cp
latinica      |      ћирилица     |      english
cp
latinica      |      ћирилица     |      english

Јавне набавке

2020
2019
2018
2017
2016
2015
Назив тендера Рок за достављање понуде
ЈН ОП - 2020 - 001 - ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ-ПОЖАР И ЛОМ, ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И МОТОРНИХ ВОЗИЛА
13.04.2020. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2020 - 002 - НАБАВКА И ЗАМЕНА ГЛАВНОГ РАЗВОДНОГ ОРМАРА У ЗГРАДИ ПОРТИРНИЦЕ НА ТНС
14.04.2020. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2020 - 003 - САНИРАЊЕ РАЗВОДНИХ ОРМАРА У ОБЈЕКТИМА ТРАНСНАФТА АД
14.04.2020. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2020 - 006 - ТРОШКОВИ ГОДИШЊЕГ НАДЗОРА ЗА ISO 27 00123.04.2020. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2020 - 007 - ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ШТЕТЕ ПРИЧИЊЕНЕ ТРЕЋИМ ЛИЦИМА, ИМОВИНИ ТРЕЋИХ ЛИЦА И ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ ТОКОМ ПРЕВОЗА ОПАСНИХ МАТЕРИЈА КРОЗ НАФТОВОД И ТОКОМ УСКЛАДИШТЕЊА ДЕРИВАТЕ НАФТЕ22.04.2020. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2020 - 005 - ИЗРАДА РАСВЕТЕ ИЗНАД ВН ЕЛЕКТРОМОТОРА ЛИНИЈСКИХ ПУМПНИХ АГРЕГАТА30.04.2020. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2020 - 004 - ЗАМЕНА ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈА И РАСВЕТЕ У ЗГРАДИ РАДИОНИЦЕ НА ТНС27.04.2020. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2020 - 008 - ЗАМЕНА РАСВЕТЕ У ПОСЛОВНОМ ОБЈЕКТУ ТРАНСНАФТА АД, БЈЕЛАНОВИЋЕВА 2, БЕОГРАД28.04.2020. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2020 - 009 - ЗАМЕНА РАСВЕТЕ У ПОСЛОВНОМ ОБЈЕКТУ ТРАНСНАФТА АД, ЗМАЈ ЈОВЕ ЈОВАНОВИЋА 1, ПАНЧЕВО28.04.2020. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2020 - 010 - НАБАВКА ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА
29.04.2020. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2020 - 011 - НАБАВКА КУГЛАСТИХ ВЕНТИЛА07.05.2020. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2020 - 012 - ЗАМЕНА РАЗВОДНИХ ОРМАНА И ОПРЕМЕ НА БЛОК СТАНИЦАМА07.05.2020. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2020 - 013 - НАБАВКА И УГРАДЊА ОПРЕМЕ ЗА ПОДНО ПУЊЕЊЕ АУТОЦИСТЕРНИ НА АВП У СКЛАДИШТУ ЛЕДИНЦИ12.05.2020. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2020 - 017 - КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ - КОРПОРАТИВНИ АГЕНТ20.05.2020. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2020 - 015 - НАБАВКА И УГРАДЊА ОПРЕМЕ ПРЕМА ЕЛАБОРАТУ СИСТЕМА ЗА ПАНИК РАСВЕТУ У Р ЗОНИ СКЛАДИШТА ЛЕДИНЦИ02.06.2020. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2020 - 016 - ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ НАФТОВОДА - МАШИНСКО МОНТАЖНИ РАДОВИ09.06.2020. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2020 - 018 - НАБАВКА НОВИХ SOPHOS УТМ УРЕЂАЈА29.05.2020. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2020 - 014 - АНГАЖОВАЊЕ КОНТРОЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ТРАНСПОРТНОМ СИСТЕМУ ТРАНСНАФТА АД РАДИ ОБАВЉАЊА КВАНТИТАТИВНО-КВАЛИТАТИВНЕ АНАЛИЗЕ СИРОВЕ НАФТЕ29.05.2020. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2020 - 019 - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-TEХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПУМПНЕ СТАНИЦЕ НА TEРМИНАЛУ НОВИ САД15.06.2020. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2020 - 020 - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА САНАЦИЈУ МАНИПУЛАТИВНИХ НАФТОВОДА НА ТЕРМИНАЛУ НОВИ САД15.06.2020. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2020 - 021 - НАБАВКА ПРИРОДНОГ ГАСА19.06.2020. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2020 - 022 - НАБАВКА ТЕРЕТНОГ КОМБИ ВОЗИЛА29.06.2020. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2020 - 025 - МАРКЕТИНГ АКТИВНОСТИ ЗБОГ ТРГОВИНЕ И СКЛАДИШТЕЊА ЗА 3. ЛИЦА - ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ-АНКЕТНО ИСТРАЖИВАЊЕ У КУПОВИНИ И ПОТРОШЊИ ГОРИВА30.06.2020. до 09:30 часова
ЈН ПП - 2020 - 001 - УСЛУГА МАРКИРАЊА РОБЕ17.06.2020. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2020 - 026 - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНИХ АКТУАТОРА10.07.2020. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2020 - 027 - НАБАВКА БЕЖИЧНИХ УРЕЂАЈА14.07.2020. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2020 - 023 - НАБАВКА И УГРАДЊА ОПРЕМЕ ЗА РАСВЕТУ ПРЕМА ПОСТОЈЕЋЕМ ЕЛАБОРАТУ У СКЛАДИШТУ ЛЕДИНЦИ14.07.2020. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2020 - 028 - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКО ДОКУМЕНТАЦИЈЕ АУТОМАТИЗАЦИЈЕ У ГЛАВНОЈ ПУМПНОЈ СТАНИЦИ (ГМПС)28.07.2020. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2020 - 029 - МАРКЕТИНГ АКТИВНОСТИ ЗБОГ ТРГОВИНЕ И СКЛАДИШТЕЊА ЗА 3. ЛИЦА - ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ - Услуге пресс цлиппинг-а24.07.2020. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2020 - 030 - НАБАВКА ГОРИВА
24.07.2020. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2020 - 036 - НАБАВКА КУГЛАСТИХ ВЕНТИЛА СА РЕДУКТОРИМА04.08.2020. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2020 - 034 - ДОВОЂЕЊЕ МАНИПУЛАТИВНОГ ЦЕВОВОДА ИЗМЕЂУ МАНИПУЛАТИВНЕ (М) И РЕЗЕРВОАРСКЕ (Р) ЗОНЕ У ФУНКЦИОНАЛНО СТАЊЕ (ДЕТЕКЦИЈА, АНАЛИЗЕ, ПРОЈЕКАТ И ИЗВОЂЕЊЕ)07.08.2020. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2020 035 - ХИДРО ТЕСТ РЕЗЕРВОАРА Р - 1 У СКЛАДИШТУ ЛЕДИНЦИ И САНАЦИЈА И АКЗ ЕВЕНТУАЛНИХ МЕСТА ОШТЕЋЕЊА
05.08.2020. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2020 - 037 - РЕКОНСТРУКЦИЈА МЕРНО ИНСТРУМЕНТАЦИОНЕ ОПРЕМЕ НА ЛИНИЈСКИМ И БУСТЕР ПУМПАМА18.08.2020. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2020 - 031 - ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ВИДЕО НАДЗОРА ТНС 07.09.2020. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2020 - 032 - УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ВИДЕО НАДЗОРА НА БЛОК СТАНИЦАМА ДУЖ ТРАСЕ НАФТОВОДА07.09.2020. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2020 - 039 - ОПТИМИЗАЦИЈА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА У САГЛАСНОСТИ СА ИЗРАЂЕНИМ МОДЕЛОМ И ЗАХТЕВИМА СТАНДАРДА ИСО9001:201508.09.2020. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2020 - 038 - ТРОШКОВИ АНАЛИЗЕ РОБЕ16.09.2020. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2020 - 041 - АДАПТАЦИЈА, ПОПРАВКЕ И ОПРЕМАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ТРАНСНАФТА АД - ИЗРАДА И УГРАДЊА НАМЕШТАЈА 15.09.2020. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2020 - 044 - НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА САП СИСТЕМА И ЛИЦЕНЦИ17.09.2020. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2020 - 043 - ТРОШКОВИ КОРИШЋЕЊА MICROSOFT СОФТВЕРСКИХ ЛИЦЕНЦИ17.09.2020. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2020 - 040 - АДАПТАЦИЈА, ПОПРАВКЕ И ОПРЕМАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ТРАНСНАФТА - ЗАМЕНА ПУТНИЧКОГ ЛИФТА 18.09.2020. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2020 - 042 - НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ДМС СИСТЕМА И ЛИЦЕНЦИ
02.10.2020. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2020 - 045 - НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ И ИТ ОПРЕМЕ01.10.2020. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2020 - 046 - ТРОШКОВИ КОРИШЋЕЊА VEEAM СОФТВЕРСКИХ ЛИЦЕНЦИ01.10.2020. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2020 - 047 - НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ08.10.2020. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2020 - 049 - НАБАВКА И УГРАДЊА НОСАЧА КАБЛОВСКИХ РЕГАЛА У ТУНЕЛУ30.10.2020. до 09:30 часова
