУАЛНИ ПОПРАВАК НЕИСПРАВНИХ ИНСТАЛАЦИЈА
02.10.2017. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 075 - НАБАВКА СОФТВЕРА ТЕАМВИЕWЕР ПРЕМИУМ 1203.10.2017. до 13:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 069 - НАБАВКА ГАС ДЕТЕКТОРА
02.10.2017. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 074 - НАБАВКА ТЕЛЕФОНСКЕ ЦЕНТРАЛЕ И ОПРЕМЕ ЗА ТЕРМИНАЛ НОВИ САД03.10.2017. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 076 - НАБАВКА СОФТВЕРА ЗА НАДГЛЕДАЊЕ КОМУНИКАЦИОНИХ И ИНФРАСТРУКТУРНИХ УРЕЂАЈА И СЕРВИСА03.10.2017. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 068 – СЕРВИСИРАЊЕ КЛИМА УРЕЂАЈА29.09.2017. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 064 - ОДРЖАВАЊЕ ЖИЧАНЕ ОГРАДЕ У Р И М ЗОНИ
29.09.2017. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 065 - НАБАВКА И ЗАМЕНА КОНДЕНЗАТОРСКИХ БАТЕРИЈА У ТРАФОСТАНИЦИ НА ТЕРМИНАЛУ НОВИ САД
04.10.2017. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 067 - ДИЈАГНОСТИКА И СЕРВИС ПУМПНИХ АГРЕГАТА
27.09.2017. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 063 - ПОПРАВКА ЖИЧАНЕ ОГРАДЕ ОКО ТЕРМИНАЛА НОВИ САД
25.09.2017. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 066 - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧАРСКОГ АЛАТА
25.09.2017. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 059 - ИСПИТИВАЊЕ ЕX ОПРЕМЕ
20.09.2017. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 057 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ИНСТРУМЕНТАЦИОНЕ ОПРЕМЕ - ТРАНСМИТЕРИ ПРИТИСКА
21.09.2017. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 056 - УГРАДЊА ТРАНСМИТЕРА ПРИТИСКА И ДОРАДА СИСТЕМА ЗА УПРАВЉАЊЕ И ДАЉИНСКИ НАДЗОР НА МЕРНОЈ СТАНИЦИ ПАНЧЕВО
21.09.2017. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 062 - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕЛЕКТРО РАДОВЕ
13.09.2017. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 061 - УСЛУГА ГЕОДЕТСКОГ СНИМАЊА НАФТОВОДА
12.09.2017. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 060 - УСЛУГА ГЕОДЕТСКОГ СНИМАЊА НА МЕРНОЈ СТАНИЦИ ПАНЧЕВО
12.09.2017. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 058 - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕЛЕКТРО РАДОВЕ

11.09.2017. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 055 - НАБАВКА УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА У ПАНЧЕВУ

31.08.2017. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 054 - НАБАВКА И УГРАДЊА КЛИМА УРЕЂАЈА

