cpbs
latinica      |      ћирилица     |      english
Existing Users Log In
   
cpbs
latinica      |      ћирилица     |      english
Existing Users Log In
   

Информатор о раду

Основни подаци о фирми
Пун назив фирме:Јавно Предузеће „ТРАНСНАФТА“ Панчево, Змај Јовина 1
Скраћен назив фирме:ЈП ТРАНСНАФТА, Панчево
Адреса и седиште фирме:Змај Јовина 1, Панчево
Матични број правног лица:20084731
Порески идентификациони број (ПИБ):104061151
Адреса за пријем електронских поднесака:office@transnafta.rs

Преузмите датотеку

Информатор о раду

Информатор о раду

Величина документа:  970 KB  (1.026.298 bytes)

Екстензија: .pdf

Преузмите датотеку

Информатор о раду

Информатор о раду

Величина документа: 1040 KB 1.095.168 bytes)

Екстензија: .doc