ЈН - ОП - 2020 - 048 - АДАПТАЦИЈА ОПТИЧКОГ ПРОЦЕСНОГ КОМУНИКАЦИОНОГ СИСТЕМА02.11.2020. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2020 - 050 - ТРОШКОВИ ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА23.11.2020. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2020 - 056 - МАРКЕТИНГ АКТИВНОСТИ ЗБОГ ТРГОВИНЕ И СКЛАДИШТЕЊА ЗА 3. ЛИЦА - МОНИТОРИНГ ДИГИТАЛНИХ КАНАЛА04.12.2020. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2020 - 057 - УСЛУГЕ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ - ПРОПАГАНДНИ МАТЕРИЈАЛ СА ЛОГОМ И КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
Партија 1 - УСЛУГЕ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ - Пропагандни материјал са логом
Партија 2 - Канцеларијски материјал
14.12.2020. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2020 - 051 - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ11.12.2020. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2020 - 052 - ДОБРОВОЉНО ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ15.12.2020. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2020 - 053 - УСЛУГА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА
Партија 1 - Одржавање ротационе опреме
Партија 2 - Одржавање машинске инсталације
Партија 3 - Одржавање система за сигнализацију и управљање
Партија 4 - Одржавање електроенергетских инсталација и опреме
18.12.2020. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2020 - 059 - ПРИКЉУЧАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА БР. 5 ТРАНСНАФТА АД21.12.2020. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2020 - 058 - НАБАВКА СЕРВЕРСКЕ И МРЕЖНЕ ОПРЕМЕ
Партија 1 - Набавка серверске ИТ опреме
Партија 2 - Набавка активне мрежне опреме
24.12.2020. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2020 - 060 - УСЛУГА ОПТИМИЗАЦИЈЕ САП СИСТЕМА28.12.2020. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2020 - 068 - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНИХ АКТУАТОРА СА РЕДУКТОРИМА11.12.2020. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2020 - 069 - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ САНАЦИЈЕ МАНИПУЛАТИВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ НА ТЕРМИНАЛУ НОВИ САД - ДРУГИ ДЕО
16.12.2020. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2020 - 070 - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПУМПМНЕ СТАНИЦЕ НА ТЕРМИНАЛУ НОВИ САД16.12.2020. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2020 - 055 - РЕКОНСТРУКЦИЈА ТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА У СКЛАДИШТУ У ЛЕДИНЦИМА У СКЛАДУ СА ТЕХНИЧКОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ19.01.2021. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2020 - 061 - ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ САП ЕРП СИСТЕМА12.01.2021. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2020 - 062 - ПРОЈЕКАТ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИТ ИНФРАСТРУКТУРЕ И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ЗА НОВЕ ПОСЛОВНЕ ЛОКАЦИЈЕ12.01.2021. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2020 - 071 - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ВАТРОГАСНЕ СТАНИЦЕ, СА ПРИПАДАЈУЋИМ ЦЕВОВОДИМА И АРМАТУРОМ, НА ТЕРМИНАЛУ НОВИ САД29.12.2020. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2020 - 054 - УСЛУГА ЧИШЋЕЊА ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА25.01.2021. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2020 - 072 - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПУМПНЕ СТАНИЦЕ НА ТЕРМИНАЛУ НОВИ САД19.01.2021. до 09:30 часова
Назив тендера Рок за достављање понуде
ЈН ОП - 2019 - 001 - ПУТНИЧКО ВОЗИЛО - 3 КОМАДА15.04.2019. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 002 - ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ НАФТОВОДА - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ19.04.2019. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 003 - ОСИГУРАЊЕ СКЛАДИШТЕЊА ЕВРО ДИЗЕЛА И СИРОВЕ НАФТЕ22.04.2019. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 006 - КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ10.05.2019. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 005 - ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ СКЛАДИШТАРА ЗА ШТЕТЕ НА РОБИ (СИРОВОЈ НАФТИ И ДЕРИВАТИМА НАФТЕ)
06.05.2019. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 009 - МОДЕЛОВАЊЕ ПРОЦЕСА У ОКВИРУ ФУНКЦИЈЕ ЗА ФИНАНСИЈСКО ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ07.05.2019. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 007 - ДОВОЂЕЊЕ МАНИПУЛАТИВНОГ ЦЕВОВОДА ИЗМЕЂУ М И Р ЗОНЕ СКЛАДИШТА ЛЕДИНЦИ У ФУНКЦИОНАЛНО СТАЊЕ (ФАЗА И и ИИ)
10.06.2019. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 004 - ПОСТАВЉАЊЕ И ЗАМЕНА РАСВЕТЕ :
Партија 1 - Постављање спољне расвете на ТНС
Партија 2 - Замена система за расвету на МСП
13.05.2019. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 008 - ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА И САНАЦИЈА РЕЗЕРВОАРА У СКЛАДИШТУ ЛЕДИНЦИ30.05.2019. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 010 - НАБАВКА БЕЖИЧНИХ УРЕЂАЈА И УРЕЂАЈА ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ УДАЉЕНИХ ЛОКАЦИЈА04.06.2019. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 012 - НАБАВКА ПРИРОДНОГ ГАСА20.06.2019. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 014 - РЕКОНСТРУКЦИЈА ПАРОВОДНОГ СИСТЕМА ГРЕЈАЊА04.07.2019. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 013 - НАБАВКА ГОРИВА05.07.2019. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 011 - ТРОШКОВИ АНАЛИЗЕ РОБЕ08.07.2019. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 015 - АНГАЖОВАЊЕ ВАТРОГАСАЦА ЗА ЛЕДИНЦЕ17.07.2019. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 016 - РЕКОНСТРУКЦИЈА МЕРНИХ МОСТОВА ЗА РНС И ТНС СА ИЗГРАДЊОМ ОБРАЧУНСКИХ МЕРНИХ СИСТЕМА12.07.2019. до 11:30 часова
ЈН ПП - 2019 - 001 - УСЛУГЕ МАРКИРАЊА РОБЕ25.06.2019. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 018 - ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ - ПОЖАР И ЛОМ СКЛАДИШТЕ У ЛЕДИНЦИМА25.07.2019. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 020 - ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ТРАФОСТАНИЦА И ДРУГЕ ЕЛЕКТРО ОПРЕМЕ У ПОГОНУ22.07.2019. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 019 - ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА ОПРАВДАНОСТИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ КОНТРОЛЕ ПРИСТУПА У ПРОЦЕСНИМ САЛАМА У ЈП ТРАНСНАФТА ПАНЧЕВО23.07.2019. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 017 - НАБАВКА И УГРАДЊА РАДАРСКИХ МЕРИЛА НА ТЕРМИНАЛУ НОВИ САД23.07.2019. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 021 - ТРОШКОВИ КОРИШЋЕЊА MICROSOFT СОФТВЕРСКИХ ЛИЦЕНЦИ22.07.2019. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 023 - НАБАВКА ДВОУСИСНОГ РАДНОГ КОЛА07.08.2019. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 024 - НАБАВКА ЕЛЕКТРОМОТОРА
07.08.2019. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 022 - ПОПРАВКА МЕСТА ОШТЕЋЕЊА НА ДЕОНИЦИ ДН-2 ПО ИЗВЕШТАЈУ СНИМАЊА ИНТЕЛИГЕНТНИМ КРАЦЕРОМ

06.08.2019. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 025 - ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА ЗА КРЕИРАЊЕ РЕЗЕРВНИХ КОПИЈА И УДАЉЕНЕ РЕПЛИКАЦИЈЕ06.08.2019. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 027 - ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА И САНАЦИЈА РЕЗЕРВОАРА У СКЛАДИШТУ ЛЕДИНЦИ12.08.2019. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 028 - НАБАВКА ОДРЖАВАЊА САП ЛИЦЕНЦИ И СИСТЕМА13.08.2019. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 030 - РЕКОНСТРУКЦИЈА ПАРОВОДНОГ СИСТЕМА ГРЕЈАЊА 30.08.2019. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 029 - ДИЈАГНОСТИКА ВН ЕЛЕКТРОМОТОРА