28.08.2017. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 053 - ХЕМИЈСКО ПРАЊЕ КОТЛОВСКОГ ПОСТРОЈЕЊА
28.08.2017. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 050 - СЕРВИСНИ ПРЕГЛЕД КОТЛОВСКОГ ПОСТРОЈЕЊА
21.08.2017. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 049 - НАБАВКА СОФТВЕРА ЗА НАДГЛЕДАЊЕ КОМУНИКАЦИОНИХ И ИНФРАСТРУКТУРНИХ УРЕЂАЈА И СЕРВИСА18.08.2017. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 048 - УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ИНТРАНЕТ ПОРТАЛА 16.08.2017. до 13:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 047 - ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ 16.08.2017. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 046 - НАБАВКА УСЛУГЕ ПРЕНОСА ПОДАТАКА И ПРИСТУПА ИНТЕРНЕТУ 18.08.2017. до 13:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 043 - НАБАВКА И ЗАМЕНА ПРОЗОРА И ВРАТА НА ТЕРМИНАЛУ НОВИ САД15.08.2017. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 044 - НАБАВКА ПОТРОШНОГ БРАВАРСКОГ МАТЕРИЈАЛА 14.08.2017. до 13:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 036 - УСЛУГА ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА 08.08.2017. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 041 - ОВЕРА МЕРИЛА ПРОТОКА - КОМПАКТ ПРУВЕРОМ НА МСПА
08.08.2017. до 09:30 часова
ЈН-МВ-2017-042 СЕРВИС И ОДРЖАВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ТРАКТОРА СА ПРИКЉУЧНИМ УРЕЂАЈИМА И ПРИКОЛИЦОМ СА НАБАВКОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА07.08.2017. до 13:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 038 - БАЖДАРЕЊЕ КОЛСКО ВАГОНСКЕ ВАГЕ ТИП КВ 100 Е СА ИЗДАВАЊЕМ УВЕРЕЊА О ОВЕРАВАЊУ МЕРИЛА 04.08.2017. до 13:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 037 - ПЕРИОДИЧНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ
04.08.2017. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 033 - ХЕМИЈСКО ПРАЊЕ КОТЛОВСКОГ ПОСТРОЈЕЊА04.08.2017. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 035 - НАБАВКА И ЗАМЕНА НИСКОНАПОНСКОГ ПОСТРОЈЕЊА У ТРАФОСТАНИЦИ У ЕНЕРГЕТСКОЈ САЛИ НА ТНС31.07.2017.. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 034 - НАБАВКА И ЗАМЕНА РАСВЕТЕ НА РЕФЛЕКТОРСКИМ СТУБОВИМА ТЕРМИНАЛА НОВИ САД31.07.2017. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 032 - НАБАВКА ЗАПТИВКИ 01.08.2017. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 031 - СЕРВИСИРАЊЕ И ПОПРАВКА ИНСТРУМЕНТАЦИОНЕ ОПРЕМЕ И СИСТЕМА ЗА НАДЗОР И УПРАВЉАЊЕ (СЦАДА, ПЛЦ) - БАТЕРИЈЕ УПС УРЕЂАЈА 19.07.2017. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 020 - СЕРВИС И ОДРЖАВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ТРАКТОРА СА ПРИКЉУЧНИМ УРЕЂАЈИМА И ПРИКОЛИЦОМ СА НАБАВКОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА18.07.2017. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 014 - НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА БАШТЕНСКОГ ТРАКТОРА, ТРИМЕРА И МОТОРНЕ ТЕСТЕРЕ СА НАБАВКОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА18.07.2017. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 027 - РЕВИЗИЈА ТРАФОСТАНИЦЕ23.06.2017. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 026 - РЕВИЗИЈА ТРАНСФОРМАТОРА 630 кВА23.06.2017. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 030 - НАБАВКА И УГРАДЊА КЛИМА УРЕЂАЈА22.06.2017. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 029 - МОДЕЛОВАЊЕ ПРОЦЕСА СТРАТЕГИЈСКОГ ПЛАНИРАЊА, ПОСЛОВНОГ ПЛАНИРАЊА, УПРАВЉАЊА ПЕРФОРМАНСОМ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СТРАТЕГИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА УЗ КОРИШЋЕЊЕ СОФТВЕРСКИХ АЛАТА

Партија 1 : Набавка услуге моделовања процеса стратегијског планирања, пословног планирања, управљања перформансом и имплементација стратегије предузећа уз коришћење софтверских алата