09.09.2019. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 031 - ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ТРАФОСТАНИЦА И ДРУГЕ ЕЛЕКТРО ОПРЕМЕ У ПОГОНУ10.09.2019. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 033 - ОСИГУРАЊЕ ПРЕКИДА РАДА УСЛЕД НАСТУПАЊА РИЗИКА ПОЖАРА И/ИЛИ ЛОМА МАШИНА НА ТРАНСПОРТНОМ СИСТЕМУ И СКЛАДИШТИМА ТРАНСНАФТА АД, ПАНЧЕВО09.09.2019. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 032 - РАДОВИ НА ДОВОЂЕЊУ АКУМУЛАЦИЈЕ У Р ЗОНИ СКЛАДИШТА ЛЕДИНЦИ У ФУНКЦИОНАЛНО СТАЊЕ ЗА ПОТРЕБЕ ХИДРОТЕСТА ПОСТОЈЕЋИХ РЕЗЕРВОАРА, ЈН-ОП-2019-03216.09.2019. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 034 - ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ШТЕТЕ ПРИЧИЊЕНЕ ТРЕЋИМ ЛИЦИМА, ИМОВИНИ ТРЕЋИХ ЛИЦА И ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ ТОКОМ ПРЕВОЗА ОПАСНИХ МАТЕРИЈА КРОЗ НАФТОВОД И ТОКОМ УСКЛАДИШТЕЊА ДЕРИВАТЕ НАФТЕ23.09.2019. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 026 - НАБАВКА ЛИНИЈСКОГ ПУМПНОГ АГРЕГАТА07.10.2019. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 035 - НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ И ИТ ОПРЕМЕ08.10.2019. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 036 - ВИШЕГОДИШЊЕ ОДРЖАВАЊЕ И ПРЕТПЛАТА ЗА СОФТВЕР ЗА НАДЗОР МРЕЖНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ14.10.2019. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 037 - АНГАЖОВАЊЕ ОВЛАШЋЕНЕ ФИРМЕ У СЛУЧАЈУ ПОТРЕБЕ ЗА РЕАГОВАЊЕМ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА ЗАГАЂЕЊА21.10.2019. do 11:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 039 - НАБАВКА И УГРАДЊА ОПРЕМЕ ЗА РАСВЕТУ ПРЕМА ПОСТОЈЕЋЕМ ЕЛАБОРАТУ У СКЛАДИШТУ ЛЕДИНЦИ
24.10.2019. do 09:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 038 - КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У НОВОМ САДУ
28.10.2019. do 09:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 041 - ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ТРАФОСТАНИЦА И ДРУГЕ ЕЛЕКТРО ОПРЕМЕ У ПОГОНУ29.10.2019. do 09:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 042 - УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА ВИДЕО ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА05.11.2019. do 09:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 044 - ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ШТЕТЕ ПРИЧИЊЕНЕ ТРЕЋИМ ЛИЦИМА, ИМОВИНИ ТРЕЋИХ ЛИЦА И ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ ТОКОМ ПРЕВОЗА ОПАСНИХ МАТЕРИЈА КРОЗ НАФТОВОД И ТОКОМ УСКЛАДИШТЕЊА ДЕРИВАТЕ НАФТЕ
08.11.2019. do 09:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 043 - УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА15.11.2019. do 09:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 040 - ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И ПРОТИВПОЖАРНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА ТРАНСНАФТА АД18.11.2019. do 09:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 047 - НАБАВКА, УГРАДЊА И ИНСТАЛИРАЊЕ ОПРЕМЕ И СОФТВЕРА АУТОМАТСКОГ СИСТЕМА ЗА ПРАЋЕЊЕ ОТПРЕМЕ ГОРИВА И АУТОМАТСКОМ ИЗРАДОМ ОТПРЕМНИХ ДОКУМЕНАТА26.11.2019. do 09:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 046 - НАБАВКА И УГРАДЊА ОПРЕМЕ ЗА ПОДНО ПУЊЕЊЕ АУТОЦИСТЕРНИ НА АВП У СКЛАДИШТУ26.11.2019. do 11:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 045 - СПРОВОЂЕЊЕ ТРЕНИНГА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
28.11.2019. do 09:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 051 - НАБАВКА СЕРВЕРСКЕ ИТ ОПРЕМЕ13.12.2019. do 09:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 052 - СОФТВЕРСКО РЕШЕЊЕ ЗА ЕНКРИПЦИЈУ16.12.2019. do 09:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 048 - РЕКОНСТРУКЦИЈА СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА СА НАБАВКОМ И ЗАМЕНОМ ПЛЦ КОНТРОЛЕРА16.12.2019. do 11:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 049 - НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ЛИНИЈСКЕ ПУМПНЕ АГРЕГАТЕ09.12.2019. do 09:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 053 - ТРОШКОВИ КОРИШЋЕЊА ЛИЦЕНЦИ СИСТЕМА ЗА ОТКРИВАЊЕ РАЊИВОСТИ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА23.12.2019. do 09:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 054 - ДОВОЂЕЊЕ ВИДЕО НАДЗОРА У ФУНКЦИОНАЛНО СТАЊЕ30.12.2019. do 09:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 050 - УСЛУГЕ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА
Партија 1 - Одржавање ротационе опреме
Партија 2 - Одржавање машинске инсталације
Партија 3 - Одржавање система за сигнализацију и управљање
Партија 4 - Одржавање електроенергетских инсталација и опреме
30.12.2019. do 11:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 057 - НАМЕШТАЈ ЗА ЗГРАДУ РАДИОНИЦЕ10.01.2020. do 09:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 055 - ПРЕГЛЕД ПРОТИВЕКСПЛОЗИЈСКО ЗАШТИЋЕНЕ ОПРЕМЕ ЗА РАД КОЈА СЕ КОРИСТИ У ТЕХНОЛОШКИМ ПРОЦЕСИМА (ЕX ОПРЕМА)
14.01.2020. do 09:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 058 - ДОБРОВОЉНО ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ24.01.2020. do 09:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 059 - ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ-ПОЖАР И ЛОМ, ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И МОТОРНИХ ВОЗИЛА24.01.2020. do 11:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 064 - НАБАВКА АКТИВНЕ МРЕЖНЕ ОПРЕМЕ28.01.2020. do 09:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 065 - ИСПОРУКА ТЕХНОЛОШКЕ ПАРЕ
Партија 1- Испорука технолошке паре за Терминал Нови Сад
Партија 2- Испорука технолошке паре за Мерну станицу Панчево
28.01.2020. do 11:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 060 - НАБАВКА И УГРАДЊА ОПРЕМЕ ПУМПНЕ СТАНИЦЕ У Р-ЗОНИ ПРЕМА ЕЛАБОРАТУ06.02.2020. do 09:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 063 - ФИЗИЧКО - ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И ПРОТИВПОЖАРНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА ТРАНСНАФТА АД31.01.2020. do 11:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 070 - НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА31.01.2020. do 09:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 061 - ТРОШКОВИ КОНСУЛТАНТСКИХ УСЛУГА - ИЗРАДА ТРОШКОВНОГ МОДЕЛА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ФУНКЦИЈЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ
03.02.2020. do 09:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 071 - ПРОЈЕКАТ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИТ ИНФРАСТРУКТУРЕ И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ЗА НОВЕ ПОСЛОВНЕ И СКЛАДИШНЕ ЛОКАЦИЈЕ10.02.2020. do 09:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 072 - НАБАВКА ИТ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА10.02.2020. do 11:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 056 - МОНИТОРИНГ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ( ИМИСИЈЕ У ВАЗДУХУ, БУКА, ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ, ЗЕМЉИШТЕ, КАРАКТЕРИЗАЦИЈА ОТПАДА) НА ОБЈЕКТИМА ТРАНСНАФТА АД11.02.2020. do 09:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 066 - СЕРВИС ВН ЕЛЕКТРОМОТОРА П-5602
28.01.2020. do 13:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 062 - ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ДМС ЛИЦЕНЦИ11.02.2020. do 11:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 067 - ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ПРИМЕЊЕНИХ ХИДРОГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА
СА ПРИБАВЉАЊЕМ ОДОБРЕЊА ОД РЕСОРНОГ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТЕРИЈАТА
И КОПАЊЕ БУНАРА У СКЛАДУ СА ХИДРОГЕОЛОШКИМ РЕЗУЛТАТИМА
13.02.2020. do 09:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 069 - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
13.02.2020. do 11:30 часова
ЈН ОП - 2019 - 068 - РЕКОНСТРУКЦИЈА МЕРНО ИНСТРУМЕНТАЦИОНЕ ОПРЕМЕ НА ЛИНИЈСКИМ И БУСТЕР ПУМПАМА11.02.2020. do 13:30 часова
Назив тендера Рок за достављање понуде
ЈН ОП - 2018 - 001 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОИТХ СПОЈНИЦЕ
18.05.2018. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2018 - 003 - ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ НАФТОВОДА
Партија 1 - Услуге интервентног одржавања нафтовода-машинско-монтажни радови
Партија 2 - Услуге интервентног одржавања ХДПЕ и оптичког кабла
14.05.2018. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2018 - 004 - НАБАВКА ДОДАТНИХ ЛИЦЕНЦИ СОФТВЕРА ЗА НАДГЛЕДАЊЕ МРЕЖЕ
18.05.2018. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2018 - 002 - НАБАВКА И ЗАМЕНА РАСВЕТЕ:
Партија 1 - Набавка и замена расвете на рефлекторским стубовима Терминала Нови Сад
Партија 2 - Набавка и замена светиљки на стубовима расвете на ТНС и замена расвете на рефлекторском стубу на МСП-а
21.05.2018. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2018 - 005 - НАДОГРАДЊА ПОСТОЈЕЋИХ ЛИЦЕНЦИ ЗА БЕКАП СОФТВЕР И ПРОДУЖАВАЊЕ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА21.05.2018. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2018 - 006 - УГРАДЊА КОЛЕКТОРА НА МАНИПУЛАТИВНОМ ЦЕВОВОДУ СКЛАДИШТА ЛЕДИНЦИ11.06.2018. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2018 - 008 - НАБАВКА ПРИРОДНОГ ГАСА15.06.2018. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2018 - 007 - ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И ПРОТИВПОЖАРНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА ЈП ТРАНСНАФТА19.06.2018. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2018 - 009 - АНГАЖОВАЊЕ ВАТРОГАСАЦА ЗА ЛЕДИНЦЕ18.06.2018. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2018 - 012 - ИЗРАДА СТУДИЈЕ ОПТИМИЗАЦИЈА СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ И ОПАСНИМ МАТЕРИЈАМА02.07.2018. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2018 - 011 - НАБАВКА SOPHOS АНТИВИРУС ЛИЦЕНЦИ СА УСЛУГОМ ОДРЖАВАЊА ЗА ДЕСКТОП И ЛАПТОП РАЧУНАРЕ06.07.2018. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2018 - 013 - УГРАДЊА ФИЛТЕРСКЕ СЕКЦИЈЕ НА ЦЕВОВОДУ ЗА ПОВРАТ КОНДЕНЗАТА09.07.2018. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2018 - 010 - НАБАВКА ОДРЖАВАЊА САП ЛИЦЕНЦИ И СИСТЕМА16.07.2018. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2018 - 014 - НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ И ИТ ОПРЕМЕ16.07.2018. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2018 - 016 - НАБАВКА ГОРИВА
20.07.2018. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2018 - 017 - ЗАКУП И ОДРЖАВАЊЕ МИЦРОСОФТ ЛИЦЕНЦИ30.07.2018. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2018 - 018 - НАБАВКА ЛИЦЕНЦИ ЗА EXPLOIT И RANSOMWARE ЗАШТИТУ30.07.2018. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2018 - 015 - ВАТРОГАСНА АУТОЦИСТЕРНА07.08.2018. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2018 - 019 - ИСПИТИВАЊЕ СТАЊА НАФТОВОДА НА ДЕОНИЦИ ДН-02 (Нови СађПанчево) ИНТЕЛИГЕНТНИМ ПИГОМ03.09.2018. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2018 - 021 - КОНСАЛТИНГ ЗА ПОТРЕБЕ КОРПОРАТИВИЗАЦИЈЕ – УСЛУГА КОРПОРАТИВНОГ АГЕНТА21.09.2018. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2018 - 020 - РЕНОВИРАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА ТЕРМИНАЛУ НОВИ САД28.09.2018. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2018 - 023 - РЕПАРАЦИЈА СТАРИХ ЗАСУНА03.10.2018. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2018 - 024 - АНГАЖОВАЊЕ ОВЛАШЋЕНЕ ФИРМЕ У СЛУЧАЈУ ПОТРЕБЕ ЗА РЕАГОВАЊЕМ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА ЗАГАЂЕЊА03.10.2018. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2018 - 027 - УСЛУГА ЧИШЋЕЊА ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА01.10.2018. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2018 - 025 - ТЕХНОЕКОНОМСКА АНАЛИЗА МОГУЋНОСТИ ИЗГРАДЊЕ СКЛАДИШНИХ КАПАЦИТЕТА У МГО ЗОНИ СКЛАДИШТА ЛЕДИНЦИ02.10.2018. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2018 - 026 - ИСПОРУКА ТЕХНОЛОШКЕ ПАРЕ
04.10.2018. до 09:30 часова
ЈН ОП -2018 -022 - СПРОВОЂЕЊЕ ТРЕНИНГА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ11.10.2018. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2018 - 028 - НАБАВКА УРЕЂАЈА ЗА ОТКРИВАЊЕ РАЊИВОСТИ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА СА ПРИПАДАЈУЋОМ ЈЕДНОГОДИШЊОМ ЛИЦЕНЦОМ22.10.2018. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2018 - 031 - НАБАВКА И ЗАМЕНА ЗИДНИХ И ПОДНИХ ОБЛОГА У ОБЈЕКТУ РАДИОНИЦЕ НА ТНС13.11.2018. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2018 - 029 - КОНСАЛТИНГ ЗА ПОТРЕБЕ КОРПОРАТИВИЗАЦИЈЕ: МОДЕЛОВАЊЕ ПРОЦЕСА У ПРАВНОЈ ФУНКЦИЈИ
15.11.2018. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2018 - 032 - UPGRADE SCADA CONTROL MAESTRO19.11.2018. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2018 - 033 - НАБАВКА ИТ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА22.11.2018. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2018 - 034 - ИЗОЛАЦИЈА КРОВА ТРАФОСТАНИЦЕ
26.11.2018. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2018 - 036 - ИСПОРУКА ТЕХНОЛОШКЕ ПАРЕ22.11.2018. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2018 - 030 - РЕКОНСТРУКЦИЈА АВПР СА НАБАВКОМ И УГРАДЊОМ 3 ПРИЈЕМНА ВОЛУМЕТРА26.11.2018. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2018 - 035 - УСЛУГЕ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ29.11.2018. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2018 - 039 - МОНИТОРИНГ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (ИМИСИЈЕ У ВАЗДУХУ, БУКА, ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ, ЗЕМЉИШТЕ, КАРАКТЕРИЗАЦИЈА ОТПАДА) НА ОБЈЕКТИМА ЈП ТРАНСНАФТА30.11.2018. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2018 - 037 - ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА ПУМПНЕ СТАНИЦЕ У Р – ЗОНИ30.11.2018. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2018 - 038 - НАБАВКА И ЗАМЕНА ПРОЗОРА И ВРАТА НА ТЕРМИНАЛУ НОВИ САД30.11.2018. до 13:30 часова
ЈН ОП - 2018 - 040 - НАБАВКА АКТИВНЕ МРЕЖНЕ ОПРЕМЕ ЗА ЛОКАЦИЈЕ ЈП ТРАНСНАФТА03.12.2018. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2018 - 042 - НАБАВКА СЕРВЕРСКЕ ИТ ОПРЕМЕ
07.12.2018. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2018 - 041 - НАБАВКА И УГРАДЊА ОПРЕМЕ ПРЕМА ЕЛАБОРАТУ, СИСТЕМА ЗА РАСВЕТУ У Р И М ЗОНИ СКЛАДИШТА ЛЕДИНЦИ17.12.2018. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2018 - 043 - НАБАВКА И ЗАМЕНА ЗИДНИХ И ПОДНИХ ОБЛОГА У ОБЈЕКТУ РАДИОНИЦЕ НА ТНС27.12.2018. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2018 - 045 - СЕРВИСИРАЊЕ И ПОПРАВКЕ ИНСТРУМЕНТАЦИОНЕ ОПРЕМЕ И СИСТЕМА ЗА НАДЗОР И УПРАВЉАЊЕ (СКАДА, ПЛЦ)10.01.2019. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2018 - 048 - ИСПОРУКА ТЕХНОЛОШКЕ ПАРЕ
Партија 1 - Испорука технолошке паре за Терминал Нови Сад
Партија 2 - Испорука технолошке паре за Мерну станицу Панчево
11.01.2019. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2018 - 046 - НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ДМС-А И СОФТВЕРСКИХ ЛИЦЕНЦИ15.01.2019. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2018 - 047 - ПРОЈЕКАТ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИТ ИНФРАСТРУКТУРЕ И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ЗА НОВЕ ПОСЛОВНЕ И СКЛАДИШНЕ ЛОКАЦИЈЕ15.01.2019. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2018 - 056 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ НАДЗОРА И УПРАВЉАЊА (ПЛЦ, СЦАДА)17.01.2019. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2018 - 057 - ДОБРОВОЉНО ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ21.01.2019. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2018 - 049 - ДОВОЂЕЊЕ МАНИПУЛАТИВНОГ ЦЕВОВОДА ИЗМЕЂУ М И Р ЗОНЕ СКЛАДИШТА ЛЕДИНЦИ У ФУНКЦИОНАЛНО СТАЊЕ