Партија 2: Набавка АРИС лиценце

12.06.2017. до 13:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 025 - ДИЈАГНОСТИКА ВН ЕЛЕКТРОМОТОРА13.06.2017. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 028 - БАШТЕНСКИ АЛАТ12.06.2017. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 022 - НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ЛИНИЈСКЕ И БУСТЕР ПУМПНЕ АГРЕГАТЕ09.06.2017. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 024 - НАБАВКА РОТАЦИОНЕ КОСАЧИЦЕ05.06.2017. до 12:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 023 - ИЗРАДА ПРОЦЕДУРА ИЗ ОБЛАСТИ ОДБРАНЕ И ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА05.06.2017. до 10:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 021 - БАШТЕНСКИ АЛАТ25.05.2017. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 018 - ИСПИТИВАЊЕ, СЕРВИС И ПОПРАВКА ПП АПАРАТА И ХИДРАНАТА22.05.2017. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 019 - НАБАВКА ТРИМЕРА15.05.2017. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 016 - ПЕНИЛО ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА08.05.2017. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 015 - УПОТРЕБА АЗОТНОГ ПОСТРОЈЕЊА - ИНЕРТИЗАЦИЈА ОТПРЕМНЕ - КРАЦЕРСКЕ КУТИЈЕ05.05.2017. до 11:30 часова
МОДЕЛОВАЊЕ ПРОЦЕСА СТРАТЕГИЈСКОГ ПЛАНИРАЊА, ПОСЛОВНОГ ПЛАНИРАЊА, УПРАВЉАЊА ПЕРФОРМАНСОМ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СТРАТЕГИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА УЗ КОРИШЋЕЊЕ СОФТВЕРСКИХ АЛАТА

Партија 1 - Набавка услуге моделовања процеса стратегијског планирања, пословног планирања, управљања перформансом и имплементација стратегије предузећа уз коришћење софтверских алата

Партија 2 - Набавка АРИС лиценци

05.05.2017. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 017 - НАБАВКА АУТО ГУМА СА УСЛУГАМА ЗАМЕНЕ03.05.2017. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 013 - МЕРДЕВИНЕ ВИСИНЕ 2 МЕТРА24.04.2017. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 006 - ИЗРАДА ПРОЦЕДУРА ИЗ ОБЛАСТИ ОДБРАНЕ И ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА24.04.2017. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 011 - СЕРВИСИРАЊЕ КЛИМА УРЕЂАЈА19.04.2017. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 005 - ТРОШКОВИ КОНСУЛТАНТСКИХ УСЛУГА - ПРОЦЕНА ВРЕДНОСТИ КАПИТАЛА12.04.2017. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 009 - НАБАВКА НАДОГРАДЊЕ БЕЖИЧНЕ МРЕЖЕ ПО ЛОКАЦИЈАМА10.04.2017. до 13:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 010 - СЕРВИСИРАЊЕ ТРАКТОРА, КОСАЧИЦЕ, ТРИМЕРА, МОТОРНЕ ТЕСТЕРЕ, МОТОРНЕ ПРСКАЛИЦЕ07.04.2017. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 008 - НАБАВКА СОПХОС УТМ ЛИЦЕНЦИ СА ЈЕДНОГОДИШЊИМ ОДРЖАВАЊЕМ10.04.2017. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 007 - НАБАВКА АУТО ГУМА СА УСЛУГАМА ЗАМЕНЕ04.04.2017. до 13:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 004 - РЕКОНСТРУКЦИЈА СПОЉНЕ РАСВЕТЕ НА МЕРНОЈ СТАНИЦИ ПАНЧЕВО03.04.2017. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 003 - ОРЕЗИВАЊЕ И СЕЧА ДРВЕЋА И ДРУГОГ РАСТИЊА НА МЕРНОЈ СТАНИЦИ ПАНЧЕВО04.04.2017. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2017 - 001 - ПРОЈЕКТОВАЊЕ ВЕБСАЈТА ЈП ТРАНСНАФТА ПАНЧЕВО04.04.2017. до 09:30 часова
Назив тендера Рок за достављање понуде
ЈН МВ - 2016 - 110 - ИЗРАДА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ - БЕЗБЕДНОСТ06.02.2017. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 109 - ИЗГРАДЊА СИСТЕМА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ ПЕРИМЕТАРАНА ОБЈЕКТИМА ВЕНТИЛАЦИОНОГ ШАХТА-1 И ВЕНТИЛАЦИОНОГ ОТВОРА ШАХТА-2 ЗМАЈЕВАЦИЗ САСТАВА СКПГ ЛЕДИНЦИ СА ИЗРАДОМ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ03.02.2017. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 102 - ТЕЛЕФОНСКЕ УСЛУГЕ:

Партија 1- Услуга мобилне телефоније

Партија 2-Услуге фиксне телефоније

01.02.2017. до 13:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 103 - УСЛУГЕ ОПТИМИЗАЦИЈЕ ШТАМПЕ01.02.2017. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 104 - ПОВЕЗИВАЊЕ СЦАДА ИЗМЕЂУ РГО И МГО01.02.2017. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 099 - ТРОШКОВИ УСЛУГА ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА ЖИЧАНЕ ОГРАДЕ У "М" И "Р" ЗОНИ26.01.2017. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 106 - КОНТРОЛА, ИСПИТИВАЊЕ, СЕРВИС И ПОПРАВКА СТАБИЛНИХ СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ И ГАШЕЊЕ ПОЖАРА И ПРЕГЛЕД, ОДРЖАВАЊЕ И ЗАМЕНА ПАНИК РАСВЕТЕ

Партија 1 - Контрола, испитивање, сервис и поправка стабилних система за дојаву и гашење пожара

Партија 2 - Преглед, одржавање и замена паник расвете

23.01.2017. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 107 - СЕРВИСИРАЊЕ И ПОПРАВКЕ ИНСТРУМЕНТАЦИОНЕ ОПРЕМЕ И СИСТЕМА ЗА НАДЗОР И УПРАВЉАЊЕ(СЦАДА,ПЛЦ)17.01.2017. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 101 - НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА17.01.2017. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 098 - ИЗРАДА ПРОЈЕКТА УГРАДЊЕ КАТОДНЕ ЗАШТИТЕ ПОНТОНА У МГО ЗОНИ СКЛАДИШТА ЛЕДИНЦИ НА ОСНОВУ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА, УГРАДЊА, ИСХОДОВАЊЕ САГЛАСНОСТИ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ16.01.2017. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 100 - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕЛЕКТРО РАДОВЕ16.01.2017. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 097 - НАБАВКА, УГРАДЊА И КОНФИГУРИСАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА ПРЕНОС ПОДАТАКА СА УПРАВЉАЧКОГ ОРМАРА ГАСНЕ КОТЛАРНИЦЕ НА СЦАДА СЕРВЕР30.12.2016. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 090 - ЗАМЕНА ВЕНТИЛА 18ʺ НА ОТПРЕМНОМ КРАЦЕРСКОМ МЕСТУ НА ТНС29.12.2016. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 092 - УПГРАДЕ СЦАДА СА МИГРАЦИЈОМ НА НОВИ ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМ29.12.2016. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 094 - НАБАВКА ХТЗ ОПРЕМЕ28.12.2016. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 096 - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - ПОСЛОВНА ГАЛАНТЕРИЈА23.12.2016. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 093 - НАБАВКА ХТЗ ОПРЕМЕ28.12.2016. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 095 - ПРЕГЛЕД, БАЖДАРЕЊЕ И ИЗДАВАЊЕ ПОТРЕБНИХ СЕРТИФИКАТА ЗА ОПРЕМУ И МЕРНЕ ИНСТРУМЕНТЕ И УРЕЂАЈЕ22.12.2016. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 087 - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПАРОВОДНОГ СИСТЕМА ГРЕЈАЊА НА МЕРНОЈ СТАНИЦИ ПАНЧЕВО23.12.2016. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 091 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ИНСТРУМЕНТАЦИОНЕ ОПРЕМЕ - ТЕРМОМЕТРИ16.12.2016. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 080 - ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИЧКИХ И ДРУГИХ ВОЗИЛА