04.03.2019. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2018 - 053 - УСЛУГА ИНТЕРВЕНТНОГ ОДРЖАВАЊА СКЛАДИШТА
Партија 1: Услуге интервентног одржавања СкПГ ЛЕДИНЦИ-грађевински радови
Партија 2: Услуге интервентног одржавања СкПГ ЛЕДИНЦИ -Радови на машинским инсталацијама
29.01.2019. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2018 - 058 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА (СЦАДА)24.01.2019. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2018 - 059 -АПГРЕЈД СОФТВЕРА СЦАДА24.01.2019. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2018 - 044 - ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА И САНАЦИЈА РЕЗЕРВОАРА Р-6 И Р-2 У СКЛАДИШТУ ЛЕДИНЦИ07.02.2019. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2018 - 055 - УСЛУГА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА
Партија 1 - Одржавање ротационе опреме
Партија 2 - Одржавање машинске инсталације
Партија 3 - Одржавање система за сигнализацију и управљање
30.01.2019. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2018 - 050 - НАБАВКА ТОНЕРА ЗА ШТАМПАЧЕ18.02.2019. до 09:30 часова
ЈН - ОП - 2018 - 051 - ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМСКОГ И КЛИЈЕНТСКОГ СОФТВЕРА18.02.2019. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2018 - 060 - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ СКЛАДИШТА - електроенергетика19.02.2019. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2018 - 052 - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА У СКЛАДИШТУ ПОГОНСКИХ ГОРИВА ЛЕДИНЦИ20.02.2019. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2018 - 061 - АДАПТАЦИЈА И ОПРЕМАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У НОВОМ САДУ
21.02.2019. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2018 - 054 - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
25.02.2019. до 09:30 часова
Назив тендера Рок за достављање понуде
ЈН ОП - 2017 - 041 - ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ - ПОЖАР И ЛОМ, ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И МОТОРНИХ ВОЗИЛА29.01.2018. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2017 - 043 - ИЗРАДА ТЕХНОЕКОНОМСКЕ АНАЛИЗЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА САНАЦИЈУ ЦЕВОВОДА ИЗМЕЂУ ДОЊЕ (МГО) И ГОРЊЕ (РГО) ЗОНЕ СКЛАДИШТА ‘’ЛЕДИНЦИ’’
26.01.2018. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2017 - 039 - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ СКЛАДИШТА - електро енергетика 22.01.2018. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2017 - 042 - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ18.01.2018. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2017 - 040 - ДОБРОВОЉНО ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ15.01.2018. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2017 - 038 - ПРОЈЕКАТ АРХИВИРАЊА ДМС ПОДАТАКА16.01.2018. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2017 - 037 - ПРОЈЕКАТ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИТ ИНФРАСТРУКТУРЕ И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ЗА НОВЕ ПОСЛОВНЕ И СКЛАДИШНЕ ЛОКАЦИЈЕ
10.01.2018. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2017 - 036 - ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА, НАБАВКА И УГРАДЊА ОПРЕМЕ ПРЕМА ЕЛАБОРАТУ СОФТ СТАРТЕРА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ЕЛЕКТРОМОТОРА ВЕНТИЛАТОРА В1 И В2 У ВЕНТИЛАТОРСКОМ СИСТЕМУ Р-ЗОНE08.01.2018. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2017 - 035 - ПРОЈЕКАТ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ САП ЕРП СИСТЕМА - НАБАВКА САП КОРИСНИЧКИХ ЛИЦЕНЦИ08.01.2018. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2017 - 034 - УСЛУГА ЧИШЋЕЊА ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА15.12.2017. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2017 - 032 - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ СКЛАДИШТА – систем за сигнализацију и управљање15.12.2017. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2017 - 033 - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, НАБАВКА ИСПОРУКА И УГРАДЊА ОПРЕМЕ ПРЕМА ТЕХНИЧКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЕСД (Emergency Shut Down) СИСТЕМА11.12.2017. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2017 - 031 - ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА - АНГАЖОВАЊЕ АУТО-ЦИСТЕРНЕ07.12.2017. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2017 - 030 - УСЛУГА КВАЛИТАТИВНЕ И КВАНТИТАТИВНЕ КОНТРОЛЕ НАФТЕ И ДЕРИВАТА НАФТЕ05.03.2018. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2017 - 029 - НАБАВКА СЕРВЕРСКЕ ИТ ОПРЕМЕ27.11.2017. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2017 - 027 - МОНИТОРИНГ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ОБЈЕКТИМА ЈП ТРАНСНАФТА ( ПОДЗЕМНА ВОДА, ВАЗДУХ, ДУНАВ, КАРАКТЕРИЗАЦИЈА ОТПАДА)21.11.2017. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2017 - 028 - ВАТРОГАСНА АУТОЦИСТЕРНА20.11.2017. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2017 - 025 - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ СКЛАДИШТА - машински радови17.11.2017. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2017 - 026 - ИСПИТИВАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА КАБЛОВСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И СИСТЕМА ВИДЕО НАДЗОРА У ЛЕДИНЦИМА У М2 ЗОНИ13.11.2017. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2017 - 024 - САНАЦИЈА СПОЉАШЊЕГ ДЕЛА РЕЗЕРВОАРА НА ТЕРМИНАЛУ НОВИ САД УКЉУЧУЈУЋИ И САНАЦИЈУ/ИЗОЛАЦИЈУ СПОЈА РЕЗЕРВОАРА И ТЕМЕЉА30.10.2017. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2017 - 023 - АНГАЖОВАЊЕ ОВЛАШЋЕНЕ ФИРМЕ У СЛУЧАЈУ ПОТРЕБЕ ЗА РЕАГОВАЊЕМ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА ЗАГАЂЕЊА-ЛЕДИНЦИ16.10.2017. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2017 - 022 - ИСПОРУКА ТЕХНОЛОШКЕ ПАРЕ22.09.2017. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2017 - 021 - ПРОЈЕКАТ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ДМС СИСТЕМА, УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ДМС СИСТЕМА И ДМС СОФТВЕРСКИХ ЛИЦЕНЦИ
Партија 1: ПРОЈЕКАТ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ДМС СИСТЕМА: ФАЗА 2
Партија 2: УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ДМС СИСТЕМА И ДМС СОФТВЕРСКИХ ЛИЦЕНЦИ
15.09.2017. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2017 - 019 - ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ШТЕТЕ ПРИЧИЊЕНЕ ТРЕЋИМ ЛИЦИМА, ИМОВИНИ ТРЕЋИХ ЛИЦА И ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ ТОКОМ ПРЕВОЗА ОПАСНИХ МАТЕРИЈА КРОЗ НАФТОВОД И ТОКОМ УСКЛАДИШТЕЊА ДЕРИВАТЕ НАФТЕ 04.09.2017. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2017 - 018 - НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ И ИТ ОПРЕМЕ И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА 18.08.2017. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2017 - 017 - ПОПРАВКА МЕСТА ОШТЕЋЕЊА НА ДЕОНИЦИ НАФТОВОДА ДН-01 ПО ИЗВЕШТАЈУ СНИМАЊА ИНТЕЛИГЕНТНИМ КРАЦЕРОМ 14.08.2017. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2017 - 016 - ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ - ПОЖАР И ЛОМ СКЛАДИШТЕ У ЛЕДИНЦИМА
17.07.2017. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2017 - 015 - ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ШТЕТЕ ПРИЧИЊЕНЕ ТРЕЋИМ ЛИЦИМА, ИМОВИНИ ТРЕЋИХ ЛИЦА И ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ ТОКОМ ПРЕВОЗА ОПАСНИХ МАТЕРИЈА КРОЗ НАФТОВОД И ТОКОМ УСКЛАДИШТЕЊА ДЕРИВАТЕ НАФТЕ17.07.2017. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2017 - 013 - НАБАВКА ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА, КАО И ГОРИВА ЗА БАШТЕНСКЕ МАШИНЕ, ЧАМАЦ, ЕЛЕКТРО АГРЕГАТ07.07.2017. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2017 - 014 - ЗАКУП И ОДРЖАВАЊЕ microsoft ЛИЦЕНЦИ03.07.2017. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2017 - 012 - ПУТНИЧКО ВОЗИЛО - 2 КОМАДА30.06.2017. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2017 - 011 - ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ТРАФОСТАНИЦА И ДРУГЕ ЕЛЕКТРО ОПРЕМЕ У ПОГОНУ22.06.2017. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2017 - 007 - НАБАВКА ПРИРОДНОГ ГАСА19.06.2017. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2017 - 010 - АНГАЖОВАЊЕ ВАТРОГАСАЦА ЗА ЛЕДИНЦЕ15.06.2017. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2017 - 009 - ТРОШКОВИ АНАЛИЗЕ РОБЕ13.06.2017. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2017 - 008 - ФИЗИЧКО - ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И ПРОТИВПОЖАРНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА ЈП ТРАНСНАФТА12.06.2017. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2017 - 005 - ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ СКЛАДИШТАРА ЗА ШТЕТЕ НА РОБИ (СИРОВОЈ НАФТИ И ДЕРИВАТИМА НАФТЕ)03.05.2017. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2017 - 003 - РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ВАТРОГАСНИЦЕ НА ТЕРМИНАЛУ НОВИ САД28.04.2017. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2017 - 006 - ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ САП ЕРП СИСТЕМА, ФАЗА 327.04.2017. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2017 - 004 - ИЗГРАДЊА МАГАЦИНА НА ТЕРМИНАЛУ НОВИ САД28.04.2017. до 11:30 часова
ЈН ПП - 2017 - 001 - УСЛУГА МАРКИРАЊА РОБЕ27.03.2017. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2017 - 002 - ПУТНИЧКО ВОЗИЛО - 1 КОМАД18.04.2017. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2017 - 001 - ОСИГУРАЊЕ СКЛАДИШТЕЊА ЕВРО ДИЗЕЛА И СИРОВЕ НАФТЕ 10.04.2017. до 09:30 часова
Назив тендера Рок за достављање понуде
ЈН ОП - 2016 - 047 - ПРОЈЕКАТ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ САП ЕРП СИСТЕМА, УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА САП СИСТЕМА И ОДРЖАВАЊА САП СОФТВЕРСКИХ ЛИЦЕНЦИ20.02.2017. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 050 - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ СКЛАДИШТА - ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА13.02.2017. до 11:30 часова
ЈН ПП - 2016 - 008 - КОНТРОЛНА МАПА ЗА ПРИПРЕМУ ПОСЛОДАВАЦА ЗА НАДЗОР ИНСПЕКЦИЈЕ РАДА20.01.2017. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 049 - ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ СКЛАДИШТА
Партија 1- Услуге интервентног одржавања СкПГ ЛЕДИНЦИ-грађевински радови
Партија 2- Услуге интервентног одржавања СкПГ ЛЕДИНЦИ-електро енергетика
06.02.2017. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 048 - ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ НАФТОВОДА - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ31.01.2017. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 046 - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 31.01.2017. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 022 - ИЗГРАДЊА ВИДЕО НАДЗОРА НА ТЕРМИНАЛУ НОВИ САД - ДЕО ПРОЈЕКТА СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ НАФТОВОДА, КЊИГА 1,2 И 330.01.2017. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 045 - ПРОЈЕКАТ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИТ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗА НОВУ ПОСЛОВНУ ЛОКАЦИЈУ 30.01.2017. до 12:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 044 - ДОБРОВОЉНО ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 09.01.2017. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 039 - ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ - ПОЖАР И ЛОМ, ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И МОТОРНИХ ВОЗИЛА26.12.2016. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 043 - ПРОЦЕНА НИВОА РАЗВИЈЕНОСТИ КОМПЕТЕНЦИЈА И ИЗРАДА И СПРОВОЂЕЊЕ РАЗВОЈНОГ ПРОГРАМА КРОЗ ТРЕНИНГ ЗАПОСЛЕНИХ26.12.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 040 - ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРИЈАМА19.12.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 034 - САНАЦИЈА МАНИПУЛАТИВНИХ НАФТОВОДА У КРУГУ ТЕРМИНАЛА НОВИ САД
Партија 1 - Пражњење и инертизација нафтовода
Партија 2 - Израда топлих прикључака и хладно неискреће сечење цеви
Партија 3 - А: Замена манипулативних нафтовода са припадајућом арматуром
Б: Повезивање два нова резервоара са манипулативном инсталацијом
16.12.2016. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 042 - ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА, НАБАВКА И УГРАДЊА ОПРЕМЕ ПРЕМА ТЕХНИЧКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ФРЕКВЕНТНОГ РЕГУЛАТОРА СА ЕЛЕКТРОМОТОРОМ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПУМПЕ П0113.12.2016. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 038 - НАБАВКА И УГРАДЊА РАДАРСКИХ МЕРИЛА НИВОА НА 4 РЕЗЕРВОАРА У РГО ЗОНИ СА ПОВЕЗИВАЊЕМ НА СЦАДА СИСТЕМ У МГО ЗОНИ И ИЗРАДОМ ПОТРЕБНЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ13.12.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 041 - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ СКЛАДИШТА
Партија 1 - Услуге текућег одржавања СкПГ ЛЕДИНЦИ - машински радови
Партија 2 - Услуге текућег одржавања СкПГ ЛЕДИНЦИ - електроенергетика
12.12.2016. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 037 - ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ СКЛАДИШТА
Партија 1 - Услуге интервентног одржавања СкПГ ЛЕДИНЦИ-грађевински радови
Партија 2 - Услуге интервентног одржавања СкПГ ЛЕДИНЦИ -машинско-монтажни радови
Партија 3 - Услуге интервентног одржавања СкПГ ЛЕДИНЦИ-електро енергетика
05.12.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 036 - УСЛУГА КВАЛИТАТИВНЕ И КВАНТИТАТИВНЕ КОНТРОЛЕ НАФТЕ И ДЕРИВАТА НАФТЕ01.12.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 035 - ЧИШЋЕЊЕ РЕЧНОГ ДНА ДО ПЛОВНЕ ДУБИНЕ ОКО ПОНТОНА У СКЛАДИШТУ ЛЕДИНЦИ
Елаборат чишћења речног дна
28.11.2016. до 09:30 часова
ЈН ПП - 2016 - 006 - СТРУЧНИ ЧАСОПИСИ И ЛИТЕРАТУРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ - ПРОФИ ОБРАЧУН КАМАТА ОБНОВА ЛИЦЕНЦЕ ЗА ТРИ РАЧУНАРА04.11.2016. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 033 - НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ И ИТ ОПРЕМЕ21.11.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 032 - АНГАЖОВАЊЕ КОНТРОЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ТРАНСПОРТНОМ СИСТЕМУ ЈП ТРАНСНАФТА14.11.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 031 - ПУТНИЧКО ВОЗИЛО - 2 КОМАДА31.10.2016. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 030 - ПУТНИЧКО ВОЗИЛО - 1 КОМАД31.10.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 029 - НАБАВКА И УГРАДЊА МЕРИЛА НИВОА У СЛИВНИМ ЦИСТЕРНАМА У СКПГ ЛЕДИНЦИ28.10.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 028 - ОСИГУРАЊЕ 1000т ЕВРОДИЗЕЛА10.10.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 027 - ИСПОРУКА ТЕХНОЛОШКЕ ПАРЕ05.10.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 021 - ИСПИТИВАЊЕ СТАЊА НАФТОВОДА НА ДЕОНИЦИ ДН-01 (Дунав-Нови Сад) ИНТЕЛИГЕНТНИМ ПИГОМ03.10.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 026 - АНГАЖОВАЊЕ ОВЛАШЋЕНЕ ФИРМЕ У СЛУЧАЈУ ПОТРЕБЕ ЗА РЕАГОВАЊЕМ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА ЗАГАЂЕЊА - ЛЕДИНЦИ03.10.2016. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 025 - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ СКЛАДИШТА
Партија 1 - Услуге текућег одржавања СкПГ ЛЕДИНЦИ - машински радови