Партија 1- Одржавање путничких возила из програма ШКОДА

Партија 2- Одржавање путничких возила из програма АУДИ

15.12.2016. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 088 - АРХИВСКИ ОРМАРИ СА КЉУЧЕМ19.12.2016. до 13:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 085 - ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА МЕРНЕ СТАНИЦЕ И МЕРИЛА ПРОТОКА14.12.2016. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 083 - ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ-ПРОПАГАНДНИ МАТЕРИЈАЛ СА ЛОГОМ09.12.2016. до 13:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 089 - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА БРАВАРСКЕ РАДОВЕ20.12.2016. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 084 - ВАНРЕДНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ12.12.2016. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 086 - ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА - УСЛУГА АНГАЖОВАЊА АУТО-ЦИСТЕРНЕ09.12.2016. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 082 - АНГАЖОВАЊЕ ИМЕНОВАНОГ ТЕЛА ЗА ПЕРИОДИЧНИ СПОЉАШЊИ ПРЕГЛЕД КОТЛОВСКОГ ПОСТРОЈЕЊА09.12.2016. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 079 - ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА - УРЕЂЕЊЕ, ЧИШЋЕЊЕ, РАСКРЧИВАЊЕ ПРОТИВПОЖАРНИХ ПОЈАСЕВА08.12.2016. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 081 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА РАДАРСКА МЕРИЛА НИВОА06.12.2016. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 076 - ТРОШКОВИ КОНСУЛТАНТСКИХ УСЛУГА - РЕЗЕРВИСАЊЕ ЗА НАКНАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ У СКЛАДУ СА МРС 1902.12.2016. до 13:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 078 - ТРОШКОВИ УСЛУГА ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА ЖИЧАНЕ ОГРАДЕ У "М" И "Р" ЗОНИ02.12.2016. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 077 - ТРОШКОВИ МАРКИРАЊА РОБЕ02.12.2016. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 075 - НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА28.11.2016. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 072 - ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРМИНАЛУ У НОВОМ САДУ25.11.2016. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 073 - КРЕЧЕЊЕ ОБЈЕКАТА (УПРАВНА ЗГРАДА, РАДИОНИЦА И КОМАНДНО УПРАВЉАЧКИ ЦЕНТАР)21.11.2016. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 070 - ПРЕГЛЕД, БАЖДАРЕЊЕ И ИЗДАВАЊЕ ПОТРЕБНИХ СЕРТИФИКАТА ЗА ОПРЕМУ И МЕРНЕ ИНСТРУМЕНТЕ И УРЕЂАЈЕ

Партија 1- Испитивање противпламених осигурача и дисајних и сигурносних вентила са издавањем потребних извештаја о исправности

Партија 2- Еталонирање манометара и вакуумметара са издавањем адекватних уверења о еталонирању

18.11.2016. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 074 - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА БРАВАРСКЕ РАДОВЕ17.11.2016. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 071 - УРЕЂЕЊЕ ПАРКИНГ ПРОСТОРА У СКЛАДИШТУ ЛЕДИНЦИ16.11.2016. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 066 - ПРЕГЛЕД, БАЖДАРЕЊЕ И ИЗДАВАЊЕ ПОТРЕБНИХ СЕРТИФИКАТА ЗА ОПРЕМУ, МЕРНЕ ИНСТРУМЕНТЕ И УРЕЂАЈЕ - ОВЕРАВАЊЕ ЧЕТИРИ МЕРИЛА ПРОТОКА СА ИЗДАВАЊЕМ УВЕРЕЊА О ОВЕРАВАЊУ МЕРИЛА14.11.2016. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 064 - ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА - УСЛУГА АНГАЖОВАЊА АУТО-ЦИСТЕРНЕ14.11.2016. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 069 - НАБАВКА УСЛУГЕ ИСПИТИВАЊА И ИЗРАДЕ ЕЛАБОРАТА ЗА ПОТРЕБЕ РЕМОНТА ИСТАКАЧКИХ РУКУ НА ПРИСТАНУ И РЕМОНТ ИСТАКАЧКИХ РУКУ НА ПРИСТАНУ07.11.2016. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 068 - УПГРАДЕ ТАНКМАСТЕР МЕНАЏМЕНТ СОФТВЕРА ЗА НАДЗОР РАДАРСКОГ МЕРЕЊА РЕЗЕРВОАРА07.11.2016. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 065 - ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА04.11.2016. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 062 - НАБАВКА НОВОГОДИШЊИХ ПОКЛОН ВАУЧЕРА ЗА ДЕЦУ ДО 15 ГОДИНА

Партија 1 - Спортска опрема

Партија 2 - Мешовита роба

01.11.2016. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 061 - НАБАВКА НОВОГОДИШЊИХ СЛАТКИХ ПАКЕТИЋА01.11.2016. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 067 - ОДРЖАВАЊЕ СААБ РАДАРСКИХ МЕРИЛА НИВОА РЕЗЕРВОАРА (РЕДОВНИ СЕРВИСИ И БАЖДАРЕЊЕ)02.11.216. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 063 - ОДРЖАВАЊЕ КОТЛОВСКОГ ПОСТРОЈЕЊА02.11.216. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 060 - УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА ЗА СМЕШТАЈ ВАТРОГАСНОГ ВОЗИЛА У СКПГ ЛЕДИНЦИ24.10.216. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 052 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ИНСТРУМЕНТАЦИОНЕ ОПРЕМЕ18.10.2016. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 059 - МОНИТОРИНГ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ОБЈЕКТИМА ЈП ТРАНСНАФТА (ПОДЗЕМНА ВОДА, ВАЗДУХ, ДУНАВ, КАТЕГОРИЗАЦИЈА ОТПАДА)17.10.2016. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 057 - УРЕЂЕЊЕ ПАРКИНГ ПРОСТОРА У СКЛАДИШТУ ЛЕДИНЦИ17.10.2016. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 056 - ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРМИНАЛУ У НОВОМ САДУ18.10.2016. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 054 - УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА ЗА СИГНАЛИЗАЦИЈУ И УПРАВЉАЊЕ- СЦАДА12.10.2016. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 053 - ИСПИТИВАЊЕ ЕX ОПРЕМЕ У СКЛАДИШТУ ПОГОНСКОГ ГОРИВА ЛЕДИНЦИ04.10.2016. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 044 - ПРЕГЛЕД И ИСПИТИВАЊЕ ЕX ОПРЕМЕ (ТЕРМИНАЛ НОВИ САД, МЕРНА СТАНИЦА ПАНЧЕВО И БЛОК СТАНИЦЕ)04.10.2016. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 058 - КОНТРОЛА И СЕРВИС СТАБИЛНОГ СИСТЕМА ЗА ГАС ДЕТЕКЦИЈУ12.10.2016. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 050 - ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА - УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАЊА БАРЖЕ10.10.2016. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 049 - УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА АСW СОФТВЕРА07.10.2016. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 051 - НАБАВКА МЕСИНГАНИХ КАТАНАЦА СА ОПРУГОМ07.10.2016. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 055 - НАБАВКА ОПРЕМЕ И СРЕДСТАВА ЗА ПАКОВАЊЕ, ПРИКУПЉАЊЕ И СКЛАДИШТЕЊЕ ОПАСНОГ ОТПАДА - Метална бурад 200л06.10.2016. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 048 - ОДРЖАВАЊЕ ПУТНУИЦКИХ И ДРУГИХ ВОЗИЛА