Партија 2 - Услуге текућег одржавања СкПГ ЛЕДИНЦИ - електроенергетика
05.10.2016. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 024 - НАБАВКА И УГРАДЊА ФРЕКВЕНТНИХ РЕГУЛАТОРА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ЕЛЕКТРОМОТОРА ПУМПИ27.09.2016. до 11:30 часова
ЈН ПП - 2016 - 005 - ЕЛЕКТРОНСКО ПРАВНО ИЗДАЊЕ25.08.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 023 - ДИЈАГНОСТИКА И СЕРВИС ПУМПНИХ АГРЕГАТА19.09.2016. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 020 - ОСИГУРАЊЕ ПРЕКИДА РАДА УСЛЕД НАСТУПАЊА РИЗИКА ПОЖАРА И/ИЛИ ЛОМА МАШИНА НА ТРАНСПОРТНОМ СИСТЕМУ И СКЛАДИШТИМА ЈП „ТРАНСНАФТА" ПАНЧЕВО08.09.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 015 - АНГАЖОВАЊЕ ОВЛАШЋЕНЕ ФИРМЕ У СЛУЧАЈУ ПОТРЕБЕ ЗА РЕАГОВАЊЕМ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА ЗАГАЂЕЊА29.08.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 019 - НАБАВКА И УГРАДЊА МЕРИЛА НИВОА У СЛИВНИМ ЦИСТЕРНАМА СКПГ ЛЕДИНЦИ05.09.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 018 - НАБАВКА И УГРАДЊА МЕРНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ГОРИВА НА ПРИСТАНУ СКПГ ЛЕДИНЦИ 29.08.2016. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 017 - НАБАВКА ВЕНТИЛА-ДРЕНАЖНА ЗАПОРНА АРМАТУРА30.08.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 016 - ИСПОРУКА ТЕХНОЛОШКЕ ПАРЕ15.08.2016. до 11:30 часова
ЈН ПП - 2016 - 004 - ЈЕДИНСТВЕНИ РЕГИСТАР - БАЗА ПОДАТАКА ПРАВНИХ ЛИЦА, СТР-А, СЗР-А И АДВОКАТА06.07.2016. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 014 - ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ШТЕТЕ ПРИЧИЊЕНЕ ТРЕЋИМ ЛИЦИМА, ИМОВИНИ ТРЕЋИХ ЛИЦА И ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ ТОКОМ ПРЕВОЗА ОПАСНИХ МАТЕРИЈА КРОЗ НАФТОВОД И ТОКОМ УСКЛАДИШТЕЊА ДЕРИВАТЕ НАФТЕ21.07.2016. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 012 - ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ - ПОЖАР И ЛОМ СКЛАДИШТЕ У ЛЕДИНЦИМА21.07.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 010 - ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ СКЛАДИШТА
Партија 1- Услуге интервентног одржавања СкПГ ЛЕДИНЦИ-грађевински радови
Партија 2- Услуге интервентног одржавања СкПГ ЛЕДИНЦИ -машинско-монтажни радови
Партија 3- Услуге интервентног одржавања СкПГ ЛЕДИНЦИ-електро енергетика
Партија 4- Услуге интервентног одржавања СкПГ ЛЕДИНЦИ-мерно регулациони радови
05.07.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 013 - НАБАВКА ГОРИВА ЗА СЛУЗБЕНА ВОЗИЛА, као и гориво за тримере и моторне тестере04.07.2016. до 09:30 часова
ЈН ПП - 2016 - 003 - СТРУЧНИ ЧАСОПИС И ЛИТЕРАТУРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ07.06.2016. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 008 - НАБАВКА ВЕНТИЛА И АКТУАТОРА
Партија 1- Набавка засуна
Партија 2- Набавка арматуре за пратећу инсталацију
Партија 3- Набавка изолационих комада и материјала за антикорозивну заштиту
20.06.2016. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 011 - ЗАКУП ДМС (ДОЦУМЕНТ МАНАГЕМЕНТ СYСТЕМ) ЛИЦЕНЦИ И ОДРЖАВАЊЕ ДМС (ДОЦУМЕНТ МАНАГЕМЕНТ СYСТЕМ) СИСТЕМА20.06.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 009 - ЗАКУП И ОДРЖАВАЊЕ microsoft ЛИЦЕНЦИ16.06.2016. до 09:30 часова
ЈН ПП - 2016 - 002 - СТРУЧНИ ЧАСОПИСИ И ЛИТЕРАТУРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ-ПРИРУЧНИК ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О РАДУ И ЦД СА МОДЕЛИМА ДОКУМЕНАТА23.05.2016. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 006 - ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И ПРОТИВПОЖАРНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА ЈП ТРАНСНАФТА03.06.2016. до 11:30 часова
ЈН-ОП - 2016 - 005 - АНГАЖОВАЊЕ ВАТРОГАСАЦА ЗА ЛЕДИНЦЕ30.05.2016. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 007 - МИГРАЦИЈА ИСТОРИЈСКИХ ПОДАТАКА У САП И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ30.05.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 004 - РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБРАЧУНСКЕ МЕРНЕ СТАНИЦЕ СА НАБАВКОМ И УГРАДЊОМ НОВИХ МАСЕНИХ МЕРИЛА23.05.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 002 - ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ НАФТОВОДА16.05.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2016 - 001 - НАБАВКА И ЗАМЕНА ЕНЕРГЕТСКОГ КАБЛА КОЈИ ПОВЕЗУЈЕ БЛОК СТАНИЦУ ТИТЕЛ СА БЛОК СТАНИЦОМ КНИЋАНИН09.05.2016. до 09:30 часова
ЈН ПП - 2016 - 001 - СТРУЧНИ ЧАСОПИСИ И ЛИТЕРАТУРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ08.04.2016. до 11:30 часова
Назив тендера Рок за достављање понуде
ЈН ОП - 2015 - 003 - ИЗРАДА ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЗГРАДЕ ВАТРОГАСНИЦЕ У КРУГУ ТЕРМИНАЛА НОВИ САД12.05.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 074 - НОВА ИТ ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ ОБЈЕКАТА НА ТЕРМИНАЛУ У НОВОМ САДУ12.02.2016. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 073 - ИЗРАДА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА УСПОСТАВЉАЊА СИСТЕМА ОБЕЛЕЖАВАЊА ТРАНСПОРТНОГ ПРИСТАНИШТА ЛЕДИНЦИ НОВИ САД КМ 0+126212.02.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 075 - ИСПОРУКА ПРИРОДНОГ ГАСА10.02.2016. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 072 - ТЕЛЕФОНСКЕ УСЛУГЕ (јавна телефонија и мобилна телефонија)02.02.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 069 - ИЗГРАДЊА 2 x 20.000 м3 РЕЗЕРВОАРА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ СИРОВЕ НАФТЕ НА ТЕРМИНАЛУ У НОВОМ САДУ, са пројектом изведеног стања, употребном дозволом02.03.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 070 - УСЛУГА ОПТИМИЗАЦИЈЕ ШТАМПЕ10.02.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 068 - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ03.02.2016. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 067 - ТЕХНОЕКОНОМСКЕ АНАЛИЗЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ПЛАНА РАЗВОЈА ЈП ТРАНСНАФТА ПАНЧЕВО ЗА ПЕРИОД 2016-202001.02.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 071 - ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ СКЛАДИШТАРА ЗА ШТЕТЕ НА РОБИ (сировој нафти и дериватима нафте)26.01.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 056 - ОПРЕМА ЗА ЛИЧНУ, УЗАЈАМНУ И КОЛЕКТИВНУ ЗАШТИТУ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА25.01.2016. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 065 - НАБАВКА ВЕНТИЛА И АКТУАТОРА
Партија 1 - Набавка кугластог вентила 18"
Партија 2 - Набавка засуна
Партија 3 - Набавка актуатора са редуктором
Партија 4 - Набавка цеви и цевног материјала за повезивање вентила, засуна и манипулативне инсталације
Партија 5 - Набавка арматуре за пратећу инсталацију
29.01.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 064 - ЗАМЕНА ПРОЗОРА НА ОБЈЕКТИМА ЗМАЈ ЈОВИНА 1 И МЕРНА СТАНИЦА ПАНЧЕВО25.01.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 066 - НАБАВКА И УГРАДЊА ВАКУУМСКИХ ПРЕКИДАЧА У ТРАФОСТАНИЦИ19.01.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 063 - ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ12.01.2016. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 059 - НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПРУЖАЊА ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ ЗА СИСТЕМСКИ, МРЕЖНИ И ДРУГИ СОФТВЕР У РАЧУНАРСКОЈ МРЕЖИ ПРЕДУЗЕЋА13.01.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 060 - НАБАВКА ТОНЕРА ЗА ШТАМПАЧЕ СА ИСПОРУКОМ12.01.2016. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 061 - АНГАЖОВАЊЕ БАРЖЕ РАДИ ОМОГУЋАВАЊА ЧИШЋЕЊА РЕЧНОГ ДНА И ПРИСТАНА БАРЖИ НА ПОНТОН СКЛАДИШТА11.01.2016. до 13:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 058 - ТЕХНО-ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА МОГУЋНОСТИ ПРЕНАМЕНЕ РЕЗЕРВОАРА У ИЗГРАДЊИ11.01.2016. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 051 - ОТКЛАЊАЊЕ РЕВИЗИЈОМ УТВРЂЕНИХ НЕДОСТАТАКА НА ИСПРАВЉАЧКО-ИНВЕРТОРСКОМ ПОСТРОЈЕЊУ АКУ-БАТЕРИЈА У ЕНЕРГЕТСКОЈ САЛИ НА ТЕРМИНАЛУ У НОВОМ САДУ11.01.2016. до 09:30 часова