Партија 1 - Сервис и поправка возила из програма ХОНДА

Партија 2 - Сервис и поправка возила из програма ЛАДА НИВА

30.09.2016. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 042 - НАБАВКА УСЛУГЕ ИСПИТИВАЊА И ИЗРАДЕ ЕЛАБОРАТА ЗА ПОТРЕБЕ РЕМОНТА ИСТАКАЦКИХ РУКУ НА ПРИСТАНУ И РЕМОНТ ИСТАКАЦКИХ РУКУ НА ПРИСТАНУ28.09.2016. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 043 - СЕРВИСНИ ПРЕГЛЕД КОТЛОВСКОГ ПОСТРОЈЕЊА26.09.2016. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 041 - НАБАВКА СРЕДСТАВА ВЕЗЕ ЗА ТЕРМИНАЛ НОВИ САД СА ПО ЈЕДНОМ РЕЗЕРВНОМ БАТЕРИЈОМ ЗА СВАКИ УРЕÐАЈ26.09.2016. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 047 - ОДРЖАВАЊЕ СААБ РАДАРСКИХ МЕРИЛА НИВОА РЕЗЕРВОАРА (РЕДОВНИ СЕРВИС И БАЖДАРЕЊЕ)23.09.2016. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 046 - НАБАВКА, УГРАДЊА И КОНФИГУРИСАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА РАЗМЕНУ ПОДАТАКА СА НИС-ОМ23.09.2016. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 040 - НАБАВКА СРЕДСТАВА ВЕЗЕ ЗА СКЛАДИШТЕ ЛЕДИНЦИ СА ПО ЈЕДНОМ РЕЗЕРВНОМ БАТЕРИЈОМ ЗА СВАКИ УРЕÐАЈ14.09.2016. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 037 - НАБАВКА УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА У ПАНЦЕВУ06.09.2016. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 045 - НАБАВКА ОПРЕМЕ И СРЕДСТАВА ЗА ПАКОВАЊЕ, ПРИКУПЉАЊЕ И СКЛАДИШТЕЊЕ ОПАСНОГ ОТПАДА

Партија 1- Метална бурад запремине 200л

Партија 2- Руцна колица за манипулацију металним бурадима

12.09.2016. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 039 - ИСПИТИВАЊЕ ЕX ОПРЕМЕ, ПЕРИОДИЦНО ИСПИТИВАЊЕ И КОНТРОЛИСАЊЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА02.09.2016. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 038 - ХОТЕЛСКИ СМЕШТАЈ (ПОСРЕДОВАЊЕ ПРИ РЕЗЕРВАЦИЈИ ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА)02.09.2016. до 13:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 030 - АВИО КАРТЕ (ПОСРЕДОВАЊЕ ПРИ РЕЗЕРВАЦИЈИ АВИО КАРАТА)02.09.2016. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 034 - ДОВОÐЕЊЕ У ФУНКЦИОНАЛНО СТАЊЕ ВИДЕО НАДЗОРА26.08.2016. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 033 - СЕРВИСИРАЊЕ И ПОПРАВКЕ ИНСТРУМЕНТАЦИОНЕ ОПРЕМЕ И СИСТЕМА ЗА НАДЗОР И УПРАВЉАЊЕ (СЦАДА,ПЛЦ)26.08.2016. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 036 - АРХИВСКИ ОРМАР СА КЉУЦЕМ24.08.2016. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 035 - ОБУКА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗОП

Партија 1: ОБУКА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗОП, ПАНЦЕВО

Партија 2: ОБУКА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗОП, НОВИ САД