ЈН ПП - 2015 - 004 - ИЗРАДА ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА СИСТЕМА ПРОДУКТОВОДА КРОЗ СРБИЈУ ЗА ДЕОНИЦУ ПАНЧЕВО-СМЕДЕРЕВО (И ФАЗА И ОБЈЕКТА)-ПАРТИЈА 2- ДОДАТНИ ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ14.12.2015. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 057 - НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ31.12.2015. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 052 - НОВА ИТ ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ ОБЈЕКАТА НА ТЕРМИНАЛУ НС29.12.2015. до 13:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 054 - НАБАВКА ХТЗ ОПРЕМЕ И ДРУГЕ ОПРЕМЕ ЗА БиЗР29.12.2015. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 053 - ИЗГРАДЊА СТАБИЛНОГ СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ И ГАШЕЊЕ ПОЖАРА У СЕРВЕР САЛИ У БЕОГРАДУ28.12.2015. до 13:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 049 - ОТКЛАЊАЊЕ РЕВИЗИЈОМ УТВРЂЕНИХ НЕДОСТАТАКА НА МАЛОУЉНИМ 6КВ ПРЕКИДАЧИМА28.12.2015. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 055 - ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ - ПОЖАР И ЛОМ, ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И МОТОРНИХ ВОЗИЛА28.12.2015. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 044 - ЗАМЕНА СА НАБАВКОМ КОМАНДНО-СИГНАЛНОГ КАБЛА ОД СИГНАЛИЗАТОРА ПРОЛАСКА КРАЦЕРА ДО МЕРНЕ СТАНИЦЕ ПАНЧЕВО25.12.2015. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 046 - МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВОДА, ЗЕМЉИШТА И ВАЗДУХА И УТВРЂИВАЊЕ КАРАКТЕРА ОТПАДА17.12.2015. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 050 - НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА НАДОГРАДЊУ СЕРВЕРСКЕ ПЛАТФОРМЕ17.12.2015. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 043 - ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА ЗА ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ПРОСТОРА ЗА СМЕШТАЈ ВАТРОГАСНОГ ВОЗИЛА15.12.2015. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 048 - ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИЧКИХ И ДРУГИХ ВОЗИЛА
Партија 1. Сервис и поправка возила из програма АУДИ
Партија 2. Сервис и поправка возила из програма ШКОДА
14.12.2015. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 047 - САНАЦИЈА РЕЗЕРВОАРА Р-1-2-4-6 ПО ЕЛАБОРАТУ САНАЦИЈЕ У РГО ЗОНИ СКАЛДИШТА ЛЕДИНЦИ11.12.2015. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 042 - НАБАВКА И ЗАМЕНА НИСКОНАПОНСКОГ ПОСТРОЈЕЊА СА НОВОМ МЕРНОМ ГРУПОМ НА МС ПАНЧЕВО07.12.2015. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 045 - ПРОШИРЕЊЕ, ОПТИМИЗАЦИЈА И ПОДРШКА ПОСТОЈЕЋЕМ САП ЕРП СИСТЕМУ04.12.2015. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 041 - ИЗГРАДЊА СТАБИЛНОГ СИСТЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА У ГЛАВНОЈ МАНИПУЛАТИВНОЈ ПУМПНОЈ СТАНИЦИ (ГМПС)27.11.2015. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 040 - ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРИЈАМА23.11.2015. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 036 - ПРОШИРЕЊЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ У "М" ЗОНИ У ЛЕДИНЦИМА 20.11.2015. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 037 - ПРОШИРЕЊЕ БЕЖИЧНЕ МРЕЖНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 20.11.2015. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 034 - НАБАВКА И УГРАДЊА ВАКУУМСКИХ ПРЕКИДАЧА У ТРАФОСТАНИЦИ23.11.2015. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 039 - ИЗРАДА ПЛАНА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ЗА СКПГ ЛЕДИНЦИ 18.11.2015. до 13:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 038 - АНГАЖОВАЊЕ БАРЖЕ РАДИ ОМОГУЦАВАЊА ЦИШЦЕЊА РЕЦНОГ ДНА И ПРИСТАНА БАРЖИ НА ПОНТОН СКЛАДИШТА 16.11.2015. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 035 - НАБАВКА УТМ (УНИФИЕД ТХРЕАТ МАНАГЕМЕНТ) РЕШЕЊА ЗА ДР (ДИСАСТЕР РЕЦОВЕРY) ЛОКАЦИЈУ17.11.2015. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 030 - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ПАНЦЕВУ 17.11.2015. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 033 - ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА ЦИШЦЕЊА РЕЦНОГ НАНОСА У ЗОНИ ПРИСТАНА СКЛАДИШТА ЛЕДИНЦИ 19.11.2015. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 031 - УСЛУГА КВАЛИТАТИВНЕ И КВАНТИТАТИВНЕ КОНТРОЛЕ СИРОВЕ НАФТЕ И ДЕРИВАТА НАФТЕ09.11.2015. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 032 - ТЕХНИЦКО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА ЈП ТРАНСНАФТА ПАНЦЕВО 02.11.2015. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 029 - ДИЈАГНОСТИКА И СЕРВИС ПУМПНИХ АГРЕГАТА 19.10.2015. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 028 - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЦКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА) ИЗГРАДЊЕ МАГАЦИНСКОГ ПРОСТОРА НА ТЕРМИНАЛУ НОВИ САД16.10.2015. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 023 - ИЗГРАДЊА СТАБИЛНОГ СИСТЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА У ГЛАВНОЈ МАНИПУЛАТИВНОЈ ПУМПНОЈ СТАНИЦИ (ГМПС) ПОГОНСКОГ ГОРИВА СКЛАДИШТА ЛЕДИНЦИ 05.10.2015. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 027 - ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА ЦИШЦЕЊА РЕЦНОГ НАНОСА У ЗОНИ ПРИСТАНА СКЛАДИШТА ЛЕДИНЦИ29.09.2015. до 12:30 часова
ЈН ОП - 20015- 026 - НАБАВКА ВЕНТИЛА И АКТУАТОРА
Партија 1 - Набавка кугластог вентила 18"
Партија 2 - Набавка засуна
Партија 3 - Набавка актуатора са редуктором
Партија 4 - Набавка цеви и цевног материјала за повезивање вентила, засуна и манипулативне инсталације
29.09.2015. до 09:30 часова
ЈН ПП - 2015 - 003 - СТРУЧНИ ЧАСОПИСИ И ЛИТЕРАТУРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ01.09.2015. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 005 - АНГАЖОВАЊЕ ФИРМЕ ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ ВОДОТОКА РЕКЕ ДУНАВ И ТРАЈНО ЗБРИЊАВАЊЕ ОТПАДА18.09.2015. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 025 - ОСИГУРАЊЕ СКЛАДИШТЕЊА 700 ТОНА ЕВРО ДИЗЕЛА07.09.2015. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 024 - ОСИГУРАЊЕ ПРЕКИДА РАДА УСЛЕД НАСТУПАЊА РИЗИКА ПОЖАРА И/ИЛИ ЛОМА МАШИНА НА ТРАНСПОРТНОМ СИСТЕМУ ИЛИ СКЛАДИШТИМА ЈП „ТРАНСНАФТА" ПАНЦЕВО07.09.2015. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 022 - ТЕХНИЦКО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА ЈП ТРАНСНАФТА04.09.2015. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 002 - АНГАЖОВАЊЕ ОВЛАШЦЕНЕ ФИРМЕ У СЛУЦАЈУ ПОТРЕБЕ ЗА ХИТНОМ РЕАКЦИЈОМ У ЦИЉУ СПРЕЦАВАЊА ДАЉЕГ ШИРЕЊА ЗАГАÐЕЊА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ ПРИЛИКОМ АКЦИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈА НА ОБЈЕКТИМА ЈП ТРАНСНАФТА ПАНЦЕВО04.09.2015. до 11:30 часова
ЈН ПП - 2015 - 002 - СТРУЦНИ ЦАСОПИСИ И ЛИТЕРАТУРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ06.08.2015. до 11:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 021 - НАБАВКА СОФТВЕРА ЗА УПРАВЉАЊЕ РЕЗЕРВНИМ КОПИЈАМА17.08.2015. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 009 - ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИЦКИХ И ДРУГИХ ВОЗИЛА
Партија 1- Сервис и поправка возила из програма ХОНДА
Партија 2- Сервис и поправка возила из програма ЛАДА НИВА
14.08.2015. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 020 - НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА АСW:ДОМИНУС СОФТВЕРА06.08.2015. до 09:30 часова
ЈН ОП - 2015 - 014 - РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА24.07.2015. до 11:30 часова