23.08.2016. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 032 - УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ИНТРАНЕТ ПОРТАЛА19.08.2016. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 031 - ИСПИТИВАЊЕ И БАЖДАРЕЊЕ ВЕНТИЛА СИГУРНОСТИ16.08.2016. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 028 - КОНСАЛТИНГ ЗА ПОТРЕБЕ КОРПОРАТИВИЗАЦИЈЕ:МЕРЕЊЕ И ОПТИМИЗАЦИЈА ПРОЦЕСА СКЛАДИШТЕЊА НАФТЕ И ДЕРИВАТА НАФТЕ И ОДРЖАВАЊА09.08.2016. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 023 - РЕВИЗИЈА РЕДОВНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЈП ТРАНСНАФТА ПАНЦЕВО ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2016. ДО 31.12.2016. ГОДИНЕ03.08.2016. до 13:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 025 - НАБАВКА УСЛУГЕ ПРЕНОСА ПОДАТАКА И ПРИСТУПА ИНТЕРНЕТУ04.08.2016. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 026 - ОДРЖАВАЊЕ РАЦУНАРСКЕ ОПРЕМЕ01.08.2016. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 027 - ЗАМЕНА СТАЦИОНАРНИХ АКУМУЛАТОРСКИХ БАТЕРИЈА ИСПРАВЉАЦКО-ИНВЕРТОРСКОГ ПОСТРОЈЕЊА03.08.2016. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 029 - НАБАВКА КРУЖНИХ ЗАПТИВАЦА03.08.2016. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 022 - ПРОЦЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЦА ТРАНСНАФТА ПАНЦЕВО25.07.2016. до 13:30 часова
ИСПИТИВАЊЕ ГРОМОБРАНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА, ОТПОРА УЗЕМЉЕЊА И ЕКВИПОТЕНЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ И ЕВЕНТУАЛНИ ПОПРАВАК НЕИСПРАВНИХ ИНСТАЛАЦИЈА25.07.2016. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 018 - НАБАВКА ОПРЕМЕ И СРЕДСТАВА ЗА ПАКОВАЊЕ, ПРИКУПЉАЊЕ И СКЛАДИШТЕЊЕ ОПАСНОГ ОТПАДА25.07.2016. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 021 - ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА РАСВЕТУ22.07.2016. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 020 - ГАРДЕРОБНИ ОРМАНИ ЗА ВАТРОГАСЦЕ20.07.2016. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 019 - СТОЛИЦЕ СА НАСЛОНОМ20.07.2016. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 014 - ПЕНИЛО ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ЗА ЛЕДИНЦЕ15.07.2016. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 017 - КРЕЦЕЊЕ ОБЈЕКАТА НА ТЕРМИНАЛУ13.07.2016. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 013 - ПЕРИОДИЦНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ13.07.2016. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 016 - НАБАВКА КЛИМА УРЕÐАЈА04.07.2016. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 015 - НАБАВКА СОФТВЕРА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВНИМ ПРОЦЕСИМА04.07.2016. до 13:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 011 - НАБАВКА И ЗАМЕНА ОШТЕЦЕНОГ КОМАНДНО-СИГНАЛНОГ КАБЛА ОД СИГНАЛИЗАТОРА ПРОЛАСКА КРАЦЕРА ДО МЕРНЕ СТАНИЦЕ ПАНЦЕВО27.06.2016. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 012 - КОНТРОЛА И СЕРВИС СТАБИЛНОГ СИСТЕМА ЗА ГАС ДЕТЕКЦИЈУ13.06.2016. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 010 - НАБАВКА НОВИХ ГАС ДЕТЕКТОРА06.06.2016. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 008 - ИЗРАДА АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА У СКЛАДУ СА НОВОМ СИСТЕМАТИЗАЦИЈОМ06.06.2016. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 009 - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕЛЕКТРО РАДОВЕ01.06.2016. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 006 - НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ЛИНИЈСКЕ И БУСТЕР ПУМПНЕ АГРЕГАТЕ23.05.2016. до 13:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 007 - НАБАВКА ОТДР УРЕÐАЈА11.05.2016. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 005 - ОТКЛАЊАЊЕ РЕВИЗИЈОМ УТВРÐЕНИХ НЕДОСТАТАКА НА ИСПРАВЉАЦКО-ИНВЕРТОРСКОМ ПОСТРОЈЕЊУ АКУ-БАТЕРИЈА У ЕНЕРГЕТСКОЈ САЛИ НА ТЕРМИНАЛУ У НОВОМ САДУ25.04.2016. до 11:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 003 - ИЗВОÐЕЊЕ СИСТЕМА РАСВЕТЕ НА СТУБНОМ НОСАЦУ НА МЕРНОЈ СТАНИЦИ ПАНЦЕВО25.04.2016. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 004 - ИЗРАДА ТЕХНИЦКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, НАБАВКА И УГРАДЊА ОПРЕМЕ ПРЕМА ТЕХНИЦКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ, РЕКОНСТРУКЦИЈА АУТО ВАГЕ27.04.2016. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 002 - НАБАВКА И УГРАДЊА ВАКУУМСКИХ ПРЕКИДАЦА У ТРАФОСТАНИЦИ НА ТЕРМИНАЛУ У НОВОМ САДУ22.04.2016. до 13:30 часова
ЈН МВ - 2016 - 001 - НАБАВКА МАНОМЕТАРА И ТЕРМОМЕТАРА21.04.2016. до 09:30 часова
ЈН МВ - 2015 - 096 - ГПС ЗА ПРАЦЕЊЕ КРЕТАЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА18.01.2016. до 11:30 часова